Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:5011

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
27-09-2017
Datum publicatie
12-12-2017
Zaaknummer
23-002893-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Diefstal. Verdachte heeft verklaard dat hij onder valse voorwendselen naar Nederland is gelokt en hier onder druk is gezet om diefstallen te plegen. Geslaagd beroep op psychisch overmacht. Ontslag van alle rechtsvervolging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 23-002893-16

Datum uitspraak: 27 september 2017

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Holland van 25 juli 2016 in de gevoegde strafzaken onder de parketnummers 15-108681-16 en 15-138552-16, alsmede 15-036719-16 (TUL) tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 25 april 2017 en 13 september 2017 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Tenlasteleggingen

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

Zaak met parketnummer 15-108681-16:

hij op of omstreeks 25 mei 2016 te Zaandam, gemeente Zaanstad met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen meerdere kledingstukken, waaronder meerdere t-shirts en/of sportschoenen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de Primark (vestiging: [locatie 1]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte.

Zaak met parketnummer 15-138552-16 (gevoegd):

hij op of omstreeks 4 juli 2016 te Velserbroek, gemeente Velsen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 6, althans een of meer, tube(s) tandpasta, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Dekamarkt (vestiging [locatie 2]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de politierechter.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 15-108681-16 en in de zaak met parketnummer 15-138552-16 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

Zaak met parketnummer 15-108681-16:

hij op 25 mei 2016 te Zaandam, gemeente Zaanstad met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen kledingstukken, waaronder T-shirts en sportschoenen, toebehorende aan de Primark (vestiging: [locatie 1]).

Zaak met parketnummer 15-138552-16 (gevoegd):

hij op 4 juli 2016 te Velserbroek, gemeente Velsen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 6 tubes tandpasta, toebehorende aan Dekamarkt (vestiging [locatie 2]).

Hetgeen in de zaak met parketnummer 15-108681-16 en in de zaak met parketnummer 15-138552-16 meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het eventueel instellen van beroep in cassatie zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het in de zaak met parketnummer 15-108681-16 en in de zaak met parketnummer 15-138552-16 bewezen verklaarde levert op:

telkens:

diefstal.

Strafbaarheid van de verdachte

De raadsvrouw heeft bepleit dat de verdachte ontslagen dient te worden van alle rechtsvervolging vanwege psychische overmacht. Door de in zijn aangifte van uitbuiting en mensenhandel genoemde bedreigingen ervoer de verdachte een van buiten komende drang waarvan niet kon worden gevergd dat hij daar weerstand tegen bood.

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte in deze het voordeel van de twijfel dient te worden gegeven.

Het hof overweegt als volgt.

De verdachte heeft kort weergegeven verklaard dat hij onder valse voorwendselen naar Nederland is gelokt. In Nederland werd hij onder druk gezet om diefstallen te plegen. Hij werd mishandeld en bedreigd, ook zijn familie werd bedreigd, hij werd een week opgesloten in een woning en zijn identiteitspapieren werden afgepakt. Hiervan heeft de verdachte na het plegen van de onderhavige feiten aangifte gedaan en vervolgens ook een aanvullende aangifte. De verdachte heeft over de betreffende feiten en omstandigheden consequent en gedetailleerd verklaard. Het politieonderzoek naar deze aangiften bevindt zich momenteel weliswaar op een dood punt, maar alles overwegende komt het hof, met de verdediging en de advocaat-generaal, tot de slotsom dat in dit specifieke geval aan de verdachte het voordeel van de twijfel moet worden gegeven, in die zin dat er concrete aanknopingspunten bestaan voor de juistheid van zijn verklaring, waardoor zijn lezing niet voor onaannemelijk kan worden gehouden.

Van psychische overmacht is sprake bij een van buiten komende drang waaraan de verdachte redelijkerwijze geen weerstand kan en ook niet behoeft te bieden. Het hof is van oordeel dat – gelet op de door de verdachte geschetste feiten en omstandigheden – sprake is geweest van een van buiten komende drang waaraan de verdachte redelijkerwijze geen weerstand kon en ook niet behoefde te bieden. Voorts is niet gebleken dat de verdachte zich bewust heeft gebracht in de situatie waarin die drang op hem is uitgeoefend. Alles afwegende wordt het beroep op psychische overmacht gehonoreerd.

De verdachte is ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 15-108681-16 en in de zaak met parketnummer 15-138552-16 bewezen verklaarde niet strafbaar en dient derhalve te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Vordering tenuitvoerlegging

Het openbaar ministerie heeft gevorderd de tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Holland van 13 mei 2016 opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee weken. Deze vordering is in hoger beroep opnieuw aan de orde.

De advocaat-generaal en de raadsvrouw hebben afwijzing van de vordering bepleit.

Omdat de verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging, zal de vordering tot tenuitvoerlegging worden afgewezen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor is overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 15-108681-16 en in de zaak met parketnummer 15-138552-16 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 15-108681-16 en in de zaak met parketnummer 15-138552-16 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld, verklaart de verdachte niet strafbaar en ontslaat de verdachte te dier zake van alle rechtsvervolging.

Wijst af de vordering van de officier van justitie in het arrondissement te Noord-Holland van 5 juli 2016, strekkende tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Holland van 13 mei 2016, parketnummer 15-036719-16, voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf voor de duur van twee weken.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. I.M.H. van Asperen de Boer-Delescen, mr. F.A. Hartsuiker en mr. A.M. Ruige, in tegenwoordigheid van mr. C.J.J. Kwint, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 27 september 2017.

[...]