Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:4948

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
17-11-2017
Datum publicatie
07-12-2017
Zaaknummer
200.194.882/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquête; vaststelling onderzoekskosten; art. 2:350 lid 3 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2018/24
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.194.882/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 17 november 2017

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

H. DE DIEMSCHE BEUCK B.V.,

gevestigd te Didam,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. S.J.B. Drijber, kantoorhoudende te Velp,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LODA HOLDING B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. M.W.E. Evers, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

2. [B],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

zonder advocaat (voorheen: mr. J.E.M. Oude Kempers, kantoorhoudende te Arnhem),

e n t e g e n

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LOCOTAX B.V.,

gevestigd te Hengelo,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. B.J.M.P. Cremers, kantoorhoudende te Breda.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zal verweerster worden aangeduid met Loda Holding en belanghebbende sub 2 met [B] .

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen in deze zaak van 22 september 2016, 23 september 2016, 18 april 2017 en 31 oktober 2017.

1.3

Bij de eerste drie genoemde beschikkingen heeft de Ondernemingskamer – voor zover hier van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Loda Holding over de periode vanaf 1 januari 2013, mr. J.J. Reiziger te Assen (hierna: de onderzoeker) benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 25.000 (exclusief btw) en bepaald dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van Loda Holding en dat zij voor de betaling daarvan ten genoegen van de onderzoeker voor de aanvang van diens werkzaamheden zekerheid dient te stellen. Voorts heeft de Ondernemingskamer daarbij bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding [B] geschorst als bestuurder van Loda Holding met benoeming van mr. P.J. Colijn te Uitwijk tot bestuurder van Loda Holding.

1.4

De onderzoeker heeft bij brief van 26 oktober 2017 het verslag (met bijlagen) van voormeld onderzoek aan de Ondernemingskamer doen toekomen, met daarbij gevoegd een specificatie van de aan het onderzoek bestede uren en de in verband daarmee aan Loda Holding in rekening gebrachte kosten ten bedrage van € 24.846 exclusief btw.

1.5

Bij de beschikking van 31 oktober 2017 heeft de Ondernemingskamer bepaald dat het hiervoor genoemde onderzoeksverslag (tezamen met de bijlagen) ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden en partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de door de Ondernemingskamer te bepalen vergoeding van de onderzoeker.

1.6

Geen van partijen heeft gebruikt gemaakt van de door de Ondernemingskamer geboden gelegenheid zich uit te laten over de in 1.4 genoemde specificatie.

2 De gronden van de beslissing

Het door de onderzoeker gedeclareerde bedrag aan onderzoekskosten bedraagt blijkens de door hem opgestelde specificatie € 24.846 exclusief btw – dus niet € 25.000 exclusief btw, zoals abusievelijk staat vermeld in 1.5 van de beschikking van 31 oktober 2017. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich over deze specificatie uit te laten. Tegen het bedrag aan onderzoekskosten zijn geen bezwaren aangevoerd. Dit bedrag komt de Ondernemingskamer ook niet onredelijk voor. De Ondernemingskamer zal de vergoeding van de onderzoeker overeenkomstig artikel 2:350 lid 3 (https://www.navigator.nl/document/openCitation/%20id909d9174010088634e4eeaeadf8fb658?idp=LegalIntelligence) BW dan ook bepalen als hierna te vermelden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt de vergoeding van de onderzoeker op € 24.846, de daarover verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J. Wolfs, voorzitter, mr. J. den Boer en mr. R.M. Beltzer, raadsheren, dr. P.M. Verboom en drs. J.S.T. Tiemstra RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.M. Govers, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 17 november 2017.