Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:4655

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
31-10-2017
Datum publicatie
07-12-2017
Zaaknummer
200.194.882/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquête; deponering onderzoeksverslag; art. 2:353 lid 2 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2018/23
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.194.882/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 31 oktober 2017

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

H. DE DIEMSCHE BEUCK B.V.,

gevestigd te Didam,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. S.J.B. Drijber, kantoorhoudende te Velp,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LODA HOLDING B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. M.W.E. Evers, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

2. [B],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

zonder advocaat (voorheen: mr. J.E.M. Oude Kempers, kantoorhoudende te Arnhem),

e n t e g e n

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LOCOTAX B.V.,

gevestigd te Hengelo,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. B.J.M.P. Cremers, kantoorhoudende te Breda.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zal verweerster worden aangeduid met Loda Holding.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen in deze zaak van 22 september 2016, 23 september 2016 en 18 april 2017.

1.3

Bij die beschikkingen heeft de Ondernemingskamer – voor zover hier van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Loda Holding vanaf 1 januari 2013, mr. J.J. Reiziger (hierna: de onderzoeker) aangewezen als onderzoeker, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 25.000 (exclusief btw) en bepaald dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van Loda Holding en dat zij voor de betaling daarvan ten genoegen van de onderzoeker voor de aanvang van diens werkzaamheden zekerheid dient te stellen. Voorts heeft de Ondernemingskamer bij wijze van onmiddellijke voorziening voor de duur van het geding [B] geschorst als bestuurder van Loda Holding met benoeming van mr. P.J. Colijn tot tijdelijk bestuurder.

1.4

Op 27 oktober 2017 is ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen een brief van de onderzoeker van 26 oktober 2017 met daarbij het door de onderzoeker ondertekende verslag (met bijlagen) van voormeld onderzoek, gedateerd 26 oktober 2017. De griffier heeft het verslag met bijlagen heden ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd.

1.5

Met het oog op de vaststelling van diens vergoeding heeft de onderzoeker in de begeleidende brief bij het onderzoeksverslag van 26 oktober 2017 een specificatie van de aan het onderzoek bestede uren gevoegd. Deze specificatie sluit op een bedrag van € 25.000 (exclusief btw).

2 De gronden van de beslissing

2.1

De Ondernemingskamer heeft kennis genomen van het verslag (met bijlagen) van het onderzoek. Gelet op de inhoud daarvan en op de overigens in deze zaak betrokken belangen, ziet de Ondernemingskamer aanleiding om op de voet van artikel 2:353 lid 2 BW te bepalen dat het verslag met bijlagen ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden.

2.2

Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld zich uit te laten over de op de voet van artikel 2:350 lid 3 BW door de Ondernemingskamer te bepalen vergoeding van de onderzoeker.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt dat het verslag (tezamen met de bijlagen) van het bij de beschikking van 22 september 2016 door de Ondernemingskamer bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Loda Holding B.V., gevestigd te Apeldoorn, ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden;

stelt partijen in de gelegenheid zich uit te laten over de door de Ondernemingskamer te bepalen vergoeding van de onderzoeker als bedoeld in 1.5 en 2.2 hiervoor;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J. Wolfs, voorzitter, mr. J. den Boer en mr. R.M. Beltzer, raadsheren, dr. P.M. Verboom en drs. J.S.T. Tiemstra RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.M. Govers, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 31 oktober 2017.