Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:4583

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
28-06-2017
Datum publicatie
17-11-2017
Zaaknummer
23-004549-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak poging gewapende overval.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-004549-16

datum uitspraak: 28 juni 2017

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 2 december 2016 in de strafzaak onder parketnummer 13-665118-16 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [erflater],

adres: [adres 1],

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Noord Holland Noord, Unit Zuyder Bos te Heerhugowaard.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 14 juni 2017 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Gelet op de in eerste aanleg door de rechtbank toegelaten wijziging is aan de verdachte ten laste gelegd dat:

1 primair:
hij op of omstreeks 04 februari 2016 te Muiderberg, gemeente Gooise Meren, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer] van het leven te beroven, althans zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet meermalen, althans eenmaal, met een vuurwapen (gericht) een (of meer) kogel(s) heeft geschoten in de richting van het lichaam van die [slachtoffer];

1 subsidiair:
één of meerdere tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) op of omstreeks 04 februari 2016 te

Muiderberg, gemeente Gooise Meren, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door die één of

meerdere tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer] van het leven te beroven, althans zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet meermalen, althans eenmaal, met een vuurwapen (gericht) een (of meer) kogel(s) heeft geschoten in de richting van het lichaam van die [slachtoffer],

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 04 februari 2016 te Muiderberg, gemeente Gooise Meren, en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door:

- die voornoemde onbekend gebleven perso(o)n(en) in een (gestolen) auto (met hoge snelheid) naar de

woning van voornoemde [slachtoffer] te vervoeren en/of

- de groep van die tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) in aantal heeft versterkt en/of vergroot

en/of

- na de poging doodslag op voornoemde [slachtoffer] deze onbekend gebleven perso(o)n(en) heeft helpen

vluchten door ze in een (gestolen) auto (met hoge snelheid) terug te vervoeren naar Amsterdam;

1 meer subsidiair:

hij op of omstreeks 04 februari 2016 te Muiderberg, gemeente Gooise Meren, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer] heeft bedreigd met

enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte

en/of zijn mededader(s) opzettelijk dreigend die [slachtoffer] een vuurwapen getoond en/of voorgehouden

en/of (vervolgens) meermalen, althans eenmaal, met een vuurwapen (gericht) een (of meer) kogel(s)

geschoten (door een deur van de woning, terwijl die [slachtoffer] zich achter de deur bevond) in elk geval in de richting van het lichaam van die [slachtoffer];

1 meest subsidiair:

één of meerdere tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) op of omstreeks 04 februari 2016 te

Muiderberg, gemeente Gooise Meren, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, [slachtoffer] heeft/hebben bedreigd met enig misdrijf tegen het leven

gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben die één of meerdere tot op heden

onbekend gebleven perso(o)n(en) opzettelijk dreigend die [slachtoffer] een vuurwapen getoond en/of

voorgehouden en/of (vervolgens) meermalen, althans eenmaal, met een vuurwapen (gericht) een (of

meer) kogel(s) geschoten (door een deur van de woning, terwijl die [slachtoffer] zich achter de deur bevond) in elk geval in de richting van het lichaam van die [slachtoffer],

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 04 februari 2016 te Muiderberg, gemeente Gooise Meren, en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door:

- die voornoemde onbekend gebleven perso(o)n(en) in een (gestolen) auto (met hoge snelheid) naar de

woning van voornoemde [slachtoffer] te vervoeren en/of

- de groep van die tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) in aantal heeft versterkt en/of vergroot

en/of

- na de bedreiging van voornoemde [slachtoffer] deze onbekend gebleven perso(o)n(en) heeft helpen vluchten door ze in een (gestolen) auto (met hoge snelheid) terug te vervoeren naar Amsterdam;

2 primair:
hij op of omstreeks 04 februari 2016 te Muiderberg, gemeente Gooise Meren, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen in/uit een woning (gelegen aan de [adres 2]) een hoeveelheid wiet en/of hennep en/of hasjiesj, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot die voornoemde woning heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen wiet en/of hennep en/of hasjiesj, in elk geval enig goed, onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak op en/of verbreking van de deur en/of een raam van voornoemde woning, en daarbij die diefstal te doen voorafgaan, te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping

op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemers(s) aan dat misdrijf de vlucht mogelijk te

maken en/of het bezit van het gestolenen te verzekeren, met een of meer van zijn mededader(s), althans

alleen,

- naar de woning van die [slachtoffer] is/zijn toegereden in een (gestolen) auto en/of

- op/tegen de voordeur van voornoemde woning heeft/hebben gebonkt/geduwd en/of

- ( vervolgens) een (of meer) vuurwapen(s) heeft/hebben getrokken en/of getoond en/of die/dat

vuurwapen(s) dreigend heeft/hebben gericht op die [slachtoffer] en/of

- ( vervolgens) met die/dat vuurwapen(s) een (of meer) kogel(s) heeft/hebben geschoten door een deur

van de woning, terwijl die [slachtoffer] zich achter die deur bevond, in elk geval in de

richting van het lichaam van die [slachtoffer];

2 subsidiair:
hij op of omstreeks 04 februari 2016 te Muiderberg, gemeente Gooise Meren, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf, om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening

in/uit een woning (gelegen aan de [adres 2]) een hoeveelheid wiet en/of hennep en/of

hasjiesj weg te nemen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en zich daarbij de toegang

tot die voornoemde woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen wiet en/of hennep en/of hasjiesj, in

elk geval enig goed, onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak op en/of verbreking van de

deur en/of een raam van voornoemde woning, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen,

naar die voornoemde woning is toegereden in een (gestolen) auto, waarna hij, verdachte, en/of zijn

mededader(s), een deur en/of een raam van voornoemde woning heeft/hebben verbroken en/of voornoemde woning heeft/hebben doorzocht, en daarbij die diefstal te doen voorafgaan, te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemers(s) aan dat misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, een (of meer) vuurwapen(s) heeft/hebben getrokken en/of die/dat vuurwapen(s) dreigend heeft/hebben gericht op die [slachtoffer] en/of

- (vervolgens) met die/dat vuurwapen(s) een (of meer) kogel(s) heeft/hebben geschoten door een deur

van de woning, terwijl die [slachtoffer] zich achter die deur bevond, in elk geval in de richting van het lichaam van die [slachtoffer];

2 meer subsidiair:

één of meerdere tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) op of omstreeks 04 februari 2016 te

Muiderberg, gemeente Gooise Meren, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door die één of

meerdere tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 2]) een hoeveelheid wiet en/of hennep en/of hasjiesj weg te nemen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en), en zich daarbij de toegang tot die voornoemde woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen wiet en/of hennep en/of hasjiesj, in elk geval enig goed, onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak op en/of verbreking van de deur en/of een raam van voornoemde woning, met een of meer tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en), althans alleen, naar die voornoemde woning is/zijn toegereden in een (gestolen) auto, waarna deze één of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) een deur en/of een raam van voornoemde woning heeft/hebben verbroken en/of voornoemde woning heeft/hebben doorzocht, en daarbij die diefstal te doen voorafgaan, te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemers(s) aan dat misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, met een of meer van die tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) althans alleen, een (of meer) vuurwapen(s) heeft/hebben getrokken en/of die/dat vuurwapen(s) dreigend heeft/hebben gericht op die [slachtoffer] en/of

- ( vervolgens) met die/dat vuurwapen(s) een (of meer) kogel(s) heeft/hebben geschoten door een deur

van de woning, terwijl die [slachtoffer] zich achter die deur bevond, in elk geval in de richting van het lichaam van die [slachtoffer],

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 04 februari 2016 te Muiderberg, gemeente Gooise Meren, en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door:

- die voornoemde onbekend gebleven perso(o)n(en) in een (gestolen) auto (met hoge snelheid) naar de

woning van voornoemde [slachtoffer] te vervoeren en/of

- de groep van die tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) in aantal heeft versterkt en/of vergroot

en/of

- na de poging diefstal met geweld van voornoemde [slachtoffer] deze onbekend gebleven perso(o)n(en) heeft helpen vluchten door ze in een (gestolen) auto (met hoge snelheid) terug te vervoeren naar Amsterdam;


3:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari 2016 tot en met 04 februari 2016 Amsterdam en/of te Amstelveen en/of te Muiderberg, gemeente Gooise Meren, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een voertuig (Audi type S8) voorhanden heeft gehad, terwijl hij en zijn mededaders ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat voertuig wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de rechtbank.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1 primair, 2 subsidiair en 3 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden met aftrek van voorarrest.

Vrijspraak

Poging gewapende overval in Muiderberg (feiten 1 en 2)

De verdachte wordt ervan beschuldigd – kort gezegd – dat hij op 4 februari 2016 te Muiderberg in nauwe en bewuste samenwerking met anderen een woning aan de [adres 2] heeft proberen te overvallen althans daaraan medeplichtig is geweest, waarbij de verdachte en zijn mededaders de bewoner van de woning, [slachtoffer], met een pistool hebben beschoten en bedreigd.

Bij de politie en in eerste aanleg heeft de verdachte zich op zijn zwijgerecht beroepen.

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte onder meer het volgende verklaard.

Op 3 februari 2016 omstreeks 23.00 is de verdachte in een coffeeshop aan de Overtoom in Amsterdam door een jongen, die hij van gezicht kende, gevraagd of hij die avond tegen betaling van € 200 in een auto wilde rijden. De verdachte heeft daarop op 4 februari rond 03.00 in Amstelveen de desbetreffende Audi uit een parkeergarage gehaald en is samen met voornoemde jongen en een voor de verdachte onbekende jongen naar het Sportpark in Sloten gereden alwaar nog een (vierde) jongen is ingestapt. Daarna is de Audi met daarin de verdachte en de drie jongens naar het tankstation aan het Stadionplein gereden waar de verdachte uit de Audi is gestapt en heeft getankt en daarvoor heeft betaald. Na het tanken is de verdachte op de bijrijdersstoel gaan zitten en is de Audi met daarin de verdachte en de drie jongens naar Muiderberg gereden. In Muiderberg is de Audi in de straat om de hoek van de woning aan de [adres 2] geparkeerd. De verdachte kreeg de opdracht in de auto te wachten en zich gereed te houden om terug te rijden. De drie jongens zijn naar de woning gelopen. Toen de verdachte een knal hoorde en vrijwel gelijk daarna de drie jongens in de auto stapten, dacht de verdachte dat het niet klopte en is hij met hoge snelheid naar Osdorp gereden.

Naar het oordeel van het hof kan op basis van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep worden vastgesteld dat de verdachte, in het gezelschap van drie andere mannen, met de Audi op 4 februari 2016 in de buurt van de woning van aangever is geweest. Daarnaast biedt het dossier voldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat de mannen die uit de Audi zijn gestapt de woning hebben geprobeerd te overvallen en dat daarbij is geschoten. Er zijn geen aanwijzingen dat de verdachte zelf de auto heeft verlaten en in of bij de woning is geweest. Wel staat vast dat de verdachte de Audi heeft bestuurd van Muiderberg naar Amsterdam.

De vraag is vervolgens of de betrokkenheid van de verdachte is te beschouwen als medeplegen of medeplichtigheid. Het hof is van oordeel dat - hoewel de verdachte pas in een laat stadium en nadat hij kennis heeft kunnen nemen van het volledige dossier met zijn verklaring is

gekomen en die dus op het dossier heeft kunnen afstemmen -, de door hem geschetste lezing van de gebeurtenissen niet valt uit te sluiten, nu deze niet op voorhand als onaannemelijk kan worden aangemerkt en overigens niet wordt weerlegd door de stukken in het dossier (waaronder de observaties, de peilbakengegevens en de verklaring van aangever [slachtoffer]). Voorts is geen bewijs voorhanden waaruit blijkt dat de verdachte op de hoogte was van wat zich in en bij de woning van de aangever heeft afgespeeld of terzake voorwaardelijk opzet had. Het dossier levert dan ook onvoldoende bewijs op voor verdachtes betrokkenheid in de zin van medeplegen of medeplichtigheid aan de onderhavige feiten. Anders dan de advocaat-generaal, maar met de verdediging acht het hof derhalve het onder 1 en 2 tenlastegelegde niet wettig bewezen, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

Heling Audi S8 (feit 3)

Aan de verdachte is onder 3 tenlastegelegd dat hij in de periode van 1 januari 2016 tot en met 4 februari 2016 zich schuldig heeft gemaakt aan (schuld)heling van een Audi S8.

Op grond van de verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep en de stukken in het dossier is komen vast te staan dat de verdachte in ieder geval op 4 februari 2016 in de onderhavige, gestolen Audi S8 heeft gereden. Anders dan de rechtbank is het hof echter van oordeel dat uit de bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat de verdachte wist dan wel redelijkerwijs had moeten vermoeden dat de Audi van misdrijf afkomstig was. Het enkele feit dat de Audi niet was voorzien van de oorspronkelijke kentekenplaten is daartoe onvoldoende. De op de Audi aangebrachte kentekenplaten pasten immers bij auto’s uit hetzelfde bouwjaar als de onderhavige Audi. Bovendien zijn aan de inbeslaggenomen Audi geen sporen van braak of andere onregelmatigheden waargenomen, waaruit het vermoeden bij de verdachte kon ontstaan dat sprake was van een gestolen auto. Het hof zal de verdachte dan ook vrijspreken van het tenlastegelegde.

Nu het hof de verdachte integraal zal vrijspreken van de hem tenlastegelegde feiten, behoeven de overige door de raadsman bij pleidooi gevoerde verweren geen nadere bespreking.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot immateriële schadevergoeding. Deze bedraagt € 2.016. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 2.000. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van de oorspronkelijke vordering.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard aan het onder 1 en 2 tenlastegelegde waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 1 subsidiair, 1 meer subsidiair, 1 meest subsidiair, 2 primair, 2 subsidiair, 2 meer subsidiair en 3 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- een munt, 10 cent 1941, 5192381

- een munt, 10 cent, 5192389

- 2 handschoenen (handschoenen in prop in vuilniszak) 5132010

- 2 handschoenen (2 losse handschoenen uit vuilniszak) 5132013.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Verwijst de benadeelde partij in de gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. A.M. van Woensel, mr. A.E. Kleene-Krom en mr. H.F. van Kregten, in tegenwoordigheid van mr. J.R. Ineke, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

28 juni 2017

Mr.Van Kregten en mr. Ineke zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

[..]