Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:4467

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
01-11-2017
Datum publicatie
07-11-2017
Zaaknummer
15/800269-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Ernstige bezwaren aanwezig. De precieze weging van het voorhanden zijnde bewijsmateriaal kan pas bij de inhoudelijke behandeling aan de orde komen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15/800269-17

GERECHTSHOF AMSTERDAM,

MEERVOUDIGE STRAFKAMER, RAADKAMER

BESCHIKKING in raadkamer op het hoger beroep in de zaak van

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1993,

wonende te [adres],

thans verblijvende in het huis van bewaring Zaanstad te Westzaan,

tegen de beschikking van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar van 11 oktober 2017, voor zover houdende bevel tot zijn gevangenhouding.

De feiten en de rechtsgang

Het hof heeft kennis genomen van de akte van de griffier van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar van 13 oktober 2017, waarbij namens de verdachte hoger beroep is ingesteld tegen voormelde beschikking van die rechtbank.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep en heeft kennis genomen van de stukken betrekking hebbend op de voorlopige hechtenis van de verdachte en heeft gehoord de advocaat-generaal en de verdachte, bijgestaan door diens raadsman mr. S.J. van Galen.

De beoordeling

Het hof verenigt zich met de beschikking waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en de gronden waarop deze berust.

Gelet op de aangifte, de letselverklaring en de camerabeelden, waarop te zien is dat alle drie de mannen schoppende of trappende bewegingen maken, alsook de herkenning van de verdachte door meerdere verbalisanten, acht het hof ernstige bezwaren aanwezig. De precieze weging van het voorhanden zijnde bewijsmateriaal kan pas bij de inhoudelijke behandeling aan de orde komen.

Naar het oordeel van het hof is op basis van het huidige dossier voorts niet op voorhand duidelijk dat een beroep op noodweer(exces) enige kans van slagen heeft.

Het plegen van geweld op de openbare weg is een feit dat de rechtsorde schokt. Het tijdsverloop in deze zaak is niet van dien aard dat dat inmiddels niet meer zo zou zijn.

Gelet op het strafblad van de verdachte en met inachtneming van hetgeen de reclassering heeft gezegd over de aanwezige risicofactoren, acht het hof gevaar voor recidive aanwezig.

Gelet op de duur van de voorlopige hechtenis in deze zaak tot op heden, doet een situatie als bedoeld in artikel 67a, derde lid, Sv zich thans niet voor.

Met betrekking tot het door de verdachte mondeling gedane verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis overweegt het hof dat er sprake is van een zeer ernstig feit en een geschokte rechtsorde. Onder die omstandigheden kan van een schorsing alleen sprake zijn als zich zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen. Daarvan is niet gebleken. Om die reden zal het hof het verzoek van de verdachte afwijzen. Het hof heeft hierbij mede betrokken hetgeen de reclassering adviseert op dit punt.

15/800269-17

De beslissing

Het hof:

WIJST AF het beroep tegen de bestreden beschikking, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen.

WIJST AF het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Deze beschikking is gegeven op 1 november 2017 in raadkamer van dit hof door

mr. J.L. Bruinsma, voorzitter,

mrs. I.M.H. van Asperen de Boer-Delescen en H.F. van Kregten, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. J.G.W.M. Lut als griffier.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van de verdachte.

Amsterdam, 1 november 2017,

de advocaat-generaal