Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:4237

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
17-10-2017
Datum publicatie
08-11-2017
Zaaknummer
200.209.951/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquêterecht; beëindiging van het bevolen onderzoek en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2018/27
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.209.951/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 17 oktober 2017

inzake

[A] ,

wonende te [....] ,

VERZOEKER,

advocaat: mr. C. Sesver, kantoorhoudende te Purmerend,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VILLATENT B.V.,

gevestigd te Houten,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. E.R. Jonkman, kantoorhoudende te Utrecht,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ARGUO HOLDING B.V.,

gevestigd te Houten,

BELANGHEBBENDE,

verschenen bij haar bestuurder A. Hansen.

1. Het verloop van het geding

1.1 In het vervolg zullen verzoeker en verweerster (ook) worden aangeduid met respectievelijk [A] en Villatent.

1.2 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 17 mei 2017 en 18 mei 2017.

1.3 Bij de beschikking van 17 mei 2017 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Villatent over de periode vanaf 19 maart 2013 tot 20 februari 2017. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer bij wijze van onmiddellijke voorziening met onmiddellijke ingang en vooralsnog voor de duur van het geding een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot bestuurder van Villatent en bepaald dat de aandelen in Villatent ten titel van beheer zijn overgedragen aan een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon.

1.4 Bij de beschikking van 18 mei 2017 heeft de Ondernemingskamer als bestuurder en beheerder van aandelen respectievelijk mr. drs. F.P.G. Dix te Best (hierna: Dix) en mr. E.L. Zetteler te Utrecht (hierna: Zetteler) aangewezen.

1.5 Mr. Sesver voornoemd heeft bij brief aan de Ondernemingskamer van 26 september 2017 bericht dat [A] zijn enquêteverzoek in deze zaak intrekt.

1.6 De Ondernemingskamer heeft bij brief van 2 oktober 2017 aan partijen, Dix en Zetteler gemeld dat zij ervan uitgaat dat mr. Sesver door middel van voormelde brief heeft bedoeld namens [A] te verzoeken het bevolen onderzoek te beëindigen en de getroffen onmiddellijke voorzieningen op te heffen. De Ondernemingskamer heeft mr. Sesver de gelegenheid geboden te reageren op deze veronderstelling van de Ondernemingskamer en daaraan toegevoegd dat zonder andersluidend bericht van mr. Sesver, de Ondernemingskamer het ervoor houdt dat zij deze veronderstelling deelt. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer de overige partijen, Dix en Zetteler in de gelegenheid gesteld te reageren op de brief van mr. Sesver, waarbij er vooralsnog van kon worden uitgegaan dat zij daarbij heeft bedoeld de Ondernemingskamer te verzoeken het bevolen onderzoek te beëindigen en de getroffen onmiddellijke voorzieningen op te heffen, en daaraan toegevoegd dat bij uitblijven van een reactie, de Ondernemingskamer het ervoor houdt dat geen bezwaar daartegen bestaat.

1.7 Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de hen geboden gelegenheid te reageren zoals bedoeld in 1.6.

1.8 Dix heeft de secretaris van de Ondernemingskamer telefonisch gemeld dat hij instemt met beëindiging van het onderzoek en opheffing van de onmiddellijke voorzieningen en dat zijn rekeningen zijn betaald.

1.9 Zetteler heeft de secretaris van de Ondernemingskamer telefonisch gemeld dat zij zich refereert aan het tot beëindiging en opheffing strekkende verzoek en dat haar rekeningen zijn betaald.

2 De gronden van de beslissing

Nu het bericht van mr. Sesver van 26 september 2017 gelet op de onder 1.5 tot en met 1.7 omschreven gang van zaken kennelijk strekt tot het verzoek het bevolen onderzoek te beëindigen en de getroffen onmiddellijke voorzieningen op te heffen en de overige partijen, Dix en Zetteler niet kenbaar hebben gemaakt zich daartegen te verzetten, zal de Ondernemingskamer dienovereenkomstig beslissen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt, met ingang van heden, het bij beschikking van 17 mei 2017 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Villatent B.V., gevestigd te Houten;

heft op, met ingang van heden, de bij beschikking van 17 mei 2017 getroffen onmiddellijke voorzieningen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J. Wolfs, voorzitter, mr. M.A. Goslings en mr. D.J. Oranje, raadsheren, prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA en mr. drs. G. Boon RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 17 oktober 2017.