Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:4061

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
03-10-2017
Datum publicatie
10-11-2017
Zaaknummer
200.208.052/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Beschikking
Inhoudsindicatie

Huur winkelruimte. Met tegenaanbod huurprijs gold aanbod nieuwe huurprijs als verworpen. Tegenaanbod is niet aanvaard zodat partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de aanpassing van de huurprijs. Benoeming deskundige. Zie ECLI:NL:GHAMS:2017:3139.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.208.052/01

zaaknummer rechtbank Amsterdam : 5330301 \ EA VERZ 16-1037

beschikking van de meervoudige burgerlijke kamer van 3 oktober 2017

inzake

[appellant] ,

wonend te [woonplaats] ,

appellant,

advocaat: mr. L.W. Tellegen te Amsterdam,

tegen

MENDO B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerde,

advocaat: mr. J.G.M. de Koning te Amsterdam.

1 Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna wederom [appellant] en Mendo genoemd.

Het hof heeft in deze zaak op 1 augustus 2017 een tussenbeschikking uitgesproken. Voor het verloop van het geding in hoger beroep tot die datum wordt naar die beschikking verwezen.

Partijen hebben zich ieder bij akte uitgelaten over het te gelasten deskundigenbericht, het aantal en de persoon van de te benoemen deskundige(n) en de aan deze(n) te stellen vragen.

Ten slotte hebben partijen wederom een beschikking gevraagd.

2 Beoordeling

2.1

In de tussenbeschikking heeft het hof onder meer overwogen dat het voornemens was dhr. J. Pot te benoemen als deskundige in de zin van artikel 7:304 lid 2 BW teneinde een advies ex artikel 7: 303 BW uit te brengen over de nadere huurprijs voor het gehuurde.

2.2

Partijen hebben elk bij akte uitlating laten weten akkoord te gaan met de benoeming van deze deskundige.

2.3

De deskundige heeft per e-mail aan het hof laten weten dat voor het deskundigenadvies een vast tarief in rekening wordt gebracht van € 6.000,- ex. BTW zijnde € 7.260,- incl. BTW. Ter zake is een nota gestuurd. De betaling van dit bedrag komt als voorschot ten laste van [appellant] .

2.4

Nadat de deskundige zijn rapport bij het hof heeft ingediend zal het hof partijen – eerst [appellant] en daarna Mendo – in de gelegenheid stellen bij memorie op het deskundigenrapport te reageren.

2.5

Het hof houdt iedere verdere beslissing aan.

3 Beslissing

Het hof:

beveelt een onderzoek door een deskundige als hiervoor onder 2.1. omschreven;

benoemt tot deskundige om dit onderzoek te verrichten:

J. Pot

Jones Lang LaSalle

Parnassusweg 727 te 1077 DG Amsterdam

Postbus 75208, 1070 AE Amsterdam

Tel: 020-5405405

e-mail: jacob.pot@eu.jll.com

bepaalt dat de griffier een afschrift van dit arrest aan de deskundige zal toezenden;

bepaalt dat beide partijen vóór 24 oktober 2017 kopieën van de overige gedingstukken aan de deskundige zullen doen toekomen, alsmede, na een verzoek daartoe van de deskundige, de andere door deze noodzakelijk geachte stukken, voor zover mogelijk;

wijst de deskundige op het bepaalde in artikel 198 jo artikel 284 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, met name op de verplichting om bij het onderzoek partijen in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen en om in het schriftelijk bericht te doen blijken dat aan dit voorschrift is voldaan, onder vermelding van de inhoud van de opmerkingen en/of verzoeken;

bepaalt dat de deskundige het onderzoek overigens zelfstandig – in de zin van artikel 198 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat wil zeggen niet onder leiding van het hof – zal verrichten en dat dit zal plaatsvinden op een door de deskundige te bepalen tijdstip;

bepaalt dat de deskundige een voorschot toekomt van € 7.260,- incl. BTW;

bepaalt dat [appellant] als voorschot op de kosten van de deskundige voornoemd bedrag dient te voldoen; [appellant] zal daarvoor van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak een nota ontvangen met betaalinstructies;

bepaalt dat de griffier onmiddellijk na betaling van het desbetreffende voorschot de deskundige hiervan in kennis zal stellen en dat de deskundige pas dan met het onderzoek behoeft te beginnen;

bepaalt dat de deskundige een schriftelijk, ondertekend bericht zal inleveren ter griffie van het hof vóór 19 december 2017;

bepaalt dat de deskundige tegelijk met dit bericht zijn declaratie ter griffie zal indienen onder vermelding van zaaknummer 200.208.052/01;

verwijst de zaak naar de rol van 19 december 2017 voor deskundigenbericht;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gewezen door mrs. L.R. van Harinxma thoe Slooten, J.C.W. Rang en L.A.J. Dun en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 3 oktober 2017.