Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:3894

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
26-09-2017
Datum publicatie
19-02-2018
Zaaknummer
200.107.072/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vervolg van het tussenarrest 1 november 2016. Niet is komen vast te staan dat de geretrocedeerde vorderingen met toestemming van de tandarts het deurwaarderstraject zijn ingegaan en dat de kosten van dat traject redelijk waren. Alsnog gedeeltelijke afwijzing van de vordering van de factoringsvennootschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.107.072/01

zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam : 470986 / HA ZA 10-3126

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 26 september 2017

inzake

[appellant] ,

wonend te [woonplaats] ,

appellant in principaal appel,

tevens incidenteel geïntimeerde,

advocaat: mr. T. Spronk te Amsterdam,

tegen

INFOMEDICS FACTORING B.V.,

gevestigd te Almere,

geïntimeerde in principaal appel,

tevens incidenteel appellante,

advocaat: mr. C.O. Wenckebach te Haarlem.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna [appellant] en Infomedics genoemd.

Voor het procesverloop tot 1 november 2016 verwijs het hof naar het op die datum uitgesproken tussenarrest (hierna: het tussenarrest).

In gevolge het tussenarrest heeft Infomedics een akte na tussenarrest met producties genomen waarop [appellant] bij antwoordakte na tussenarrest heeft gereageerd. Ten slotte is weer arrest gevraagd.

2 De verdere beoordeling

2.1

In rov. 3.21 van het tussenarrest heeft het hof als volgt overwogen:

“Gezien het vorenstaande verlangt het hof van Infomedics dat zij met betrekking tot de vorderingen op lijst 5 de opdrachten van de Praktijk tot het vervolgen van het incassotraject door Infomedics in het geding brengt dan wel op andere wijze aantoont dat de Praktijk met het vervolgen van het incassotraject heeft ingestemd. Voorts dient Infomedics de onderliggende facturen van Yards in het geding te brengen ter onderbouwing van de kosten van Yards die in lijst 5 staan vermeld. Daarnaast verlangt het hof van Infomedics per vordering een verklaring voor het verschil tussen het bedrag dat de debiteur van de vordering volgens lijst 5 aan Yards heeft betaald en het bedrag dat Infomedics volgens het overzicht 5(i) aan de Praktijk heeft vergoed, een en ander in het licht van het bedrag van € 53.303,29 dat zij in deze procedure van de [appellant] vordert op basis van de facturen die Infomedics bij akte van 2 maart 2011 als onderdeel van productie 11 in het geding heeft gebracht.”

2.2 (

(a) het deurwaarderstraject

Infomedics stelt in haar akte na tussenarrest dat aan het einde van het reguliere aanmaningstraject steeds aan [appellant] is gevraagd of vorderingen het deurwaarderstraject in konden. Bij uitblijven, na tien dagen, van een reactie werden vorderingen vervolgens automatisch - kennelijk omdat [appellant] alsdan geacht wordt stilzwijgend daarmee te hebben ingestemd - naar het deurwaarderstraject doorgezet. Als productie 6 brengt Infomedics een overzicht met informatie uit haar logsystemen van het Self Service Portal (hierna: SSP) in het geding betreffende alle acties die in het SSP zijn geregistreerd en ondernomen ten aanzien van de vorderingen van [appellant] die het deurwaarderstraject zijn ingegaan. SSP is een online portaal waarmee Infomedics op individueel niveau met de klanten communiceert (zie productie 27 bij akte van 13 maart 2011).

[appellant] betwist dat de vorderingen die volgens Infomedics automatisch het deurwaarderstraject zijn ingegaan en die op productie 6 staan met de vermelding: “Action was resolved automatically by expiration” met (stilzwijgende) toestemming van de Praktijk dat traject zijn ingegaan. Het deurwaarderstraject maakte standaard geen deel uit van de BF-overeenkomst en de Praktijk wist, gezien de honderden vorderingen die in het SSP staan, niet ten aanzien van welke vorderingen om toestemming werd gevraagd, nu Infomedics geen aparte notificaties aan de Praktijk zond. Van de vorderingen die op productie 6 staan met de vermelding A. [appellant] “Transfer to bailiff” of “Correct address” kan volgens [appellant] geen enkele gematcht worden met de vorderingen die op productie 11 staan vermeld en die volgens Infomedics zijn geretrocedeerd aan de Praktijk. [appellant] heeft ook onderzocht of de eerste tien vorderingen op productie 6 die automatisch naar het deurwaarderstraject zijn doorgezet, (onder meer) voorkomen op productie 11. Dat was volgens [appellant] niet het geval. [appellant] concludeert dat de vorderingen die voorkomen op productie 6 geen deel uitmaken van het gevorderde bedrag van € 53.303,20.

2.3 (

b) kostenspecificatie van Yards

Als productie 7 heeft Infomedics alle facturen van Yards in het geding gebracht ter onderbouwing van de door Yards gemaakte kosten ter incasso die op lijst 5 staan vermeld. Het betreft hier kosten variërend van griffierechten en salaris gemachtigden tot de kosten van het raadplegen van registers (GBA uittreksels).

2.4 (

(c) verklaring van het ‘verschil’

Het hof verlangde van Infomedics per vordering een verklaring voor het verschil tussen het bedrag dat de debiteur van de vordering volgens lijst 5 aan Yards heeft betaald en het bedrag dat Infomedics volgens het overzicht 5(i) aan de Praktijk heeft vergoed, een en ander in het licht van het bedrag van € 53.303,20.

Infomedics heeft bij acht vorderingen een nadere toelichting gegeven op de doorbelaste kosten, die [appellant] gemotiveerd heeft betwist. Bij alle andere vorderingen uit de overzichten was dat volgens Infomedics niet nodig, omdat bij die andere vorderingen ofwel (i) helemaal niets is betaald ofwel (ii) de volledige hoofdsom aan [appellant] is afgedragen. Aan de hand van steekproeven betwist [appellant] gemotiveerd dat ten aanzien van die vorderingen geen verschillen bestaan tussen de op de twee overzichten vermelde bedragen.

2.5

Het hof overweegt als volgt. Uit hetgeen Infomedics bij (a) naar voren brengt, volgt dat de vorderingen, ondanks dat deze volgens Infomedics aan de Praktijk zijn geretrocedeerd (zie ook rov. 3.19 van het tussenarrest), zonder expliciete opdracht van de Praktijk, het deurwaarderstraject zijn ingegaan. Infomedics licht niet toe op welk artikel in de Voorwaarden of welke nadere afspraak deze gang van zaken en de door haar gehanteerde reactietermijn van tien dagen is gebaseerd. Daaruit volgt dat niet is komen vast te staan dat de vorderingen met toestemming van de Praktijk het deurwaarderstraject zijn ingegaan. Voorts heeft Infomedics maar gedeeltelijk voldaan aan het verzoek van het hof. Zo heeft zij van maar acht vorderingen, en niet van alle vorderingen het verschil in bedragen tussen beide overzichten nader toegelicht. Daarnaast heeft Infomedics ook geen enkele aandacht besteed aan de vorderingen op de twee overzichten in het licht van het bedrag van € 53.303,20 dat zij op grond van de geretrocedeerde vorderingen van (onder meer) [appellant] vordert. Gezien de summiere beantwoording van de vragen van het hof heeft het hof bovendien onvoldoende inzicht gekregen in de met het deurwaardersproject gemoeide kosten om te kunnen vaststellen dat die kosten redelijk waren.

Nu niet is komen vast te staan dat de geretrocedeerde vorderingen met toestemming van de Praktijk het deurwaarderstraject zijn ingegaan en de met het deurwaarderstraject gemoeide kosten redelijk waren, slaagt grief II in principaal appel en moet de vordering van € 53.303,20 worden afgewezen.

3 Slotsom en kosten

De grieven I en IV in principaal appel falen, grief II in principaal appel slaagt en grief III in principaal appel slaagt gedeeltelijk. De grieven in incidenteel falen. Het vonnis waarvan beroep zal, voor zover tussen Infomedics en [appellant] in conventie gewezen, worden vernietigd en voor zover tussen hen in reconventie gewezen worden bekrachtigd. Gezien de uitkomst van het geding komen de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie ten laste van [appellant] , zullen de kosten van het principaal appel worden gecompenseerd en zullen die van het incidenteel appel ten laste van Infomedics worden gebracht.

4 Beslissing

Het hof:

in principaal appel

vernietigt het bestreden vonnis voor zover in conventie gewezen tussen Infomedics en [appellant] en in zoverre opnieuw rechtdoende:

veroordeelt [appellant] tot betaling aan Infomedics van de helft van

( a) € 50.041,43 aan naheffing op grond van de full-factoringovereenkomst, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente met ingang van 8 augustus 2010 tot de dag der algehele voldoening;

( b) € 2.183,12 inzake ten onrechte gepleegde eigen incasso, te vermeerderen met de gewone wettelijke rente met ingang van 29 juli 2010 tot de dag der algehele voldoening;

( c) € 1.292,18 aan kosten van conservatoir beslag;

( d) de tot heden aan de zijde van Infomedics gevallen kosten van het geding in eerste aanleg in conventie, begroot op € 11.768,39;

veroordeelt [appellant] in de aan de zijde van Infomedics gevallen kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie, tot heden begroot op € 579;

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het door Infomedics meer of anders gevorderde;

compenseert de kosten van het principaal appel aldus dat elke partij de eigen kosten draagt;

in incidenteel appel

bekrachtigt het bestreden vonnis voor zover in reconventie gewezen tussen Infomedics en [appellant] ;

veroordeelt Infomedics in de kosten van het incidenteel appel hoger beroep, voor zover tot heden aan de kant van [appellant] gevallen begroot op € 4.606 voor salaris advocaat;

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.P. van Achterberg, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en A.S. Arnold en in het openbaar uitgesproken op dinsdag 26 september 2017 door de rolraadsheer.