Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:3534

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
22-08-2017
Datum publicatie
09-11-2017
Zaaknummer
200.177.518/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquêterecht; beëindiging van het onderzoek en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2017/165
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.177.518/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 22 augustus 2017

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NOVO EXPLOITATIE B.V.,

gevestigd te Stampersgat,

advocaat: mr. E.H.W. van Nijnatten, kantoorhoudende te Eindhoven,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROJA PÉ INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Hilvarenbeek,

advocaat: mr. L.L.M. Prinsen, kantoorhoudende te Breda,

VERZOEKSTERS,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NOVO EXPLOITATIE B.V.,

gevestigd te Stampersgat,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. E.H.W. van Nijnatten, kantoorhoudende te Eindhoven,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

advocaat: mr. R.W. de Pater, kantoorhoudende te Breda,

BELANGHEBBENDE.

1. Het verloop van het geding

1.1 In het vervolg zullen partijen (ook) als volgt worden aangeduid:

  • -

    verzoeksters ieder afzonderlijk met NOVO en Roja Pé;

  • -

    verweerster met NOVO;

  • -

    belanghebbende met [A] .

1.2 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen van 12 en 18 januari 2016.

1.3 Bij de beschikking van 12 januari 2016 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van NOVO over de periode vanaf 13 september 2012 tot 23 oktober 2015. Bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding, is bij die beschikking [A] geschorst als bestuurder van NOVO, is een door de Ondernemingskamer nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot commissaris van NOVO en is bepaald dat een aandeel van [A] in NOVO ten titel van beheer aan de te benoemen commissaris is overgedragen, en zijn de artikelen 4 en 10 van de aandeelhoudersovereenkomst geschorst.

Bij de beschikking van 18 januari 2016 heeft de Ondernemingskamer mr. P. Roorda te Amsterdam (hierna: Roorda) aangewezen als commissaris zoals bedoeld in voornoemde beschikking.

1.4 Roorda heeft de Ondernemingskamer bij brief van 11 augustus 2017 gemeld dat een tussen partijen bereikte schikking is afgerond en dat daarmee deze procedure zal kunnen worden beëindigd. Bij de brief is een door partijen op 10 augustus 2017 ondertekende overeenkomst gehecht. Blijkens die overeenkomst verlenen partijen elkaar behoudens hetgeen volgt uit de bij die overeenkomst afgewikkelde transacties/financiering, over en weer finale kwijting ter zake alle tussen hen gerezen geschillen, in het bijzonder de enquêteprocedure. Zij zijn overeengekomen de Ondernemingskamer te verzoeken niet tot aanwijzing van een onderzoeker over te gaan en de getroffen onmiddellijke voorzieningen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Volgens de overeenkomst zal de slotdeclaratie van Roorda verrekend worden met het voorschot en een eventueel restant naar NOVO worden teruggestort.

1.5 Mr. Van Nijnatten voormeld heeft bij e-mail van 17 augustus 2017 aan de Ondernemingskamer bevestigd, onder verwijzing naar voornoemde brief van Roorda, dat NOVO en Roja Pé instemmen met het verzoek tot beëindiging van de procedure. Hij heeft daarbij te kennen gegeven dit te melden met medeweten en instemming van mr. Prinsen voormeld.

1.6 Mr. De Pater voormeld heeft bij e-mail van 17 augustus 2017 aan de Ondernemingskamer bevestigd dat wordt ingestemd met het verzoek tot beëindiging van de procedure.

2 De gronden van de beslissing

Nu partijen eenparig te kennen hebben gegeven dat een oplossing van het geschil tussen hen is bereikt en zij een verzoek hebben gedaan dat strekt tot beëindiging van het bevolen onderzoek en tot opheffing van de onmiddellijke voorzieningen, met welk verzoek Roorda instemt, zal de Ondernemingskamer dienovereenkomstig beslissen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt, met ingang van heden, het bij beschikking van 12 januari 2016 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van NOVO Exploitatie B.V., gevestigd te Stampersgat;

heft op, met ingang van heden, de bij beschikking van 12 januari 2016 getroffen onmiddellijke voorzieningen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, voorzitter, mr. M.P. Nieuwe Weme en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en drs. P.R. Baart en mr. drs. B.M. Prins RA, raden, in tegenwoordigheid van, mr. F.L.A. Straathof, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 22 augustus 2017.