Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:3198

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
08-08-2017
Datum publicatie
15-08-2017
Zaaknummer
200.199.800/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquêterecht; beëindiging van het onderzoek en opheffing van de onmiddellijke voorzieningen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2017/164
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.199.800/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 8 augustus 2017

inzake

1 [A] ,

wonende te [....] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B] ,

gevestigd te [....] ,

VERZOEKERS,

advocaat: mr. L.C. de Jong, kantoorhoudende te Woerden,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SEAHORSE DIVING B.V.,

gevestigd te Mijdrecht,

VERWEERSTER,

advocaten: mr. W.J. Tielemans en mr. M.N. Stoop, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1 [C] ,

wonende te [....] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[D] ,

gevestigd te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaten: mr. W.J. Tielemans en mr. M.N. Stoop, kantoorhoudende te Amsterdam.

1. Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zullen partijen als volgt worden aangeduid:

  • -

    verzoekster sub 2 met [B] ;

  • -

    verweerster met Seahorse Diving; en

  • -

    belanghebbende sub 2 met [D] .

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen in deze zaak van 1 en 2 december 2016.

1.3

Bij de beschikking van 1 december 2016 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Seahorse Diving over de periode vanaf 21 maart 2014 en een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten. Voorts heeft de Ondernemingskamer bij die beschikking, bij wijze van onmiddellijke voorzieningen en vooralsnog voor de duur van het geding, [B] en [D] geschorst als bestuurders van Seahorse Diving en in hun plaats een nader aan te wijzen persoon tot bestuurder van Seahorse Diving benoemd en de aandelen in Seahorse Diving – met uitzondering van één aandeel van ieder van de aandeelhouders – ten titel van beheer overgedragen aan een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken beheerder. Bij de beschikking van 2 december 2016 heeft de Ondernemingskamer mr. J.G. Molenaar te Amsterdam (hierna: Molenaar) aangewezen als bestuurder en beheerder van aandelen als bedoeld in voormelde beschikking.

1.4

Mr. Stoop voormeld heeft bij brief van 3 augustus 2017, die voor akkoord is ondertekend door mr. De Jong voormeld, aan de Ondernemingskamer gemeld dat partijen een minnelijke regeling hebben getroffen in deze kwestie. Ingevolge die regeling verzoeken partijen de Ondernemingskamer gezamenlijk om onderhavige procedure te royeren en de getroffen onmiddellijke voorzieningen te beëindigen.

1.5

Molenaar heeft bij e-mail van 3 augustus 2017 gemeld dat er bij hem geen bezwaren bestaan tegen een verzoek tot beëindiging van deze procedure en dat Seahorse Diving voldoende zekerheid heeft gesteld voor de kosten van zijn werkzaamheden.

2 De gronden van de beslissing

Nu partijen eenparig te kennen hebben gegeven dat een oplossing van het geschil tussen hen is bereikt en zij een verzoek hebben gedaan dat strekt tot beëindiging van het bevolen onderzoek en tot opheffing van de onmiddellijke voorzieningen, met welk verzoek Molenaar instemt, zal de Ondernemingskamer dienovereenkomstig beslissen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt, met ingang van heden, het bij beschikking van 1 december 2016 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Seahorse Diving B.V., gevestigd te Mijdrecht;

heft op, met ingang van heden, de bij beschikking van 1 december 2016 getroffen onmiddellijke voorzieningen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en prof. dr. mr. F. van der Wel RA en drs. J.B.M. Streppel, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 8 augustus 2017.