Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:3129

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
03-08-2017
Datum publicatie
04-08-2017
Zaaknummer
200.131.454/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquête; deponering onderzoeksverslag; art. 2:353 BW

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 353
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2017/135
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.131.454/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 3 augustus 2017

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NETVALUE B.V.,

gevestigd te Bilthoven,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. T. Spronk, kantoorhoudende te Aalsmeer,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HEPTA G B.V.,

gevestigd te De Bilt,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. D.M. Lamers, kantoorhoudende te Eindhoven,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MEDIAPUB B.V.,

gevestigd te De Bilt,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. G.L.D. Thomas, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

2 [A] ,

wonende te [....] ,

3. [B],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. T. Spronk, kantoorhoudende te Aalsmeer.

1 Het verloop van het geding

1.1

Verweerster wordt hierna aangeduid met Hepta G.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen in deze zaak van 24 en 30 juli 2014, 17 december 2014, 20 december 2016 en 11 mei 2017.

1.3

Bij die beschikkingen heeft de Ondernemingskamer - voor zover hier van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Hepta G vanaf 1 januari 2008, drs. A.J. Mikkers RA (hierna: de onderzoeker) aangewezen als onderzoeker, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten aanvankelijk vastgesteld op € 60.000 (exclusief btw) en later verhoogd tot € 125.000 (exclusief btw) en bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding W.R. Küh benoemd tot bestuurder van Hepta G met doorslaggevende stem en bepaald dat deze bestuurder zelfstandig en als enige bevoegd is Hepta G te vertegenwoordigen.

1.4

Op 2 augustus 2017 is ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen een brief van de onderzoeker van 1 augustus 2017 met daarbij het door de onderzoeker ondertekende verslag (met bijlagen) van voormeld onderzoek, gedateerd 1 augustus 2017. De griffier heeft het verslag met bijlagen heden ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd.

1.5

Met het oog op de vaststelling van diens vergoeding heeft de onderzoeker in de begeleidende brief van 1 augustus 2017 bij het onderzoeksverslag een specificatie van de aan het onderzoek bestede uren gevoegd. Deze specificatie sluit op een bedrag van € 118.510,20 (exclusief btw).

2 De gronden van de beslissing

2.1

De Ondernemingskamer heeft kennis genomen van het verslag (met bijlagen) van het onderzoek. Gelet op de inhoud daarvan en op de overigens in deze zaak betrokken belangen, ziet de Ondernemingskamer aanleiding om op de voet van artikel 2:353 lid 2 BW te bepalen dat het verslag met bijlagen ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden.

2.2

Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld zich uit te laten over de op de voet van artikel 2:350 lid 3 BW door de Ondernemingskamer te bepalen vergoeding van de onderzoeker.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt dat het verslag (tezamen met de bijlagen) van het bij de beschikking van 24 juli 2014 door de Ondernemingskamer bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Hepta G B.V., gevestigd te De Bilt, ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden;

stelt partijen in de gelegenheid zich uit te laten over de door de Ondernemingskamer te bepalen vergoeding van de onderzoeker als bedoeld in 1.5 en 2.2 hiervoor;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, en prof. dr. mr. F. van der Wel RA en drs. J.B.M. Streppel, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.M. Govers, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 3 augustus 2017. Bij afwezigheid van de voorzitter en de zittende raadsheren is deze beschikking ondertekend door mr. M.A. Goslings, raadsheer.