Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:3100

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
28-07-2017
Datum publicatie
02-08-2017
Zaaknummer
23-000473-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Zaak Fox. Grootschalige en stelselmatige fraude binnen internationaal transportbedrijf door het opmaken en gebruik maken van valse facturen en documenten. Veroordeling voor feitelijke leiding geven aan door rechtspersonen gepleegde strafbare gedragingen en het (medeplegen van het) valselijk opmaken van geschriften. De verdachte droeg kennis van de frauduleuze praktijken en heeft daaraan ook een actieve en effectieve bijdrage geleverd. Overschrijding van de redelijke termijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000473-15

datum uitspraak: 28 juli 2017

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 21 januari 2015 in de strafzaak onder parketnummer 13-993029-12 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op 14 oktober 1975,

adres: [adres] .

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

30 mei 2017, 31 mei 2017 en 14 juli 2017 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is door het openbaar ministerie hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in het hoger beroep

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 30 mei 2017 te kennen gegeven dat het openbaar ministerie, hoewel het ingestelde hoger beroep niet bij akte is beperkt, geen bezwaren heeft tegen de in eerste aanleg gegeven vrijspraak van het onder 6 ten laste gelegde.

Het hof zal de officier van justitie daarom in zoverre, bij gebrek aan enig belang dat is gediend met de inhoudelijke behandeling van het onder 6 ten laste gelegde, niet ontvangen in het ingestelde hoger beroep.

Tenlastelegging

Na wijzigingen van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep van 2 september 2016 en

30 mei 2017 is de verdachte, voor zover in hoger beroep nog aan de orde, ten laste gelegd dat:

feit 1 (valsheid in geschrifte "verkoopfacturen", 4-OPV-3)

[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 4] op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 14 september 2007, te Zevenbergen (gemeente Moerdijk), in elk geval in Nederland en/of te Biatorbágy (Hongarije), tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen (telkens)

een groot aantal(verkoop)facturen, althans een of meer (verkoop) factu(u)r(en), waaronder

A) vijf, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 6] en de datum van 30 oktober 2004 (3x) en/of 13 december 2004 en/of 29 december 2004, (telkens) voor een transport van Venray NL naar Oost Europa (D-084, p. 1/13 t/m 5/13), en/of

B) zes, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 7] en de datum van

17 december 2004 (2x) en/of 27 december 2004 (4x), (telkens) voor een transport van BE (België) naar TR (Turkije) (D-084, p. 6/13 t/m 11/13), en/of

C) twee, althans één, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 5] en de datum van 29 december 2004 (2x), (telkens) een transport van Enschede NL naar Oost Europa (D-084, p. 12/13 en 13/13), en/of

D) drie, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 6] en de datum van 30 november 2005 en/of 13 december 2005 en/of 30 december 2005, (telkens) voor een transport van Venray NL naar Oost Europa (D-163, p. 1/6 t/m 3/6), en/of

E) een factuur voorzien van de geadresseerde [bedrijf 5] en van de datum van

13 december 2005 (D-165, p. 1/1), (telkens) een transport van Enschede NL naar Oost Europa, en/of

F) zes, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 7] en van de datum van 30 december 2005 (6x), (telkens) voor een transport van BE (België) naar TR (Turkije) (D-192,

p. 1/6 t/m 6/6), en/of

G) twee, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 5] en van de datum van 30 november 2005 en/of 30 december 2005, (telkens) een transport van Enschede NL naar Oost Europa (D-230, p. 1/5 en 2/5), en/of

H) drie, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 6] en van de datum van 19 december 2006 en/of 27 december 2006 en/of 29 december 2006, (telkens) voor een transport van Venray NL naar Oost Europa (D-163 p. 4/6 t/m 6/6), en/of

I) vier, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 7] en van de datum van 27 december 2006 (2x) en/of 29 december 2006 (2x), (telkens) voor een transport van BE (België) naar TR (Turkije) (D-164, p. 1/4 t/m 4/4), en/of

J) drie, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 7] en van de datum van 27 december 2006 en/of 29 december 2006 (2x), (telkens) voor een transport van BE (België) naar TR (Turkije) (D-230, p. 3/5 t/m 5/5), en/of

K) vier, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 8] en van de datum van 12 oktober 2006 en/of 27 oktober 2006 en/of 6 november 2006 en/of 29 november 2006, (telkens) voor een transport vanuit Roemenië (D-102, p. 1/4 t/m 4/4), en/of

L) een factuur voorzien van de geadresseerde [bedrijf 9] en voorzien van de datum van 31 maart 2007 voor 'Pick-up charges Q1 Turkey' (D-3548, p. 4/4),

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft/hebben (doen laten) opgema(a)k(t)(en) en/of (doen laten) vervals(t)(en), immers heeft/hebben [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 4] . en/of haar mededader(s) - zakelijk weergegeven - in en/of met die (verkoop)factu(u)r(en)

- onder A en/of D (telkens) vermeld/doen voorkomen dat er een transport van Venray NL naar Oost Europa is verricht door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] , terwijl in werkelijkheid door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] dat transport (telkens) niet is verricht en/of

- onder B en/of F (telkens) vermeld/doen voorkomen dat er een transport van BE (België) naar TR (Turkije) is verricht door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] , terwijl in werkelijkheid door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] dat transport (telkens) niet is verricht en/of

- onder C en/of E en/of G (telkens) vermeld/doen voorkomen dat er een transport van Enschede NL naar Oost Europa is verricht door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] , terwijl in werkelijkheid door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] dat transport (telkens) niet is verricht, en/of

- onder A en/of B en/of C en/of D en/of E en/of F en/of G doen voorkomen dat er een (schriftelijke of mondelinge) overeenkomst aan die factuur ten grondslag lag, terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van enige contractuele relatie, en/of

- onder I en/of J (telkens) vermeld/doen voorkomen dat er een transport van BE (België) naar TR (Turkije) is verricht door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] , terwijl in werkelijkheid door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] dat transport (telkens) niet is verricht en/of

- onder G (telkens) vermeld/doen voorkomen dat er een transport van Enschede NL naar Oost Europa is verricht door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] , terwijl in werkelijkheid door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] dat transport (telkens) niet is verricht, en/of

- onder K (telkens) vermeld/doen voorkomen dat er een transport vanuit Roemenië is verricht door [bedrijf 1] , terwijl in werkelijkheid door [bedrijf 1] dat transport (telkens) niet is verricht, en/of

- onder L vermeld dat 1.200.000 EUR in rekening wordt gebracht wegens 'Pick-up charges Q1 Turkey', terwijl deze werkzaamheden nooit zijn verricht door [bedrijf 4] , althans niet tegen dat bedrag van 1.200.000 EUR, en/of

- onder I en/of J en/of K en/of L doen voorkomen dat er een (schriftelijke of mondelinge) overeenkomst aan die factuur ten grondslag lag, terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van enige contractuele relatie, en/of

- in dat 'Supplier Account Report' onder M doen voorkomen alsof deze afkomstig was van [bedrijf 6] en/of gemaakt was door [bedrijf 6] en/of gestempeld was door [bedrijf 6] , terwijl in werkelijkheid dat 'Supplier Account Report' niet afkomstig was van [bedrijf 6] en/of gemaakt was door [bedrijf 6] en/of door [bedrijf 6] voorzien was van een (blok)stempel,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven feit(en), hij verdachte en/of zijn mededader(s) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan bovenomschreven verboden gedraging(en) hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding heeft/hebben gegeven;

subsidiair:

hij, op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 14 september

2007 te Zevenbergen (gemeente Moerdijk), in elk geval in Nederland en/of te Biatorbágy (Hongarije),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen (telkens)

een groot aantal facturen, althans een of meer factu(u)r(en), waaronder

A) vijf, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 6] en de

datum van 30 oktober 2004 (3x) en/of 13 december 2004 en/of 29 december 2004, (telkens) voor een

transport van Venray NL naar Oost Europa (D-084, p. 1/13 t/m 5/13), en/of

B) zes, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 7] en de datum van

17 december 2004 (2x) en/of 27 december 2004 (4x), (telkens) voor een transport van BI (België) naar TR (Turkije) (D-084, p. 6/13 t/m 11/13), en/of

C) twee, althans één, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 5] en de

datum van 29 december 2004 (2x), (telkens) een transport van Enschede NL naar Oost Europa (D-084, p. 12/13 en 13/13), en/of

D) drie, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 6] en de

datum van 30 november 2005 en/of 13 december 2005 en/of 30 december 2005, (telkens) voor een

transport van Venray NL naar Oost Europa (D-163, p. 1/6 t/m 3/6), en/of

E) een factuur voorzien van de geadresseerde [bedrijf 5] en van de datum van 13

december 2005 (D-165, p. 1/1), (telkens) een transport van Enschede NL naar Oost Europa, en/of

F) zes, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 7] en van de datum van

30 december 2005 (6x), (telkens) voor een transport van BI (België) naar TR (Turkije) (D-192, p. 1/6

t/m 6/6), en/of

G) twee, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 5]

en van de datum van 30 november 2005 en/of 30 december 2005, (telkens) een transport van

Enschede NL naar Oost Europa (D-230, p. 1/5 en 2/5), en/of

H) drie, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 6] en van

de datum van 19 december 2006 en/of 27 december 2006 en/of 29 december 2006, (telkens) voor een

transport van Venray NL naar Oost Europa (D-163 p. 4/6 t/m 6/6), en/of

I) vier, althans een of meer, factu(u)r(en voorzien van de geadresseerde [bedrijf 7] en van de datum van

27 december 2006 (2x) en/of 29 december 2006 (2x), (telkens) voor een transport van BE (België) naar TR (Turkije) (D-164, p. 1/4 t/m 4/4), en/of

J) drie, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 7] en van de datum van

27 december 2006 en/of 29 december 2006 (2x), (telkens) voor een transport van BI (België) naar IR

(Turkije) (D-230, p. 3/5 t/m 5/5), en/of

K) vier, althans een of meer, factu(u)r(en) voorzien van de geadresseerde [bedrijf 8] en van de

datum van 12 oktober 2006 en/of 27 oktober 2006 en/of 6 november 2006 en/of 29 november 2006,

(telkens) voor een transport vanuit Roemenië (D-102, p. 1/4 t/m 4/4), en/of

L) een factuur voorzien van de geadresseerde [bedrijf 9] en voorzien

van de datum van 31 maart 2007 voor ‘Pick-up charges Q1 Turkey’ (D-3548, p. 4/4), en/of

M) een ‘Supplier Account Report’ voorzien van de naam en/of (blok)stempel van [bedrijf 6] en van de

datum van 19januari 2007 (D-3536, p. 4 en 5)

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft/hebben

(doen laten) opgema(a)k(t)(en) en/of (doen laten) vervals(t)(en), immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) - zakelijk weergegeven - in en/of met dat/die factu(u)r(en)

- onder A en/of D en/of H (telkens) vermeld/doen voorkomen dat er een transport van Venray NL naar

Oost Europa is verricht door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 4] , terwijl in

werkelijkheid door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] dat transport (telkens)

niet is verricht en/of

- onder B en/of F en/of I en/of J (telkens) vermeld/doen voorkomen dat er een transport van BE (België)

naar TR (Turkije) is verricht door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] , terwijl in

werkelijkheid door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] dat transport (telkens)

niet is verricht en/of

- onder C en/of E en/of G (telkens) vermeld/doen voorkomen dat er een transport van Enschede NL naar

Oost Europa is verricht door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] , terwijl in

werkelijkheid door [bedrijf 4] en/of [bedrijf 1] . dat transport (telkens)

niet is verricht en/of

- onder K (telkens) vermeld/doen voorkomen dat er een transport vanuit Roemenië is verricht door

[bedrijf 1] ., terwijl in werkelijkheid door [bedrijf 1] dat transport (telkens) niet is

verricht en/of

- onder L vermeld dat 1.200.000 EUR in rekening wordt gebracht wegens ‘Pick-up charges Ql Turkey’,

terwijl deze werkzaamheden nooit zijn verricht door [bedrijf 1] , althans niet tegen dat bedrag van

1.200.000 EUR en/of

- onder A en/of B en/of C en/of D en/of E en/of F en/of G en/of H en/of I en/of J en/of K en/of L en/of

M doen voorkomen dat er een (schriftelijke of mondelinge) overeenkomst aan die factuur ten grondslag

lag, terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van enige contractuele relatie, en/of

- in dat ‘Supplier Account Report’ onder M doen voorkomen alsof deze afkomstig was van [bedrijf 6] en/of

gemaakt as door [bedrijf 6] en/of gestempeld was door [bedrijf 6] terwijl in werkelijkheid dat Supplier

Account Report met afkomstig was van [bedrijf 6] en/of gemaakt was door [bedrijf 6] en/of door [bedrijf 6]

voorzien was van een (blok)stempel,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door

anderen te doen gebruiken;

feit 2 (Administratie [bedrijf 10] (paragraaf 4.3 van 4-OPV-1))

[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] , op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 13 december 2005 tot en met 14 september 2007 te Zevenbergen (gemeente Moerdijk), in elk geval in Nederland en/of te Biatorbágy (Hongarije), tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

de (digitale) administratie van [bedrijf 10] van 2005 en/of 2006 (bestaande onder meer uit boekingsverslagen en/of grootboek(rekeningen) en/of de Final Trial Balance) en/of de inkoopadministratie,

zijnde (een samenstel van) geschrift(en) bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft/hebben opgemaakt/doen (laten) opmaken en/of vervalst/doen (laten) vervalsen,

immers heeft/hebben [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] en/of haar mededader(s) opzettelijk en in strijd met de waarheid in de administratie van [bedrijf 10] onder meer een of meer Excelbestand(en) en/of (een) boekingsverslag(en) en/of (een) grootboekrekening(en) en/of in de Final Trial Balance Group Reporting (2005) en/of in de Final Audited Trial Balance (2006) fictieve omzet en/of dubbele omzet tot een bedrag van ongeveer euro 45,5 miljoen, althans enig bedrag, als echt en onvervalst opgenomen,

terwijl de door deze omzetboeking(en) gepresenteerde omzet in werkelijkheid nooit is behaald door [bedrijf 10] , althans (een groot deel van) deze omzetboekingen dubbel (dat wil zeggen reeds bij [bedrijf 1] waren geboekt) en/of fictief waren en/of terwijl de in die administratie opgenomen facturen vals en/of vervalst waren,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven feit(en), hij verdachte en/of zijn mededader(s) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan bovenomschreven verboden gedraging(en) hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding heeft/hebben gegeven;

subsidiair:

hij, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 13 december 2005 tot en met 14 september 2007, te Breda en/of Zevenbergen (gemeente Moerdijk), althans in Nederland en/of te Biatorbágy (Hongarije), tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

de (digitale) (omzet) administratie van [bedrijf 10] van 2005/2006 (bestaande onder meer uit boekingsverslagen en/of grootboek(rekeningen) en/of de final Trial Balance) en/of de inkoopadministratie, zijnde (een samenstel) van geschrift(en) bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft/hebben opgemaakt/doen (laten) opmaken en/of vervalst/doen (laten) vervalsen,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) opzettelijk en in strijd met de waarheid in de

administratie van [bedrijf 10] , onder meer een of meer Excelbestand(en) en/of (een)

boekingsverslag(en) en/of (een) grootboekrekening(en) en/of in de final Trial Balance Group Reporting (2005) en/of in de Final Audited Trial Balance (2006) fictieve omzet en/of dubbele omzet tot een bedrag van ongeveer Euro 45,5 miljoen, althans enig bedrag, als echt en onvervalst opgenomen,

terwijl de door deze omzetboekingen gepresenteerde omzet in werkelijkheid nooit is behaald door [bedrijf 10]

, althans (een groot deel van) deze omzetboekingen dubbel (dat wil zeggen reeds bij [bedrijf 1] waren geboekt) en/of fictief waren en/of terwijl de in die administratie opgenomen facturen vals en/of vervalst waren,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

meer subsidiair:

[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] . op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 13 december 2005 tot en met 14 september 2007 te Zevenbergen (gemeente Moerdijk), in elk geval in Nederland en/of te Biatorbágy (Hongarije), tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

de (digitale) administratie van [bedrijf 10] van 2005 en/of 2006 (bestaande onder meer uit boekingsverslagen en/of grootboekrekeningen) en/of de Final Trial Balance) en of de inkoopadministratie, zijnde (een samenstel van) geschrift(en), bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft/hebben opgemaakt/doen (laten) opmaken en/of vervalst/doen (laten) vervalsen,

immers heeft/hebben [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] en/of haar mededader(s) opzettelijk en in strijd met de waarheid in de administratie van [bedrijf 10] onder meer een of meer Excelbestand(en) en/of (een) boekingsverslag(en) en/of (een) grootboekrekening(en) en/of in de Final Trial Balance Group Reporting (2005) en/of in de Final Audited Trial Balance (2006)

fictieve omzet en/of dubbele omzet tot een bedrag van ongeveer euro 45,5 miljoen, althans enig bedrag, als echt en onvervalst opgenomen, terwijl de door deze omzetboeking(en) gepresenteerde omzet in werkelijkheid nooit is behaald door [bedrijf 10] , althans (een groot deel van) deze

omzetboekingen dubbel geboekt (dat wil zeggen reeds bij [bedrijf 1] waren geboekt) en/of fictief waren en/of terwijl de in die administratie opgenomen facturen vals en/of vervalst waren,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken,

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks periode van 13 december 2005 tot en mei 14 september 2007 te Zevenbergen (gemeente Moerdijk), in elk geval in Nederland en of te Biatorbágy (Hongarije), meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of

middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door

- valse (verkoop)facturen op te (laten) maken, t.a.v. [bedrijf 6] (D-084, pagina 1/13 t/m 5/13 en/of D-163, pagina 1/6 t/m 3/6 en/of D-163, pagina 4/6 t/m 6/6) en/of t.a.v. [bedrijf 7] B.V. (D-084, pagina 6/13 t/m 11/13 en/of D-192, pagina 1/6 t/m 6/6 en/of D-164, pagina 1/4 t/m 4/4 en/of D-230, pagina 3/5 t/m 5/5) en/of t.a.v. [bedrijf 5] (D-081, pagina 12/13 en 13/13 en/of D-165, pagina 1/1 en/of D-230, pagina 1/5 en 2/5) en/of t.a.v. [bedrijf 8] (D-102, pagina 1/4 t/m 4/4) en/of t.a.v. [bedrijf 11] (D-3548, pagina 4/4) en/of

- voornoemde valse (verkoopfacturen middellijk dan wel onmiddellijk ter beschikking te stellen aan [bedrijf 10] en/of

- overzichten van de belangrijkste crediteuren van [bedrijf 1] in Nederland middellijk dan wel onmiddellijk ter beschikking te stellen aan [bedrijf 10] (D-351 7, “Omzet december 2004-2005 new.xls”) en/of

- overzichten met betrekking tot (valse/dubbele) omzet middellijk dan wel onmiddellijk ter beschikking te stellen aan [bedrijf 10] (D-3514, BV Debtor Turnover 2005a1t.xls en/of D-3540 en/of D-3541 en/of D-3542, BV Debtor turnover 2006.xls);


feit 3 (valse facturen 1-0PV (paragraaf 4.2))

[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] ., op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 22 februari 2006 tot en met 14 september 2007 te Zevenbergen en/of Breda, in elk geval in Nederland en/of te Biatorbágy (Hongarije), tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen (telkens)

een groot aantal facturen, althans een of meer factu(u)r(en) (zie ook p.11, 4-OPV-3), waaronder

a. a) vier, althans één of meer interne factu(u)r(en) inzake de doorbelasting van (een)(fictieve) investering(en) van [bedrijf 12] door [bedrijf 10] , (D 3557),

b) een factuur van 21 december 2006 van [bedrijf 14] aan [bedrijf 10] . voor de levering van de conform offerte 00478 geleverde garage benodigdheden, voor een bedrag van EUR 100.000 (D-131) en/of

c) een factuur van 28 december 2006 van [bedrijf 13] aan [bedrijf 10] . voor de levering van de conform offerte nr. 3211 genoemde garage equipment, voor een bedrag van EUR 100.000 (D-154) en/of

zijnde (telkens) een geschrift bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft/hebben (doen laten) (opgemaakt)(opmaken) en/of (doen laten) vervals(t)(en),

immers heeft/hebben [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] . en/of haar mededader(s)- zakelijk weergegeven - in dat/die factu(u)r(en) A en/of B en/of C

- vermeld en/of doen voorkomen dat die factuur afkomstig was van de in die factuur opgenomen leverancier/crediteur, terwijl die factuur in werkelijkheid niet afkomstig was van die leverancier/crediteur, en/of

- vermeld dat er een prestatie/levering is verricht en/of tegen een aldaar opgenomen factuurbedrag,

terwijl in werkelijkheid die prestatie/levering niet is verricht, althans niet ten behoeve van [bedrijf 10] en/of [bedrijf 1] en/of dat factuurbedrag in werkelijkheid niet in rekening is gebracht,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven feit(en), hij verdachte en/of zijn mededader(s) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan bovenomschreven verboden gedraging(en) hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding heeft/hebben gegeven;

subsidiair:

hij, op een of meer tijdstippen op of omstreeks de periode van 22 februari 2006 tot en met 14 september 2007 te Zevenbergen en/of Breda, in elk geval in Nederland en/of te Biatorbágy (Hongarije), tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen (telkens)

een of meer factu(u)r(en), waaronder

b) een factuur van [bedrijf 14] aan [bedrijf 10] d.d. 21 december 2006 voor de

levering van de conform offerte 00478 geleverde garage benodigdheden, voor een bedrag van € 100.000,- (D 131), en/of

c) een factuur van 28 december 2006 van [bedrijf 13] aan [bedrijf 10] voor de

levering van de conform offerte nr. 3211 genoemde garage equipment, voor een bedrag van EUR 100.000,- (D 154)

zijnde (telkens) een geschrift bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, immers heeft/hebben [bedrijf 10] en/of [bedrijf 1] en/of haar

mededader(s) - zakelijk weergegeven -

in dat/die factu(u)r(en) doen voorkomen dat deze afkomstig was van [bedrijf 14] en/of [bedrijf 13]

, terwijl deze in werkelijkheid niet afkomstig was van [bedrijf 14] en/of [bedrijf 13]

en/of

dat er tegen een (factuur)bedrag van EUR 100.000 garage benodigdheden door [bedrijf 14]

en/of [bedrijf 13] zijn geleverd, terwijl er in werkelijkheid geen garage benodigdheden door [bedrijf 14]

en/of [bedrijf 13] zijn geleverd, althans niet tegen een (factuur)bedrag van EUR 100.000,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;


feit 4 (gebruik maken valse facturen)

[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] ., op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 14 september 2007, te Zevenbergen (gemeente Moerdijk) en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland en/of te Biatorbágy (Hongarije), tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen (telkens)

opzettelijk gebruik heeft/hebben (gemaakt) (doen maken) van en/of voorhanden heeft/hebben (gehad)(doen hebben) en/of heeft/hebben (afgeleverd)(doen afleveren),

a. a) vier, althans één of meer interne factu(u)r(en) inzake de doorbelasting van (een)(fictieve) investering(en) van [bedrijf 12] door [bedrijf 10] , (D 3557),

b) een factuur van 21 december 2006 van [bedrijf 14] aan [bedrijf 10] . voor de levering van de conform offerte 00478 geleverde garage benodigdheden, voor een bedrag van EUR 100.000 (D-131) en/of

c) een factuur van 28 december 2006 van [bedrijf 13] aan [bedrijf 10] . voor de levering van de conform offerte nr. 3211 genoemde garage equipment, voor een bedrag van EUR 100.000 (D-154) en/of

( d) 11, althans een of meer inkoopfactu(u)ren [bedrijf 15] (D 174,1 t/m 11) van [bedrijf 15] aan [bedrijf 1] te Istanbul voor de levering van "Irems Development", van

- 31 januari 2005 voor een bedrag van euro 104.472,- (D 174/1), en/of

- 28 februari 2005 voor een bedrag van euro 78.405,- (D 174/2), en/of

- 31 maart 2005 voor een bedrag van euro 84.055,- (D 174/3), en/of

- 29 april 2005 voor een bedrag van euro 65.424,- (D 174/4), en/of

- 31 mei 2005 voor een bedrag van euro 45.101,- (D 174/5), en/of

- 30 juni 2005 voor een bedrag van euro 26.825,- (D 174/6), en/of

- 29 juli 2005 voor een bedrag van euro 81.269,- (D 174/7), en/of

- 31 augustus 2005 voor een bedrag van euro 51.657,- (D 174/8), en/of

- 30 september 2005 voor een bedrag van euro 38.270,- (D 174/9), en/of

- 31 oktober 2005 voor een bedrag van euro 13.789,- (D 174/10), en/of

- 30 november 2005 voor een bedrag van euro 6.568,- (D174/11), en/of

( e) 10 , althans een of meer inkoopfactu(u)ren [bedrijf 15] (D 167,1 t/m 10) van [bedrijf 15] aan [bedrijf 1] te Istanbul voor de levering van "Irems Development", van

- 31 januari 2006 voor een bedrag van euro 27.614,- (D 167/1), en/of

- 28 februari 2006 voor een bedrag van euro 45.376,- (D 167/2),en/of

- 31 maart 2006 voor een bedrag van euro 58.539,- (D 167/3),en/of

- 28 april 2006 voor een bedrag van euro 46.919,- (D 167/4),en/of

- 31 mei 2006 voor een bedrag van euro 78.626,- (D 167/5),en/of

- 30 juni 2006 voor een bedrag van euro 61.578,- (D 167/7),en/of

- 31 juli 2006 voor een bedrag van euro 54.737,- (D 167/6),en/of

- 31 augustus 2006 voor een bedrag van euro 43.157,- (D 167/8),en/of

- 30 september 2006 voor een bedrag van euro 63.282,- (D 167/9),en/of

- 31 oktober 2006 voor een bedrag van euro 27.289,- (D 167/10),

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) echt en onvervalst,

terwijl [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] . en/of zijn mededader(s) wist(en) althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dat/die geschrift(en) bestemd was/waren om te gebruiken als ware het echt en onvervalst,

bestaande dat (doen) gebruikmaken en/of (doen) voorhanden hebben en/of (doen) afleveren hierin dat deze factu(u)r(en)is/zijn verstrekt aan de accountant [accountantkantoor 2] te Hongarije en/of de accountant [accountantkantoor] te Breda,

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in deze factu(u)r(en) investeringen zijn opgevoerd en/of in rekening is/zijn gebracht terwijl de werkzaamheden in werkelijkheid niet heeft/hebben plaatsgevonden;

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven feit(en), hij verdachte en/of zijn mededader(s) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan bovenomschreven verboden gedraging(en) hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding heeft/hebben gegeven;

subsidiair:

hij, op een of meer tijdstippen op of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 14 september 2007 te Zevenbergen (gemeente Moerdijk)en/of Breda, in elk geval in Nederland en/of te Biatorbágy (Hongarije), tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen (telkens)

opzettelijk gebruik heeft gemaakt van en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft doen afleveren een of meer geschriften) te weten:

opzettelijk gebruik heeft gemaakt van en/of voorhanden heeft gehad 21, althans één of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 15] gericht aan [bedrijf 1] (te Turkije) (D-174 p. 1 t/m 11 en D-1 67,

p. 1-10),

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) echt en onvervalst,

bestaande dat (doen) gebruikmaken en/of (doen) voorhanden hebben hierin dat de verdachte en/of haar

mededader(s) genoemde factu(u)r(en) heeft/hebben opgenomen in de administratie van [bedrijf 1] en/of heeft/hebben verstrekt aan [accountantkantoor] Accountants,

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat die factu(u)r(en) in werkelijkheid niet door [bedrijf 15] zijn opgemaakt en/of de omschreven levering (en)/prestatie(s) op die factu(u)r(en), te weten ‘irems development’, (telkens) niet is/zijn verricht, althans niet ten behoeve van [bedrijf 1] (te Turkije);

feit 5 (gebruik maken valse facturen)

[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] ., op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 17 juli 2007, te Zevenbergen (gemeente Moerdijk) en/of Breda, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van en/of voorhanden heeft/hebben gehad en/of heeft/hebben afgeleverd,

- van een vals of vervalst Due Diligence rapport d.d. 24 april 2006 ten behoeve van de herfinanciering door [bedrijf 3](D-179/D-012), en/of

- van een vals of vervalst interim financieel rapport d.d. 22 mei 2007 opgemaakt door [accountantkantoor] accountants (D-021/ D-1000),

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) echt en onvervalst, terwijl [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] ., en/of haar mededader(s) wist(en) althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dat/die geschrift(en) bestemd was/waren om te gebruiken als ware het echt en onvervalst,

bestaande dat (doen) gebruikmaken en/of (doen) voorhanden hebben hierin dat hij en/of zijn mededader(s) genoemde rapportage(s) heeft/hebben verstrekt aan (een) werknemer(s) van de [bedrijf 16] en/of [bedrijf 17] en/of de [bedrijf 18] en/of [bedrijf 19] en/of de [bedrijf 20] ,

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in het/beide geschrift(en) een onjuiste omzet en/of opbrengst(en) en/of investering(en) werd(en) vermeld

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven feit(en), hij verdachte en/of zijn mededader(s) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan bovenomschreven verboden gedraging(en) hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding heeft/hebben gegeven;

en

[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] ., op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 17 juli 2007, te Zevenbergen (gemeente Moerdijk) en/of te Klundert en/of te Breda en/of te Amsterdam, althans te Nederland en/of Biatorbágy, althans te (Hongarije), tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

zichzelf of één of meer ander(en) wederrechtelijk heeft/hebben bevoordeeld door het aanwenden van één of meer listige kunstgrepen en/of samenweefsels van verdichtsels, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed en/of het verlenen van een dienst en/of het ter beschikking stellen van gegevens en/of het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld

immers heeft/hebben [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] ., één of meer bankinstellingen en/of aandeelhouders, te weten de [bedrijf 16] /of [bedrijf 17] en/of de [bedrijf 18] en/of [bedrijf 19] en/of de [bedrijf 20] bewogen

- tot de afgifte van een geldbedrag van ongeveer 138,4 miljoen euro, althans (enig) geldbedrag(en), en/of

- het aangaan van een schuld van ongeveer euro 126,7 miljoen, althans (enig) geldbedrag(en),

immers heeft/hebben

- in de gepresenteerde en/of gerapporteerde financiële cijfers, (D-162 (Annual Financial Report 2005), in de geconsolideerde winst- en verliesrekening en/of in de geconsolideerde balans bij de posten "Sales" over 2004 en/of "Sales" 2005 en/of "Fixed Assets" per 31 december 2005 een te hoog bedrag van euro 753.933,- (Sales over 2004) en/of euro 20.331.335 (Sales over 2005) en/of euro 11.920.674 (Fixed Assets) vermeld, althans zijn te hoge bedragen vermeld, en/of

- in gepresenteerde en/of gerapporteerde financiële cijfers, "D-021 (Interim Financial Reporting 2006/2007 Q1) in de geconsolideerde winst- en verliesrekening en/of in de geconsolideerde balans (2007) bij de post "Total sales", "BRI, 2007, Q1" een te hoog bedrag van euro 1.200.000,- vermeld, althans is een te hoog bedrag vermeld, en/of (2006) bij de posten "Total sales", "BRI, 2006, YTD" en/of "Total of fixed assets", " [bedrijf 3] , 31/12/2006" een te hoog bedrag van euro 34.074.646 (Total sales) en/of euro 24.805.272 (Total of fixed assets) vermeld, althans zijn te hoge bedragen vermeld,

waardoor één of meer bankinstelling(en) en/of aandeelhouder(s), te weten

de [bedrijf 3] en/of [bedrijf 17] en/of de [bedrijf 18] en/of [bedrijf 19] en/of de [bedrijf 20]

werd(en) bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van ongeveer 138,4 miljoen euro, althans (enig) geldbedrag(en), en/of het aangaan van een schuld van ongeveer euro 126,7 miljoen, althans (enig) geldbedrag(en);

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven feit(en), hij verdachte en/of zijn mededader(s) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan bovenomschreven verboden gedraging(en) hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding heeft/hebben gegeven;

subsidiair:

[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] ., op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 17 juli 2007 te Zevenbergen (gemeente Moerdijk) en/of te Klundert en/of te Breda en/of te Amsterdam, althans te Nederland en/of Biatorbágy, althans te (Hongarije), tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

zichzelf of één of meer ander(en) wederrechtelijk heeft/hebben bevoordeeld door het aanwenden van één of meer listige kunstgrepen en/of samenweefsels van verdichtsels, één of meer bankinstellingen en/of aandeelhouders, te weten de [bedrijf 16] en/of [bedrijf 17] en/of de [bedrijf 18] en/of [bedrijf 19] en/of de [bedrijf 20] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed en/of het verlenen van een dienst en/of het ter beschikking stellen van gegevens en/of het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld

immers heeft/hebben [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] ., één of meer bankinstellingen en/of aandeelhouders, te weten de [bedrijf 16] en/of [bedrijf 17] en/of de [bedrijf 18] en/of [bedrijf 19] en/of de [bedrijf 20] bewogen

- tot de afgifte van een geldbedrag van ongeveer 38,4 miljoen euro, althans (enig) geldbedrag(en), en/of

- het aangaan van een schuld van ongeveer euro 126,7 miljoen, althans (enig) geldbedrag(en),

immers heeft/hebben

- in de gepresenteerde en/of gerapporteerde financiële cijfers, (D-162 (Annual Financial Report 2005), in de geconsolideerde winst- en verliesrekening en/of in de geconsolideerde balans bij de posten “Sales” over 2004 en/of “Sales” 2005 en/of “FixedAssets” per 31 december 2005 een te hoog bedrag van euro 753.933,- (Sales over 2004) en/of euro 20.331.335 (Sales over 2005) en/of euro 11.920.674 (FixedAssets) vermeld, althans zijn te hoge bedragen vermeld, en/of

- in gepresenteerde en/of gerapporteerde financiële cijfers, D-021 (Interim Financial Reporting 2006/2007 Q1) in de geconsolideerde winst- en verliesrekening en/of in de geconsolideerde balans (2007) bij de post “Total sales”, “BRI, 2007, Q1” een te hoog bedrag van euro 1.200.000,- vermeld, althans is een te hoog bedrag vermeld, en/of (2006) bij de posten “Total sales”, “BRI 2006, YTD” en/of “Total of fixed assets”, “ [bedrijf 3] , 31/12/2006” een te hoog bedrag van euro 34.074.646 (Total sales) en/of euro 21.805.272 (Total of fixed assets) vermeld, althans zijn te hoge bedragen vermeld en/of

waardoor één of meer bankinstellingen) en/of aandeelhouder(s), te weten de [bedrijf 16] en/of [bedrijf 17] en/of de [bedrijf 18] en/of [bedrijf 19] en/of de [bedrijf 20]

werd(en) bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van ongeveer 138,4 miljoen euro, althans (enig) geldbedrag(en) en/of het aangaan van een schuld van ongeveer euro 126, 7 miljoen, althans (enig) geldbedrag(en);

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks periode van

13 december 2005 tot en mei 14 september 2007 te Zevenbergen (gemeente Moerdijk, in elk geval in Nederland en/of Biatorbágy (Hongarije), meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door

- valse (verkoop)facturen op te (laten) maken, t.a.v. [bedrijf 6] (D-084, pagina 1/13 t/m 5/13 en/of D-163, pagina 1/6 t/m 3/6 en/of D-163, pagina 4/6 t/m 6/6) en/of t.a.v. [bedrijf 7] B.V. (D-084, pagina 6/13 t/m 11/13 en/of D-192, pagina 1/6 t/m 6/6 en/of D-164, pagina 1/4 t/m 4/4 en/of D-230, pagina 3/5 t/m 5/5) en/of t.a.v. [bedrijf 5] (D-081, pagina 12/13 t/m 13/13 en/of D-165, pagina 1/1 en/of D-230, pagina 1/5 t/m 2/5) en/of t.a.v. [bedrijf 8] (D-102, pagina 1/4 t/m 4/4) en/of t.a.v. [bedrijf 11] (D-3548, pagina 4/4), en/of

- voornoemde valse (verkoop)facturen middellijk dan wel onmiddellijk ter beschikking te stellen aan [bedrijf 10] en/of

- voornoemde valse (verkoop)facturen op te (laten) nemen in de bedrijfsadministratie van [bedrijf 1] en/of

- overzichten van de belangrijkste debiteuren van [bedrijf 1] in Nederland middellijk dan wel onmiddellijk ter beschikking te stellen aan [bedrijf 10] (D-3517, “Omzet december 2004-2005 new.xls”) en/of

- overzichten met betrekking tot (valse/dubbele) omzet middellijk dan wel onmiddellijk ter beschikking te stellen aan [bedrijf 10] (D-3514, BV Debtor Turnover 2005alt.xls en/of D-3540 en/of D-3541 en/of D-3542, BV Debtor turnover 2006.xls en/of

- ( dubbele/valse) omzet op grond van voornoemde (verkoop)facturen in Nederland na opname in de administratie van [bedrijf 10] niet af te (laten) boeken in de administratie van [bedrijf 1] en/of

- valse (inkoop)facturen op te (laten) maken, t.n.v. [bedrijf 14] (D-131) en/of t.n.v. [bedrijf 13] (D-154) en/of t.n.v. [bedrijf 15] (D-174, 1 t/m 11 en/of D-167, 1 t/m 10) en/of

- voornoemde valse (inkoop)facturen middellijk dan wel onmiddellijk ter beschikking te stellen aan [bedrijf 10] en/of

- voornoemde valse (inkoop)facturen op te nemen in de bedrijfsadministratie van [bedrijf 1] en/of

- valse (interne) facturen op te (laten) maken inzake doorbelasting van (een) (fictieve) investering(en) van [bedrijf 12] (D-3557) en/of

- voornoemde (interne) facturen inzake doorbelasting van (een) (fictieve) investering(en) van [bedrijf 12] (D-355 7) middellijk dan wel onmiddellijk ter beschikking te stellen aan [bedrijf 10] en/of

- ( een) valse debiteurenbevestiging(en) op te (laten) maken, t.n.v. [bedrijf 6] (D3536).

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Het hof leest in het als feit 2 subsidiair, vier na laatste regel, “ [bedrijf 1] ” als “ [bedrijf 1] ”. In het als feit 4 primair onder (e) ten laste gelegde leest het hof “30 september 2006” als “29 september 2006”. In het onder feit 5 primair, eerste cumulatief ten laste gelegde leest het hof de passage “bestaande dat (doen) gebruikmaken en/of (doen) voorhanden hebben hierin dat hij en/of zijn mededader(s)” als “bestaande dat (doen) gebruikmaken en/of (doen) voorhanden hebben hierin dat [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 10] .”. Voorts leest het hof in de voorlaatste alinea van het als feit 5 primair, tweede cumulatief ten laste gelegde “126,7 miljoen” als “136,7 miljoen”. In alle gevallen is sprake van een kennelijke misslag. De verbetering van deze misslagen schaadt de verdachte niet in zijn verdediging.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen zal worden vernietigd, omdat het hof tot andere beslissingen dan de rechtbank komt.

Standpunt van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de verdachte ter zake van het hem onder 1 primair en 3 primair ten laste gelegde dient te worden veroordeeld, omdat de ten laste gelegde valsheden aan de betreffende rechtspersonen toe te rekenen zijn. De verdachte heeft, gelet op de feitelijke gang van zaken, feitelijke leiding gegeven aan de binnen [bedrijf 1] (hierna te noemen [bedrijf 1] ) gepleegde feiten, omdat die binnen zijn invloedssfeer vielen. Volgens de advocaat-generaal kan niet worden bewezen dat de verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de in de feiten 2, 4 en 5 genoemde gedragingen. Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde heeft de advocaat-generaal gerequireerd tot vrijspraak van het subsidiair ten laste gelegde en tot bewezenverklaring van - de meer subsidiair ten laste gelegde - medeplichtigheid aan dat feit, omdat de verdachte gegevens heeft aangeleverd waarvan hij wist dat deze in de administratie van de Hongaarse vennootschap zouden worden verwerkt. Voorts dient de verdachte te worden veroordeeld voor het onder 4 subsidiair ten laste gelegde. Hij heeft facturen voorhanden gehad en daarvan gebruik gemaakt terwijl hij wist althans redelijkerwijs moest vermoeden dat die vals waren. Tot slot dient bewezenverklaring van het onder 5 subsidiair ten laste gelegde te volgen vanwege verdachtes betrokkenheid bij een groot aantal - ten laste gelegde - strafbare handelingen, waaruit (voorwaardelijk) opzet op het grondfeit blijkt.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep vrijspraak bepleit en heeft daartoe aangevoerd dat de verdachte geen wetenschap had van de strafbare gedragingen. Ten aanzien van het onder 1 tot en met 5 primair ten laste gelegde heeft de raadsman voorts bepleit dat de verdachte niet als feitelijke leidinggever kan worden aangemerkt. Hij had geen key functie binnen de onderneming, maar was slechts administratief medewerker. Hij had geen totaaloverzicht over de andere vennootschappen van de moedermaatschappij en zijn invloed ging niet verder dan het feitelijk uitvoeren van aan hem gegeven opdrachten. De verdachte was dan ook niet in staat noch gehouden maatregelen tegen de strafbare feiten te nemen.

Ook is onvoldoende sprake van bewuste en nauwe samenwerking omdat de verdachte de speelbal was van de directie. Hij was onvoldoende op de hoogte van zijn rol en van de gevolgen van de door hem uitgevoerde opdrachten. Uit de door hem verrichte werkzaamheden kan niet worden opgemaakt dat hij verwijtbaar heeft gehandeld.

Ten aanzien van feit 5 geldt volgens de verdediging dat de verdachte niets deed voor de administratie van de moedervennootschap en dat hij geen enkele bemoeienis had met de directie. Uit het dossier blijkt volgens de verdediging niet dat de verdachte wetenschap had, ook niet in voorwaardelijke zin, dat met de valse facturen getracht werd herfinanciering te krijgen.

Oordeel van het hof

Het hof stelt voorop dat bij de beantwoording van de vraag of een verdachte strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld ter zake van het feitelijke leiding geven aan een door een rechtspersoon verrichte verboden gedraging, eerst dient te worden vastgesteld of die rechtspersoon een strafbaar feit heeft begaan (dat wil zeggen: een strafbaar feit heeft gepleegd of daaraan heeft deelgenomen). Indien die vraag bevestigend wordt beantwoord, komt de vraag aan de orde of kan worden bewezen dat de verdachte aan die gedraging feitelijke leiding heeft gegeven (HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:733).

Naar het oordeel van het hof staat vast - hetgeen overigens door de verdediging niet is betwist - dat de in de tenlastelegging genoemde (verkoop)facturen valselijk zijn opgemaakt (feit 1 en feit 3), de administratie van [bedrijf 10] is vervalst (feit 2) en dat gebruik is gemaakt van valse facturen (feiten 4 en 5), een en ander zoals ten laste gelegd.

Deze strafbare gedragingen kunnen aan de in de tenlastelegging opgenomen rechtspersonen worden toegerekend. Het hof sluit in dat verband aan bij de navolgende overwegingen van de rechtbank en neemt deze, met een enkele aanpassing, over als de zijne:

“Op grond van de inhoud van het dossier staat vast dat de in de tenlastelegging onder 1 genoemde (verkoop)facturen en onder 3 genoemde (inkoop)facturen valselijk zijn opgemaakt door medewerkers van de [bedrijf 2] en dat de onder 4 genoemde (inkoop)facturen en interne facturen zijn verstrekt aan de accountant [accountantkantoor] en/of [accountantkantoor 2]. Deze verboden gedragingen kunnen worden toegerekend aan [bedrijf 1] en [bedrijf 10] . Ten aanzien van deze strafbare gedragingen zijn immers onder meer handelingen verricht door medewerkers die werkzaam waren ten behoeve van die vennootschappen. Ook waren de gedragingen dienstig aan de vennootschappen.

De rechtbank is van oordeel dat de verboden gedragingen tevens kunnen worden toegerekend aan de moedermaatschappij van de hiervoor genoemde vennootschappen, [bedrijf 2] en later [bedrijf 3] Ten aanzien van deze strafbare gedragingen zijn immers onder meer handelingen verricht door [naam 1] , een medewerker die feitelijk als CFO werkzaam was ten behoeve van zowel de moeder- als de dochtermaatschappijen. De gedragingen waren niet alleen dienstig aan de dochtermaatschappijen, maar ook aan de moedermaatschappij. De valse facturen zijn immers niet alleen opgemaakt om de in facturen genoemde bedragen op te kunnen nemen in de financiële administratie van [bedrijf 1] of [bedrijf 10] , maar zijn tevens opgemaakt ten behoeve van het algemene doel van alle in deze zaak ten laste gelegde handelingen, namelijk de geconsolideerde cijfers van de [bedrijf 2] , welke werden geconsolideerd in [bedrijf 2] dan wel [bedrijf 3] beter voor te stellen dan dat zij in werkelijkheid waren. Bovendien vermochten [bedrijf 2] en (later) [bedrijf 3] erover te beschikken of de gedragingen al dan niet plaats zouden vinden. Immers werden beide maatschappijen feitelijk bestuurd door (deels) dezelfde personen als de Nederlandse en Hongaarse dochters.”

Nu is vastgesteld dat de ten laste gelegde feiten aan de genoemde rechtspersonen kunnen worden toegerekend, dient te worden bezien of de verdachte als feitelijke leidinggever van die gedragingen kan worden aangemerkt. Bij de beoordeling daarvan dient niet uitsluitend te worden betrokken de juridische positie van de verdachte, maar ook zijn feitelijke positie en werkzaamheden, en het gedrag dat hij in verband met de strafbare gedragingen heeft vertoond. Zo de verdachte een meer passieve rol heeft gehad, is ter beoordeling of hij, hoewel bevoegd en redelijkerwijs gehouden maatregelen te treffen ter voorkoming of beëindiging van verboden gedragingen, dergelijke maatregelen achterwege heeft gelaten.

Ten aanzien van de rol van de verdachte in de [bedrijf 2] is het volgende komen vast te staan.

De verdachte is na het afronden in de Verenigde Staten van een bachelor in Business Administration, in september 1997 in dienst getreden bij [bedrijf 4] .. In het document “Employee data” wordt hij voorgesteld als key employee of the Dutch business unit met daarbij de vermelding dat hij de functie van financial controller bekleedt.1 De verdachte heeft onder meer ter terechtzitting in hoger beroep van 31 mei 2017 naar voren gebracht dat hij ten tijde van de ten laste gelegde feiten samen met [naam 2] de voltallige financiële administratie in Nederland vormde. Mede gelet op de (jongere) leeftijd van [naam 2] was de verdachte, naar eigen zeggen, het aanspreekpunt van de financiële administratie van de Nederlandse tak en werd hij als leidinggevende van die afdeling gezien.2 Dit wordt bevestigd door verschillende medewerkers van de [bedrijf 2] .3 De verdachte heeft [bedrijf 1] en [bedrijf 4] voorts vertegenwoordigd in zijn contacten met het kantoor van de accountant, [accountantkantoor] . Vanaf 2005 heeft hij deel uitgemaakt van het managementteam.4

De verdachte heeft erkend dat hij op de hoogte was van de voortdurende liquiditeitstekorten en financiële problemen van de organisatie.5 Dat de verdachte veel wist van de frauduleuze praktijken, volgt uit het dossier. [naam 3] heeft in dat verband verklaard dat de verdachte wist dat voor bepaalde transporten dubbele facturen zijn opgemaakt6 en heeft reeds in 2004 zijn onvrede over het op die wijze boeken van extra omzet aan de verdachte kenbaar gemaakt. Dit blijkt uit een op 29 december 2004 door [naam 3] aan de verdachte verstuurde e-mail met onderwerp “Extra Omzet 2004.xls”, waarvan de inhoud luidt: “Ben nu over de 750.000 eur heen. Ik stop met deze verachtelijke praktijken”.7Uit de verklaringen die de verdachte ten overstaan van de FIOD heeft afgelegd, volgt dat hij in 2005 aan zijn broer [naam 4] heeft gevraagd te mogen stoppen met het boeken van extra omzet. [naam 4] heeft hem bij die gelegenheid toegezegd dat dat jaar het laatste zou zijn. Toen [naam 1] de verdachte het daaropvolgende jaar, op 11 december 2006, vroeg extra omzet [bedrijf 11] en [bedrijf 6] te boeken, heeft de verdachte per mail aan [naam 4] gereageerd met de tekst: “ik dacht dat dit niet hoefde?”.8 Hierop volgde een woordenwisseling met [naam 1] , waarbij de verdachte heeft aangegeven dat het boeken van omzet volgens hem niet noodzakelijk was.9 Diezelfde dag heeft de verdachte zich naar de wensen van [naam 1] gevoegd en [naam 3] per mail de opdracht gegeven of in elk geval het verzoek gedaan het te regelen: “Helaas…maar we moeten toch nog extra omzet erin zetten dit jaar. We moeten het verdelen over [bedrijf 6] , [bedrijf 11] , en waarschijnlijk een Hongaarse partij, maar als je zelf een partij weet waar het makkelijk mee kan moet je het maar laten weten. Ik weet niet meer hoeveel we de laatste jaren voor elkaar hebben gebokst, maar we moeten ergens tussen de 750.000 en de 1.000.000 uit komen…en dan hoop ik dat dit het laatste jaar was.”10 De verdachte heeft verder, op de vraag wanneer het met de valse facturen begonnen is, verklaard:

Nee, dat weet ik echt niet. Misschien dat de valse omzet in 2002, 2003 en 2004 ook al speelde.”11

Uit het voorgaande leidt het hof af dat de verdachte er vanaf het begin van de ten laste gelegde periodes kennis van droeg dat valse facturen werden opgemaakt en dat hij daaraan meermalen ook een actieve en effectieve bijdrage leverde. Deze valse facturen zijn vervolgens in de (geconsolideerde) administraties opgenomen en de verdachte was zich hiervan bewust12. Gelet op zijn wetenschap, zijn uitlatingen, al dan niet per e-mail aan [naam 1] , zijn broer [naam 4] en [naam 3] , heeft de verdachte bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de valse facturen niet ongebruikt werden gelaten maar daadwerkelijk in die (geconsolideerde) administraties werden opgenomen als oplossing voor de financiële problemen van de organisatie.

De verdachte heeft erkend twee in de tenlastelegging onder 3 opgesomde facturen, een van [bedrijf 14] en een van [bedrijf 13] , zelf valselijk te hebben opgemaakt13. Voorts heeft hij [naam 3] in ieder geval driemaal een opdracht gegeven of in elk geval het verzoek gedaan valse facturen op te maken ten name van [bedrijf 8] .14 De verdachte wist dat die gefactureerde omzet in werkelijkheid niet was gemaakt, begreep en was er dus van op de hoogte dat van die valse facturen gebruik werd gemaakt en heeft deze zelf verwerkt in een debiteurenoverzicht.15 Voorts wist hij dat (een gedeelte van) de omzet van [bedrijf 1] nogmaals werd ingeboekt bij [bedrijf 10]16 en heeft hij daaraan een bijdrage geleverd door in een Excelbestand met reeds in Nederland geboekte omzet, de daarin vermelde maandtotalen iets te ‘verleggen’ en deze ten behoeve van verwerking in de boekhouding in Hongarije aan [naam 1] te sturen.17

Zoals overwogen heeft de verdachte actieve en effectieve bemoeienis gehad met het valselijk (doen) opmaken van facturen en excelbestanden die in zowel de Nederlandse als de Hongaarse (geconsolideerde) administratie zijn opgenomen. Gelet mede op de hiervoor geschetste juridische en feitelijke rol van de verdachte in de [bedrijf 2] als verantwoordelijke voor de financiële administratie van de Nederlandse dochter en in de hoedanigheid van volledig gevolmachtigde van [bedrijf 1] , heeft hij aan deze B.V., maar ook aan de door [bedrijf 2] en (later) [bedrijf 3] gepleegde gedragingen, feitelijke leiding gegeven aan de feiten 1, 2, 3 en 4.

Vrijspraak feit 5

Het hof is van oordeel dat uit het dossier niet blijkt dat de verdachte enige directe betrokkenheid heeft gehad bij de ten laste gelegde oplichting van de bankinstellingen en/of aandeelhouders en evenmin van concrete en bewuste betrokkenheid bij het gebruik van een Due Diligence rapport en van een interim financieel rapport 2006/Q1-2007 gedateerd 22 mei 2007. De gesprekken met de financiers werden namens de [bedrijf 2] gevoerd door de broer van de verdachte, [naam 4] en [naam 1] , al dan niet vergezeld van externe juristen of accountants. Niet blijkt dat de verdachte wist dat gesprekken over het verkrijgen van extra financiering werden gevoerd. Dat de verdachte een actieve bijdrage heeft geleverd aan de valse facturen en excelbestanden, die zijn gebruikt in de (geconsolideerde) balansen en winst- en verliesrekening en vervolgens ook in het Due Diligence rapport en het interim financieel rapport 2006/Q1-2007 van 22 mei 2007 zijn opgenomen, brengt niet mee dat hij zich er reeds daarom bewust van was dat deze valse stukken gebruikt zouden worden voor oplichting. Het hof zal de verdachte daarom vrijspreken van beide onder 5 primair cumulatief ten laste gelegde feiten.

Ook van de onder 5 subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid aan oplichting zal het hof de verdachte vrijspreken. Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte wist dat de medeverdachten [naam 4] en [naam 1] gesprekken voerden met bankinstellingen en aandeelhouders en dat zij daarbij financiële gegevens gebruikten waarin de mede door de verdachte opgestelde valse facturen waren verwerkt. Dat de verdachte had kunnen verwachten of vermoeden dat deze stukken voor oplichting zouden worden gebruikt is onvoldoende om aan te nemen dat de verdachte door het opstellen van de valse facturen en excelbestanden op enig moment opzet heeft gehad op medeplichtigheid aan oplichting.

Het voorgaande brengt met zich dat de door de raadsman gevoerde verweren, voor zover deze betrekking hebben op de ten laste gelegde feiten 1 tot en met 4, worden verworpen. Hetgeen de verdachte onder 1 tot en met 4 telkens primair is ten laste gelegd, kan worden bewezen. De verdachte wordt vrijgesproken van hetgeen onder 5 is ten laste gelegd.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

feit 1 (valsheid in geschrifte "verkoopfacturen", 4-OPV-3)

[bedrijf 1] of [bedrijf 4] op één of meer tijdstippen in de periode van

1 oktober 2004 tot en met 14 september 2007, te Zevenbergen (gemeente Moerdijk), in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen,

een groot aantal verkoopfacturen waaronder

A) vijf facturen voorzien van de geadresseerde [bedrijf 6] en de datum van 30 oktober 2004 (3x) of 13 december 2004 of 29 december 2004, telkens voor een transport van Venray NL naar Oost Europa (D-084, p. 1/13 t/m 5/13), en

B) zes facturen voorzien van de geadresseerde [bedrijf 7] en de datum van 17 december 2004 (2x) of 27 december 2004 (4x), (telkens) voor een transport van BE (België) naar TR (Turkije) (D-084, p. 6/13 t/m 9/13 en 11/13), en

C) twee facturen voorzien van de geadresseerde [bedrijf 5] en de datum van 29 december 2004 (2x), telkens een transport van Enschede NL naar Oost Europa (D-084, p. 12/13 en 13/13), en

D) drie facturen voorzien van de geadresseerde [bedrijf 6] en de datum van 30 november 2005 of 13 december 2005 of 30 december 2005, telkens voor een transport van Venray NL naar Oost Europa (D-163, p. 1/6 t/m 3/6), en

E) een factuur voorzien van de geadresseerde [bedrijf 5] en van de datum van 13 december 2005 (D-165, p. 1/1), voor een transport van Enschede NL naar Oost Europa, en

F) zes facturen voorzien van de geadresseerde [bedrijf 7] en van de datum van 30 december 2005 (6x), telkens voor een transport van BE (België) naar TR (Turkije) (D-192, p. 1/6 t/m 6/6), en

G) twee facturen voorzien van de geadresseerde [bedrijf 5] en van de datum van 30 november 2005 of 30 december 2005, telkens een transport van Enschede NL naar Oost Europa (D-230,

p. 1/5 en 2/5), en

H) drie facturen voorzien van de geadresseerde [bedrijf 6] en van de datum van 19 december 2006 of 27 december 2006 of 29 december 2006, telkens voor een transport van Venray NL naar Oost Europa (D-163 p. 4/6 t/m 6/6), en

I) vier facturen voorzien van de geadresseerde [bedrijf 7] en van de datum van 27 december 2006 (2x) of 29 december 2006 (2x), telkens voor een transport van BE (België) naar TR (Turkije) (D-164, p. 1/4 t/m 4/4), en

J) drie facturen voorzien van de geadresseerde [bedrijf 7] en van de datum van 27 december 2006 of 29 december 2006 (2x), telkens voor een transport van BE (België) naar TR (Turkije) (D-230, p. 3/5 t/m 5/5), en

K) vier facturen voorzien van de geadresseerde [bedrijf 8] en van de datum van 12 oktober 2006 of 27 oktober 2006 of 6 november 2006 of 29 november 2006, telkens voor een transport vanuit Roemenië

(D-102, p. 1/4 t/m 4/4), en

L) een factuur voorzien van de geadresseerde [bedrijf 9] en voorzien van de datum van 31 maart 2007 voor 'Pick-up charges Q1 Turkey' (D-3548, p. 4/4),

zijnde telkens geschriften bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk hebben doen laten opmaken, immers hebben [bedrijf 1] of [bedrijf 4] en haar mededaders - zakelijk weergegeven - in en/of met die (verkoop)facturen

- onder D telkens vermeld/doen voorkomen dat er een transport van Venray NL naar Oost Europa is verricht door [bedrijf 1] , terwijl in werkelijkheid door [bedrijf 1] dat transport niet is verricht en

- onder F vermeld/doen voorkomen dat er een transport van BE (België) naar TR (Turkije) is verricht door [bedrijf 1] , terwijl in werkelijkheid door [bedrijf 1] dat transport niet is verricht en

- onder E en G telkens vermeld/doen voorkomen dat er een transport van Enschede NL naar Oost Europa is verricht door [bedrijf 1] , terwijl in werkelijkheid door [bedrijf 1] dat transport niet is verricht, en/of

- onder I en J telkens vermeld/doen voorkomen dat er een transport van BE (België) naar TR (Turkije) is verricht door [bedrijf 1] , terwijl in werkelijkheid door [bedrijf 1] dat transport niet is verricht en

- onder G telkens vermeld/doen voorkomen dat er een transport van Enschede NL naar Oost Europa is verricht door [bedrijf 1] , terwijl in werkelijkheid door [bedrijf 1] dat transport niet is verricht, en

- onder K telkens vermeld/doen voorkomen dat er een transport vanuit Roemenië is verricht door [bedrijf 1] , terwijl in werkelijkheid door [bedrijf 1] dat transport (telkens) niet is verricht, en

- onder L vermeld dat 1.200.000 EUR in rekening wordt gebracht wegens 'Pick-up charges Q1 Turkey', terwijl deze werkzaamheden nooit zijn verricht door [bedrijf 1] , en

zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken en door anderen te doen gebruiken,

aan welke bovenomschreven verboden gedragingen hij, verdachte, en zijn mededaders telkens feitelijke leiding hebben gegeven;

feit 2 (Administratie [bedrijf 10] (paragraaf 4.3 van 4-OPV-1))

[bedrijf 1] en/of [bedrijf 10] , in de periode van 13 december 2005 tot en met 14 september 2007 te Zevenbergen (gemeente Moerdijk) en/of te Biatorbágy (Hongarije), tezamen en in vereniging met anderen

de (digitale) administratie van [bedrijf 10] van 2005 en 2006, bestaande onder meer uit boekingsverslagen en grootboekrekeningen en de Final Trial Balance en de inkoopadministratie,

zijnde een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk hebben opgemaakt of vervalst,

immers hebben [bedrijf 1] en/of [bedrijf 10] opzettelijk en in strijd met de waarheid in de administratie van [bedrijf 10] onder meer Excelbestanden en boekingsverslagen en grootboekrekeningen en in de Final Trial Balance Group Reporting (2005) en in de Final Audited Trial Balance (2006) fictieve omzet en dubbele omzet tot een bedrag van ongeveer euro 45,5 miljoen als echt en onvervalst opgenomen,

terwijl een groot deel van deze omzetboekingen dubbel, dat wil zeggen reeds bij [bedrijf 1] geboekt, en/of fictief waren en terwijl in die administratie opgenomen facturen vals waren,

zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken,

aan welke bovenomschreven verboden gedragingen hij, verdachte, en zijn mededaders feitelijke leiding hebben gegeven;


feit 3 (valse facturen 1-0PV (paragraaf 4.2))

[bedrijf 1] en [bedrijf 10] . in of omstreeks de periode van 22 februari 2006 tot en met 14 september 2007 te Zevenbergen en/of Biatorbágy (Hongarije), tezamen en in vereniging met anderen

facturen (zie ook p.11, 4-OPV-3), waaronder

a. a) vier interne facturen inzake de doorbelasting van fictieve investeringen van [bedrijf 12] aan [bedrijf 10] (D-3557),

b) een factuur van 21 december 2006 van [bedrijf 14] aan [bedrijf 10] . voor de levering van de conform offerte 00478 geleverde garage benodigdheden voor een bedrag van EUR 100.000 (D-131),

c) een factuur van 28 december 2006 van [bedrijf 13] aan [bedrijf 10] . voor de levering van de conform offerte nr. 3211 genoemde garage equipment voor een bedrag van EUR 100.000 (D-154),

zijnde telkens een geschrift bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk hebben doen opmaken,

immers hebben [bedrijf 1] en/of [bedrijf 10] . en haar mededaders - zakelijk weergegeven - in die facturen A en B en C

- vermeld en doen voorkomen dat die factuur afkomstig was van de in die factuur opgenomen leverancier, terwijl die factuur in werkelijkheid niet afkomstig was van die leverancier, en

- vermeld dat een levering is verricht tegen een aldaar opgenomen factuurbedrag,

terwijl in werkelijkheid die levering niet is verricht en dat factuurbedrag in werkelijkheid niet in rekening is gebracht,

zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken,

aan welke bovenomschreven verboden gedragingen hij, verdachte, en zijn mededaders feitelijke leiding hebben gegeven;

feit 4 (gebruik maken valse facturen)

[bedrijf 1] en [bedrijf 10] . in de periode van 1 januari 2005 tot en met

14 september 2007 te Zevenbergen (gemeente Moerdijk) en/of te Biatorbágy (Hongarije), tezamen en in vereniging met anderen

opzettelijk gebruik hebben gemaakt van

a. a) vier interne facturen inzake de doorbelasting van fictieve investeringen van [bedrijf 12] aan [bedrijf 10] , (D 3557),

b) een factuur van 21 december 2006 van [bedrijf 14] aan [bedrijf 10] . voor de levering van de conform offerte 00478 geleverde garage benodigdheden, voor een bedrag van EUR 100.000 (D-131) en

c) een factuur van 28 december 2006 van [bedrijf 13] aan [bedrijf 10] . voor de levering van de conform offerte nr. 3211 genoemde garage equipment, voor een bedrag van EUR 100.000 (D-154) en

( d) 11, althans een of meer inkoopfacturen [bedrijf 15] (D 174, 1 t/m 11) van [bedrijf 15] aan [bedrijf 1] te Istanbul voor de levering van "Irems Development", van

- 31 januari 2005 voor een bedrag van euro 104.472,- (D 174/1) en

- 28 februari 2005 voor een bedrag van euro 78.405,- (D 174/2) en

- 31 maart 2005 voor een bedrag van euro 84.055,- (D 174/3) en

- 29 april 2005 voor een bedrag van euro 65.424,- (D 174/4) en

- 31 mei 2005 voor een bedrag van euro 45.101,- (D 174/5) en

- 30 juni 2005 voor een bedrag van euro 26.825,- (D 174/6) en

- 29 juli 2005 voor een bedrag van euro 81.269,- (D 174/7) en

- 31 augustus 2005 voor een bedrag van euro 51.657,- (D 174/8) en

- 30 september 2005 voor een bedrag van euro 38.270,- (D 174/9) en

- 31 oktober 2005 voor een bedrag van euro 13.789,- (D 174/10) en

- 30 november 2005 voor een bedrag van euro 6.568,- (D174/11) en

( e) 10, althans een of meer inkoopfactu(u)ren [bedrijf 15] (D 167, 1 t/m 10) van [bedrijf 15] aan [bedrijf 1] te Istanbul voor de levering van "Irems Development", van

- 31 januari 2006 voor een bedrag van euro 27.614,- (D 167/1), en/of

- 28 februari 2006 voor een bedrag van euro 45.376,- (D 167/2),en/of

- 31 maart 2006 voor een bedrag van euro 58.539,- (D 167/3),en/of

- 28 april 2006 voor een bedrag van euro 46.919,- (D 167/4),en/of

- 31 mei 2006 voor een bedrag van euro 78.626,- (D 167/5),en/of

- 30 juni 2006 voor een bedrag van euro 61.578,- (D 167/7),en/of

- 31 juli 2006 voor een bedrag van euro 54.737,- (D 167/6),en/of

- 31 augustus 2006 voor een bedrag van euro 43.157,- (D 167/8),en/of

- 29 september 2006 voor een bedrag van euro 63.282,- (D 167/9),en/of

- 31 oktober 2006 voor een bedrag van euro 27.289,- (D 167/10),

zijnde geschriften die bestemd waren tot bewijs van enig feit te dienen als ware die geschriften echt en onvervalst,

terwijl [bedrijf 1] en/of [bedrijf 10] . wisten dat die geschriften bestemd waren om te gebruiken als ware het echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken hierin dat deze facturen zijn verstrekt aan de accountant [accountantkantoor 2] te Hongarije en de accountant ESJ te Breda,

en bestaande die valsheid hierin dat in deze facturen investeringen zijn opgevoerd en in rekening zijn gebracht, terwijl deze in werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden;

aan bovenomschreven verboden gedragingen hij, verdachte, en zijn mededaders feitelijke leiding hebben gegeven.

Hetgeen onder 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het eventueel instellen van beroep in cassatie zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het onder 1 primair, 2 primair en 3 primair bewezen verklaarde levert op:

telkens: medeplegen van feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd.

Het onder 4 primair bewezen verklaarde levert op:

feitelijk leiding geven aan opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair bewezen verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straffen

De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte ten aanzien van het ten laste gelegde vrijgesproken.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair,

4 subsidiair en 5 subsidiair ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Dochterondernemingen binnen de [bedrijf 2] , een Nederlands familiebedrijf met vestigingen in Nederland, Hongarije en Turkije dat internationale logistieke diensten leverde, hebben gedurende een aantal jaren kunstmatig de omzet verhoogd en investeringen voorgewend om op die wijze steeds weer kredieten en financieringen van banken en investeerders te verkrijgen. Over de jaren 2004 tot en met 2007 is in de administratie van [bedrijf 1] en [bedrijf 10] . dubbele en/of fictieve omzet opgenomen en zijn daartoe onderliggende facturen vals opgemaakt en in de administratie verwerkt. Ook zijn voorgewende maar niet daadwerkelijk gemaakte investeringen in de administratie opgenomen waardoor de post vaste activa in de jaarrekening van de vennootschappen te hoog is weergegeven. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer 45 miljoen euro. Daarnaast zijn intern doorbelaste transportkosten ten onrechte als extra omzet gepresenteerd. Op basis van de te hoog gepresenteerde omzet hebben banken en aandeelhouders geïnvesteerd en financieringen tot een bedrag van meer dan 100 miljoen euro aan de [bedrijf 2] verstrekt.

De verdachte is betrokken geweest bij het opmaken van, voorhanden hebben van en/of gebruik maken van valse omzetfacturen en inkoopfacturen, valse interne (door)belastingen en bij het doorgeven van gegevens over debiteuren aan de Hongaarse vennootschap. Hij wist dat frauduleuze praktijken deel uitmaakten van de algemene gang van zaken binnen de [bedrijf 2] en heeft nagelaten in te grijpen en daartegen maatregelen te treffen, terwijl hij daartoe redelijkerwijs was gehouden. Verder heeft hij zelf een belangrijke bijdrage geleverd door onder meer mee te werken aan het (laten) maken van valse facturen. De verdachte heeft zich daarmee aan ernstige strafbare feiten schuldig gemaakt. Op hem, als leidinggevende van de financiële afdeling van [bedrijf 1] , rustte de plicht de bedrijfsadministratie overeenkomstig de waarheid op te (laten) stellen. Fraude als deze ondermijnt het vertrouwen dat men in het economisch en maatschappelijk verkeer in bedrijfsadministraties en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden moet kunnen stellen. Mede door verdachtes handelen zijn de investeerders en kredietverstrekkers van de [bedrijf 2] ernstig benadeeld.

Het hof heeft meegewogen dat de verdachte, blijkens een hem betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 15 mei 2017, voorafgaand aan de ten laste gelegde feiten niet strafrechtelijk onherroepelijk is veroordeeld en hij nadien evenmin justitiële contacten heeft gehad.

Het hof kan enig begrip opbrengen voor het loyaliteitsdilemma waarvoor de verdachte zich gesteld heeft gezien. Als jongste broer in een familiebedrijf dat bijna 80 jaar geleden door zijn familie was opgericht, kreeg hij van zijn oudste broer, tevens CEO, en van de CFO van de hele groep, als hij kritisch werd over de dubieuze handelingen die van hem werd gevraagd, te horen dat zonder manipulatie van de cijfers het familiebedrijf, waar inmiddels duizenden mensen werkten, ten onder zou gaan. Dat neemt niet weg dat de verdachte wel degelijk anders had kunnen en moeten handelen dan hij heeft gedaan. Van een noodtoestand, psychisch of anderszins, is geen sprake geweest. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep en ook daarvoor, verklaard dat hij niet kon geloven dat zijn medeverdachten hem vroegen strafbare feiten te plegen. Naar het oordeel van het hof heeft hij kunnen begrijpen en ook daadwerkelijk begrepen dat wat hij - met tegenzin - deed, het daglicht niet kon verdragen.

Het hof stelt verder vast dat in deze zaak niet zonder meer kan worden vastgesteld wat de omvang is van het financiële nadeel dat is voortgevloeid uit het handelen van de verdachte en zijn mededaders. Enerzijds is de administratie voor tientallen miljoenen euro gemanipuleerd, anderzijds stellen de financiers dat zij –mede door het faillissement van de [bedrijf 2] – hun financieringen tot een totaal van bijna 140 miljoen euro hebben moeten afschrijven. Bij het opleggen van de straf gaat het hof er vanuit dat, indien de stukken waarop de financiers zich hebben gebaseerd in overeenstemming met de waarheid waren opgemaakt, een aanzienlijk deel van het nadeel dat door de financiers wordt berekend op 140 miljoen, was voorkomen.

Overschrijding van de redelijke termijn

De redelijk termijn is aangevangen op 30 augustus 2010 toen de verdachte voor het eerst bij de FIOD werd gehoord als verdachte. De rechtbank heeft uitspraak gedaan op 21 januari 2015 en alhoewel sprake is van een omvangrijke en complexe zaak, neemt dit niet weg dat de redelijke termijn in eerste aanleg fors is overschreden. Ook in hoger beroep is de redelijke termijn overschreden met bijna zeven maanden.

Zonder overschrijding van de redelijke termijn zou het hof een straf hebben opgelegd van tien maanden gevangenisstraf waarvan 8 maanden voorwaardelijk en 240 uren taakstraf. Het hof zal deze straf matigen in overeenstemming met de mate van overschrijding van de redelijke termijn.

Al het voorgaande afwegende, en mede gelet op de straffen die in de zaken van de medeverdachten worden opgelegd acht het hof een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden en een taakstraf van 240 uren passend en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 47, 57 en 225 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het onder 6 ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Spreekt de verdachte vrij van het onder 5 ten laste gelegde.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, en 4 primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 (acht) maanden.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering zal worden gebracht, volgens de maatstaf van twee uren taakstraf per in voorarrest doorgebrachte dag, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. A.P.M. van Rijn, mr. A.M.P. Geelhoed en mr. R.D. van Heffen, in tegenwoordigheid van

mr. S.W.M. Stevens, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

28 juli 2017.

Mr. A.M.P. Geelhoed is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen

[…]

.

1 D-3503.

2 Verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg van 16 december 2014, pag. 2.

3 Verklaringen van de getuige [getuige 1] en de voormalige verdachte [getuige 2] .

4 V03-06, pag. 7.

5 Verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg van 16 december 2014, pag. 4.

6 V09-01, pag. 7.

7 D-3522.

8 V3-01, pag 12; D-3527.

9 V03-01, pag. 12.

10 D-3526.

11 V03-04, pag. 4.

12 V03-01, pag 9.

13 V03-06, pag. 2.

14 D-3518, D-3519 en D-3520.

15 V03-04, pag. 8.

16 V03-04, pag. 6.

17 1-AH-011, pag. 17-19 inclusief de in die passage aangehaalde documenten.