Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:2878

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
19-07-2017
Datum publicatie
26-07-2017
Zaaknummer
200.201.645/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquête; beëindiging onderzoek en onmiddellijke voorziening; art. 2:357 lid 1 BW

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 357
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2017/163
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.201.645/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 19 juli 2017

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SURSUM CORDA JUNIOR B.V.,

gevestigd te Olst-Wijhe,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. L.C.L. Bults, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CARE GROUP B.V.,

gevestigd te Arnhem,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CARE INTERMEDIAIR B.V.,

gevestigd te Arnhem,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CARE INTERVENTION B.V.,

gevestigd te Arnhem,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ARBO DESIGN B.V.,

gevestigd te Ter Aar,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VERZUIMPUNT B.V.,

gevestigd te Nieuwerbrug a/d Rijn,

VERWEERSTERS,

advocaat: mr. F.W. Aartsen, kantoorhoudende te Harderwijk,

e n t e g e n

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GSV GROEP B.V.,

gevestigd te Harderwijk,

VERWEERSTER,

niet verschenen,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

2. [B],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. F.W. Aartsen, kantoorhoudende te Harderwijk.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg wordt verzoekster aangeduid met Sursum en verweerster sub 1 met Care Group.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen in deze zaak van 24 en 28 februari 2017.

1.3

Bij de beschikking van 24 februari 2017 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Care Group over de periode vanaf 1 januari 2016 en heeft de Ondernemingskamer een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten. Voorts heeft de Ondernemingskamer bij die beschikking, bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding, een door de Ondernemingskamer nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot commissaris van Care Group. De Ondernemingskamer heeft overwogen dat zij de aanwijzing van een onderzoeker vooralsnog zou aanhouden opdat kon worden bezien of reeds door de te treffen onmiddellijke voorzieningen een oplossing van het geschil kon worden bereikt en bepaald dat ieder van partijen en de door de Ondernemingskamer benoemde commissaris op elk moment de Ondernemingskamer kon verzoeken de onderzoeker aan te wijzen.

1.4

Bij de beschikking van 28 februari 2017 heeft de Ondernemingskamer drs. H.C. van Eyck van Heslinga (hierna: Van Eyck van Heslinga) aangewezen als commissaris.

1.5

Bij e-mailbericht aan de Ondernemingskamer van 18 juli 2017 heeft mr. Aartsen, namens Care Group, in verband met een tussen de betrokken partijen getroffen minnelijke regeling – naar de Ondernemingskamer begrijpt – verzocht het bij beschikking van 24 februari 2017 bevolen onderzoek te beëindigen en de getroffen onmiddellijke voorziening op te heffen. Bij e-mail aan de Ondernemingskamer van 19 juli 2017 heeft mr. Bults, onder verwijzing naar voormeld bericht van mr. Aartsen, namens Sursum bevestigd dat het onderzoek en de getroffen onmiddellijke voorziening kunnen worden beëindigd.

1.6

Bij e-mail aan de Ondernemingskamer van 19 juli 2017 heeft Van Eyck van Heslinga bericht dat er, gelet op de in 1.5 bedoelde berichten van partijen, niets aan in de weg staat om de procedure te beëindigen.

2 De gronden van de beslissing

Nu partijen een minnelijke regeling hebben getroffen, er geen bezwaren zijn ontvangen tegen het verzoek tot beëindiging van het bevolen onderzoek en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorziening en de Ondernemingskamer voorts niet is gebleken van enig belang dat zich tegen toewijzing van het verzoek verzet, zal de Ondernemingskamer het verzoek inwilligen aldus dat zij het bij de beschikking van 24 februari 2017 bevolen onderzoek en de bij die beschikking getroffen onmiddellijke voorziening zal beëindigen, een en ander met ingang van heden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt met ingang van heden het bij haar beschikking van 24 februari 2017 bevolen

onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Care Group B.V., gevestigd te Arnhem;

beëindigt met ingang van heden de bij haar beschikking van 24 februari 2017 getroffen onmiddellijke voorziening;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.A. Goslings en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, en prof. dr. R.A.H. van der Meer RA en W. Wind, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.M. Govers, griffier, en door mr. A.J. Wolfs, raadsheer, uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 19 juli 2017.

Deze beschikking is ondertekend door mr. A.J. Wolfs omdat zowel de voorzitter als mr. Goslings en mr. Tillema buiten staat zijn.