Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:285

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
26-01-2017
Datum publicatie
25-07-2017
Zaaknummer
200.184.924/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquĂȘterecht; verslag van het onderzoek ligt ter inzage voor belanghebbenden ter griffie van de Ondernemingskamer

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 353
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2017/41
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.184.924/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 26 januari 2017

inzake

1. de vennootschap onder firma

EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ STAPHORST V.O.F.,

gevestigd te Staphorst,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

3. a. [B],

b. [C],

c. [D],

d. [E],

e. [F],

allen wonende te [....] ,

handelend onder de naam firma [G],

gevestigd te [....] ,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[H] ,

gevestigd te [....] ,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[I] ,

gevestigd te [....] ,

6. a. [J],

[K] ,

beiden wonende te [....] ,

handelend onder de naam [L],

7. [M],

wonende te [....] ,

8. [N],

wonende te [....] ,

handelend onder de naam [O],

9. [P],

wonende te [....] ,

handelend onder de naam [Q],

VERZOEKERS,

advocaat: mr. T.J. Teggelaar, kantoorhoudende te Nijmegen,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STAPHORST ONTWIKKELING B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STAPHORST ONTWIKKELING 2 B.V.,

beide gevestigd te Staphorst,

VERWEERSTERS,

niet verschenen,

e n t e g e n

de stichting

STICHTING NMTHREE,

gevestigd te Zenderen, gemeente Borne,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: voorheen mr. A.J. Beljaars-Vink, kantoorhoudende te Breda, thans mr. C.J. van Dijk, kantoorhoudende te Ede.

1 Het verloop van het geding

1.1

Verweersters sub 1 en 2 worden hierna gezamenlijk aangeduid als Staphorst Ontwikkeling c.s.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen van 12 mei 2016, 18 mei 2016 en 21 december 2016.

1.3

Bij de beschikking van 12 mei 2016 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Staphorst Ontwikkeling c.s. over de periode van 1 januari 2013 tot 4 februari 2016 en is een door de Ondernemingskamer nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten. Bij de beschikking van 18 mei 2016 is als onderzoeker drs. E.A. Marseille RA te Amsterdam (hierna: de onderzoeker) benoemd.

1.4

Op 25 januari 2017 heeft de onderzoeker het verslag met bijlagen van het in 1.3 bedoelde onderzoek aan de Ondernemingskamer doen toekomen.

1.5

De griffier heeft het verslag met bijlagen heden ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd.

2 De gronden van de beslissing

De Ondernemingskamer heeft kennis genomen van het verslag met bijlagen van het onderzoek. Gelet op de inhoud daarvan en op de overigens in deze zaak betrokken belangen, acht de Ondernemingskamer termen aanwezig om op de voet van artikel 2:353 lid 2 BW te bepalen dat het verslag met bijlagen ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt dat het verslag met bijlagen van het bij de beschikking van 12 mei 2016 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Staphorst Ontwikkeling B.V. en Staphorst Ontwikkeling 2 B.V., beide gevestigd te Staphorst, ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.J. Wolfs en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, en drs. M.A. Scheltema en drs. C. Smits-Nusteling, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 26 januari 2017.