Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:2807

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
14-07-2017
Datum publicatie
19-07-2017
Zaaknummer
200.199.856/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Enquête; aanwijzing onderzoeker; art. 2:350 lid 3 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2017/155
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.199.856/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 14 juli 2017

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OKAMI B.V.,

gevestigd te Beek en Donk,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WE PROJECTS B.V.,

gevestigd te Beek en Donk,

VERZOEKSTERS,

advocaat: mr. E. Jansberg, kantoorhoudende te Eindhoven,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WISH IP B.V.,

gevestigd te Beek en Donk,

niet verschenen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WE PROJECTS B.V.,

gevestigd te Beek en Donk,

advocaat: mr. E. Jansberg, kantoorhoudende te Eindhoven,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SK PROJECTS B.V.,

gevestigd te Beek en Donk,

advocaat: mr. G.A.M. Sieben, kantoorhoudende te Son en Breugel,

VERWEERSTERS,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ILLUMINATE B.V.,

gevestigd te Beek en Donk,

2. Niels VAN VIJFEIJKEN,

wonende te Beek en Donk,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. G.A.M. Sieben, kantoorhoudende te Son en Breugel.

1 Het verloop van het geding

1.1

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 14 november 2016 en 15 november 2016 in deze zaak.

1.2

Bij die beschikkingen heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van WiSH IP B.V. (hierna: WiSH IP), WE Projects B.V. (hierna: WE Projects) en SK Projects B.V. (hierna: SK Projects) over de periode vanaf 1 januari 2014, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, alsmede – bij wijze van onmiddellijke voorzieningen en vooralsnog voor de duur van het geding – met ingang van 14 november 2016 mr. F.P.G. Dix te Best tot tijdelijk bestuurder van WiSH IP benoemd en bepaald dat de aandelen in WiSH IP – met uitzondering van één aandeel – van ieder van de aandeelhouders ten titel van beheer zijn overgedragen aan mr. O.J.H.M. Van Eijndhoven te Roermond.

1.3

Bij op 27 juni 2017 ter griffie van de Ondernemingskamer ontvangen verzoekschrift met producties heeft mr. Sieben namens SK Projects de Ondernemingskamer verzocht een onderzoeker aan te wijzen zoals bedoeld in 3.13 van de beschikking van 14 november 2016 en bepaalde aanvullende onmiddellijke voorzieningen te treffen.

1.4

Bij brief van 3 juli 2017 zijn partijen opgeroepen voor de mondelinge behandeling op 7 september 2017 van het verzoek tot het treffen van aanvullende onmiddellijke voorzieningen. De Ondernemingskamer heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich over het verzoek tot aanwijzing van een onderzoeker nader uit te laten tot uiterlijk 11 juli 2017 te 12:00 uur.

1.5

Bij e-mail van 6 juli 2017 met twee bijlagen heeft mr. Dix in zijn hoedanigheid van tijdelijk bestuurder van WiSH IP gereageerd op het verzoek van SK Projects tot aanwijzing van een onderzoeker.

1.6

Bij brief van 7 juli 2017 heeft mr. Jansberg namens OKami B.V. en WE Projects de Ondernemingskamer, kort gezegd, verzocht SK Projects niet-ontvankelijk te verklaren althans op het verzoek tot aanwijzing van een onderzoeker eerst na de mondelinge behandeling op 7 september 2017 te beslissen.

1.7

Bij brief van 11 juli 2017 heeft mr. Sieben namens SK Projects, kort gezegd, laten weten haar verzoek tot aanwijzing van een onderzoeker te handhaven.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Bij beschikking van 14 november 2016 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van WiSH IP, WE Projects en SK Projects over de periode vanaf 1 januari 2014. Ten aanzien van de aan te wijzen onderzoeker heeft de Ondernemingskamer in 3.13 van voornoemde beschikking overwogen dat:

“de Ondernemingskamer (…) de aanwijzing van een onderzoeker vooralsnog [zal] aanhouden opdat kan worden bezien of reeds door de te treffen onmiddellijke voorzieningen een oplossing van het geschil kan worden bereikt. Ieder der partijen of de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder of beheerder kan op elk moment de Ondernemingskamer verzoeken de onderzoeker aan te wijzen.”

2.2

Nu SK Projects de Ondernemingskamer heeft verzocht de onderzoeker aan te wijzen, zal de Ondernemingskamer thans de hierna te vermelden persoon aanwijzen als onderzoeker.

2.3

Bij de mondelinge behandeling van het verzoek tot het treffen van nadere onmiddellijke voorzieningen op 7 september 2017 kan aan de orde komen de op 20 december 2016 tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst en de wijze waarop aan die overeenkomst uitvoering is gegeven, alsmede de betekenis daarvan voor het verdere verloop van de procedure, waaronder de uitvoering van het gelaste onderzoek.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

wijst aan als onderzoeker zoals bedoeld in de beschikking van 14 november 2016 in deze zaak: H.J.W.M. Kuijpers RA RV te Rijkevoort;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en mr. drs. B.M. Prins RA, mr. drs. G. Boon RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Prins, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 14 juli 2017.