Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:2310

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
13-06-2017
Datum publicatie
05-09-2018
Zaaknummer
200.145.443/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Enquête; verhoging onderzoeksbudget; artikel 2:350 lid 3 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2017/136
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.145.443/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 13 juni 2017

inzake

[A] ,

wonende te [...] ,

VERZOEKER,

advocaat: mr. D. Engelen, kantoorhoudende te Rotterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CLIFDEN B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RAND HOLDING B.V.,

gevestigd te Ridderkerk,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DR. VAN SON’S TUINDORP APOTHEEK B.V.,

gevestigd te Ridderkerk,

VERWEERSTERS,

advocaten: (aanvankelijk mrs. M.J. Siegers en A.J.G. Vegt, vervolgens mrs. H.J. Breeman en A.J.G. Vegt, thans:) niet verschenen,

e n t e g e n

[B] ,

wonende te [...] ,

BELANGHEBBENDE,

advocaten: (aanvankelijk mrs. M.J. Siegers en A.J.G. Vegt, vervolgens mrs. H.J. Breeman en A.J.G. Vegt, thans:) niet verschenen.

1 Het verloop van het geding

1.1

De partijen zullen in het vervolg wederom (ook) als volgt worden aangeduid:

- Verzoeker met: [A]

- Verweersters gezamenlijk met: Clifden c.s.

- Belanghebbende met: Hof

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen in deze zaak van 16 en 22 juni 2015.

1.3

Bij de beschikkingen van 16 en 22 juni 2015 heeft de Ondernemingskamer - voor zover hier van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Clifden c.s., bepaald dat het onderzoek ten hoogste € 25.000 (exclusief btw) mag kosten, mr. C.F. Mijs benoemd tot onderzoeker, en bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding mr. H.C. den Hollander benoemd tot commissaris van Clifden c.s.

1.4

Bij brief van 22 mei 2017 heeft de onderzoeker de Ondernemingskamer verzocht het onderzoeksbudget te verhogen tot een bedrag van € 37.500 (exclusief btw), onder bijvoeging van een urenspecificatie van de tot op heden verrichte werkzaamheden. Die specificatie sluit op een bedrag van € 27.331,50 (exclusief btw). Bij brief van 23 mei 2017 heeft de secretaris van de Ondernemingskamer partijen in de gelegenheid gesteld zich over dat verzoek uit te laten.

1.5

Bij brief van 30 mei 2017 heeft mr. Engelen namens [A] zich ten aanzien van het verzoek tot verhoging van het onderzoeksbudget gerefereerd aan het oordeel van de Ondernemingskamer en - voor zover hier van belang - verzocht daarbij te bepalen dat voor zover [A] betaling van de onderzoekskosten voorschiet, Clifden c.s. zekerheid dienen te stellen ten behoeve van [A] voor de terugbetaling van het door [A] voorgeschoten bedrag. Van de overige partijen is in dit verband niet vernomen.

2 De gronden van de beslissing

Ter toelichting van zijn verzoek heeft de onderzoeker een specificatie van de door hem verrichte werkzaamheden bijgevoegd en een toelichting gegeven op de nog te verrichten werkzaamheden en de daarmee gemoeide tijd. Nu de onderzoeker zijn verzoek aldus toereikend heeft toegelicht en het verzochte bedrag de Ondernemingskamer niet onredelijk voorkomt, zal het verzoek van de onderzoeker worden ingewilligd op de hierna volgende wijze. Er is geen wettelijke grondslag voor de door [A] verzochte zekerheidstelling.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verhoogt het bedrag dat het bij de beschikking van 16 juni 2015 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Clifden c.s., ten hoogste mag kosten tot € 37.500 (exclusief btw);

bepaalt dat de kosten van het onderzoek hoofdelijk ten laste komen van Clifden c.s. en dat zij ten behoeve van de onderzoeker op zijn verzoek en op de door hem te bepalen wijze (aanvullende) zekerheid dient te stellen voor de betaling van (de verhoging van) dit bedrag;

wijst hetgeen meer of anders is verzocht, af;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, en mr. drs. B.M. Prins RA en dr. P.M. Verboom, raden, in tegenwoordigheid van mr. R. Verheggen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 13 juni 2017.