Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:2145

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
06-06-2017
Datum publicatie
12-06-2017
Zaaknummer
200.210.194/01 NOT
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:TNORAMS:2017:1, Ongegrondverklaring
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Klacht tegen een notaris. Het hof verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar hoger beroep tegen de beslissing van de kamer wegens overschrijding van de appeltermijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

___________________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht

zaaknummer : 200.210.194/01 NOT

nummer eerste aanleg : 612279/NT 16-46

beslissing van de notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer van 6 juni 2017

inzake

[naam],

wonend te [plaats],

appellante,

tegen

mr. [naam],

notaris te [plaats]

geïntimeerde.

1 Het geding in hoger beroep

1.1.

Appellante (hierna: klaagster) heeft op 24 februari 2017 een beroepschrift bij het hof ingediend tegen de beslissing van de kamer voor het notariaat in het ressort Amsterdam (hierna: de kamer) van 24 januari 2017 (ECLI:NL:TNORAMS:2017:1). De kamer heeft in de bestreden beslissing de klacht van klaagster tegen geïntimeerde (hierna: de notaris) ongegrond verklaard.

1.2.

Van klaagster is op 16 maart 2017 een aanvullend beroepschrift ontvangen.

1.3.

De notaris heeft op 13 april 2017 een verweerschrift bij het hof ingediend.

1.4.

De zaak is, voor zover het betreft de ontvankelijkheid van klaagster in haar hoger beroep, behandeld ter openbare terechtzitting van het hof van 4 mei 2017. Klaagster is verschenen, vergezeld van haar zus, [naam], en heeft het woord gevoerd. De notaris is niet verschenen, hetgeen zij vooraf had aangekondigd.

2 Stukken van het geding

Het hof heeft kennis genomen van de inhoud van de door de kamer aan het hof toegezonden stukken van de eerste instantie en de hiervoor vermelde stukken.

3 De ontvankelijkheid van klaagster in het hoger beroep

3.1.

Aan klaagster is een afschrift van de beslissing van de kamer van 24 januari 2017 als bijlage bij een aangetekende brief van het secretariaat van de kamer van diezelfde datum toegestuurd.

3.2.

Ingevolge artikel 107 lid 1 van de Wet op het notarisambt diende het hoger beroep binnen dertig dagen na de dag van verzending van de onder 3.1. bedoelde brief te zijn ingesteld. De beroepstermijn eindigde op donderdag 23 februari 2017. Nu het beroepschrift van klaagster, waarin zij te kennen geeft zich niet met de uitspraak van de kamer te kunnen verenigen, op 24 februari 2017 bij het hof is ingekomen, is dit niet tijdig geschied.

3.3.

Op het uitgangspunt dat in het belang van een goede rechtspleging duidelijkheid moet bestaan over het tijdstip waarop een termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel aanvangt en eindigt, en dat aan rechtsmiddeltermijnen strikt de hand moet worden gehouden, kan slechts onder bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt. Het is aan klaagster om bijzondere omstandigheden aan te voeren op grond waarvan de termijnoverschrijding verschoonbaar is te achten.

Klaagster heeft ter zitting medegedeeld dat zij haar beroepschrift op 22 februari 2017 aangetekend heeft verzonden en dat zij in de veronderstelling verkeerde dat het beroepschrift dan tijdig binnen zou komen.

Hetgeen door klaagster is aangevoerd, acht het hof onvoldoende om de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten.

3.4.

Op grond van het bovenstaande moet worden geoordeeld dat klaagster niet-ontvankelijk is in haar hoger beroep.

3.5.

Het hiervoor overwogene leidt tot de volgende beslissing.

4 De beslissing

Het hof:

- verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar hoger beroep tegen de beslissing van de kamer van 24 januari 2017.

Deze beslissing is gegeven door mrs. A.D.R.M. Boumans, C.H.M. van Altena en M. Bijkerk en in het openbaar uitgesproken op 6 juni 2017 door de rolraadsheer.