Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:213

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
31-01-2017
Datum publicatie
13-02-2017
Zaaknummer
200.168.600/05 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Enquête; op gezamenlijk verzoek van partijen een deel van de onmiddellijke voorzieningen beëindigd en een aantal, deels nieuw uitgegeven, aandelen overgedragen ten titel van beheer aan de reeds benoemde beheerders van aandelen; art. 2:349a lid 2 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2017/267
AR 2017/824
ARO 2017/35
OR-Updates.nl 2017-0083
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.168.600/05 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 31 januari 2017

inzake

de vennootschap naar het recht van Brits Columbia

LIGHTCO HOLDINGS INC.,

gevestigd te Vancouver, Brits Columbia, Canada,

VERZOEKSTER

advocaat: mr. S.C.M. van Thiel, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de naamloze vennootschap

SUNCYCLE HOLDING N.V.,

gevestigd te Eindhoven,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. W.D.M. van Tuyll van Serooskerken, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. E.M. Soerjatin, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AXE B.V.,

gevestigd te Riethoven, gemeente Bergeijk,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. A. Aaryf, kantoorhoudende te Utrecht,

e n t e g e n

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COCOONIT B.V.,

gevestigd te Netersel, gemeente Bladel,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. D.C.M.H. Vielvoye, kantoorhoudende te Eindhoven,

e n t e g e n

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PEAXE B.V.,

gevestigd te Waalre,

BELANGHEBBENDE,

in persoon verschenen,

e n t e g e n

5 [B] ,

wonend te [....] ,

BELANGHEBBENDE,

in persoon verschenen,

e n t e g e n

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SAMAYA OS HOLDING B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

BELANGHEBBENDE,

in persoon verschenen,

e n t e g e n

7 [C] ,

wonend te [....] ,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. S.C.M. van Thiel, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zullen partijen en andere personen als volgt worden aangeduid:

- Lightco Holdings Inc. als Lightco;

- Suncycle Holding N.V. als Suncycle;

- Peaxe B.V. als Peaxe;

- Cocoonit B.V. als Cocoonit;

- Axe B.V. als Axe;

- [A] als [A] ;

- Samaya Os Holding B.V. als Samaya;

- [B] als [B] ;

- [C] als [C] ;

- [D] als [D] ;

- [E] als [E] .

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 4 en 9 juni 2015 en 9 februari 2016 in deze zaak.

1.3

Bij de beschikkingen van 4 en 9 juni 2015 heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Suncycle, bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding drs. D.G. Vierstra benoemd tot bestuurder van Suncycle, bepaald dat de aandelen die Cocoonit, Lightco en [B] in Suncycle houden ten titel van beheer aan mr. M. Wolters (hierna: Wolters) (beheerder A) zijn overgedragen en dat de aandelen die Peaxe in Suncycle houdt ten titel van beheer aan dr. mr. C.B. Schutte (hierna: Schutte) (beheerder B) zijn overgedragen.

1.4

Bij de beschikking van 9 februari 2016 heeft de Ondernemingskamer op verzoek van Suncycle met instemming van alle partijen, bij wijze van onmiddellijke voorziening voor de duur van het geding, bepaald dat de op 22 december 2015 in die beschikking nader omschreven uitgegeven aandelen in het kapitaal van Suncycle ten titel van beheer aan Wolters (beheerder A) zijn overgedragen en dat de op 22 december 2015 in die beschikking nader omschreven uitgegeven aandelen in Suncycle ten titel van beheer aan Schutte (beheerder B) zijn overgedragen.

1.5

Bij verzoekschrift met producties, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 16 januari 2017, heeft Suncycle de Ondernemingskamer verzocht om, uitvoerbaar bij voorraad:

1. de bij de beschikking van 4 juni 2015 getroffen onmiddellijke voorziening tot overdracht ten titel van beheer van de door Peaxe gehouden aandelen in Suncycle aan Schutte (beheerder B) te beëindigen;

alsmede bij wijze van onmiddellijke voorziening voor de duur van het geding:

2. te bepalen dat alle aandelen van Peaxe in Suncycle, die Peaxe aan [A] zal overdragen ter uitvoering van de nader te noemen Settlement Agreement, onmiddellijk na die overdracht ten titel van beheer aan Schutte (beheerder B) zullen zijn overgedragen;

3. te bepalen dat de volgende op 13 juni 2016 in het kapitaal van Suncycle uitgegeven aandelen ten titel van beheer zijn overgedragen:

a. aan Wolters (beheerder A):

(i) 127.869 aandelen van Lightco, en

(ii) 50.531 aandelen van Samaya;

aan Schutte (beheerder B): 21.600 aandelen van [A] .

4. te bepalen dat de volgende op 29 december 2016 in het kapitaal van Suncycle uitgegeven aandelen ten titel van beheer zijn overgedragen:

a. aan Wolters (beheerder A):

(i) 11.615 aandelen van Lightco, en

(ii) 7.538 aandelen van Samaya,

b. aan Schutte (beheerder B): 5.090 aandelen van [A] .

1.6

Als productie 10 zijn bij het verzoekschrift gevoegd ondertekende verklaringen van [C] (voor zichzelf en namens Lightco), [B] (voor zichzelf en namens Samaya) en [E] (namens Peaxe), waarin de voormelde personen er blijk van geven in te stemmen met het onderhavige verzoek en af te zien van een mondelinge behandeling van dit verzoek. Voorts zijn in die productie bijgevoegd e-mails van mr. Soerjatin (namens [A] ), mr. Aaryf (namens Axe) en mr. Vielvoye (namens Cocoonit) aan mr. Van Tuyll van Serooskerken, waaruit de instemming van [A] , Axe en Cocoonit met het onderhavige verzoek blijkt.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Suncycle heeft het verzoek als volgt toegelicht.

Ten aanzien van verzoeken sub 1 en 2

2.2

Suncycle, Peaxe, Axe, [D] , [E] en [A] hebben op 28 september 2015 een Settlement Agreement gesloten. Ter uitvoering daarvan zal Peaxe al haar aandelen in Suncycle overdragen aan Axe en aan [A] (ieder bij helfte). Ter vermijding van enige discussie over de rechtsgeldigheid van deze overdracht verzoekt Suncycle om de overdracht ten titel van beheer van de door Peaxe gehouden aandelen in Suncycle te beëindigen (verzoek sub 1), waarna Peaxe die aandelen zal leveren aan Axe respectievelijk aan [A] . Vervolgens zal Axe ter verdere uitvoering van de Settlement Agreement de aldus verkregen aandelen doorleveren aan Suncycle. [A] op haar beurt zal de aldus verkregen aandelen in Suncycle behouden. Teneinde ook die alsdan door [A] gehouden aandelen in Suncycle in het eerder door de Ondernemingskamer getroffen beheersregime (zie 1.3 hiervoor) te brengen, verzoekt Suncycle te bepalen dat die aandelen ten titel van beheer onmiddellijk na de overdracht aan [A] zullen zijn overgedragen aan Schutte (beheerder B) (verzoek sub 2).

Ten aanzien van verzoeken sub 3 en 4

2.3

Om in de financiering van de vennootschap te voorzien is bij aandeelhoudersbesluiten van 9 juni 2016 en 16 november 2016 voorzien in nieuwe uitgiften van aandelen in Suncycle aan bestaande aandeelhouders. Bij notariële akten van 13 juni 2016 respectievelijk 29 december 2016 zijn nieuwe aandelen uitgegeven in de aantallen en aan de partijen genoemd in het verzoek onder 3 respectievelijk onder 4. De verzoeken onder 3 en 4 beogen te voorkomen dat de houders van de nieuw uitgegeven aandelen hun rechten als aandeelhouder kunnen uitoefenen buiten het door de Ondernemingskamer getroffen beheersregime.

2.4

De Ondernemingskamer oordeelt als volgt. Omdat (a) een van de bij de beschikking van 4 juni 2015 getroffen onmiddellijke voorzieningen voorziet in de tijdelijke overdracht ten titel van beheer van alle op dat moment uitgegeven aandelen in het kapitaal van Suncycle, (b) de verzoeken onder 1 en 2 zijn gedaan met het oog op de uitvoering van een tussen een aantal bij deze procedure betrokken partijen getroffen minnelijke regeling (de Settlement Agreement), (c) Suncycle met de verzoeken onder 3 en 4 beoogt dat ook de bij de emissies van 13 juni 2016 en 29 december 2016 uitgegeven aandelen worden overgedragen ten titel van beheer en (d) alle bij deze procedure betrokken partijen hebben ingestemd met de verzoeken van Suncycle, acht de Ondernemingskamer die verzoeken toewijsbaar.

2.5

De Ondernemingskamer zal de verzoeken inwilligen als hierna te vermelden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt de bij de beschikking van 4 juni 2015 getroffen onmiddellijke voorziening tot overdracht ten titel van beheer van de door Peaxe gehouden aandelen in Suncycle aan beheerder B;

bepaalt, bij wijze van onmiddellijke voorziening voor de duur van het geding, dat alle aandelen van Peaxe in Suncycle, die Peaxe aan [A] zal overdragen ter uitvoering van de Settlement Agreement, onmiddellijk na die overdracht aan [A] ten titel van beheer aan Schutte (beheerder B) zullen zijn overgedragen;

bepaalt, bij wijze van onmiddellijke voorziening voor de duur van het geding, dat de op 13 juni 2016 aan Lightco (127.869 aandelen) en Samaya (50.531 aandelen) uitgegeven aandelen in het kapitaal van Suncycle met ingang van heden ten titel van beheer aan Wolters (beheerder A) zijn overgedragen;

bepaalt, bij wijze van onmiddellijke voorziening voor de duur van het geding, dat de op 13 juni 2016 aan [A] (21.600 aandelen) uitgegeven aandelen in het kapitaal van Suncycle met ingang van heden ten titel van beheer aan Schutte (beheerder B) zijn overgedragen;

bepaalt, bij wijze van onmiddellijke voorziening voor de duur van het geding, dat de op 29 december 2016 aan Lightco (11.615 aandelen) en Samaya (7.538 aandelen) uitgegeven aandelen in het kapitaal van Suncycle met ingang van heden ten titel van beheer aan Wolters (beheerder A) zijn overgedragen;

bepaalt, bij wijze van onmiddellijke voorziening voor de duur van het geding, dat de op 29 december 2016 aan [A] (5.090 aandelen) uitgegeven aandelen in het kapitaal van Suncycle met ingang van heden ten titel van beheer aan Schutte (beheerder B) zijn overgedragen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, en prof. dr. R.A.H. van der Meer RA en drs. J.B.M. Streppel, raden, in tegenwoordigheid van mr. R. Verheggen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 31 januari 2017.