Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:1313

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
28-03-2017
Datum publicatie
26-04-2017
Zaaknummer
15/00048 tot en met 15/00050
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2018:1667
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

- Product met handelsnaam 'cerolac crystallized' moet worden ingedeeld onder postonderverdeling 0404 90;

- Inspecteur heeft voor alle in de UTB begrepen aangiften voldaan aan bewijslast;

- Beroep op art. 220, lid2, letter b, CDW faalt: vergissing was redelijkerwijs te ontdekken;

- de inspecteur is ten onrechte veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten en griffierechten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Viditax (FutD), 14-09-2018
NTFR 2017/1133
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

kenmerken 15/00048 tot en met 15/00050

28 maart 2017

uitspraak van de meervoudige douanekamer

op het hoger beroep van [X BV] , gevestigd te [Z] (Frankrijk), belanghebbende,

(gemachtigde: mr. ing. B.J.B. Boersma)

alsmede

inzake het incidenteel hoger beroep van de inspecteur van de Belastingdienst/Douane,

de inspecteur,

tegen de uitspraak van 15 januari 2015 in de zaak met kenmerken HAA 14/1694, 14/1695 en 14/2779 van de rechtbank Noord-Holland (hierna: de rechtbank) in het geding tussen

belanghebbende

en

de inspecteur.

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

De inspecteur heeft de volgende uitnodigingen tot betaling (UTB’s) uitgereikt aan

belanghebbende:

UTB’s

datum

douanerecht

omzetbelasting

Hof nr.

1.

[UTB 1]

15 oktober 2013

€ 19.614

€ 1.176,84

15/00048

2.

[UTB 2]

21 oktober 2013

€ 19.614

€ 1.176,84

15/00049

3.

[UTB 3]

12 februari 2014

€ 3.149.915

€ 189.212,70

15/00050

1.2.

Na daartegen gemaakt bezwaar heeft de inspecteur bij in één geschrift vervatte

uitspraken, gedagtekend 9 april 2014, UTB’s 1 en 2 gehandhaafd en bij uitspraak, gedagtekend 26 juni 2014, UTB 3 gehandhaafd.

1.3.

Belanghebbende heeft tegen deze uitspraken beroep ingesteld. De rechtbank heeft

het beroep ongegrond verklaard, de inspecteur in de proceskosten veroordeeld tot een bedrag van € 730 en de inspecteur opgedragen het griffierecht van € 328 aan belanghebbende te vergoeden.

1.4.

Het tegen deze uitspraak ingestelde hoger beroep is bij het Hof ingekomen op 29 januari

2015, aangevuld bij brief van 8 december 2016. De inspecteur heeft op 21 mei 2015 een verweerschrift ingediend en daarbij incidenteel hoger beroep ingesteld. Belanghebbende heeft bij brief van 3 juli 2015 gereageerd op het incidenteel hoger beroep.

1.5.

Op 6 januari 2017 zijn nadere stukken ontvangen van de inspecteur. Deze zijn in

afschrift verstrekt aan de wederpartij.

1.6.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 17 januari 2017. Het hoger beroep van belanghebbende is met instemming van partijen ter zitting gelijktijdig behandeld met het hoger beroep en incidenteel hoger beroep in de zaken 15/00044 t/m 15/0047 ( [A BV] ), en 15/00051 ( [B BV] ). Al hetgeen in één van deze zaken is overgelegd of verklaard, wordt – met instemming van partijen – eveneens geacht te zijn overgelegd of verklaard in de andere gelijktijdig behandelde zaken. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat met deze uitspraak wordt meegezonden.

2 Feiten

2.1.

De rechtbank heeft in haar uitspraak – waarin belanghebbende en de inspecteur telkens zijn aangeduid als ‘eiseres’ respectievelijk ‘verweerder’– de volgende feiten vastgesteld.

“HAA 14/1694 (Hof: 15/00048)

1. Op 21 juni 2013 heeft eiseres, direct vertegenwoordigd door [B BV] (hierna: [B BV] ), aangifte gedaan voor het brengen in het vrije verkeer van 840 zakken “weipoeder” onder goederencode 0404 10 02 00. Op de factuur is het product omschreven als “Cerolac cristallin” en “Deproteinised milk whey powder”.

2. Het douanelaboratorium heeft het monster van het product (uiterlijk: crèmekleurig poeder) onderzocht en onderstaand bevonden:

Analyse Methode Bevindingen (gewichtspercentage)

Totaal vet Röse-Gottlieb 0.1

Ruwe proteïne Nx6.38 3.3

Lactose HPLC ca 77.5

Melkzuur HPLC <0.05

In de mededeling uitslag monsteronderzoek is de volgende beschouwing opgenomen:

“Het monster is een melkpermeaat, zijnde een product bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, elders genoemd noch elders onder begrepen, zonder toegevoegde suiker (andere dan lactose) of andere zoetstoffen.”

HAA 14/1695 (Hof: 15/00049)

3. Op 21 juni 2013 heeft eiseres, direct vertegenwoordigd door [B BV] , aangifte gedaan voor het brengen in het vrije verkeer van 840 zakken “weipoeder” onder goederencode 0404 10 02 00. Op de factuur is het product omschreven als “Cerolac cristallin” en “Deproteinised milk whey powder”.

4. Het douanelaboratorium heeft het monster van het product (uiterlijk: crèmekleurig poeder) onderzocht en onderstaand bevonden:

Analyse Methode Bevindingen (gewichtspercentage)

Totaal vet Röse-Gottlieb 0.1

Ruwe proteïne Nx6.38 3.2

Lactose HPLC ca 78.0

Melkzuur HPLC <0.05

In de mededeling uitslag monsteronderzoek is de volgende beschouwing opgenomen:

“Het monster is een melkpermeaat, zijnde een product bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, elders genoemd noch elders onder begrepen, zonder toegevoegde suiker (andere dan lactose) of andere zoetstoffen.”

HAA 14/2779 (Hof: 15/00050)

5. Eiseres heeft in de periode 15 februari 2011 tot en met 21 juni 2013 een groot aantal aangiften ten invoer ingediend via haar direct vertegenwoordiger [B BV] . De aangiften zijn ingediend voor het in het vrije verkeer brengen van goederen die zijn omschreven als ‘weipoeder’ en zijn geclassificeerd onder goederencode 0404 10 02.

6. Verweerder heeft naar aanleiding van de twee monsteronderzoeken in het najaar van 2013 bij [B BV] een controle na de invoer (hierna: cni) ingesteld. Tijdens de cni heeft verweerder de achterliggende bescheiden gecontroleerd, zoals de T-1, CMR, paklijst, pakbon, inslagbon en facturen voor de goederen. Op de facturen voor de goederen staat telkens vermeld dat het “Cerolac cristallin” en “Deproteinised milk whey powder” is. Op de inslagbonnen van [B BV] staat vaak “deproteinised milk whey powder” vermeld. Op de CMR staat vaak “cerolac milk sugar” of “cerolac cristallin Milchpulver”. Op de T-1 komt een combinatie van de voornoemde omschrijvingen voor. Op de pakbon van [fabrikant] S.A. staat vaak “Cerolac Milk Sugar 25kg KD Kerr”. Het artikelnummer dat [fabrikant] S.A. gebruikt is 9361.04.

Alle zaken

7. De ingevoerde goederen zijn afkomstig uit Zwitserland. De fabrikant is [fabrikant] , Zwitserland.

8. In een e-mail van 4 februari 2011 heeft [medewerker 2] , werkzaam bij eiseres, het volgende bevestigd aan [B BV] :

“The product is deproteinised whey powder from milk.”

9. Verweerder heeft eiseres op 19 december 2013 op de hoogte gesteld van het voornemen om de utb’s uit te reiken. Op verzoek van eiseres is de reactietermijn verlengd. Verweerder heeft op 4 februari 2014 een reactie van de gemachtigde ontvangen.

10. Aan eiseres zijn utb’s uitgereikt voor de verschillen tussen de aangegeven en de bevonden goederencode. Het betreft de volgende bedragen:

Beroep

Monster

Datum utb

Meer DR

Meer OB

HAA 14/1694

346416

21-10-2013

€ 19.614,00

€ 1.176,84

HAA 14/1695

346427

21-10-2013

€ 19.614,00

€ 1.176,84

HAA 14/2779

-

12-02-2014

€ 3.149.915,00

€ 189.212,70

11. Op 3 april 2014 heeft verweerder de gemachtigde een kopie gestuurd van het dossier van de fysieke controle van een niet door of in opdracht van eiseres (namelijk door [B BV] als direct vertegenwoordiger van [A BV] ) ingediende aangifte die op 12 juni 2012 is aanvaard. Het formulier met de opdracht luidt, voor zover van belang, als volgt:

Controle in het kader van

Controle in het kader van GERAAKT (STEEKPROEF)PROFIEL

(…)

Behandelwijze

Behandelwijze FYSIEKE CONTROLE

Controle-aanwijzing

Controle-aanwijzing KOPIE VAN ALLE RELEVANTE BESCHEIDEN

OP ZENDING BETR. HEBBEN

Noteer LVO

(…)

Controle-item

Controle-item Soort en samenstelling

Details

Opdracht toelichting Zending bestaat uit 15 colli.

Aantal colli te openen : 3

(…)”

Het formulier met de taak luidt, voor zover van belang, als volgt:

Opdracht toelichting

Opdracht toelichting Zending bestaat uit 15 colli.

Aantal colli te openen : 3

Details

Toelichting NEEM GOEDEREN FYSIEK OP, IN HET KADER

VAN STEEKPROEF OP ALLE GOEDEREN.

(…)

Bevinding

Bevindingen en waarnemingen

Bevindingen en waarnemingen door medewerker loods [B BV] aan mij getoond:

15 bigbags inhoudende: Cerolac Milk Sugar, BBKD,

lotnr. 0222279, geen lvo op goed aanwezig

(…)”

Het formulier met de ‘Opdracht - Comfortinfo Risicogegevens’ luidt, voor zover van belang, als volgt:

Selectieprofielen

Selectieprofiel

Soort profiel CENTRAAL PROFIEL

Profielnummer 8569

Reden selectie / motivatie LCO 0048: WIT KANAAL

Opdracht aanwijzing DE GOEDEREN MOGEN ONMIDDELLIJK

WORDEN WEGGEVOERD. DE VERIFICATIE

WORDT DOOR SAGITTA BEEINDIGD.

ER VINDT GEEN CONTROLE VAN DE

AANGIFTE PLAATS, DE AANGIFTEWORDT

ZOGENAAM “ADMINISTRATIEF AFGEDAAN”.

Selectieprofiel

Soort profiel CENTRAAL PROFIEL

Profielnummer 8936

Reden selectie / motivatie LCO 9999: LANDELIJK STEEKPROEFPROFIEL

Opdracht aanwijzing NEEM GOEDEREN FYSIEK OP, IN HET KADER

VAN STEEKPROEF OP ALLE GOEDEREN.”

12. In een document van [fabrikant] , met titel ‘Product presentation’, is de volgende informatie opgenomen:

Cerolac Crystallized

Definition

Cerolac Crystallized is spray dried milk permeate powder. This product contains crystallized lactose, this makes it less hygroscopic.

Application

Cerolac Crystallized is a dairy ingredient which can be used, dry or dissolved, in a large product range. This product is used in particular as base for the chocolate’s manufacturing. It’s also used to produced Kosher products.

General information Colour slightly yellow

Odour / Taste pure / slightly sweet taste

Appearance fine, homogeneous powder

Composition Method Typical Guaranteed

analysis contents

Chemical-physical

Humidity <2% 4% max.

Fat content (Teichert) 0.5% 1% max.

Protein (Kjeldahl, Nx6.38) 5% 5% max.

Minerals 8%

Lactose 84%

pH-value (potentiometric) 6.3 6.1-6.5

Solubility (ADPI) 0ml ≤2ml

Sc. Particles (ADPI) A B min.

Density loose 600-1000 g/l

Microbiological

Totale plate count. <10’000/g 50’000/g

Enterobacteriaceae neg./g 10/g

Staphylococcus aureus neg./g 10/g

Salmonella neg./25g neg./25g

Yeast / Mould <10/g 100/g

Nutritional information 100 g contain 1515 KJ (357 kcal)

Allergen declaration Milk

(…)

Customs Code 0404.90

Product designation Milk serum

(…)”

13. De Zwitserse douane heeft op 27 augustus 2013 een bindende tariefinlichting afgegeven aan [fabrikant] S.A. De tekst luidt, voor zover van belang, als volgt:

[fabrikant]

Cerolac Milk Sugar KD

Molke, modifiziert

Pulver aus sprühgetrocknetem Milchserum, mit einem Gehalt an Lacotse von 95 Gewichtsprozent oder weniger, als wasserfreie, auf die Trockensubstanz bezogene Lactose berechnet, in Papiersäcken à 25 kg oder in Big Bags

Tarifnummer: 0404.1000”

14. Op 25 september 2013 heeft [B BV] een kopie van de onder 13 bedoelde bindende tariefinlichting naar de Douane, kantoor Schiphol Cargo, gestuurd met onder andere de volgende mededeling:

“Note. Cerolac Cristalling is het zelfde product als Cerolac Milk Sugar KD.”

15. In het rapport van NIZO food research B.V. gevestigd te Ede van november 2013 is onder meer het volgende opgenomen:

CONSULTANCY TARIEF INDELING MELKPERMEAAT

1 INLEIDING

[C BV] heeft over een periode van ruim een jaar regelmatig partijen melkpermeaat in Zwitserland gekocht en heeft deze partijen laten inklaren door [B BV] . Op de bijbehorende documenten was expliciet aangegeven dat het product melkpermeaat was. Vanwege de grote mate van overeenkomst in samenstelling met weipermeaat heeft [B BV] het product als weipermeaat (…) laten inklaren, hetgeen al meerdere jaren gebruikelijk was.

De belastingdienst/douane heeft echter met terugwerkende kracht alle partijen die door [C BV] waren aangekocht ondergebracht in GN-code 0404 90 21 (o.a. producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk met een vetgehalte < 1,5%, (…)), met als gevolg dat aanzienlijk hogere invoerrechten zijn verschuldigd.

[C BV] heeft NIZO food research BV verzocht consultancy te verlenen met betrekking tot de indeling in tariefgroep en samenstelling van melkpermeaat in vergelijking tot die van weipermeaat.

2 RESULTATEN

(…) Het onderzoek heeft geleerd dat de gecombineerde nomenclatuur zodanig is samengesteld dat er feitelijk geen tariefgroep voor melkpermeaat mogelijk is die wat betreft tariefstelling vergelijkbaar is met die van weipermeaat, ondanks dat melk- en weipermeaat grote overeenkomst in samenstelling vertonen. Beide producten bestaan voor ca. 85% uit lactose en bevatten verder laag moleculaire verbindingen bestaande uit Na, K, Ca, Mg, Cl, citraat, fosfaat, orootzuur, aminozuren, riboflavine e.d.. Het voornaamste verschil tussen wei- en melkpermeaat is de aanwezigheid in weipermeaat van ca. 1,5% melkzuur en geringe hoeveelheden fosfolipiden.

Volgens de systematiek volgend van de gecombineerde nomenclatuur valt weipermeaat onder tariefpost 0404 10 (…).

Melkpermeaat valt onder 0404 omdat het voldoet aan ‘producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk’, bij verdere onderverdeling voldoet melkpermeaat niet aan het kenmerk van ‘wei en gewijzigde wei’ en komt het in post 0404 90 ‘andere’ terecht, waarin vervolgens verdere onderverdeling plaatsvindt tot de post 0404 90 21 zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichtspercent.

(…)

Een punt van aandacht is dat bij de indeling van melkpermeaat in categorie 0404 90 “andere” er vervolgens geen criterium volgt voor het eiwitgehalte, hetgeen wel het geval is bij de indeling van weipermeaat (tariefpost 0404 10 → 0404 10 02) in verband met eiwitgehalte <15%. Ook melkpermeaat bevat <15% eiwit, maar eiwit is geen criterium in de tariefpost “andere”. Waarschijnlijk is de wetgever ervan uitgegaan dat de producten die onder tariefpost 0404 vallen (wei en natuurlijke bestanddelen van melk) allemaal een aanmerkelijk eiwitgehalte hebben en daardoor ook een hoge invoerheffing hebben. Melkpermeaat bevat niet of nauwelijks eiwit en is daarmee “een vreemde eend in de bijt”.

Deze systematiek heeft tot gevolg dat voor melkpermeaat, dat voor meer dan 98% identiek is aan weipermeaat, 14,4 keer meer invoerrechten moet worden betaald dan voor weipermeaat.

(…)

3 CONCLUSIES

Melkpermeaat is door de belastingdienst/douane op basis van de huidige gecombineerde nomenclatuur correct ingedeeld. Het onderzochte product heeft meer de karakteristieken van een (gewijzigd) wei permeaat. Uit de systematiek van de gecombineerde nomenclatuur blijkt dat voor tariefpost 0404 en de daaronder vallende sub-posten wordt uitgegaan van de aanwezigheid van een substantiële hoeveelheid melk- en/of wei-eiwit, hetgeen het hoge niveau van invoerrechten rechtvaardigt voor dergelijke producten. Zowel melk- als weipermeaat bevatten zeer weinig eiwit.

De daaruit voortvloeiende invoerrechten voor melkpermeaat staan in geen verhouding tot die van weipermeaat, dat voor meer dan 98% identiek is aan melkpermeaat en ook niet tot die van lactose (overeenkomst ca. 89%).

4 AANBEVELINGEN

Een op dit gebied gespecialiseerde jurist zal moeten beoordelen, voor zover mogelijk op basis van bestaande jurisprudentie, of er mogelijkheden zijn dat een rechter tot een indeling kan besluiten die in een vergelijkbare heffing resulteert als die voor weipermeaat of dat een procedure moet worden gestart met als doel melkpermeaat op dezelfde wijze in te delen als weipermeaat.””

2.2.

In aanvulling op de door de rechtbank vastgestelde feiten stelt het Hof de navolgende feiten vast.

2.3.

Tot de stukken van het geding behoort een afdruk van de volgende e-mailwisseling tussen [medewerker 1] , werkzaam als declarant bij [B BV] , en [medewerker 2] , werkzaam bij belanghebbende, de eerste opdrachtgever voor het doen van aangiften ten invoer van het product “Cerolac crystallized” van de Zwitserse fabrikant [fabrikant] :

De: [medewerker 1] […]

Envoyé: mercredi 2 février 2011 11:53

À: [medewerker 2] (E-mail)

Objet:

Dear [medewerker 2] ,

040490 is not the right code.

It has to be to digits longer

like 04049021 or something.

Met vriendelijke groet,

[medewerker 1]

--------------------------------

Van: [medewerker 2] […]

Verzonden: donderdag 3 februari 2011 11:44

Aan: [medewerker 1]

Onderwerp: RE:

Hi [medewerker 1] ,

The code is 040490 11

[…]

[medewerker 2]

------------------------------------

De: [medewerker 1] […]

Envoyé: jeudi 3 février 2011 12:06

À: [medewerker 2]

Objet: Re:

Dear [medewerker 2] ,

[…]

Our customs system don’t know that code. I think its 04049021 but the customs duties are very high! 100,40 EUR/100kg

Could you check this for us? […]

With kind regards,

[medewerker 1]

------------------------------------

Van: [medewerker 2] […]

Verzonden: vrijdag 4 februari 2011 10:12

Aan: [medewerker 1]

Onderwerp: RE:

Dear [medewerker 1] ,

They assured me it was that code and we checked also with a custom agent we work with in France and they confirmed to us there was no Import Right on that product.

I am quite surprised that you don’t have it, but maybe the explanation is that there is no tax on the product?

Als, I enclose the specification on the product if that can help you [Hof: Zie de door rechtbank vastgestelde feiten, punt 12, voor tekst van deze specificatie.]

[…]

[medewerker 2]

------------------------------------

De: [medewerker 1] […]

Envoyé: vendredi 4 février 2011 11:18

À: [medewerker 2]

Objet: RE:

Dear [medewerker 2] ,

I checked but we still have to pay the dutie, are you sure it isn’t an other code.

[…]

[medewerker 1]

-------------------------------------

Van: [medewerker 2] […]

Verzonden: vrijdag 4 februari 2011 14:57

Aan: [medewerker 1]

CC: [medewerker 3]

Onderwerp: RE:

Dear [medewerker 1] ,

We checked with the supplier and the product can also be exported under another Custom Code which is 04 04 10.00

Could you please let me know what the customs duties are?

[…]

[medewerker 2]

------------------------------------

De: [medewerker 1] […]

Envoyé: vendredi 4 février 2011 15:12

À: [medewerker 2]

Objet: RE:

Dear [medewerker 2] ,

Than it has to be code 04041002 i know that goods here as WHEYPOWDER (it is wheypowder?)

The duties are 7 € / 100 kg.

[…]

[medewerker 1]

-------------------------------------

Van: [medewerker 2] […]

Verzonden: vrijdag 4 februari 2011 15:33

Aan: [medewerker 1]

Onderwerp: RE:

Hi [medewerker 1] ,

The product is deproteinised whey powder from milk.

[…]

[medewerker 2] ”

3 Geschil in hoger beroep

3.1.

Evenals bij de rechtbank is in geschil of de UTB’s terecht en tot het juiste bedrag zijn vasgesteld.

Voorts is in geschil of de rechtbank de inspecteur terecht heeft veroordeeld tot vergoeding van proceskosten en heeft opgedragen het griffierecht te vergoeden, hetgeen de inspecteur in zijn incidenteel hoger beroep betwist.

3.2.

Voor de standpunten van partijen verwijst het Hof naar de stukken van het geding waaronder het proces-verbaal van de zitting.

4 Toepasselijke bepalingen

4.1.

Post 0404 luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

“0404 Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen;

producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen:

0404 10 – wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere

zoetstoffen:

– – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm:

– – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38):

– – – – van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:

0404 1002 – – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 7 € /100 kg/net

(…)

0404 90 – andere:

– – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:

0404 9021 – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 100,4 € /100 kg/net

4.2.

Aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 4 luidt:

“1. Voor de toepassing van onderverdeling 0404 10 worden als „gewijzigde wei” aangemerkt, producten die bestaan uit weibestanddelen, dat wil zeggen wei waaruit de lactose, de proteïnen of de mineralen geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd, wei waaraan natuurlijke weibestanddelen zijn toegevoegd en producten verkregen door het mengen van natuurlijke weibestanddelen.”

4.3.

De toelichting IDR op post 0404 luidt, voor zover van belang, als volgt:

“Deze post omvat wei, dat wil zeggen de natuurlijke bestanddelen die overblijven nadat de vetstoffen en de caseïne uit de melk zijn verwijderd en gewijzigde wei (zie Aanvullende aantekening 1 IDR op dit hoofdstuk). Deze producten mogen voorkomen in vloeibare, stroopachtige of vaste toestand (bevroren producten daaronder begrepen), ook indien de lactose en mineralen gedeeltelijk zijn verwijderd, en mogen zijn ingedikt (bijvoorbeeld in poedervorm) of verduurzaamd.

Deze post omvat eveneens verse of verduurzaamde producten bestaande uit natuurlijke melkbestanddelen in een andere verhouding dan in het natuurlijke product, mits zij niet elders zijn genoemd noch elders onder zijn begrepen.

Deze post omvat derhalve producten waaruit een of meer natuurlijke melkbestanddelen zijn onttrokken, melk waaraan natuurlijke melkbestanddelen zijn toegevoegd (bijvoorbeeld om een product te verkrijgen met een hoog proteïnegehalte).

Naast de in de algemene opmerkingen op dit hoofdstuk genoemde natuurlijke melkbestanddelen en toevoegingsmiddelen, mogen aan de producten van deze post suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd.

Aan de bij deze post bedoelde producten in poedervorm, in het bijzonder wei, mogen geringe hoeveelheden melkfermenten zijn toegevoegd om te worden gebruikt in bereidingen van vlees of als toevoegingsmiddel voor voedsel voor dieren.

Van deze post zijn uitgezonderd:

a. afgeroomde melk en gereconstitueerde melk, met dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling als die van natuurlijke melk (post 04.01 of 04.02);

b. weikaas (post 04.06);

c. producten verkregen uit wei, bevattende meer dan 95 gewichtspercenten lactose, uitgedrukt in watervrije lactose berekend op de droge stof (post 17.02);

d. bereidingen voor menselijke consumptie bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, doch die nog andere bestanddelen bevatten die in de producten bedoeld bij dit hoofdstuk niet mogen voorkomen (onder meer post 19.01);

e. albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer dan 80 gewichtspercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof) (post 35.02) en globulinen (post 35.04).”

5 Beoordeling van het geschil

Tijdigheid nader stuk inspecteur

5.1.

Bij brief van 5 januari 2017, door het Hof ontvangen op 6 januari 2017, heeft de inspecteur onderdelen van een strafdossier als aanvullende stukken ingediend. Blijkens een ter zitting getoonde brief met dagtekening 31 oktober 2016 is het de inspecteur door de officier van justitie toegestaan om de stukken uit het strafdossier voor fiscale doeleinden te gebruiken. Het strafdossier betreft een strafrechtelijk onderzoek dat is aangevangen tegen belanghebbende en – onder anderen – de twee onder 1.6 genoemde rechtspersonen. Belanghebbende heeft betoogd dat genoemde stukken buiten beschouwing dienen te blijven, omdat deze – zonder dat daarvoor een geldige reden is aangevoerd – dermate laat zijn ingediend dat zij zich hiertegen niet adequaat kan verweren. Het Hof overweegt ter zake als volgt.

5.2.

Partijen kunnen ingevolge het bepaalde in artikel 8:58 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) tot tien dagen voor de zitting nadere stukken indienen. De inspecteur heeft deze termijn in acht genomen. Nadere stukken kunnen een zodanige omvang of inhoud hebben dat een goede procesorde met zich brengt dat desondanks aan een belanghebbende extra tijd moet worden gegund om hierop te reageren, dan wel – indien geen redelijke verklaring voor het laattijdig inbrengen van de stukken wordt gegeven – dat de nadere stukken als ontijdig buiten beschouwing worden gelaten. Naar ’s Hofs oordeel bestaat in het onderhavige geval geen aanleiding voor het tardief verklaren van de nadere stukken van de inspecteur. Nu belanghebbende ter zitting desgevraagd inhoudelijk op de nadere stukken heeft gereageerd, heeft het Hof evenmin aanleiding gezien om belanghebbende in de gelegenheid te stellen na de zitting schriftelijk op deze nadere stukken te reageren, te minder nu het hof deze stukken niet aan zijn oordeel ten grondslag legt.

Aanwezigheid medewerkers Douanelaboratorium

5.3.

In zijn onder 5.1 genoemde brief van 5 januari 2017 heeft de inspecteur aangekondigd zich ter zitting bij te laten staan door enkele medewerkers van het Douanelaboratorium. Ter zitting zijn twee medewerkers en een oud-medewerker van het Douanelaboratorium verschenen. Belanghebbende heeft bepleit dat dit niet mogelijk is, omdat het de inspecteur ingevolge artikel 8:60, lid 4, van de Awb, slechts is toegestaan om getuigen en deskundigen mee te nemen, in welk geval de inspecteur hiervan uiterlijk een week voor de dag van de zitting aan het Hof en aan belanghebbende mededeling had moeten doen. Het Hof volgt belanghebbende hierin niet. Geen regel in het recht staat er aan in de weg dat de procesgemachtigde van de inspecteur zich – naast de tot bijstand aanwezige procesdeskundige als bedoeld in onderdeel 2.4.3 van het Besluit Beroep in Belastingzaken – ter zitting laat bijstaan door één of meer personen. Indien en voor zover tot bijstand aanwezige personen ter zitting uitlatingen doen – hetgeen in casu niet het geval is geweest – is het aan het Hof om te beoordelen welk gewicht en welke betekenis aan deze uitlatingen dient te worden toegekend.

Tariefindeling

5.4.

Het Hof stelt voorop dat volgens vaste rechtspraak, in het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle, het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in de regel moet worden gezocht in de objectieve kenmerken en eigenschappen ervan, zoals deze in de tekst van de GN-posten en in de aantekeningen op de afdeling of het hoofdstuk zijn omschreven (zie het arrest van het Hof van Justitie (hierna ook: HvJ) 17 februari 2016, Salutas Pharma, C-124/15, EU:C:2016:87, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Bijgevolg vormen de aantekeningen op de hoofdstukken van de GN belangrijke middelen ter verzekering van een uniforme toepassing van het gemeenschappelijk douanetarief. De inhoud van deze aantekeningen moet derhalve in overeenstemming zijn met de bepalingen van de GN en mag de strekking daarvan niet wijzigen (zie arrest Salutas Pharma, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

5.5.

Blijkens de bewoordingen van post 0404 van de GN ziet deze post op twee soorten producten, te weten “wei” en “producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, elders genoemd noch elders onder begrepen”. Uit deze bewoordingen volgt dat onder “producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk” niet wordt begrepen “wei”, nu wei separaat is vermeld.

5.6.

Onderverdeling 0404 10 van de GN ziet op “wei en gewijzigde wei”. Onder “gewijzigde wei” wordt blijkens aanvullende aantekening1 op hoofdstuk 4 van de GN verstaan: producten die bestaan uit weibestanddelen, dat wil zeggen wei waaruit de lactose, de proteïnen of de mineralen geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd, wei waaraan natuurlijke weibestanddelen zijn toegevoegd en producten verkregen door het mengen van natuurlijke weibestanddelen.

5.7.

Onderverdeling 0404 90 van de GN vermeldt slechts de term “andere”. Uit deze bewoordingen, gelezen in samenhang met de bewoordingen van post 0404 en postonderverdeling 0404 10, volgt dat onderverdeling 0404 90 betrekking heeft op “producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk”, niet zijnde “wei of gewijzigde wei”, en niet genoemd in of begrepen onder een andere tariefpost. Gesteld noch gebleken is dat het ingevoerde product vatbaar is voor indeling onder een andere tariefpost dan post 0404. Derhalve dient te worden onderzocht of het ingevoerde product, met de handelsnaam “Cerolac crystallized”, kan worden aangemerkt als “wei of gewijzigde wei”, als genoemd in de bewoordingen van GN-onderverdeling 0404 10.

5.8.

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat de toelichtingen van de Internationale Douaneraad (IDR) op het geharmoniseerd systeem (GS) belangrijke hulpmiddelen zijn bij de uitlegging van de draagwijdte van de verschillende tariefposten, zonder evenwel rechtens verbindend te zijn (zie voornoemd arrest Salutas Pharma, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In de GS-toelichting op post 0404 wordt “wei” gedefinieerd als: “de natuurlijke bestanddelen die overblijven nadat de vetstoffen en de caseïne uit de melk zijn verwijderd”. Deze definitie sluit aan bij het spraakgebruik, waarin onder “wei” wordt verstaan het restproduct van de kaasmakerij dat overblijft na het stremmen van melk en het vervolgens verwijderen van de daardoor ontstane vaste fractie (wrongel), bestaande uit de vetstoffen en de caseïne. Het Hof heeft dan ook geen reden om te twijfelen aan de verenigbaarheid van de GS-toelichting met de bewoordingen van de post, voor zover het betreft de definitie van het begrip “wei”.

5.9.

Vast staat - zie onder meer de door de rechtbank onder punt 12 vermelde productgegevens van [fabrikant] - dat het onderwerpelijk product is vervaardigd uit melk, maar dat bij de productie (door middel van ultrafiltratie) meer stoffen uit de melk zijn verwijderd dan enkel de vetstoffen en de caseïne, zodat geen sprake is van “wei”. Van “gewijzigde wei” is evenmin sprake. In de term “gewijzigde wei” ligt besloten dat op enig moment in het productieproces sprake moet zijn geweest van wei, welke wei vervolgens door het verwijderen of toevoegen van stoffen is gewijzigd (modified/modifié/modifiziert). Nu uit de stukken van het geding blijkt dat “Cerolac crystallized” is vervaardigd uit melk en niet uit wei, is indeling onder onderverdeling 0404 10 van de GN reeds om die reden uitgesloten.

5.10.

Belanghebbende heeft betoogd dat, hoewel het product niet is vervaardigd uit wei, toch indeling onder onderverdeling 0404 10 dient plaats te vinden. Dit volgt volgens belanghebbende uit de aanvullende aantekeningen 3 en 4 (GN) op hoofdstuk 4, die met ingang van 26 april 2016 aan de GN zijn toegevoegd door inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/534 van de Commissie van 31 maart 2016 (Pb L 89/6, 6/4/2016). Het Hof verwerpt deze stelling, reeds omdat genoemde aantekeningen niet met terugwerkende kracht kunnen worden toegepast op aangiften die zijn aanvaard vóór 26 april 2016. Een verordening van de Europese Commissie waarin de voorwaarden voor de indeling onder een post of een postonderverdeling worden vastgesteld, is volgens vaste rechtspraak constitutief van aard en kan geen terugwerkende kracht hebben (Zie arresten van 28 maart 1979, Biegi, 158/78, punt 11; 7 juni 2001, CBA Computer, C-479/99, punt 31; 27 november 2008, Metherma, C-403/07, punt 39; 19 januari 2012, DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) BV, C-227/11, punt 42 en 17 juli 2014, C-472/12, Panasonic Italia SpA e.a., punt 58).

5.11.

Het Hof verwerpt de stelling van belanghebbende dat uit het werkdocument van de Europese Commissie van 4 juli 2007 (TAXUD/741/2003-DEF.-NL) volgt dat – in afwijking van voormelde rechtspraak van het Hof van Justitie – wel terugwerkende kracht toekomt aan verordeningen van de Europese Commissie inzake de indeling. Genoemd document heeft geen wettelijke basis, zodat het Hof in dit document geen aanleiding ziet om af te wijken van de rechtspraak van het Hof van Justitie. De enkele omstandigheid dat “de diensten van de Commissie” zich blijkens genoemd document niet kunnen vinden in voormelde rechtspraak van het Hof van Justitie is geen grond om deze rechtspraak niet toe te passen.

5.12.

Gelet op het vorenoverwogene dient het product met de handelsnaam “Cerolac crystallized” te worden ingedeeld onder postonderverdeling 0404 90. Blijkens de tot de gedingstukken behorende “product presentation” (zie feiten rechtbank, punt 12) van de fabrikant bedraagt het vetgehalte circa 0,5% en gegarandeerd niet meer dan 1%. Nu daarenboven vaststaat dat geen sprake is van toegevoegde suiker of andere zoetstoffen dient indeling met toepassing van indelingsregel 1 en 6 plaats te vinden onder GN-onderverdeling 0404 90 21. Het hoger beroep van belanghebbende faalt in zoverre.

Bewijs onjuistheid tariefindeling

5.13.

Blijkens het onder 2.3 aangehaalde e-mailverkeer tussen belanghebbende en [B BV] heeft [B BV] op 4 februari 2011 de beschikking gekregen over de door de rechtbank onder punt 12 aangehaalde “product presentation” van de Zwitserse fabrikant [fabrikant] . In deze “product presentation” van 22 oktober 2010 is onder meer vermeld dat “Cerolac crystallized” (artikelnummer 9361) een “spray dried milk permeate powder” is van “Customs Code 0404.90”.

5.14.

Belanghebbende heeft een schriftelijke verklaring van [fabrikant] overgelegd, gedagtekend 7 december 2016, waarin [fabrikant] onder meer verklaart:

“We hereby confirm that the permeate powder we supplied to [X BV] from February 2011 to June 2013 was conform our specifications entitled “Cerolac crystalliezd” as of 22/10/2010.”

5.15.

Daarnaar gevraagd heeft belanghebbende ter zitting erkend dat alle in de UTB’s betrokken producten identiek zijn, in die zin dat het in alle gevallen “Cerolac crystallized” van [fabrikant] betreft, zoals beschreven in de “product presentation” van 22 oktober 2010 van het product met artikelnummer 9361. Zij heeft daar evenwel aan toegevoegd dat deze constatering niet volstaat voor een “extrapolatie” van de resultaten van de medio 2013 uitgevoerde monsteronderzoeken, omdat per zending een analyse had moeten plaatsvinden om vast te stellen of is voldaan aan de aanvullende aantekeningen 3 en 4. Het Hof volgt belanghebbende hierin niet, reeds omdat de resultaten van de uitgevoerde monsteronderzoeken niet de grondslag vormen voor ’s Hofs oordeel dat het product dient te worden ingedeeld onder GN-onderverdeling 0404 90 21. Zoals overwogen onder 5.4. tot en met 5.12 dient indeling onder genoemde onderverdeling plaats te vinden omdat het product niet is vervaardigd uit wei, maar uit melk, wat er verder ook zij van de uitgevoerde monsteronderzoeken.

5.16.

Gelet op meergenoemde “product presentation” van [fabrikant] (zie feiten rechtbank, punt 12) en de onder 5.14 aangehaalde verklaring van [fabrikant] , als mede talrijke andere stukken van het geding, heeft de inspecteur voor alle in de UTB’s begrepen aangiften voldaan aan de op hem rustende bewijslast dat een permeaat vervaardigd uit melk en geen permeaat vervaardigd uit wei is ingevoerd. Het hoger beroep van belanghebbende faalt in zoverre.

Afzien navordering o.g.v. art. 220 CDW

5.17.

Daarnaar gevraagd heeft belanghebbende ter zitting bevestigd dat haar beroep op artikel 220, lid 2, letter b, van het CDW zich beperkt tot zaaknummer 15/00050.

5.18.

Ingevolge artikel 220, lid 2, letter b, van het CDW gaan de douaneautoriteiten niet over tot boeking achteraf van douanerechten indien aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden is voldaan. Om te beginnen moet inning van de rechten achterwege zijn gebleven ten gevolge van een vergissing van de bevoegde autoriteiten, vervolgens moet de vergissing van deze autoriteiten van dien aard zijn geweest, dat een belastingschuldige te goeder trouw deze redelijkerwijze niet kon ontdekken, en ten slotte moet laatstbedoelde voor zijn douaneaangifte aan alle voorschriften van de geldende regelgeving hebben voldaan (vgl. HvJ 18 oktober 2007, Agrover Srl, C-173/06, ECLI:EU:C:2007:612, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Eerste voorwaarde: vergissing

5.19.

Wat de eerste voorwaarde betreft heeft het Hof van Justitie diverse keren beslist dat artikel 220, lid 2, letter b, van het CDW de bescherming beoogt van het gewettigd vertrouwen van de belastingschuldige in de juistheid van alle factoren die een rol spelen bij het besluit om al dan niet tot navordering van douanerechten over te gaan. Het gewettigd vertrouwen van de belastingschuldige is slechts vatbaar voor bescherming uit hoofde van dat artikel, indien het de bevoegde autoriteiten “zelf” zijn geweest die de grondslag hebben gecreëerd voor dat gewettigd vertrouwen. Enkel de vergissingen die aan een actieve gedraging van de bevoegde autoriteiten zijn toe te schrijven, geven recht op niet-navordering van douanerechten.

5.20.

Belanghebbende stelt dat een (eerste) vergissing is gelegen in de behandeling van de aangifte met nummer [aangiftenummer] , die is ingediend op 12 juni 2012 door [B BV] (de direct vertegenwoordiger van belanghebbende), op eigen naam en voor eigen rekening, in opdracht van een andere importeur ( [A BV] ). Genoemde aangifte van [B BV] is in het kader van een steekproef voor fysieke controle geselecteerd. De goederen zijn fysiek opgenomen door een douaneambtenaar. In de aangifte is als goederenomschrijving “weipermeaat” vermeld, terwijl op de factuur – die bij het fycoformulier is gevoegd en dus kennelijk door of namens [B BV] aan de ambtenaar ter hand is gesteld – als goederenomschrijving “milkpermeate” is vermeld. Het had op de weg van de ambtenaar gelegen om nader te onderzoeken of sprake was weipermeaat (zoals aangegeven) of melkpermeaat (zoals vermeld op de factuur). De ambtenaar heeft de aangifte conform bevonden en de aangegeven goederencode niet gecorrigeerd. Naar ’s Hofs oordeel is te dezen sprake van een vergissing van de douane-ambtenaar. De afhandeling van een aangifte, gedaan in opdracht van een andere importeur, vormt evenwel geen gedraging jegens belanghebbende, zodat belanghebbende reeds om die reden geen vertrouwen aan deze gedraging kan ontlenen (vgl. Hoge Raad 29 mei 2015, 14/00105, ECLI:NL:HR:2015:1354, punt 2.4.2).

5.22.

Een tweede vergissing is volgens belanghebbende gelegen in het niet-controleren van een groot aantal aangiften (“stilzitten”). Het Hof overweegt ter zake als volgt. In zijn arrest HvJ 1 april 1993, Hewlett Packard France (nr. C-250/91) heeft het Hof van Justitie (enkel) geoordeeld dat sprake is van een vergissing van de douaneautoriteiten wanneer die autoriteiten, “ondanks het aantal en de omvang van de door de belastingschuldige verrichte importen, geen bezwaar hebben gemaakt tegen de tariefindeling van de betrokken goederen, ofschoon een vergelijking van de aangegeven tariefpost met de uitdrukkelijke omschrijving van de goederen volgens de specificaties van de nomenclatuur de verkeerde tariefindeling aan het licht zou hebben gebracht.”. Een dergelijk situatie is in het onderwerpelijke geval niet aan de orde, omdat belanghebbende in al haar aangiften de tariefpost 0404 10 02 en de goederenomschrijving “weipermeaat” heeft vermeld, zodat een vergelijking van goederencode en tariefpost nimmer de verkeerde tariefindeling aan het licht zou hebben gebracht. In het midden kan daarom blijven of aan voormeld arrest, dat betrekking heeft op de jaren ’86 tot en met ’88, na inwerkingtreding van het CDW nog betekenis toekomt.

5.23.

Geconfronteerd met het vorenoverwogene heeft belanghebbende zich ter zitting (nader) op het standpunt gesteld dat de inspecteur gehouden was haar aangiften te controleren, maar dit heeft nagelaten. Het Hof verwerpt deze stelling. Op de inspecteur rust niet de verplichting om de juistheid van de vermeldingen in de door hem aanvaarde aangiften te verifiëren. Artikel 68 van het CDW geeft de inspecteur daartoe wel de bevoegdheid, maar legt hem geen verplichting op. Daarbij is van belang dat de zesde overweging van de considerans van het CDW luidt:

Overwegende dat het wenselijk is de douaneformaliteiten en -controles af te schaffen of deze ten minste zoveel mogelijk te beperken in verband met het grote belang dat de buitenlandse handel voor de Gemeenschap heeft;

Onder verwijzing naar het in deze overweging uitgedrukte doel om de douaneformaliteiten en -controles zoveel mogelijk te beperken, heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het CDW de douaneautoriteiten niet de verplichting oplegt om stelselmatig verificaties te verrichten (vgl. HvJ 15 september 2011, C-138/10, DP grup EOOD, punt 37). In overeenstemming hiermee bepaalt artikel 71, lid 2, van het CDW dat, indien geen verificatie van de douaneaangifte wordt uitgevoerd, de toepassing van het bepaalde in de douaneregeling waaronder de goederen worden geplaatst, plaatsvindt aan de hand van de vermeldingen in die aangifte. Het niet-controleren van aangiften kan daarom niet als een vergissing in de zin van de eerste voorwaarde van artikel 220, lid 2, letter b, van het CDW worden aangemerkt.

5.24.

Gelet op het vorenoverwogene is geen sprake van enige vergissing van de inspecteur jegens belanghebbende, zodat reeds om die reden het beroep op artikel 220, lid 2, letter b, faalt. Ten overvloede zal het Hof ook de tweede voorwaarde voor het afzien van navordering toetsen.

Tweede voorwaarde: redelijkerwijze niet kunnen ontdekken

5.25.

Wat de tweede voorwaarde betreft, moet bij de beantwoording van de vraag of een vergissing van de bevoegde douaneautoriteiten kon worden ontdekt, worden gelet op de aard van de vergissing, de beroepservaring van de betrokken ondernemers en de mate van de door hen betrachte zorgvuldigheid. De aard van de vergissing is ervan afhankelijk hoe ingewikkeld de betrokken regeling is of, andersom, of die regeling voldoende eenvoudig is, en hoelang de autoriteiten aan hun onjuiste zienswijze zijn blijven vasthouden.

5.26.

Het Hof stelt voorop dat de betrokken regeling eenvoudig is. Zoals volgt uit 5.4 tot en met 5.12 kan indeling plaatsvinden met toepassing van regel 1 en 6. De vaststelling dat sprake is van melkpermeaat en niet van weipermeaat volstaat reeds om de goederen juist in te delen. Zulks is ook reeds eerder in de Nederlandse rechtspraak uitgemaakt (Tariefcommissie 24 augustus 1999, 0157/97, ECLI:NL:GHAMS:1999:AM2762). De invoering van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/534 van de Commissie van 21 maart 2016 leidt niet tot een ander oordeel; de bij deze verordening ingevoerde aanvullende aantekeningen 3 en 4 (GN) op hoofdstuk 4 van de GN bevestigen juist dat onderverdeling 0404 10 “weipermeaat” omvat en dat dit product is verkregen uit wei, terwijl onderverdeling 0404 90 “melkpermeaat” omvat en dat dit product is verkregen uit melk. Genoemde aantekeningen geven enkel analytische criteria voor de situatie dat onduidelijk is of sprake is van melkpermeaat of van weipermeaat.

5.27.

Belanghebbende is, anders dan zij heeft betoogd, een professionele marktdeelnemer. In dit verband zij er op gewezen dat beroepservaring van [B BV] aan belanghebbende dient te worden toegerekend (Hoge Raad 29 mei 2015, 14/00105, ECLI:NL:HR:2015:1354, punt 2.3.2, slotzin). [B BV] doet via haar aansluiting op het geautomatiseerde douane-aangiftesysteem invoeraangiften, zowel op eigen naam en voor eigen rekening als op naam en voor rekening van anderen, zoals belanghebbende (directe vertegenwoordiging). [B BV] heeft daartoe blijkens de stukken van het geding medewerkers in dienst die speciaal zijn belast met het invullen van aangiften (declaranten). De kennis en kunde van deze medewerkers dient aan de aangever te worden toegerekend, zolang zij binnen het kader van hun bevoegdheden in naam en voor rekening van de aangever handelen (HvJ 25 januari 2016, C-679/15, Ultra-Brag AG, punt 30). Uit de onder 2.3 aangehaalde e-mailwisseling tussen [B BV] en belanghebbende blijkt dat beide bedrijven reeds vóórdat de eerste aangifte werd gedaan op de hoogte waren van het zeer grote tariefverschil tussen weipermeaat en melkpermeaat, dat belanghebbende aanvankelijk post 040490 voorstond, dat [B BV] haar vervolgens heeft gewezen op het zeer hoge tarief dat dan verschuldigd zou zijn, dat belanghebbende na herhaald aandringen van [B BV] in derde instantie post 0404 10 02 heeft bepleit, en dat [B BV] hieruit heeft geconcludeerd dat sprake is van weipermeaat (“i know that goods here as WHEYPOWDER”, mail van 4 februari 2011, 15:12). [B BV] heeft in laatstgenoemde mail nog wel bevestiging gevraagd dat het inderdaad weipoeder betreft (“it is wheypowder?”), doch heeft vervolgens genoegen genomen met het antwoord “The product is deproteinised whey powder from milk.” en heeft vervolgens in alle door haar ingediende aangiften, waaronder aangifte [aangiftenummer] van 12 juni 2012, de goederencode 0404 10 02 en de goederenomschrijving “weipermeaat” vermeld.

5.28.

Het hof kwalificeert voormelde handelwijze voor een beroepsaangever als onzorgvuldig. Belanghebbende en [B BV] wisten, dan wel behoorden in elk geval te weten dat sprake was van melkpermeaat. In de eerste plaats beschikten zij beide over de door de rechtbank onder punt 12 aangehaalde ‘product presentation’, waaruit volgt dat ‘Cerolac crystallized’ een ‘milk permeate powder’ is van ‘customs code: 0404 90’. Belanghebbende heeft deze productpresentatie immers reeds op vrijdag 4 februari 2011 via e-mail toegezonden aan [B BV] (zie 2.3). Daarnaast beschikte direct vertegenwoordiger [B BV] over tal van handelsbescheiden waaruit bleek dat sprake was van melkpermeaat. Zo heeft bijvoorbeeld ten aanzien van meergenoemde aangifte [aangiftenummer] te gelden dat, blijkens de gedingstukken, [B BV] de desbetreffende partij heeft ontvangen onder dekking van een T1-begeleidingsdocument met goederenomschrijving “MILCHPERMEATPULVER”, dat het EUR1-certificaat melding maakt van “Cerolac Milchpermeatpulver”, dat [B BV] de partij bij ontvangst heeft gewogen en daarbij op haar weegbrief de goederen heeft omschreven als “Melkpermeaat” en dat [B BV] van de inslag in haar entrepot zelf een inslagbon heeft opgemaakt met omschrijving “Melkpermeaat”.

5.29.

Gelet op het vorenoverwogene kon belanghebbende naar ’s Hofs oordeel de vergissing van de inspecteur redelijkerwijze ontdekken.

5.30.

Nu geen sprake is van een vergissing - en zo dit anders zou zijn de eventuele vergissing redelijkerwijze door belanghebbende kon worden ontdekt -, faalt het hoger beroep van belanghebbende ook in zoverre.

Proceskosten- en griffierechtvergoeding

5.31.

Het incidenteel hoger beroep van de inspecteur is gericht tegen de veroordeling tot vergoeding van proceskosten en griffierecht die door de rechtbank is uitgesproken. De rechtbank heeft deze vergoedingen toegekend omdat de inspecteur niet adequaat heeft gereageerd op de argumenten die belanghebbende heeft aangevoerd in haar reactie op het voornemen van de inspecteur om tot navordering over te gaan. De aan dit oordeel ten grondslag liggende vooronderstelling, dat de inspecteur gehouden is te reageren op de argumenten die door belanghebbende naar voren zijn gebracht, is onjuist. Het verdedigingsbeginsel strekt niet verder dan dat de geadresseerde zijn opmerkingen kenbaar moet kunnen maken over het hem voordien kenbaar gemaakte voornemen van het bestuursorgaan om een bezwarend besluit vast te stellen (Hoge Raad 5 december 2015, 12/02876, r.o. 2.2, ECLI:NL:HR:2015:3467).

5.32.

Belanghebbende heeft ter zitting in hoger beroep haar stelling dat sprake is van schending van het verdedigingsbeginsel ingetrokken. Tussen partijen staat derhalve vast dat van een schending van genoemd beginsel geen sprake is.

5.33.

Gelet op het vorenoverwogene slaagt het incidenteel hoger beroep van de inspecteur.

Slotsom

De slotsom is dat het principaal hoger beroep ongegrond is en dat het incidenteel hoger beroep gegrond is.

6 Kosten

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de kosten op de voet van artikel 8:75 van de Awb.

7. Beslissing

Het Hof:

  • -

    vernietigt de uitspraak van de rechtbank;

  • -

    verklaart het beroep ongegrond.

De uitspraak is gedaan door mrs. B.A. van Brummelen, voorzitter, H.E. Kostense en

W.M.C. Schipper, leden van de douanekamer, in tegenwoordigheid van mr. A.H. van Dapperen, als griffier. De beslissing is op 28 maart 2017 in het openbaar uitgesproken.

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2. het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.