Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:713

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
17-02-2016
Datum publicatie
04-05-2016
Zaaknummer
200.183.922/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquêterecht; beëindiging van het onderzoek en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2016/43
OR-Updates.nl 2016-0143
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.183.922/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 17 februari 2016

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ADAMAS VUGHT B.V.,

gevestigd te Vught,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. C.J. van Dijk, kantoorhoudende te Ede,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MEDUPROF-S HOLDING B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. B.J.K. Jongtien, kantoorhoudende te Utrecht,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. B.J.K. Jongtien, kantoorhoudende te Utrecht,

e n t e g e n

[B] ,

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDE,

in persoon verschenen.

1 Het verloop van het geding

1.1

Verzoekster, verweerster en belanghebbenden worden hierna respectievelijk (ook) aangeduid met Adamas, MeduProf, [A] en [B] .

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikking van 21 januari 2016, die op schrift is gezet op 27 januari 2016, en naar de beschikking van 28 januari 2016.

1.3

Bij de beschikking van 21 januari 2016 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van MeduProf over de periode vanaf 1 juni 2013. Tevens is bij die beschikking bij wijze van onmiddellijke voorzieningen en vooralsnog voor de duur van het geding:

 • -

  [A] geschorst als bestuurder van MeduProf;

 • -

  een door de Ondernemingskamer nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot bestuurder van MeduProf;

 • -

  geschorst het besluit dat op 8 januari 2016 is genomen door de vergadering van aandeelhouders van MeduProf tot verkoop van de aandelen die MeduProf houdt in MeduProf-S B.V., MeduProf-S International B.V., MeduProf-S Nederland B.V. en MeduProf-S Uganda B.V. aan MPS Health Group B.V.;

 • -

  geschorst artikel 16 lid 3, tweede en derde onderdeel, van de statuten van MeduProf.

Bij de beschikking van 28 januari 2016 is mr. O.J.H.M. van Eijndhoven (hierna: Van Eijndhoven) aangewezen als bestuurder van MeduProf, zoals bedoeld in voormelde beschikking.

1.4

Mr. Jongtien voornoemd heeft bij brief aan de Ondernemingskamer van 15 februari 2016 – met afschrift aan Van Eijndhoven en mr. H.C.W. Geffroy, advocaat te Ede en kantoorgenoot van mr. Van Dijk voornoemd – gemeld dat partijen een regeling hebben getroffen en namens [A] en [B] verzocht:

(…) de enquêteprocedure te sluiten, het bij de beschikkingen van 21 januari 2016 en 28 januari 2016 bevolen onderzoek te beëindigen en de getroffen voorzieningen te beëindigen, zodat in ieder geval de schorsing van [A] als bestuurder zal worden opgeheven en de benoeming van de tijdelijk bestuurder, de heer mr. O.J.H.M. van Eijndhoven, zal worden ingetrokken. (…)

1.5

Van Eijndhoven heeft bij e-mailbericht van 16 februari 2016 een op 15 februari 2016 door partijen ondertekende overeenkomst aan de Ondernemingskamer doen toekomen. In artikel 5.4 van deze overeenkomst is bepaald:

Partijen zullen gezamenlijk, door middel van hun raadslieden, aan de Ondernemingskamer mededelen dat tussen hen een definitieve regeling [i]s getroffen en de Ondernemingskamer verzoeken de enquêteprocedure (…) te beëindigen. Mr. O. van Eijndhoven zal aan de Ondernemingskamer bevestigen dat de regeling als vervat in [d]eze Overeenkomst is getroffen.

Tevens heeft de Ondernemingskamer op 16 februari 2016 van Van Eijndhoven een door hem op 15 februari 2016 ondertekende laatste pagina van deze overeenkomst per e-mail ontvangen. Daarbij heeft hij verzocht, zodra ook van de zijde van Adamas daartoe is verzocht, de enquêteprocedure en zijn positie als bestuurder van MeduProf te beëindigen.

1.6

Mr. Geffroy heeft bij brief aan de Ondernemingskamer van 16 februari 2016 namens Adamas de inhoud van de in 1.4 en 1.5 genoemde berichten bevestigd en gemeld dat de procedures in verband met de tussen partijen bereikte overeenstemming kunnen worden beëindigd. Een afschrift van die brief heeft mr. Geffroy gezonden aan Van Eijndhoven en mr. Jongtien.

2 De gronden van de beslissing

Nu partijen eenparig te kennen hebben gegeven dat een oplossing van het geschil tussen hen is bereikt en zij een verzoek hebben gedaan dat strekt tot beëindiging van het bevolen onderzoek en tot opheffing van de onmiddellijke voorzieningen, met welk verzoek Van Eijndhoven instemt, zal de Ondernemingskamer dienovereenkomstig beslissen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt, met ingang van heden, het bij beschikking van 21 januari 2016, die op schrift is gezet op 27 januari 2016, bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van MeduProf-S Holding B.V., gevestigd te Eindhoven;

heft op, met ingang van heden, de bij beschikking van 21 januari 2016, die op schrift is gezet op 27 januari 2016, getroffen onmiddellijke voorzieningen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.M.M. Tillema, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en dr. P.M. Verboom en drs. J.S.T. Tiemstra RA, raden, in tegenwoordigheid van, mr. F.L.A. Straathof, griffier, uitgesproken door de jongste raadsheer ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 17 februari 2016.