Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:701

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
01-03-2016
Datum publicatie
18-03-2016
Zaaknummer
200.100.680/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK. Uitkoop. Peildatum vastgesteld op datum van het tussenarrest waarin is geoordeeld dat de vordering toewijsbaar is.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 92a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2013/1009
ARO 2016/109
JONDR 2016/573
JOR 2016/125 met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

arrest

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.100.680/01 OK

arrest van de Ondernemingskamer van 1 maart 2016

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMS ACQUISITION B.V.,

gevestigd te Utrecht,

EISERES,

advocaat: mr. M. van Hooijdonk, kantoorhoudend te Amsterdam,

t e g e n

1 de vennootschap naar het recht van de Bondsrepubliek Duitsland

HEIDELBERGER BETEILIGUNGSHOLDING A.G.,

gevestigd te Heidelberg (Bondsrepubliek Duitsland),

GEDAAGDE,

advocaat: mr. M.C.J. de Schepper, kantoorhoudend te Eindhoven,

2. DE OVERIGE, NIET BIJ NAAM BEKENDE, HOUDERS VAN AANDELEN AAN TOONDER IN HET GEPLAATSTE KAPITAAL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP TELEPLAN INTERNATIONAL N.V., GEVESTIGD TE AMSTERDAM,

zonder bekende woon- of verblijfplaats in of buiten Nederland,

GEDAAGDEN,

niet verschenen.

1 Het verloop van het geding

1.1

Eiseres wordt hierna aangeduid als AMS. Gedaagde sub 1 wordt hierna Heidelberger genoemd.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de tussenarresten van 19 maart 2013, 17 juni 2014, 24 februari 2015, 3 maart 2015 en 1 december 2015 in deze zaak.

1.3

Bij het arrest van 19 maart 2013 heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang - geoordeeld dat de vordering van AMS, strekkende tot uitkoop van de overige aandeelhouders in Teleplan International N.V. (hierna: Teleplan) in beginsel kan worden toegewezen en dat het geschil nog enkel ziet op de vaststelling van de prijs voor de over te dragen aandelen. In dat kader heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen door drs. P. Hoiting RA RV (hierna: Hoiting) naar de waarde van de over te dragen aandelen in het geplaatste kapitaal van Teleplan.

1.4

In het arrest van 24 februari 2015 heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat het rapport van Hoiting van 26 augustus 2013 niet kan dienen als grondslag voor haar oordeel met betrekking tot de prijs aangezien bij de totstandkoming daarvan tekort is gedaan aan het stelsel van hoor en wederhoor. De Ondernemingskamer heeft in datzelfde arrest een nieuw onderzoek bevolen naar de waarde van de over te dragen aandelen in Teleplan. Bij arrest van 3 maart 2015 heeft de Ondernemingskamer drs. M.A. Nagelhout (hierna: de deskundige) benoemd teneinde dat onderzoek te verrichten.

1.5

In het arrest van 1 december 2015 heeft de Ondernemingskamer de door Heidelberger ingestelde incidentele vordering “tot garanderen correcte toepassing hoor en wederhoor door benoemde deskundige n.a.v. voorliggende procedureplan van deze deskundige” afgewezen. De Ondernemingskamer heeft voorts in de hoofdzaak te kennen gegeven, onder verwijzing naar OK 7 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2775 (Unit4), voornemens te zijn de peildatum voor de waardering van de over te dragen aandelen vast te stellen op 19 maart 2013, de datum van het tussenarrest waarin is geoordeeld dat de vordering toewijsbaar is. De Ondernemingskamer heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte over dit voornemen van de Ondernemingskamer uit te laten.

1.6

Beide verschenen partijen hebben op de rol van 5 januari 2016 een akte genomen.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Beide verschenen partijen hebben te kennen gegeven in te stemmen met het voornemen om de peildatum vast te stellen op 19 maart 2013. De Ondernemingskamer zal dienovereenkomstig de peildatum vaststellen op 19 maart 2013 (de datum van het tussenarrest waarin is geoordeeld dat de vordering toewijsbaar is).

2.2

Waardering tegen deze datum houdt in dat bij de waardering uitgegaan dient te worden van de op de peildatum beschikbare gegevens en de op de peildatum bestaande verwachtingen omtrent de toekomst.

2.3

De Ondernemingskamer houdt iedere verdere beslissing aan.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt de peildatum voor de waardering van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Teleplan International N.V. op 19 maart 2013;

bepaalt dat de deskundige uiterlijk op 28 juni 2016 zijn schriftelijk en ondertekend bericht doet toekomen aan de griffier van de Ondernemingskamer;

bepaalt dat de griffier van de Ondernemingskamer onverwijld aan de deskundige een afschrift van dit arrest en van de in hierboven onder 1.6 genoemde akten ter completering van het reeds in zijn bezit zijnde procesdossier zal doen toekomen;

verwijst de zaak naar de terechtzitting van de Eerste Enkelvoudige Kamer voor de Behandeling van Burgerlijke Zaken (rol van de Ondernemingskamer) van dinsdag 26 juli 2016 voor het desgewenst nemen van een conclusie na deskundigenbericht (gelijktijdig door beide verschenen partijen), onderscheidenlijk het vragen van arrest;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, en prof. dr. mr. F. van der Wel RA en H. de Munnik, raden, in tegenwoordigheid van mr. H.H.J. Zevenhuijzen, griffier, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2016.