Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:5424

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
14-12-2016
Datum publicatie
23-12-2016
Zaaknummer
23-002877-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak openlijk geweld in vereniging

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 23-002877-16

datum uitspraak: 14 december 2016

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 27 juli 2016 in de strafzaak onder parketnummer 13-105808-16 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1995,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

30 november 2016.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 20 mei 2016 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, openlijk, te weten op of aan de openbare weg, Linnaeusstraat, in elk geval op of aan een openbare weg en/of voor het publiek toegankelijke plaats in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer] en/of een (personen)auto (merk/type Ford Mondeo, kenteken [kentekennummer]), welk geweld bestond uit

- het achter voornoemde [slachtoffer] aanrennen en/of

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer] tackelen (waardoor voornoemde [slachtoffer] ten val kwam) en/of

- ( vervolgens) de arm(en) van voornoemde [slachtoffer] vastpakken en/of achter zijn rug vasthouden en/of

- ( vervolgens) voornoemde [slachtoffer] (met zijn buik) tegen voornoemde (personen)auto aan duwen en/of zetten en/of

- ( vervolgens/daarbij) voornoemde [slachtoffer] eenmaal of meermalen (met kracht) in/tegen/op het gezicht en/of in/tegen/op de zij, in elk geval in/tegen/op het lichaam, slaan en/of stompen en/of

- ( vervolgens/daarbij) voornoemde [slachtoffer] eenmaal of meermalen (met kracht) een zogenaamd knietje in/tegen/op zijn been en/of bil(len) geven, waardoor aan voornoemde [slachtoffer] pijn en/of letsel is toegebracht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de politierechter.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte schuldig zal worden verklaard zonder oplegging van straf of maatregel.

Vrijspraak

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep het verweer gevoerd dat uit het dossier niet kan volgen dat de verdachte meer heeft gedaan dan het slachtoffer vastpakken. Voorts had de verdachte geen opzet op het door zijn broer gepleegde geweld.

Vast is komen te staan dat de medeverdachte het slachtoffer heeft geslagen en dat de verdachte het slachtoffer op enig moment heeft vastgepakt. Mede gelet op de door de medeverdachte in hoger beroep als getuige afgelegde verklaring, is echter niet komen vast te staan dat de verdachte opzet, al dan niet in voorwaardelijke zin, op het door de medeverdachte uitgeoefende geweld heeft gehad en mitsdien dat sprake is geweest van in vereniging plegen van geweld.

Naar het oordeel van het hof is derhalve niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte is ten laste gelegd. Gelet hierop dient de verdachte te worden vrijgesproken van het hem ten laste gelegde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. H.M.J. Quaedvlieg, mr. M. Lolkema en mr. A.E. Kleene-Krom, in tegenwoordigheid van

mr. L.J.M. Klop, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

14 december 2016.

mr. M. Lolkema en mr. A.E. Kleene-Krom zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

=========================================================================

[.]