Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:4511

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
15-11-2016
Datum publicatie
17-11-2016
Zaaknummer
23-000844-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

vrijspraak feit 1 primair diefstal uit woning met braak/verbreking, subs. heling feit 2 diefstal auto met valse sleutel, subsd. heling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 23-000844-14

datum uitspraak: 15 november 2016

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Holland van 25 februari 2014 in de strafzaak onder parketnummer 15-703517-13 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1969,

thans zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 6 augustus 2015 en 1 november 2016 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1. primair:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 december 2013 tot en met 22 december 2013 te Bergen (NH) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres]) heeft weggenomen drie tassen (te weten een handtas van het merk Borse en Pelle en/of een tas van het merk Fresdbruder en/of een schoudertas van het merk Manfiel) en/of een autosleutel (behorende bij een Honda Insight voorzien van het kenteken [kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

1. subsidiair:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 december 2013 tot en met 22 december 2013 te Bergen (NH), in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, drie tassen (te weten een handtas van het merk Borse en Pelle en/of een tas van het merk Fresdbruder en/of een schoudertas van het merk Manfiel) en/of een autosleutel (behorende bij een Honda Insight voorzien van het kenteken [kenteken]) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die goederen wist(en) - althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden - dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

2 primair:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 december 2013 tot en met 22 december 2013 te Bergen (NH) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een voertuig (te weten een Honda Insight, voorzien van het kenteken [kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel;

2 subsidiair:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 december 2013 tot en met 22 december 2013 te Bergen (NH), in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een voertuig (te weten een Honda Insight, voorzien van het kenteken [kenteken]) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat voertuig wist(en) - althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden - dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de politierechter.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het onder 1 primair, 1 subsidiair, 2 primair en 2 subsidiair ten laste gelegde.

Vrijspraak

Met de advocaat-generaal en de raadsman is het hof van oordeel dat niet wettig en overtuigend is bewezen hetgeen de verdachte onder 1 primair, 1 subsidiair, 2 primair en 2 subsidiair is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het telkens subsidiair tenlastegelegde overweegt het hof in het bijzonder dat geen omstandigheden zijn komen vast te staan waaruit met voldoende zekerheid kan worden afgeleid dat de verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van de betreffende voorwerpen wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die van misdrijf afkomstig waren.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het hem ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. M.J.A. Duker, mr. A.D.R.M. Boumans en mr. C.N. Dalebout, in tegenwoordigheid van mr. A.M. van Tilburg, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 15 november 2016.

[.......]