Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:4510

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
14-11-2016
Datum publicatie
28-11-2016
Zaaknummer
200.193.513/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquêteprocedure; beëindiging onderzoek; beëindiging onmiddellijke voorziening

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2017/10
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.193.513/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 14 november 2016

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LEAMINGTON HOLDINGS B.V.,

gevestigd te Den Dolder,

VERZOEKSTER,

advocaten: mr. W.J.M. van Andel en mr. C.M. Tjoa, beiden kantoorhoudende te Utrecht,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTRASONICS HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. M. Koelemeijer, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1 [A] ,

wonende te [....] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SEELBEEK B.V.,

gevestigd te Heveadorp,

3. de vennootschap naar het recht van Luxemburg

SONTERRA FINANCE SARL,

gevestigd te Luxemburg,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B] ,

gevestigd te [....] ,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SODIUM HOLDING B.V.,

gevestigd te Loosdrecht,

6. [C],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. P.W.L. Russell, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

Verzoekster en verweerster worden hierna respectievelijk aangeduid met Leamington en Intrasonics Holding. Belanghebbenden worden hierna gezamenlijk aangeduid met [D] c.s.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 9 september 2016, 12 september 2016 en 30 september 2016.

1.3

Bij de beschikking van 9 september 2016 heeft de Ondernemingskamer, voor zover thans van belang, een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Intrasonics Holding over de periode vanaf 8 oktober 2015 en een door de Ondernemingskamer nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten en bij wijze van onmiddellijke voorziening, vooralsnog voor de duur van het geding, bepaald dat – voor zover nodig in afwijking van de statuten – de algemene vergadering van aandeelhouders van Intrasonics Holding niet mag besluiten tot ontbinding en vereffening van Intrasonics Holding.

1.4

Bij de beschikking van 12 september 2016 heeft de Ondernemingskamer mr. J.G. Princen (hierna: Princen) aangewezen als onderzoeker.

1.5

Bij beschikking van 30 september 2016 heeft de Ondernemingskamer Princen op zijn eigen verzoek ontheven uit de functie van onderzoeker en mr. P.D. Olden (hierna: Olden) aangewezen als onderzoeker.

1.6

In een bij haar e-mail van 7 november 2016 aan de Ondernemingskamer gevoegde brief heeft mr. Tjoa, in verband met een tussen de betrokken partijen getroffen minnelijke regeling, namens Leamington de Ondernemingskamer verzocht – naar de Ondernemingskamer begrijpt – om het bevolen onderzoek te beëindigen en de getroffen onmiddellijke voorziening op te heffen.

1.7

Desgevraagd heeft Olden telefonisch aan de secretaris van de Ondernemingskamer bericht dat geen kosten zijn gemaakt voor het onderzoek.

1.8

Bij e-mail aan de Ondernemingskamer van 9 november 2016 heeft mr. Koelemeijer namens Intrasonics Holding bevestigd dat tussen de betrokken partijen een minnelijke regeling is getroffen en dat de enquêteprocedure kan worden beëindigd.

1.9

Bij e-mail aan de Ondernemingskamer van 10 november 2016 heeft mr. Russel namens [D] c.s. bevestigd dat tussen de betrokken partijen een minnelijke regeling is getroffen en dat de enquêteprocedure kan worden beëindigd.

2 De gronden van de beslissing

Nu partijen een minnelijke regeling hebben getroffen, er geen bezwaren zijn ontvangen tegen het verzoek tot beëindiging van het onderzoek en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorziening en de Ondernemingskamer voorts niet is gebleken van enig belang dat zich tegen toewijzing van het verzoek verzet, zal de Ondernemingskamer het verzoek inwilligen aldus dat zij het bij de beschikking van 9 september 2016 bevolen onderzoek en de bij die beschikking getroffen onmiddellijke voorziening zal beëindigen, één en ander met ingang van heden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt met ingang van heden het bij haar beschikking van 9 september 2016 bevolen

onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Intrasonics Holding B.V., gevestigd te

Amsterdam;

beëindigt met ingang van heden de bij haar beschikking van 9 september 2016 getroffen onmiddellijke voorziening;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema, mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en prof. dr. mr. F. van der Wel RA en drs. J.B.M. Streppel, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Prins, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 14 november 2016.