Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:4491

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
11-11-2016
Datum publicatie
22-11-2016
Zaaknummer
R000721-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Art. 591a Sv > toewijzen kosten rechtsbijstand en reiskosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Rekestnummer: R 000721-16 (591a Sv)

Parketnummer in hoger beroep: 23/002104-12

Beschikking op het verzoekschrift op de voet van artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[verzoeker]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1990

domicilie kiezende ten kantore van zijn advocaat, mr. R.T. Poort,

Meerstraat 50, 1941 JC Beverwijk.

1 Inhoud van het verzoek

Het verzoekschrift strekt tot het toekennen van een vergoeding uit ’s Rijks kas ter zake van:

  1. kosten die verzoeker stelt te hebben gemaakt in verband met rechtsbijstand ten behoeve van de strafzaak met voormeld parketnummer ten bedrage van € 8.090,64,

  2. reiskosten verzoeker: € 15,58 + € 42,10 = € 57,68 + reiskosten raadsvrouw: € 57,68 = € 115,36

  3. schade ten gevolge van tijdsverzuim door de vervolging en behandeling van de zaak ter terechtzitting, ten bedrage van € 491,48 (inkomensderving);

  4. kosten ten behoeve van het opstellen, indienen en in raadkamer toelichten van dit verzoekschrift ten € 550,00.

2 Procesverloop

De voorzitter heeft kennisgenomen van de stukken in de strafzaak met voormeld parketnummer en van het onderhavige verzoekschrift, alsmede van het standpunt van de advocaat-generaal betreffende dit verzoek.

De voorzitter heeft op 14 oktober 2016 de advocaat-generaal en de advocaat van verzoeker ter gelegenheid van de openbare behandeling van het verzoekschrift in raadkamer gehoord. Verzoeker is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet in raadkamer verschenen.

De advocaat van verzoeker heeft het verzoek in raadkamer toegelicht en – kort gezegd – betoogd dat er gronden van billijkheid zijn voor toekenning van de verzochte vergoeding.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van het verzoek.

3 Beoordeling van het verzoek

Het verzoekschrift is tijdig ter griffie van dit hof ingediend.

De strafzaak met voormeld parketnummer is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht. Het arrest in die strafzaak is inmiddels onherroepelijk geworden.

Gronden van billijkheid zijn aanwezig voor toekenning van een vergoeding (zoals verzocht) ter zake van kosten rechtsbijstand ten behoeve van de strafzaak van € 8.090,64.

Het hof acht tevens gronden van billijkheid aanwezig voor toekenning van een vergoeding van de reiskosten van de verzoeker. Het hof zal echter deze reiskostendeclaratie van € 57,68 matigen met een bedrag van € 10,53 (retour Beverwijk – Amsterdam), nu niet is gebleken dat de verzoeker op 12 november 2014 bij de getuigenverhoren bij het gerechtshof Amsterdam aanwezig is geweest. Het hof zal derhalve ter zake reiskosten een vergoeding van € 47,15 toekennen.

Ter zake van het opstellen, indienen en in raadkamer toelichten van dit verzoekschrift zijn gronden van billijkheid aanwezig voor toekenning van € 550,00, zijnde het geldende standaardbedrag.

De voorzitter acht geen gronden van billijkheid aanwezig voor toekenning van hetgeen meer of anders is verzocht en zal het verzoek – in zoverre – afwijzen.

Ten aanzien van de reiskosten van de raadsvrouw overweegt de voorzitter dat niet is gebleken dat verzoeker dit bedrag aan de raadsvrouw heeft voldaan. Tot slot wordt overwogen dat de kosten ten aanzien van gederfde inkomsten niet zijn onderbouwd, nu niet is gebleken wat de daadwerkelijke financiële schade is geweest, en derhalve evenmin voor vergoeding in aanmerking komen.

4 Beslissing

De voorzitter:

Wijst het verzochte toe, in dier voege dat aan de verzoeker uit ’s Rijks kas een vergoeding wordt toegekend van € 8.687,79 (€ 8.090,64 + € 47,15 + € 550,00) (achtduizendzeshonderdzevenentachtig euro en negenenzeventig eurocent).

Wijst af het meer of anders verzochte

Beveelt de onverwijlde betekening van deze beschikking aan verzoeker.

Deze beschikking is gegeven door de voorzitter van de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, mr. J.L. Bruinsma, in tegenwoordigheid van mr. M.S. de Boer als griffier, is ondertekend door de voorzitter en de griffier en is uitgesproken op de openbare zitting van dit hof van 11 november 2016.

De voorzitter beveelt:

de tenuitvoerlegging van deze beschikking voor een bedrag van € 8.687,79 (€ 8090,64 + € 47,15 + € 550,00) (achtduizendzeshonderdzevenentachtig euro en negenenzeventig eurocenten), te betalen uit ’s Rijks kas aan verzoeker voornoemd door overmaking van bovenstaand bedrag op bankrekeningnummer [rekeningnummer] tnv Stichting Derdenbeheer Dudink & Starink Advocaten ovv dossiernummer 20160128.

Amsterdam, 11 november 2016.

Mr. J.L. Bruinsma, voorzitter.