Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:3173

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
03-08-2016
Datum publicatie
04-08-2016
Zaaknummer
13/654115-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Er zijn ernstige bezwaren dat de verdachte op klaarlichte dag op de openbare weg op een plek waar zich veel mensen bevonden heeft geschoten met een vuurwapen. Gelet op deze omstandigheden en nu uit de justitiële documentatie van de verdachte blijkt dat hij eerder voor geweldsdelicten met justitie in aanraking is gekomen acht het hof de zogenoemde 12-jaarsgrond (geschokte rechtsorde) aanwezig en moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat de verdachte een misdrijf zal begaan waardoor de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13/654115-16

GERECHTSHOF AMSTERDAM,

MEERVOUDIGE STRAFKAMER, RAADKAMER

BESCHIKKING in raadkamer op het hoger beroep in de zaak van

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1994,

wonende te [adres] ,

thans verblijvende in het huis van bewaring Zwaag te Zwaag,

tegen de beschikking van de rechtbank te Amsterdam van 11 juli 2016, houdende bevel tot zijn gevangenhouding en afwijzing van het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

De feiten en de rechtsgang

Het hof heeft kennis genomen van de akte van de griffier van de rechtbank te Amsterdam van 13 juli 2016, waarbij namens de verdachte hoger beroep is ingesteld van voormelde beschikking van die rechtbank.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep en heeft kennis genomen van de stukken betrekking hebbend op de voorlopige hechtenis van de verdachte en heeft gehoord de advocaat-generaal en de verdachte, bijgestaan door diens raadsman mr. [naam] .

De beoordeling

Het hof verenigt zich met de beschikking waarvan beroep en de gronden waarop deze berust, met uitzondering van de onderzoeksgrond. Gelet op de verklaring van de advocaat-generaal hierover komt deze grond te vervallen.

Het hof acht met name gelet op de verklaring van de getuige [getuige 1] voldoende ernstige bezwaren aanwezig. Bij de behandeling in raadkamer heeft de raadsman van de verdachte in ontlastende zin gewezen op de verklaring van de getuige [getuige 2] op p. 7 en verder van het dossier. Het hof constateert dat deze getuige deze verklaring op p. 9 en verder van het dossier nuanceert.

Er zijn ernstige bezwaren dat de verdachte op klaarlichte dag op de openbare weg op een plek waar zich veel mensen bevonden heeft geschoten met een vuurwapen. Gelet op deze omstandigheden en nu uit de justitiële documentatie van de verdachte blijkt dat hij eerder voor geweldsdelicten met justitie in aanraking is gekomen acht het hof de zogenoemde 12-jaarsgrond (geschokte rechtsorde) aanwezig en moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat de verdachte een misdrijf zal begaan waardoor de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht.

Naar het oordeel van het hof is op basis van het huidige dossier niet op voorhand duidelijk dat een beroep op noodweer(exces) kans van slagen heeft.

Gelet op bovenstaande is het hof van oordeel dat een omstandigheid als bedoeld in artikel 67a, derde lid Sv zich thans niet voordoet.

13/654115-16

Met betrekking tot het door de verdachte gedane verzoek tot schorsing overweegt het hof dat er sprake is van zeer ernstige feiten en een geschokte rechtsorde. Onder die omstandigheden kan van een schorsing alleen sprake zijn als zich zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen. Daarvan is niet gebleken. Om die reden zal het hof het verzoek van de verdachte afwijzen.

Mede om die reden ziet het hof thans geen aanleiding om onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van elektronische controle dan wel de termijn van het bevel gevangenhouding te beperken.

De beslissing

Het hof:

WIJST AF het beroep tegen de bestreden beschikking.

Deze beschikking is gegeven op 3 augustus 2016 in raadkamer van dit hof door

mr. M.J.G.B. Heutink, voorzitter,

mrs. H.W.J. de Groot en J.W. Moors, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. K.D.M. de Lange als griffier.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van de verdachte.

Amsterdam, 3 augustus 2016,

de advocaat-generaal