Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:2487

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
27-06-2016
Datum publicatie
08-07-2016
Zaaknummer
200.140.053/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Enquête; deponering onderzoeksverslag; ter inzage voor belanghebbenden; art. 2:353 lid 2 BW.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 353
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2016/142
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.140.053/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 27 juni 2016

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [...] ,

2. [B],

wonende te [...] ,

3. [C],

wonende te [...] ,

4. [D],

wonende te [...] ,

5. [E],

wonende te [...] ,

6. [F],

wonende te [...] ,

7. [G],

wonende te [...] ,

8. [H],

wonende te Rotterdam,

VERZOEKERS,

advocaat: mr. P.J. van der Korst, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENERGIE CONCURRENT B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

VERWEERSTER,

advocaten: mr. S.C.M. van Thiel en mr. R.Q. Potter, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1 [J] ,

wonende te [...] ,

advocaten: mr. K. Rutten en mr. C.M. Tjoa, kantoorhoudende te Utrecht,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[K] ,

gevestigd te [...] ,

advocaten: mr. K. Rutten en mr. C.M. Tjoa, kantoorhoudende te Utrecht,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GROENE ENERGIE ADMINISTRATIE B.V.,

handelend onder de naam Greenchoice,

gevestigd te Rotterdam,

advocaten: mr. A.N. Stoop en mr. C.J. Scholten, kantoorhoudende te Amsterdam,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENECO CONSUMENTEN B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

advocaten: mr. R.B. Gerretsen en mr. B.F. Assink, kantoorhoudende te Rotterdam,

BELANGHEBBENDEN.

1 Het verloop van het geding

1.1

Verweerster zal hierna worden aangeduid als Energie Concurrent.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 9 juli 2014, 21 juli 2014, 5 maart 2015, 1 juni 2015, 8 juni 2015 en 31 mei 2016 in deze zaak.

1.3

Bij de beschikkingen van 9 en 21 juli 2014 heeft de Ondernemingskamer, voor zover thans van belang, een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Energie Concurrent over de periode vanaf 10 maart 2011, mr. P.V. Eijsvoogel benoemd tot onderzoeker, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
vastgesteld op € 50.000 (exclusief btw), alsmede bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding [K] geschorst als bestuurder van Energie Concurrent en mr. T.J.M. Lenders benoemd tot bestuurder van Energie Concurrent. Bij de beschikking van 5 maart 2015 heeft de Ondernemingskamer het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten, verhoogd tot € 140.000 (exclusief btw). Bij de beschikkingen van 1 en 8 juni 2015 heeft de Ondernemingskamer mr. Eijsvoogel als onderzoeker ontheven en mr. G.C. Endedijk (hierna: mr. Endedijk, of: de onderzoeker) benoemd teneinde het onderzoek (verder) te verrichten.

1.4

Bij de beschikking van 31 mei 2016 heeft de Ondernemingskamer het onderzoeksbudget verhoogd tot € 210.000 (exclusief btw).

1.5

Bij brief van 22 juni 2016 heeft de onderzoeker het verslag met bijlagen aan de Ondernemingskamer doen toekomen.

1.6

Bij brief (met bijlagen) van 24 juni 2016 heeft de onderzoeker de Ondernemingskamer verzocht om de kosten van het onderzoek definitief vast te stellen op € 209.900,71 (exclusief btw).

1.7

De griffier heeft het verslag met bijlagen heden ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd.

2 De gronden van de beslissing

2.1

De Ondernemingskamer heeft kennis genomen van het verslag (met bijlagen) van het onderzoek. Gelet op de inhoud daarvan en op de overigens in deze zaak betrokken belangen, acht de Ondernemingskamer termen aanwezig om op de voet van artikel 2:353 lid 2 BW te bepalen dat het verslag met bijlagen ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden.

2.2

Met het oog op de vast te stellen vergoeding op de voet van artikel 2:350 lid 3 BW, zal de Ondernemingskamer partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over het in 1.6 hiervoor weergegeven verzoek van de onderzoeker.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt dat het verslag met bijlagen van het bij de beschikking van 9 juli 2014 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Energie Concurrent B.V., gevestigd te Rotterdam, ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden;

stelt partijen in de gelegenheid zich uiterlijk op 8 juli 2016 te 15:00 uur schriftelijk uit te laten over de vergoeding van de onderzoeker als weergegeven in 1.6 hiervoor;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, en drs. P.R. Baart en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. R. Verheggen, griffier, en door mr. A.J. Wolfs, raadsheer, in het openbaar uitgesproken op 27 juni 2016.