Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:2054

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
31-05-2016
Datum publicatie
19-09-2016
Zaaknummer
200.149.550/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Appel van ECLI:NL:RBAMS:2014:1680. Hof deelt het oordeel van de eerste rechter dat de uitlatingen van de huurder onrechtmatig zijn. Bekrachtiging

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.149.550/01

zaak -en rolnummer rechtbank Amsterdam : C/13/560023 / KG ZA 14-259

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 31 mei 2016

inzake

[appellant] ,

wonend te [woonplaats] ,

appellant,

advocaat: voorheen mr. T.J. Stapel te Amsterdam, thans zonder advocaat,

tegen

STICHTING STADGENOOT ,

gevestigd te Amsterdam ,

geïntimeerde,

advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam.

1 Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna [appellant] en Stadgenoot genoemd.

[appellant] is bij dagvaarding van 29 april 2014 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam (hierna: de voorzieningenrechter) van 4 april 2014, in kort geding gewezen tussen Stadgenoot als eiseres en [appellant] als gedaagde.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, met producties;

- memorie van antwoord, met producties;

Op verzoek van [appellant] heeft het hof pleidooi bepaald op 5 december 2014. Bij aanvang van dit pleidooi heeft [appellant] te kennen gegeven de samenstelling van het hof te willen wraken. In afwachting van verdere beslissing is de zaak toen geschorst en in het kader van de ‘pilot externe wrakingskamer’ op grond van artikel 62b Wet op de rechterlijke organisatie verwezen naar de wrakingskamer van het gerechtshof Den Haag.

Bij beslissing van 20 februari 2015 heeft de wrakingskamer van het gerechtshof Den Haag het verzoek tot wraking afgewezen. [appellant] is in een nadien schriftelijk gedane verzoek tot wraking van dezelfde samenstelling van het hof bij beslissing van 12 juni 2015 door de wrakingskamer niet-ontvankelijk verklaard.

Nadat een nieuwe advocaat zich had gesteld voor [appellant] en voortzetting van het pleidooi had verzocht, heeft het hof hiertoe gelegenheid geboden ter zitting van 30 maart 2016. Namens Stadgenoot zijn bij die gelegenheid verschenen [bedrijfsjurist] , bedrijfsjurist bij Stadgenoot , en mr. R. Visser, advocaat te Amsterdam, die ten behoeve van het pleidooi nog stukken in het geding heeft gebracht en het standpunt van Stadgenoot nader heeft toegelicht. [appellant] is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen. Bij H2 formulier van 29 maart 2016 heeft mr. Stapel zich onttrokken als advocaat van [appellant] .

[appellant] heeft - naar het hof begrijpt - geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen, met - uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van Stadgenoot in de kosten van het geding in beide instanties.

Stadgenoot heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, kosten rechtens.

Ten slotte is arrest gevraagd.

2 Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis onder 2.1 tot en met 2.11 de feiten opgesomd die hij bij de beoordeling van de zaak tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt. Samengevat en waar nodig aangevuld met andere feiten die volgen uit niet weersproken stellingen van partijen dan wel de niet (voldoende) bestreden inhoud van producties waarnaar zij ter staving van hun stellingen verwijzen, komen de feiten neer op het volgende.

( i) Stadgenoot is eigenaresse van het complex van 171 woningen aan [adres] , het zogenaamde ‘ [naam 1] ’. [appellant] is gedurende ongeveer 19 jaar huurder geweest van de woning in dit complex op nummer [nummer] . In 2014 vond groot onderhoud plaats aan het complex.

(ii) In de periode van 2004-2009 heeft een groot aantal brandstichtingen plaatsgevonden in en om het complex, meestal in de vuilcontainers. [appellant] heeft in verband met die brandstichtingen klachten geuit tegen Stadgenoot .

(iii) In 2009 is een verdachte aangehouden in verband met de brandstichtingen die daarvoor ook is veroordeeld.

(iv) Vanaf januari 2013 heeft [appellant] verschillende websites/weblogs (blogs) met de volgende adressen: [website/blog] , [website/blog 2] , [website/blog 3] en [website/blog 4] (hierna gezamenlijk aangeduid als de blog). Op de blog staat onder meer ‘Ik heb deze weblog opgezet met als doel, anderen te waarschuwen voor praktijken van Stadgenoot en haar kliek te waarschuwen.’

( v) In een bericht op de blog van 17 januari 2013 staat onder meer het volgende.

STADGENOOT | AANHOUDENDE KLOKKENLUIDERVERVOLGING

Waarom gaat de stroom van misdadige acties van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek tegen mij, melder van misstanden, tot op de dag van vandaag gewoon door? Dat komt omdat deze kliek volstrekt lak heeft aan wet en regel en dat, althans tot nu toe, in deze ‘keurige rechtstaat’ zo blijkt, ook wel kan hebben.

Deze steeds groter wordende kliek van Stadgenoot heeft zich tot nu toe op geen enkele wijze hoeven te verantwoorden voor hun laffe criminele acties tegen mijn persoon. De enige antwoorden op mijn klachten over deze criminele kliek, zijn telkens maar weer nieuwe nog heftiger misdadige acties tegen mij, om mij af te straffen en zo de mond te snoeren, waardoor natuurlijk weer meer nieuwe klachten ontstaan. (…)

Ik was niet alleen bang voor de politie, maar wilde ook rust en heb een duidelijk signaal aan Stadgenoot en haar kliek afgeven. Dit alles in de hoop dat zij dan ook zouden stoppen. Dat bleek helaas niet het geval. De onwettige acties om mij nog verder kapot te maken zijn gewoon intensief doorgegaan. Angst is, zo blijkt wel weer, een slechte raadgever en ik ben genoodzaakt door te gaan met de slopende strijd tegen deze misdaad kliek.

Als er met mij voor die tijd niets gebeurd, wat niet ondenkbaar is of overdreven is en ik via deze site kan blijven berichten, zullen ook die ongeloofwaardige gebeurtenissen, die ik de afgelopen tijd weer heb meegemaakt door mij op deze site geplaatst worden.

Ongeloofwaardige gebeurtenissen die ongeloofwaardig zijn, omdat dat in dit keurige land niet kan, zoals ons wordt voorgehouden door onze fijne overheid en haar volgzame media, ‘Zulks gebeurt alleen in sommige andere landen. Niet in onze keurige rechtstaat, zo houd de overheid ons voor (…).

‘ Woningcorporatie Stadgenoot en uw kliek. Stop met uw criminele acties en ga in plaats daarvan naar de rechter, klaag mij aan, alstublieft. U heeft zoveel van mij zoals u voorwendt, lijsten met discriminatiemisdrijven door mij gepleegd, brandstichting, belediging. Hoeveel aangetekende onnozel opgestelde sommaties en andere brieven ik al niet van uw onozel bedrijfsjuristenwicht heb gehad inzake de vele vele vernielingen van de eigendommen van Stadgenoot door mij gepleegd, zoals u beweerd’.

‘Grootschalige vernielingen gepleegd door de vele illegale onderhuurders en hun aanhang. Grootschalige onderhuur, wat u als ordinaire huisjesmelker jarenlang oogluikend heeft toegestaan. De grootschalige vernielingen en de overlast voor ons bewoners die die onderhuurders en hun aanhang jarenlang hebben veroorzaakt, heeft u allemaal op mijn conto geschreven. (…)

Nee, de kliek gaat liever door met haar laffe onrechtmatige acties en hebben daarbij volstrekt schijt aan de wet en regel en letten wel degelijk op, het zo te doen, dat er vooral geen rechter aan te pas komt. (…)

(vi) In een bericht op de blog van 1 oktober 2013 staat onder meer het volgende:

(…) WONINGCORPORATIE STADGENOOT EN DE POLITIE MANIPULEREN CAMERA BEELDEN, ZOVEELSTE POGING KLOKKENLUIDER [appellant] KAPOT TE MAKEN!!!

Open brief nr. 1 persbericht

Naar aanleiding van de voor mij heftige, slopende, leven-ontwrichtende intense misdadige smeerlapperij van de laatste jaren door Stadgenoot en haar kliek.

(…)

Naar aanleiding van de voor woningcorporatie Stadgenoot dramatisch verlopen informatiebijeenkomst inzake uw criminele levens-ontwrichtende renovatieplannen het volgende:

BIJEENKOMST VROEGTIJDIG BEEINDIGD DOOR OPTREDEN [appellant] (…) [appellant] WAARSCHUWDE MEDEBEWONERS ALLEEN MAAR!

[appellant] waarschuwde de huurders uitvoerig en massaal, voor de oplichterospraktijken van Woningcorporatie Stadgenoot . Vroegtijdig stoppen met uw list en bedrog-informatieavond was toen voor u nog de enige optie. (…) Toen wat later de bewoners gelegenheid kregen om u dat te vertellen, maar ook om vragen te stellen viel het mij, en mijn medebewoners, op dat u mij als enige telkens de mond snoerde. (…) Vooral als ik wat wilde vragen over de misdadige doofpot activiteiten van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, begon u er in de microfoon zo hard doorheen te praten/schreeuwen dat niemand, inzake die vuile zaakjes van Stadgenoot , er nog wat van kon verstaan. Daarom mijnheer [persoon 1] stel ik mijn vragen dan maar in deze eerste open brief/persbericht via mijn website aan u. Er komen nog meer open brieven, als er tenminste intussen niets met mij gebeurd. (…)

Waar zijn de >>>bewakingscamera beelden gebleven mijnheer [persoon 1] , waarop te zien is, dat ik op aansporing van politieman wijkagent [wijkagent] zo vreselijk in elkaar ben getrapt door een boom van een vent van 34 jaar. (…)

Ik was nog maar net van de krukken af, dus stond wankel op mijn benen, mijnheer [persoon 1] en dat wisten de laffe misdadige buurtregisseur/wijkagent/politieman [wijkagent] en de laffe criminele straatvechter heel erg goed. Ja mijnheer [persoon 1] , politieman [wijkagent] , waar u zo fijn mee samenwerkt (…)

Politieman [wijkagent] , die u ook had uitgenodigd mijnheer [persoon 1] , maar die niet op kwam dagen. Wellicht is hij niet gekomen, omdat mijn botten dan wel kapot getrapt zijn, maar mijn bek (nog) niet is dicht gestompt en ik daardoor anderen nog steeds kan vertellen hoe misdadig deze, blijkbaar onschendbare politieman, te werk gaat en nog steeds kan gaan! (…)

O ja, voor ik het vergeet, al mijn bewijzen liggen elders opgeslagen. Je weet maar nooit, straks brand mijn woning ook nog af als ik boodschappen aan het doen ben en dan ben ik het nog kwijt ook. Nog een brandje bij al die honderden, maakt jullie geen reet uit, niet waar? Bovendien gaat u toch renoveren. (…)

Wat heeft huismeester [huismeester] , die ook zo fijn samenwerkt met politieman [wijkagent] en amicaal met elkaar omgaan, al die dagen nadat ik in elkaar ben getrapt, in de loge gedaan te samen met een ander mij onbekend persoon? U weet wel mijnheer [persoon 1] , de loge, waar de bewakingscamera opname apparatuur staat opgesteld. (…)

Weet u hier iets meer van mijnheer [persoon 1] ? U werkt toch zo samen, wat heeft u te samen met de politie met die beelden gedaan? Alles wat mijn gelijk bevestigd raakt weg! Waar zijn die beelden? Geef eens antwoord mijnheer [persoon 1] . (…)

Open brief opgesteld i.s.m. onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud-werknemer van Stadgenoot , kroegloper, snuiver Dhr. Vroeghindewey en onze corrupte -wie naait wie-waarheidscommissie (…)

(vii) In een bericht op de blog van 29 december 2013 staat onder meer het volgende.

(…) Stadgenoot is een onbetrouwbare, criminele organisatie die bewoners van 171 appartementen lange tijd onnodig en welbewust aan groot gevaar heeft blootgesteld door een >>>pyromaan ongehinderd veelvuldig brand te laten stichten! Dit alles in samenwerking met haar kliek (…) Het asociale Stadgenoot heeft volstrekt lak aan de veiligheid van haar huurders! (…)

Laat u vooral niet ompraten door bijvoorbeeld de projectleider van Stadgenoot de heer [projectleider] . (…)

Omdat in dit artikel namen worden vermeld én in het kader van openheid en hoor en wederhoor, wordt deze publicatie via e-mail ook verzonden naar de volgende adressen: (…)

[daaronder volgt een lijst van e-mailadressen van onder meer medewerkers van Stadgenoot , hof]

(viii) In een bericht op de blog van 21 januari 2014 staat onder meer het volgende.

OPEN KLACHTBRIEF AAN WONINGCORPORATIE STADGENOOT

Betreft: Klacht over medebewoner nr. xxx* inzake bedreiging

Klacht over personeelslid Stadgenoot [personeelslid] inzake stemming maken

Mevrouw [gebiedsregisseur] , gebiedsregisseur, sociaal beheer Stadgenoot

Vaak wordt ik opgebeld door medebewoners die vragen mij om even langs te komen om te praten over de levens ontwrichtende renovatie. Sommige bewoners willen praten over de door de renovatie veroorzaakte schade. De schade-slachtoffers van uw organisatie, worden door u van het kastje naar de muur gestuurd, worden door Stadgenoot belazerd, zijn ten einde raad en willen iemand spreken. Dat ze mij dan willen spreken komt, omdat ik mij nogal inzet en verzet tegen uw asociale en misdadige werkwijze. Dat ik alles uitzoek, 3 websites heb en in tegenstelling tot de zogenaamde bewonerscommissie, die ruzie met elkaar maken, het niet laat afweten en mij wél blijf inzetten! Eén website gaat, zoals u weet uitsluitend over de renovatie, op de andere 2 sites worden vele, vele berichten gepubliceerd die gaan over de >>>misdrijven van uw criminele organisatie en haar kliek. Op dinsdagmiddag 14 januari 2014 vond er een tot laat in de avond durende angstaanjagende invasie in het woongebouw plaats. Een groot aantal gewetenloze, meedogenloze, personeelsleden van het asociale Stadgenoot , die voor >>>slechts gratis vaseline en een zielige veer in de reet van hun criminele baas bereid zijn een ander he-le-maal kapot te maken, belden bij de bewoners aan. Dit om onder valse voorwendselen die bewoners toch nog over te halen te tekenen voor uw misdadige levens ontwrichtende renovatieplannen. (…)

Van diverse mensen heb ik te horen gekregen dat de op het eerste gezicht vriendelijke [personeelslid] stemming probeert te maken, door aan de bewoners te vertellen, dat andere medebewoners zo bang voor mij zijn. Dat ik gek ben, omdat ik briefjes onder de deuren heb geschoven waarin wordt verwezen naar het zeer belangrijke bericht >>In het [naam 1] zit de dodelijke sluipmoordenaar, ASBEST!!!

Weer aan anderen zou [personeelslid] hebben medegedeeld, dat ik psychisch niet in orde zou zijn. Wat dat betreft lult [personeelslid] al net zo als uw door en door corrupte politie-vriend [wijkagent] . De politieman waar u zo ‘fijn mee samenwerkt’, wijkagent -beroeps-leugenaar op ambtseed- [wijkagent] , die het zelfs over dwangverpleging = mondsnoerverpleging voor mij heeft. (…)

Net zoals huismeester [huismeester] dat al jaren doet, probeert [personeelslid] nu ook stemming te maken en bewoners tegen mij op te stoken. (…)

Tot slot deel ik u mede, dat ik geluidsopnamen heb inzake de bedreigingen van de bewoner van nr. xxx*. (…) De gespreksopnamen zijn in mijn bezit en worden elders veilig opgeslagen. Jammer voor u, maar fijn voor mij, dat de opnamen nu eens een keer niet in het bezit van uw intens criminele organisatie zijn. Was dat wel zo, dan zou u er wellicht weer mee gaan knoeien, zoals u al maar liefst 3 keer in samenwerking met uw politie en recherche heeft gedaan! Dit alles om mij valselijk in de misdaad sfeer te plaatsen. (…)

(ix) In een bericht op de blog van 9 januari 2014, dat ook per e-mail aan een groot aantal gemeenteraadsleden van de Gemeente Amsterdam is gestuurd, staat onder meer het volgende.

Deze wanhoop oproep betreft ook het verleden, inzake de honderden, ja u leest het goed, honderden >>> brandstichtingen in en om het woongebouw. Een zwaar gewonde voor het leven verminkt, veel onrust, angst, schade en bedorven woongenot is een kleine greep uit de afschuwelijke gevolgen. De criminele woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder de politie, liet de pyromaan terwijl zij van mij, [appellant] , wisten wie het was en zelfs wanneer en hoe laat hij toesloeg, nog een jaar lang, welbewust, dus opzettelijk, ongehinderd zo’n 3 keer in de week brandstichten. Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek rookte zo letterlijk haar huurders het gebouw uit, zodat studenten de vrijgekomen woningen konden betrekken. (…)

[appellant] is volgens misdaadgroep Stadgenoot en haar kliek, onder andere een >>> pyromaan, een >>> racist, een >>> Vandaal en een >>> psychisch gestoorde die >>> dwangverpleging nodig heeft. (…)

( x) In een brief van 6 februari 2014 heeft mr. R.J. Polle, advocaat te Amsterdam, namens Stadgenoot [appellant] gesommeerd zijn websites en blogs van internet te verwijderen, de onrechtmatige uitlatingen en publicaties te verwijderen en geen nieuwe onrechtmatige uitlatingen over Stadgenoot en haar medewerkers te doen. In de brief wordt een aantal voorbeelden van onrechtmatige uitlatingen gegeven.

(…)

- Levens ontwrichtende renovatie;

- schadeslachtoffers worden belazerd;

- misdrijven van uw criminele organisatie en haar kliek;

- angstaanjagende invasie;

- gewetenloze, meedogenloze personeelsleden van het asociale Stadgenoot die voor slechts gratis

vaseline en een zielige veer in de reet van hun criminele baas bereid zijn een ander helemaal kapot te

maken;

- in het [naam 1] zit de dodelijke sluipmoordenaar asbest;

- de misdadige werkwijze van woningcorporatie Stadgenoot ;

- criminele, gevaarlijke acties en werkwijzen van misdaad- woningcorporatie Stadgenoot en

haar kliek;

- Stadgenoot , politie, misbruik van gezag en positie;

- hoe woningcorporatie Stadgenoot haar huurders oplicht;

- Stadgenoot doet valse aangifte;

- Stadgenoot en politie frauderen met bewakingscamerabeelden;

- misdadige Stadgenoot ;

- [personeelslid] ;

- [gebiedsregisseur] ;

- [bedrijfsjurist] ;

- [huismeester] ;

- [persoon 1] ,

(xi) [appellant] heeft niet aan de sommatie voldaan en heeft op 10 februari 2014 onder meer het volgende op zijn weblog geplaatst.

(…) STADGENOOT RENOVATIE STOPGEZET EERST KORT

GEDING TEGEN [appellant]

(…)

Eerst moet woning van [appellant] ontruimd worden!

Eerst moeten drie websites van [appellant] weg van het web!

Bewoners door het extreem criminele Stadgenoot zwaar geïntimideerd!

Renovatie Stilgelegd

De renovatie zou in maart 2014 klaar moeten zijn, zo is ons voorgelogen op de

informatieavond in Hotel Cassa 400 op 25 september 2013 en dat staat ook in het

foldertje nr. 1. De renovatie in de woningen, die nog niet eens was begonnen, is stil

gelegd. Er wordt alleen nog wat aan het dak gewerkt. Datzelfde geldt voor de grote

lift.

(…)

Dodelijk Asbest

Op 23 september 3 dagen na het bekendmaken van de plannen, waarschuwde deze

site al met dik gedrukte rode letters voor het >>> Levensgevaarlijke dodelijke

Asbest. Daarna hebben we nog meerdere malen voor asbest gewaarschuwd! Op 23

januari 2014 publiceerden wij een artikel met daarin een filmpje, waar u kon zien dat

de door deze website wakker geschudde bewonerscommissie ook een papier op de

voordeur had geplakt met de waarschuwing voor asbest.

Gewetenloos liegend Stadgenoot personeel

Ook op 23 januari 2014, in het zelfde artikel plaatste deze website een korte

>>> reportage, waar in de bewoners konden zien dat de asbestverhalen niet door

ons uit de duim zijn gezogen. Tevens werd voor de zoveelste keer aangetoond dat het

gewetenloze - wij hebben o.a. lak aan uw longen- personeel van Stadgenoot bereid is

ons voor te liegen. Niet alleen over o.a. de honderden >>> brandstichtingen in het

verleden, waar Stadgenoot blijkbaar grote baat bij had, maar ook over het dodelijke Asbest!

(…)

Dat nu ook al de door deze site wakker geschudde bewoners commissie asbest

waarschuwingen op de toegangsdeur ging plakken én de reportage over de Asbesttent

is wellicht bij Stadgenoot de druppel geweest die de emmer heeft doen overlopen.

(…)

Stadgenoot heeft de renovatie stilgelegd, doet geen foldertjes meer in de brievenbus

en is naar een louche advocaten bureau aan de Herengracht gestapt Dit gewetenloze

dure Grachtengordel-advocatenbureau gaat nu proberen voor bloed-geld, asbest-geld,

uw huurgeld, [appellant] nog meer kapot te maken en zijn (waarschuwende en

om hulp vragende) websites van het web proberen te krijgen.

(…)

Alle 3 websites van [appellant] moesten afgelopen zaterdagavond om 24.00 uur uit de lucht zijn, zo is [appellant] gesommeerd door advocaat Richard Polle (…) Daar heeft [appellant] geen gehoor aan gegeven (…). Er volgt volgens de sommatie nu een kort geding om [appellant] daar toe te dwingen. Tevens zal er een bodemprocedure worden opgestart om de eenkamerwoning van de 61 jarige [appellant] te laten ontruimen, zodat hij maar onder een brug moet gaan slapen.

(xii) Op 3 maart 2016 heeft [persoon 2] , bestuurder van Stadgenoot , strafrechtelijke aangifte gedaan van smaad c.q. smaadschrift tegen [appellant] . Het proces-verbaal van aangifte luidt als volgt, voor zover van belang:

“Tussen zondag 28 februari 2016 te 12.00 uur en maandag 29 februari 2016 te 09.00 uur werd op de locatie, zoals vermeld bij plaats delict (locatie Stadgenoot in Amsterdam, hof) het in de aanhef vermeld feit gepleegd. (…) Ik ben werkzaam als bestuurder van woningcorporatie STADGENOOT te Amsterdam (…)

Ik wil hierbij aangifte doen van smaad c.q. smaadschrift in beledigende vorm geplaatst op een BLOG van een oud huurder genaamd [appellant] . (…)

Op voornoemde datum bevond ik mij op kantoor en las ik een BLOG die de heer [appellant] had geplaatst op mijn mailaccount. In de tekst (…) word ik als bestuursgangster, misdadiger en crimineel bestempeld. (…)

Ik zou opdracht hebben gegeven om de heer [appellant] in elkaar te laten slaan; Ik zou misdrijven tegen de menselijkheid hebben verricht; en ik zou instaat zijn om te moorden. Passages die ik dus als smaad c.q. smaadschrift ervaar. In zijn tekst staan tevens enkele beledigende passages zijnde:

In allerlei bewoordingen maakt de heer [appellant] mij uit voor (beroeps)crimineel, bestuursgangster en louche grootgraaier. Deze passages ervaar ik als beledigend.”

(xiii) De schriftelijke weergave van de blog van [appellant] , gevoegd bij het proces-verbaal van aangifte, luidt als volgt, voor zover van belang:

“(…)

Arrestatie

[appellant] werd in elkaar geslagen in opdracht van crimineel Anderiesen en zijn kliek; (…)

Beroepscrimineel

Bestuursgangster [persoon 2] : een meedogenloze elite-beroepscrimineel van de bovenste plank. [persoon 2] van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot , een misdadiger die ongestraft door kan gaan met zijn vuile praktijken. (…)

Maatschappij

[persoon 2] , een van de onmensen die grote groepen goedwillende burgers kapot maakt (…) [persoon 2] hoort niet in deze maatschappij thuis. Deze gevaarlijke crimineel dient te worden opgesloten voor de rest van zijn leven vanwege zijn misdrijven tegen de menselijkheid.

Moordenaar

Nog steeds, na 7 jaren beestachtige klokkenluidersvervolging gaat [persoon 2] samen met zijn kliek door met het toepassen van de onmenselijke klokkenluidersvervolging op [appellant] . Het kan bijna niet anders dat de 63 jarige door Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot ziek en dakloos gemaakte [appellant] hieraan gaat bezwijken. Is [persoon 2] in staat tot moord? Het antwoord is ja! Verkapte moord! (…)”

3 Beoordeling

3.1

Stadgenoot heeft in eerste aanleg - samengevat en na wijziging van eis - gevorderd primair (i) [appellant] te veroordelen om zijn websites en blog van het internet te (laten) verwijderen en verwijderd te (doen) houden, (ii) zich te onthouden van het doen van onrechtmatige uitlatingen over Stadgenoot en haar medewerkers op internet dan wel via enig ander openbaar medium, alles op straffe van verbeurte van een dwangsom, en subsidiair [appellant] te veroordelen om alle (lasterlijke) uitlatingen op internet dan wel via enig ander (openbaar) medium die betrekking hebben op Stadgenoot en/of haar medewerkers te (laten) verwijderen en verwijderd te (doen) houden en zich te onthouden van onrechtmatige uitlatingen over Stadgenoot en haar medewerkers op internet dan wel via enig ander (openbaar) medium, eveneens op straffe van verbeurte van een dwangsom,

alles met veroordeling van [appellant] in de proceskosten.

3.2

[appellant] heeft tegen de vorderingen verweer gevoerd. Bij het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter [appellant] veroordeeld:

- alle lasterlijke uitlatingen die betrekking hebben op Stadgenoot en/of haar medewerkers als genoemd onder 4.8 van het vonnis en verder alle uitingen van gelijke strekking, van internet dan wel via enig ander openbaar medium te verwijderen en verwijderd te houden;

- alle namen van medewerkers van Stadgenoot en door haar ingeschakelde derden, voor zover die in die uitlating in verband worden gebracht met strafbare gedragingen of woorden van gelijke strekking, van internet dan wel enig ander openbaar medium te verwijderen en verwijderd te houden,

- zich te onthouden van het doen van onrechtmatige uitlatingen als bedoeld onder 4.8 of uitlatingen van gelijke strekking;

- aan Stadgenoot een dwangsom te betalen van € 250,= voor iedere keer en iedere dag dat hij niet aan bovengenoemde veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 10.000,= is bereikt;

- in de proceskosten aan de zijde van Stadgenoot .

3.3

Tegen deze beslissingen en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt [appellant] met vijf grieven op. Stadgenoot heeft de grieven bestreden.

3.4

Grief I komt op tegen rechtsoverweging 4.4 van het bestreden vonnis waarin de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de bezwaren van [appellant] tegen Stadgenoot betrekking hebben op een tweetal zaken, te weten de kwestie van de brandstichting enige jaren geleden en de onderhoudswerkzaamheden in verband met de aanwezigheid van asbest in het wooncomplex. [appellant] stelt dat zijn bezwaren tegen Stadgenoot veel meer omvatten. Hij noemt in dit verband dat hij door Stadgenoot vele malen valselijk is beschuldigd van het plegen van ernstige misdrijven terwijl zijn inspanningen ertoe hebben geleid dat de pyromaan is aangehouden. Voorts stelt [appellant] dat Stadgenoot op aansporing van de wijkagent ontlastend bewijs, te weten beelden van de bewakingscamera’s heeft weggemaakt waarop te zien was hoe hij in elkaar werd geslagen. Omdat hij geen gehoor vond bij Stadgenoot heeft [appellant] zich genoodzaakt gevoeld om berichten op zijn blog te plaatsen. Door zich actief op te stellen en anderen te waarschuwen voor misstanden heeft [appellant] de maatschappij een grote dienst bewezen, aldus [appellant] .

3.5

Blijkens de inhoud van de processtukken in eerste aanleg zijn de bezwaren van [appellant] tegen Stadgenoot naar het oordeel van het hof terug te brengen tot de twee genoemde hoofdpunten, te weten de brandstichtingen en de onderhoudswerkzaamheden in verband met de aanwezigheid van asbest. Dit volgt bovendien uit de inhoud van de berichtgeving van [appellant] op zijn websites en blog. Daarin valt te lezen dat hij klaagt over de betrokkenheid van Stadgenoot bij de twee genoemde kwesties. Ook de overige door [appellant] genoemde bezwaren tegen Stadgenoot kunnen niet los hiervan worden gezien. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat de door [appellant] geuite beschuldigingen onvoldoende steun vinden in de feiten en dat [appellant] onrechtmatig handelt jegens Stadgenoot . Hetgeen [appellant] hiertegen in hoger beroep heeft aangevoerd brengt het hof niet tot andere inzichten. Het hof verenigt zich met het oordeel van de voorzieningenrechter op dit punt. Voor zover [appellant] heeft gesteld dat het praktisch gezien onmogelijk is om de in het bestreden vonnis onder 4.8 genoemde uitingen en namen van medewerkers te verwijderen van alle websites en weblogs, wordt die stelling verworpen. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom verwijdering van de bedoelde uitingen voor [appellant] niet mogelijk is nu de berichten destijds door of vanwege hem zijn geplaatst en hij geacht wordt deze te kunnen verwijderen. Grief I faalt in al zijn onderdelen.

3.6

Met de grieven II en III die zich voor gezamenlijke bespreking lenen, komt [appellant] op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat hij met de beschuldigingen aan het adres van Stadgenoot inzake de brandstichtingen en de aanwezigheid van asbest in het wooncomplex, onrechtmatig handelt jegens Stadgenoot . Ook deze grieven zijn tevergeefs voorgesteld. Tegenover het verweer van Stadgenoot heeft [appellant] ook in hoger beroep zijn stelling dat de door hem geuite beschuldigingen voldoende steun vinden in de feiten, onvoldoende toegelicht. Het hof verenigt zich met de overwegingen van de voorzieningenrechter onder 4.4 en 4.7 van het bestreden vonnis waaruit volgt dat de beschuldigingen onvoldoende onderbouwd zijn en geuit zijn op een beledigende en kwetsende wijze.

3.7

Grief IV strekt ten betoge dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft overwogen dat [appellant] de namen van medewerkers van Stadgenoot en door haar ingeschakelde derden dient te verwijderen van zijn weblogs en/of websites, voor zover hij hen in verband brengt met strafbare feiten of woorden van gelijke strekking. [appellant] stelt dat de individuele medewerkers van Stadgenoot zelf verantwoordelijk zijn voor hun uitingen jegens hem en daarom ook genoemd moeten worden naast Stadgenoot zelf en dat hij zich ook over hen kritisch en waarschuwend moet kunnen uitlaten. De grief faalt. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat de aard van de geuite verdenkingen en de ernst van de te verwachten gevolgen voor de genoemde personen die hebben gehandeld in de uitoefening van hun functie en niet op persoonlijke titel, meebrengen dat [appellant] moet worden verboden om namen van individuele medewerkers van Stadgenoot te noemen voor zover hij hen in verband brengt met strafbare feiten. Dit oordeel is juist, nu de voorzieningenrechter daarbij terecht heeft overwogen dat de beweringen dat de individuele medewerkers betrokken zijn bij strafbare feiten geen steun vinden in de feiten en dat het belang bij het noemen van die namen beperkt is nu [appellant] ook kan volstaan met het noemen van Stadgenoot . De stelling van [appellant] dat hij contact heeft gehad met de individuele medewerkers leidt niet tot een ander oordeel.

3.8

Met grief V komt [appellant] op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het verbod ook voor de toekomst geldt. Hij stelt dat hij zich naar aanleiding van nieuwe informatie kritisch, opiniërend en waarschuwend moet kunnen uitlaten over Stadgenoot en haar medewerkers. Ook deze grief slaagt niet. Naar uit hetgeen hiervoor onder 2 sub (xii) en (xiii) is weergegeven, heeft [appellant] ook na het bestreden vonnis zijn onrechtmatige uitingen niet gestaakt, zodat onder deze omstandigheden een verbod voor de toekomst gerechtvaardigd is. Het verbod ziet daarbij slechts op het zich onthouden van het doen van soortgelijke als in het vonnis onder 4.8 beschreven uitingen over Stadgenoot en haar medewerkers die als onrechtmatig moeten worden aangemerkt.

3.9

De slotsom is dat de grieven falen. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd. [appellant] zal als in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in hoger beroep.

4 Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt [appellant] in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Stadgenoot begroot op € 704,= aan verschotten en € 2.682,= voor salaris.

Dit arrest is gewezen door mrs. L.A.J. Dun, G.C. Kleene-Eijk en M.L.D. Akkaya en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 31 mei 2016.