Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:1798

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
11-05-2016
Datum publicatie
12-05-2016
Zaaknummer
200.172.612/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquêterecht; verhoging van het bedrag dat het bevolen onderzoek ten hoogste mag kosten

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 350
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2016/82
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.172.612/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 11 mei 2016

inzake

1. de rechtspersoon naar het recht van Curaçao

SPALA INVESTMENTS N.V.,

gevestigd te Curaçao,

2. [A],

wonende te [....] ,

3. [B],

wonende te [....] ,

VERZOEKSTERS,

advocaten: mr. J.F. Ouwehand en mr. D.J.F.F.M. Duynstee, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEKA B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

advocaten: mr. J.W. de Groot en mr. Y.A. Wehrmeijer, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1 [C] ,

wonende te [....] ,

2. [D],

wonende te [....] ,

3. [E],

wonende te [....] ,

4. [F],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaten: mr. A.R.J. Croiset van Uchelen, mr. R.G.J. de Haan en mr. S.B. Garcia Nelen, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

5. de rechtspersoon naar het recht van Zwitserland

EHAG A.G.,

gevestigd te Appenzell, Zwitserland,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. A.C. Siemons, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zullen partijen (ook) als volgt worden aangeduid:

 • -

  verzoeksters tezamen met Spala c.s.;

 • -

  verweerster met Teka;

 • -

  belanghebbenden 1 tot en met 4 tezamen met de familie [G] ;

 • -

  belanghebbende 5 met EHAG.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 3 augustus 2015, 2 december 2015 en 8 december 2015 in de zaak met nummer 200.172.612/01 OK en naar haar beschikking van 15 februari 2016 in de zaak met nummer 200.172.612/02 OK.

1.3

Bij de beschikking van 2 december 2015 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Teka over de periode vanaf 1 juli 2012, een door de Ondernemingskamer nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten en het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 75.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen. Bij de beschikking van 8 december 2015 heeft de Ondernemingskamer vervolgens mr. M. Holtzer te Amsterdam (hierna: de onderzoeker) aangewezen als onderzoeker.

1.4

Op 22 april 2016 heeft de onderzoeker de Ondernemingskamer verzocht om verhoging van het onderzoeksbudget tot € 120.000, te vermeerderen met btw.

1.5

De Ondernemingskamer heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich over deze verhoging uit te laten. Daarop zijn de volgende reacties ontvangen door de Ondernemingskamer:

 • -

  e-mailbericht van 28 april 2016 van mr. Garcia Nelen voormeld namens de familie [G] ;

 • -

  e-mailbericht van 29 april 2016 van mr. Siemons voormeld namens EHAG;

 • -

  e-mailbericht van 3 mei 2016 van mr. De Groot voormeld namens Teka;

 • -

  e-mailbericht van 3 mei 2016 van mr. Duynstee voormeld namens Spala c.s.

2 De gronden van de beslissing

2.1

De onderzoeker heeft ter toelichting op zijn verzoek gewezen op de werkzaamheden die hij volgens zijn tussentijds verslag van 8 maart 2016 heeft verricht, de nadien gevoerde interviews met betrokkenen, de verzoeken van partijen aan de onderzoeker, onder meer met betrekking tot de meest recente aandelenuitgifte door Teka. Het opstellen van het conceptonderzoeksverslag vergt in ieder geval nog een aanvullend budget, aldus de onderzoeker. Hij heeft bij zijn verzoek de laatste declaratie met specificaties gevoegd die hij tot dan ten laste van het door hem verkregen voorschot heeft gebracht.

2.2

Alle partijen hebben zich blijkens de in 1.5 genoemde e-mailberichten gerefereerd aan het oordeel van de Ondernemingskamer over het verzoek van de onderzoeker tot verhoging van het onderzoeksbudget.

2.3

De onderzoeker heeft, zo overweegt de Ondernemingskamer, tegen de achtergrond van het vorenoverwogene, de kosten die hij nog verwacht te zullen moeten maken en de reden voor verhoging van het onderzoeksbudget voldoende toegelicht. Het verzoek komt de Ondernemingskamer niet onredelijk voor. De Ondernemingskamer zal dit verzoek dan ook toewijzen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verhoogt het bedrag dat het bij de beschikking van 2 december 2015 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Teka B.V. ten hoogste mag kosten tot € 120.000, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

bepaalt dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van Teka B.V. en dat zij ten behoeve van de onderzoeker op zijn verzoek en op de door hem te bepalen wijze (aanvullende) zekerheid dient te stellen voor de betaling van (de verhoging van) dit bedrag;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, mr. M.M.M. Tillema en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA en drs. C. Smits-Nusteling RC, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 11 mei 2016.