Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:1787

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
10-05-2016
Datum publicatie
11-05-2016
Zaaknummer
23-004685-14
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2017:945, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Onderzoek 13Valdia; medeplegen van medeplichtigheid aan medeplegen van moord; het hof acht bewezen dat verdachte op afstand de schutters heeft geïnformeerd over aanstaand vertrek van slachtoffer uit het hotel, zodat schutters wisten wanneer zij moesten toeslaan; hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 12 jaar; verwerping van een voorwaardelijk verzoek tot het horen van een getuige.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 23-004685-14

datum uitspraak: 10 mei 2016

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 1 december 2014 in de strafzaak onder parketnummer 13-728003-13 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum 1] ,

[adres 1] ,

thans gedetineerd in PI Rijnmond De Schie, te Rotterdam.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 21 maart 2016, 22 maart 2016, 31 maart 2016 en 28 april 2016 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

primair
hij op of omstreeks 18 oktober 2012 te Antwerpen en/of Turnhout, in elk geval in België, tezamen en in verenging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg met (een) vuurwapen(s) een aantal kogels in het lichaam van die [slachtoffer] geschoten, waardoor die [slachtoffer] zodanige verwondingen heeft opgelopen dat hij daardoor is overleden;


subsidiair
een of meer (tot op heden onbekend gebleven) verdachte(n) op of omstreeks 18 oktober 2012 te Antwerpen en/of Turnhout, in elk geval in België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben bovengenoemde verdachte(n) met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg met (een) vuurwapen(s) een aantal kogels in het lichaam van die [slachtoffer] geschoten, waardoor die [slachtoffer] zodanige verwondingen heeft opgelopen dat hij daardoor is overleden, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 oktober 2012 tot en met 18 oktober 2012 te Antwerpen en/of Turnhout, in elk geval in België, en/of in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, immers heeft/hebben verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) middels zijn/hun/een telefoon(s) inlichtingen verschaft en/of doen verschaffen aan de schutter(s).

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, reeds omdat het hof tot een andere bewezenverklaring en kwalificatie komt dan de rechtbank.

Het bewijs

Standpunten van partijen

Het standpunt van het openbaar ministerie

Het openbaar ministerie heeft zich op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de moord op [slachtoffer] .

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft primair integrale vrijspraak bepleit, omdat uit de stukken niet blijkt dat verdachte strafbaar betrokken is geweest bij de voorbereiding of de uitvoering van de moord op [slachtoffer] . Daartoe is door de raadsman het volgende aangevoerd.

De kern van de beschuldiging tegen de verdachte luidt dat hij de gebruiker was van het 0447-nummer1 en dat hij daarmee op afstand de lokker en de schutters heeft aangestuurd. De inhoud van het dossier biedt echter onvoldoende grondslag voor de vaststelling:

 1. dat de 0447 gebruikt werd om de moord te coördineren en om de schutters aan te sturen;

 2. dat de 0447 zich rond het tijdstip van de moord in de BMW bevond;

 3. dat de verdachte op 18 oktober 2012 in de BMW (als chauffeur) reed waarin de 0447 zich zou hebben bevonden;

 4. dat als de verdachte zich samen met een ander in de BMW bevond, de 0447 ook is gebruikt en dat, als dat al het geval is geweest, het de chauffeur was die de 0447 bediende, en in het geval dat de ander (een passagier) die telefoon bediende, de verdachte wetenschap had van wat de ander aan berichten met de 0447 verstuurde.

Ad 1) De vaststelling dat de 0447 gebruikt is om de lokker en de schutters op afstand aan te sturen, is slechts gebaseerd op de inhoud van één sms-bericht van de 6641 aan de 0447. De inhoud van dit bericht (‘we komen nu’) is volkomen neutraal. Nu bovendien niet kan worden vastgesteld wanneer het bericht precies is verzonden, noch of de 0447 dit bericht heeft doorgestuurd naar de 5936, noch of dit het laatste contact is geweest tussen de 0447 en 6641, heeft dit bericht geen enkele bewijswaarde.

Ad 2) De koppeling van de 0447 met de BMW is slechts gebaseerd op een gemankeerde Cervus-registratie van het (vermoedelijke) kenteken van de BMW om 13.54 uur in Turnhout en het aanstralen door de 0447 van een zendmast om 13.53 uur, eveneens in Turnhout. Dit is het enige moment waarop de locaties van de BMW en de 0447 min of meer samenvallen. Dit is een ontoereikende grondslag voor de vaststelling dat de 0447 zich op 18 oktober 2012 in de BMW bevond. Op grond van de inhoud van het dossier valt niet uit te sluiten dat de 0447 in een andere auto heeft gelegen of vanaf een andere plek in Turnhout is bediend. Sterker nog, het dossier biedt zelfs concrete aanwijzingen voor de stelling dat de 0447 op de dag van de liquidatie niet in de BMW lag:

 • -

  De BMW is noch bij de activatie van de 0447 in Antwerpen in de nacht van 18 oktober 2012, noch toen de 0447 in de vroege morgen in Amsterdam werd aangezet, noch tijdens de daaropvolgende bewegingen van de telefoon in de richting van Antwerpen, in de nabijheid van de telefoon gesignaleerd;

 • -

  De getuige [getuige 1] heeft rond het tijdstip van de liquidatie in de [straatnaam] in Turnhout een in het donker geklede man uit een donkerkleurige Nederlandse auto zien stappen en contact zien maken met iemand in een BMW. Uit nader onderzoek van de Cervus-registraties is gebleken dat er omstreeks 14.40 uur een donkere Renault Laguna kort achter de BMW heeft gereden, hetgeen lijkt te bevestigen dat er een tweede auto in Turnhout heeft gereden die mogelijk met de moord te maken heeft. Niet kan worden uitgesloten dat de 0447 op 18 oktober 2012 in de Laguna is vervoerd en door iemand uit de Laguna is bediend of na 13.53 uur vanuit de BMW is overgedragen aan de in het donker geklede man. Deze mogelijkheid wordt niet door de verkeers- en zendmastgegevens weersproken;

 • -

  Getuige [getuige 2] heeft rond het tijdstip dat er voor het laatst contact is tussen de 0447 en de 5936, vier Nederlands-Marokkaanse jongens weg zien rennen in de richting van de Steenweg op Gierle. Het zou goed kunnen dat één van deze personen de 0447 heeft bediend. Deze mogelijkheid wordt wederom niet door de zendmastgegevens weersproken;

 • -

  Diverse getuigen hebben verklaard dat de bestuurder van de BMW voortdurend aan het bellen was met een modern type telefoon. Met de 0447 zijn geen (langdurige) gesprekken gevoerd. Het bellen met een andere telefoon verhoudt zich niet tot het gebruik van één op één telefoons in een gesloten telefooncircuit.

Ad 3) Uitgegaan moet worden van de verklaring van de verdachte zoals door hem afgelegd bij de rechter-commissaris en ter terechtzitting in beide instanties. Die verklaring komt hierop neer.

De verdachte heeft de op 12 oktober 2012 door [getuige 3] naar Amsterdam gebrachte BMW in bezit genomen. De BMW was eigenlijk bestemd voor [naam 1] , die als bijnaam ‘ [bijnaam 1] ’ had. [naam 2] zou de auto voor [naam 1] ophalen bij shisha lounge Atlas, maar hij was er nog niet toen [getuige 3] arriveerde. De verdachte heeft hierop een testritje gemaakt in de BMW, waarna hij besloot de BMW voorlopig te houden. De verdachte zou het verder wel regelen met [naam 1] . Verdachte heeft de BMW tot 17 oktober 2012 in bezit gehouden en daarna aan [naam 2] overgedragen omdat [naam 1] de auto onderhand terug wilde. De overdracht van de auto vond plaats in de nacht van 17 op 18 oktober 2012 rond 01.30 uur bij McDonalds in Breda. Verdachte is in een door [naam 2] aan hem ter beschikking gestelde Audi teruggereden naar de woning van zijn zus in Eindhoven, waar hij in die periode regelmatig verbleef. Na een paar uur kwam hij erachter dat hij zijn telefoon, waarop hij bereikbaar is voor zijn familie, kwijt was. Hierop heeft hij een ping-bericht gestuurd naar [naam 2] met de vraag of zijn telefoon nog in de BMW lag. [naam 2] pingde dat dit inderdaad het geval was. De verdachte heeft op 18 oktober 2012 in de woning van zijn zus verbleven, hij was alleen. Rond 18.00 uur die dag heeft hij zijn telefoon teruggekregen van [naam 2] . [naam 2] was in het gezelschap van [naam 1] . Zij waren met de BMW. De verdachte is vervolgens in de Audi achter [naam 2] en [naam 1] teruggereden naar Amsterdam.

De verdachte heeft in januari/februari 2013 enige tijd doorgebracht in de woning van zijn zus in Turnhout. Voor die tijd kwam hij niet in Turnhout. Verdachte beschikte wel eerder, voor 1 januari 2013, over een sleutel van deze woning, die hij aan [naam 1] heeft uitgeleend. [naam 1] moet een keer in die woning zijn geweest omdat hij zijn jas, die daar lag, heeft gepakt. Verdachte weet niet wat zich op 18 oktober 2012 heeft afgespeeld in Antwerpen en Turnhout en wie daarbij betrokken waren.

De verdachte heeft zeer gedetailleerd en consistent verklaard. Zijn verklaring wordt niet door de inhoud van het dossier weersproken en vindt op onderdelen steun in de verklaringen van [getuige 3] en [getuige 4] bij de rechter-commissaris, en de bevindingen met betrekking tot het dataverkeer van de 5317 in de nacht van 18 oktober 2012 en de reisbewegingen van de BMW in de dagen voorafgaand aan de liquidatie.

De verdachte is niet herkend door de getuigen in Turnhout. Het door de getuigen opgegeven signalement van de bestuurder sluit andere personen die in het dossier worden genoemd niet uit als de mogelijke bestuurder van de BMW.

Uit de recent toegevoegde chatberichten uit de beveiligde telefoon van [naam 1] blijkt ondubbelzinnig dat [naam 1] en een zekere [bijnaam 2] op zijn minst wetenschap hadden van de gebeurtenissen in Antwerpen hetgeen de stelling van de verdediging, dat zij en/of anderen mogelijk betrokken zijn geweest bij de moord op [slachtoffer] , ondersteunt. Die betrokkenheid blijkt voorts ook uit de door [bijnaam 2] geuite bezorgdheid over het mogelijk bekend worden van bepaalde informatie en het mogelijk afleggen van verklaringen door [getuige 3] en uit het voorstel van [naam 1] aan [bijnaam 2] om óók voor hem een alibi te verschaffen, hetgeen een aanwijzing oplevert dat hij dit reeds voor zichzelf of voor anderen had gedaan.

Uit de stukken volgt niet dat de gesprekken die [naam 1] gevoerd heeft over de verdachte gaan. De verwijzingen in de gesprekken naar ‘ [bijnaam 3] ’ en ‘ [bijnaam 4] ’ slaan niet op de verdachte maar mogelijk wel op [naam 3] , die volgens de verdachte door anderen ‘ [bijnaam 3] ’ werd genoemd omdat hij een opmerkelijk puntig voorhoofd had. Zijn mogelijke betrokkenheid bij de gebeurtenissen op 18 oktober 2012 wordt niet door de inhoud van het dossier weersproken.

Uit de inhoud van de gesprekken volgt evenmin dat ‘ [bijnaam 3] ’, gesteld dat dit verdachte is, op 18 oktober 2012 in de BMW reed. Wel blijkt daaruit dat meerdere mensen en voertuigen bij de gebeurtenissen betrokken waren.

Ad 4) De telefoon 0447 kan net zo goed door iemand anders in de BMW zijn bediend. Op de Cervus-foto is immers een tweede persoon in de auto zichtbaar. Niet kan worden vastgesteld dat de verdachte wetenschap had van de inhoud van het sms-contact van die ander met de 5936 en de 6641.

Medeplegen

De raadsman heeft zich subsidiair op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het medeplegen omdat uit de stukken slechts valt op te maken dat, zo de verdachte al betrokken was bij de liquidatie, hij enkel inlichtingen heeft verschaft aan de schutters.

Voorbedachte raad

Meer subsidiair heeft de raadsman vrijspraak van de voorbedachte raad bepleit, nu op geen enkele manier inzichtelijk is geworden hoe de schietpartij in Antwerpen tot stand is gekomen, wie in dat verband wat heeft gedaan en of er sprake was van een vooropgezet plan.

Het oordeel van het hof

I. Inleidende opmerkingen

Het hof zal hierna stapsgewijs bespreken welke feiten en omstandigheden het redengevend heeft geacht voor de in deze zaak te nemen beslissingen en welke conclusies het hof telkens op basis van die redengevende feiten en omstandigheden heeft getrokken. De bewijsmiddelen, waaraan de redengevende feiten en omstandigheden zijn ontleend, zijn opgenomen in een bijlage en aan het arrest gehecht. Om de overzichtelijkheid te bevorderen, is ervoor gekozen de redengevende feiten en omstandigheden per deelonderwerp telkens van conclusies te voorzien.

II. De aanslag op [slachtoffer] en de kring van betrokkenen

De aanslag op [slachtoffer]

Op 18 oktober 2012 is omstreeks 14:14 uur bij de politie in Antwerpen de melding binnengekomen van een schietpartij bij het Crowne Plaza hotel aan de Gerard le Grellelaan 10 te Antwerpen. Degene op wie is geschoten, blijkt [slachtoffer] te zijn. [slachtoffer] is door twee personen beschoten, kort nadat hij het Crowne Plaza hotel had verlaten. [slachtoffer] is door veertien kogels, onder meer in het hoofd en in het hart, geraakt en ter plekke overleden aan zijn verwondingen.

Camerabeelden Crowne Plaza hotel

Aan de hand van camerabeelden van de lobby en het restaurant van het Crowne Plaza hotel is vastgesteld dat [slachtoffer] vlak voor zijn overlijden in het restaurant een ontmoeting had met [getuige 5] en [betrokkene] . Op de beelden is te zien dat [betrokkene] , [slachtoffer] en [getuige 5] respectievelijk om 13.19 uur, 13.39 uur en 13.40 uur de lobby van het hotel betreden en/of vervolgens plaatsnemen in het restaurant. Op de beelden is te zien dat zij om 14.11 uur gedrieën het restaurant en hotel verlaten. Kort hierop heeft de schietpartij plaatsgevonden.

De witte Volkswagen Golf ( [kenteken] )

Getuige [getuige 6] heeft gezien dat één van de schutters vlak voor de schietpartij gewapend uit een voor het hotel geparkeerde witte Volkswagen Golf stapte en in de richting van de ingang van het hotel liep, en dat die persoon na de schietpartij weer in de Volkswagen Golf plaatsnam. [getuige 6] heeft verklaard dat de Volkswagen Golf vervolgens met hoge snelheid wegreed van de plaats delict. Volgens [getuige 6] voerde de Volkswagen Golf Nederlandse kentekenplaten en was het kenteken [kenteken] . Getuige [getuige 5] heeft verklaard dat, toen hij bij het hotel arriveerde, hij een witte Volkswagen Golf voor het hotel zag staan. Getuige [getuige 7] heeft verklaard dat hij op de Gerard le Grellelaan op hoge snelheid werd ingehaald door een witte Volkswagen Golf met Nederlandse kentekenplaten. Volgens [getuige 7] zaten er in elk geval twee personen in de auto, maar mogelijk meer. Diezelfde middag omstreeks 15.20 uur is op de parking van fitnessclub Health City, op de Steenweg op Gierle 185 te Turnhout, een witte Volkswagen Golf met het Nederlandse kenteken [kenteken] aangetroffen. Het voertuig bleek de dag ervoor te zijn gestolen in Utrecht.

In België zijn, naar aanleiding van de liquidatie en het terugvinden van de door de daders gebruikte

Volkswagen Golf met kenteken [kenteken] te Turnhout, meerdere bevragingen gedaan van het

CERVUS-systeem van Turnhout. Dit betreft een serie van ANPR (Automatic Number Plate

Recognition), camera’s die zijn gevestigd bij op- en afritten van de ringweg rond Turnhout. Hieruit is naar voren gekomen dat de Volkswagen Golf om 14:31 uur door de camera TU03 op de Steenweg op Gierle te Turnhout, richting Turnhout in, is geregistreerd.

De Volkswagen Golf is voorts omstreeks 14.32 uur door een beveiligingscamera van een Mercedes garage aan de Steenweg op Gierle geregistreerd, rijdende in de richting van het centrum van Turnhout.

Het hof stelt op grond van het voorgaande vast dat in ieder geval een van de schutters gebruik maakte van de op 17 oktober 2012 gestolen en de op 18 oktober 2012 in Turnhout teruggevonden Volkswagen Golf met kenteken [kenteken] .

Het telefoonnummer 6641

Op de camerabeelden van de Esso en van het Crowne Plaza is te zien dat [betrokkene] direct na de schietpartij van de plaats delict via het Esso tankstation naar de aangrenzende bosjes achter het tankstation is gelopen en vervolgens weer is teruggelopen naar het hotel. In deze bosjes zijn een cover en een batterij van een mobiele telefoon aangetroffen. Op de binnenzijde van de cover bleek een briefje te zijn aangebracht. Op dat briefje stond ‘ [telefoonnummer 1] ’ vermeld. Dit nummer 6641 bleek een Nederlands mobiel prepaid telefoonnummer te betreffen. Op de binnenzijde van de cover van de telefoon zijn vingerafdrukken aangetroffen. Eén van die vingerafdrukken bleek na onderzoek van [betrokkene] te zijn. Op 9 juli 2013 is opnieuw in de bosjes achter het tankstation gezocht. Bij die gelegenheid is een mobiele telefoon van het merk Nokia (1280) aangetroffen. De cover en de batterij van de mobiele telefoon ontbraken. De mobiele telefoon bleek van hetzelfde merk en type te zijn als de telefoon waarvan op 18 oktober 2012 de cover en de batterij waren teruggevonden. Vastgesteld is dat oproepnummer 6641 op 18 oktober 2012 gekoppeld was aan het IMEI-nummer van de in de bosjes aangetroffen mobiele telefoon.

Uit de camerabeelden van Crowne Plaza volgt dat [betrokkene] op 18 oktober 2012 omstreeks 13:19 uur de lobby van het hotel Crowne Plaza betreedt en dat hij het hotel omstreeks 14:11 uur in het gezelschap van [getuige 5] en [slachtoffer] weer verlaat. De 6641 blijkt op 18 oktober tussen 13:20 uur en 14:09 uur voortdurend de zendmast Uitbreidingstraat in Antwerpen te hebben aangestraald. De telefoon is daarna niet meer geregistreerd door zendmasten. Het hotel bevindt zich binnen het dekkingsgebied van deze zendmast.

Het hof stelt op grond van het voorgaande vast dat [betrokkene] op 18 oktober 2012 de gebruiker was van de 6641.

Gebruik van een gesloten telefoondriehoek

Aan de hand van de gevorderde historische verkeersgegevens van de Nederlandse en Belgische providers is het gebruik van het telefoonnummer 6641 en dat van twee andere Nederlandse telefoonnummers, te weten voornoemde nummers 0447 en 5936, inzichtelijk geworden. De gegevens houden in dat zowel de 6641 als de 5936 op 18 oktober 2012 in contact stonden met de 0447, en dat de 0447 uitsluitend in contact stond met de 6641 en de 5936. De 5936 en de 6641 hadden onderling geen contact. Gebleken is dat de communicatie vrijwel alleen via sms verliep en dat de telefoonnummers in de nacht/ochtend van 18 oktober 2012 voor het eerst actief zijn geworden op het Vodafone netwerk, en uitsluitend op die dag in werking zijn geweest.

Uit nader onderzoek is voorts gebleken dat de SIM-kaarten van de 0447 en 5936 in dezelfde winkel in Nijmegen zijn gekocht en dat de 6641, 0447 en 5936 op 18 oktober 2012 elk afzonderlijk zijn opgewaardeerd met een bedrag van € 20. Vastgesteld is dat de opwaardeerkaarten gekocht zijn in een belwinkel in Amsterdam-Oost en dat twee van de drie vouchers opeenvolgende serienummers hadden.

De mobiele telefoon behorende bij de 6641 is door het NFI onderzocht. Het NFI heeft in de gegevenskopie van het interne NOR flashgeheugen van de mobiele telefoon één sms-bericht aangetroffen:

Party Time Status Message

+ [telefoonnummer 2] 18-10-2012 14:09 Sent We komen nu

De inhoud van de overige door de 6641, 0447 en 5936 verzonden berichten is onbekend gebleven.

Zendmastgegevens van de telefoonnummers in de telefoondriehoek

In België zijn bij de providers tevens de zendmastgegevens van de 6641, 0447 en 5936 opgevraagd. Aan de hand daarvan is onder meer bekend geworden dat de 5936 van 13:31 uur tot 14:10 uur, net als de 6641 voortdurend op één enkele uitzondering na, de zendmast Uitbreidingstraat in Antwerpen heeft aangestraald. Deze zendmast geeft, als eerder opgemerkt, dekking aan de plaats delict. Voorts is vastgesteld dat de 5936 zich na de liquidatie heeft verplaatst naar Turnhout en daar om 14.32 uur de zendmast Lokerenstraat heeft aangestraald.

Conclusie

De Volkswagen Golf van de schutter(s) is op meerdere tijdstippen tussen 13:40 uur en 14:11 uur gezien in de buurt van het Crowne Plaza hotel. De 5936 heeft in dat tijdsbestek vrijwel uitsluitend de zendmast Uitbreidingstraat in Antwerpen aangestraald. Het Crowne Plaza hotel bevindt zich in het dekkingsgebied van deze mast. Zowel de Golf als de 5936 hebben zich na de schietpartij verplaatst van Antwerpen naar Turnhout. De Golf is om 14.31 uur en om 14.32 uur geregistreerd door camera’s op de Steenweg op Gierle in Turnhout. De 5936 heeft om 14.32 uur een zendmast in Turnhout aangestraald aan de Lokerenstraat, die dekking geeft aan onder meer de Steenweg op Gierle 185, parkeerplaats Health City, waar later die dag de Golf onbemand is aangetroffen. Gelet op het gelijk opgaan van de 5936 en de Golf vanaf 13.40 uur concludeert het hof dat de 5936 door (een) inzittende(n) van de Golf is bediend.

Gebleken is dat de 5936 alleen op de dag van de liquidatie actief is geweest in een gesloten driehoek met de telefoonnummers 0447 en 6641 en dat sprake is geweest van veelvuldig sms-contact tussen enerzijds de 6641 en de 0447 en anderzijds de 0447 en de 5936. Als gezegd, de simkaarten behorende bij de telefoonnummers 0447 en 5936 zijn in dezelfde winkel gekocht; de opwaardeerkaarten die door de drie nummers zijn gebruikt, zijn afkomstig van hetzelfde verkooppunt in Amsterdam. Het hof gaat er dan ook van uit dat de 6641, 0447 en de 5936 ten behoeve van de liquidatie zijn aangeschaft en dat de gebruikers van de 6641 en de 0447 eveneens betrokken waren bij de liquidatie.

De 6641 heeft om 14.09 uur een sms gestuurd naar de 0447, met de inhoud: ‘we komen nu’. Daarna is het contact tussen de 0447 en de 6641 geëindigd. Dat dit bericht om 14.09 uur is verzonden en dat dit het laatste contact tussen de 6641 en de 0447 is geweest, volgt niet alleen uit de resultaten van het verrichte onderzoek in het geheugen van de Nokia, maar vindt ook steun in de historische verkeersgegeven van de 6641. De 0447 heeft op zijn beurt vrijwel direct na ontvangst van dit bericht de 5936 een sms gestuurd, waarvan de inhoud onbekend is gebleven. Op de camerabeelden is echter te zien dat [betrokkene] , [getuige 5] en [slachtoffer] , twee minuten na de sms van [betrokkene] aan de 0447 en de sms van de 0447 aan de 5936, het Crowne Plaza verlaten. [slachtoffer] is vervolgens door twee schutters onder vuur genomen. Ten minste één van de schutters is vervolgens ingestapt in de Golf en weggereden van de plaats delict. Op het tijdstip van de liquidatie en enkele minuten daarna heeft er geen communicatie plaatsgevonden tussen de 5936 en de 0447. De communicatie is eerst weer hervat toen de Golf onderweg was naar Turnhout.

Het hof concludeert op grond van al het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, dat [betrokkene] de gebruiker van de 0447 om 14:09 uur heeft ingelicht over het aanstaande vertrek van [slachtoffer] uit het hotel en dat de gebruiker van de 0447 deze informatie heeft doorgespeeld aan de inzittende(n) van de Volkswagen Golf, waarna de schutters tot actie zijn overgegaan.

III. Bevond de 0447 zich op 18 oktober 2012 in de BMW (met Duits kenteken [xx-HY xxxx] )?

Historische verkeers- en zendmastgegevens van de 0447

In België zijn bij de providers de historische verkeersgegevens en zendmastgegevens van de 6641, 0447 en 5936 opgevraagd. Aan de hand daarvan is onder meer het volgende bekend geworden. De 0447 en de 5936 hebben zich op 18 oktober 2012 tussen 13.20 uur en 13.31 uur in het dekkingsgebied van verschillende zendmasten in Antwerpen begeven. Om 13:24 uur hebben beide nummers de zendmast Stenenburg in Antwerpen aangestraald. De 0447 heeft zich vervolgens verplaatst in de richting van Turnhout. De 5936 heeft zich na 13:24 uur begeven naar de plaats delict. De 0447 heeft om 13:53 uur voor het eerst een zendmast in Turnhout aangestraald (Bremheidelaan). De 0447 heeft van 13:57 uur tot 14:10 uur intensief sms-contact met zowel de 6641 en de 5936 en vanaf 14:10 tot 14:33 alleen nog met de 5936. De 0447 heeft hierbij voortdurend de zendmast Lokerenstraat aangestraald. Ook de 5936 heeft om 14:32 uur de zendmast Lokerenstraat aangestraald. Het hof trekt hieruit de conclusie dat beide telefoons zich op dat moment in elkaars nabijheid bevonden. Na dit bericht is de communicatie tussen de 5936 en de 0447 geëindigd. Gebleken is dat de zendmast Lokerenstraat in Turnhout onder meer dekking geeft aan de Steenweg op Gierle, de parking van Health City en de [straatnaam] in Turnhout.

De waardering van de cameraregistraties van de BMW met het Duitse kenteken [xx-HY xxxx]

Het kenteken [xx-HV xxxx] is om 13.54 uur door de Cervus-camera TU03, op de Steenweg op Gierle te Turnhout, richting Turnhout in, geregistreerd. Door verbalisant T110 is nader onderzoek verricht naar deze registratie. Gebleken is dat dit kenteken niet voorkomt in de Europese kentekendatabase Eucaris. Het kenteken [xx-HV xxxx] blijkt alleen een ingaande en geen uitgaande registratie te hebben in Turnhout. Van de [xx-HY xxxx] is daarentegen geen inkomende, maar wel een uitgaande registratie in Turnhout. Het Cervus-systeem heeft geen landcode gekoppeld aan het kenteken [xx-HV xxxx] . Gelet hierop, en gelet op de grote overeenkomsten tussen beide kentekens, is het hof met de verbalisant T-110 van oordeel dat sprake is geweest van een onjuiste kentekenregistratie en dat in werkelijkheid de [xx-HY xxxx] , toebehorend aan een donkergrijze BMW 1-serie, langs de camera is gereden. Hiervoor is ook steun te vinden in de camerabeelden van de Mercedes garage op de Steenweg op Gierle. Daarop is te zien dat een minuut na de registratie een voertuig dat uiterlijk overeenkomt met een auto uit de BMW 1-serie langsrijdt, komende uit de richting van de Cervus-camera en gaande in de richting van het centrum van Turnhout.

De getuige [getuige 8] heeft verklaard dat zij op 18 oktober omstreeks 14.00 uur zag dat een donkergrijze BMW met Duitse kentekenplaten in de [straatnaam] in Turnhout geparkeerd stond en dat deze auto na enkele minuten in de richting van de Steenweg op Gierle reed. De getuige [getuige 9] zag die dag rond hetzelfde tijdstip eveneens een BMW met Duitse kentekenplaten de parkeerplaats van fitnessclub Health City op rijden. [getuige 9] zag dat de BMW een rondje reed over het parkeerterrein en toen weer wegreed.

De BMW met het kenteken [xx-HY xxxx] is om 13.50 uur Turnhout ingereden en om 14.39 uur Turnhout weer uitgereden. Het hof gaat ervan uit dat de BMW in de tussenliggende tijd in Turnhout is geweest. De getuigen hebben de door hen beschreven BMW waargenomen op locaties in Turnhout in de omgeving van de Steenweg op Gierle, waar ook de camera’s van Cervus en van de Mercedes garage staan. Aan de getuige [getuige 8] is een foto getoond van het moment waarop de BMW met het kenteken [xx-HY xxxx] langs een Cervus-camera rijdt. Hierop is te zien dat de bestuurder van de BMW een wit overhemd/shirt draagt. De getuige [getuige 8] heeft verklaard dat de bestuurder van de BMW, die in haar straat geparkeerd stond, soortgelijke bovenkleding droeg. Zowel zij als de getuige [getuige 9] hebben voorts verklaard dat de BMW Duitse kentekenplaten had. Op grond van deze feiten en omstandigheden in onderling verband en samenhang beschouwd, gaat het hof ervan uit dat de getuigen de BMW met kenteken [xx-HY xxxx] hebben waargenomen.

De Volkswagen Golf, met daarin de 5936, is om 14.31 uur geregistreerd door de camera TU03 op de Steenweg op Gierle te Turnhout, rijdend in de richting Turnhout in.

De Volkswagen Golf is om 14.32 uur langs de Mercedes garage aan de Steenweg op Gierle gereden. Op de beelden van de Mercedes garage is te zien dat op datzelfde moment een donkerkleurige BMW vanuit de tegengestelde richting komt aangereden en de Volkswagen Golf passeert. Op de beelden is voorts te zien dat de bestuurder van de BMW hierna hard in de remmen gaat, het voertuig keert en achter de Volkswagen Golf aanrijdt in de richting van het centrum van Turnhout. Om 14.39 uur rijdt de BMW wederom langs de garage, richting de snelweg. De BMW met kenteken [xx-HY xxxx] wordt kort daarop geregistreerd door de Cervus-camera op de Steenweg op Gierle. Zeven minuten later wordt deze BMW wederom geregistreerd, ditmaal door een Cervus-camera in Lille (België).

De kentekenplaten van de voertuigen die om 14.32 uur en 14.39 uur langs de garage zijn gereden, zijn niet leesbaar op de camerabeelden van de Mercedes garage. De Belgische politie heeft echter aan de hand van de kentekenregistraties van Cervus en de volgorde van voorbijrijdende voertuigen op de camerabeelden van de Mercedes garage geconcludeerd dat de om 14.32 uur voorbijrijdende witte Golf en de om 14.39 uur voorbijrijdende BMW de Volkswagen Golf met kenteken [kenteken] , respectievelijk de BMW met kenteken [xx-HY xxxx] betreffen.

De Belgische politie heeft op grond van de grote uiterlijke overeenkomsten tussen het voertuig dat om 14.32 uur de Volkswagen Golf kruist en het voertuig dat om 14.39 uur langsrijdt, en gelet op het openstaande raam aan de bestuurderskant op beide tijdstippen, geconcludeerd dat het voertuig om 14.32 uur eveneens de BMW [xx-HY xxxx] betreft.

Het hof is gelet op deze bevindingen en hetgeen overigens met betrekking tot de relatie van Volkswagen Golf en de BMW uit de bewijsmiddelen volgt, van oordeel dat de Belgische politie redelijkerwijs tot deze conclusies heeft kunnen komen en acht de camerabeelden van de Mercedes garage bruikbaar voor het bewijs.

Conclusie

Op het moment dat de BMW met het kenteken [xx-HY xxxx] Turnhout is ingereden, heeft de 0447 de zendmast Bremheidelaan in Turnhout aangestraald. De Bremheidelaan bevindt zich in de omgeving van de op- en afrit van en naar de snelweg E34, waar ook de Cervus-camera’s staan. De 0447 heeft tussen 13:57 uur en 14:33 uur telkens de zendmast Lokerenstraat in Turnhout aangestraald. De 0447 heeft in die tijdspanne veelvuldig sms-contact met [betrokkene] en de inzittende(n) van de Volkswagen Golf. De BMW is omstreeks 14.00 uur meermalen gesignaleerd in het dekkingsgebied van deze zendmast. Om 14.32 uur heeft de 0447 voor het laatst een sms gestuurd naar de 5936. De 0447 en de 5936 hebben op dat moment allebei de Zendmast Lokerenstraat aangestraald. Daarna is de communicatie geëindigd. Het laatste sms-contact valt nagenoeg samen met het kruisen van de BMW en de Volkswagen Golf ter hoogte van de Mercedes garage op de Steenweg op Gierle. Die weg bevindt zich, als eerder opgemerkt, in het dekkingsgebied van de aangestraalde zendmast.

De Volkswagen Golf is aangetroffen op dezelfde parkeerplaats als waar de BMW een uur eerder rond heeft gereden. Zeven minuten na de registratie om 14.32 uur door de camera van de Mercedes garage is de BMW andermaal langs de Mercedes garage gereden. Gebleken is dat het traject Mercedes garage – parkeerplaats Health City – Mercedes garage in die tijd met een auto kan worden afgelegd.

Het hof acht tot slot mede redengevend voor het bewijs dat ook uit een andere – hierna te bespreken – bron is gebleken dat de BMW en de Volkswagen Golf betrokken zijn geweest bij de liquidatie.

Op grond van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang beschouwd, is het hof van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat de 0447 zich in elk geval vanaf 13.53 uur in de BMW heeft bevonden.

De betrokkenheid van een derde voertuig en/of andere personen in combinatie met het gebruik van de 0447, zoals door de raadsman is aangevoerd, is onvoldoende aannemelijk geworden. Het enkele feit dat de getuige [getuige 1] gezien heeft dat een persoon uit een ander voertuig contact maakte met iemand in de BMW, acht het hof in het licht van de vastgestelde feiten en omstandigheden, en gelet op het feit dat de getuige over het tijdstip van deze ontmoeting wisselend heeft verklaard en dat over de aard en strekking van deze ontmoeting verder niets uit het dossier is gebleken, ontoereikend voor de aanname dat de 0447 toen vanuit de BMW is overgedragen aan die persoon, zoals door de verdediging is geopperd. Dat op camerabeelden van Cervus is waargenomen dat een donkerkleurig voertuig met Nederlands kenteken vlak achter de BMW heeft gereden, hetgeen steun zou bieden aan de verklaring van de getuige [getuige 1] , maakt dit oordeel niet anders, nu uit de stukken ook volgt dat op 18 oktober 2012 grote aantallen Nederlandse voertuigen op de Steenweg op Gierle hebben gereden en toeval derhalve niet kan worden uitgesloten. Het gebruik van de 0447 door anderen buiten de BMW, onder wie de voornoemde vier wegrennende jongens, past bovendien niet bij het opvallende rijgedrag van de bestuurder van BMW na het kruisen van de Volkswagen Golf op de Steenweg op Gierle, de bijbehorende verkeers- en zendmastgegevens en het feit dat het contact tussen de 5936 en de 0447 kort hierna is geëindigd.

De niet uit te sluiten mogelijkheid dat de 0047 zich in de nacht en ochtend van 18 oktober 2012 in een ander voertuig heeft bevonden, maakt het oordeel van het hof niet anders, omdat dit niets zegt over de situatie vanaf 13.53 uur. Uit de verklaring van de getuige [getuige 8] , dat de bestuurder van de BMW steeds aan het bellen was, kan evenmin de conclusie worden getrokken dat de 0447 zich niet in de BMW bevond. Uit de verkeersgegevens van de 0447 volgt immers dat in ieder geval tussen 13:59 uur en 14:03 geen sms-berichten zijn verstuurd en niet is uitgesloten dat de gebruiker van de 0447 op dat moment en ook overigens (tussentijds) met een ander toestel gebeld heeft naar een onbekend gebleven nummer.

IV. Zat de verdachte op 18 oktober 2012 in de BMW (met Duits kenteken [xx-HY xxxx] )?

Waardering van de verklaringen van [getuige 3]

heeft bij de politie verklaard dat hij de BMW met kenteken [xx-HY xxxx] op verzoek van een zekere [bijnaam 5] , die hem vertelde dat een vriend van hem op zoek was naar een huurauto, op 12 oktober 2012 in Duitsland bij verhuurbedrijf Hertz heeft gehuurd en naar Amsterdam heeft gereden. [getuige 3] heeft de BMW die avond bij café Atlas aan een lange Marokkaan overgedragen die zichzelf [afkorting voornaam verdachte] noemde. [getuige 3] heeft de verdachte van een foto herkend als de persoon voor wie hij de auto gehuurd had. [getuige 3] heeft verklaard dat de verdachte de BMW heeft geïnspecteerd en daarna is ingestapt en weggereden. [bijnaam 5] zorgde voor de betaling van de huursom. [getuige 3] heeft voorts verklaard dat hij op 23 oktober 2012 van de politie vernam dat de BMW uitgebrand was teruggevonden en dat [bijnaam 5] hem desgevraagd vertelde dat hij zich geen zorgen hoefde te maken en dat de verdachte voor de betaling van de borgsom van de auto zou zorgdragen.

Het hof acht de politieverklaringen van [getuige 3] – zoals hiervoor in samengevatte vorm weergegeven – bruikbaar voor het bewijs, ondanks het feit dat hij aanvankelijk anders verklaarde over de identiteit van de tussenpersoon en ondanks dat hij in zijn latere verklaring bij de rechter-commissaris afwijkend heeft verklaard over voor wie de auto bestemd was. Het hof overweegt daartoe het volgende. Uit het proces-verbaal van verhoor van 24 mei 2013 (dossierpagina’s 423-435) volgt dat [getuige 3] bang was dat verdachte in het dossier zou teruglezen dat [getuige 3] zijn naam genoemd had. Tijdens het tweede politieverhoor diezelfde dag heeft [getuige 3] tegenover de verhorende verbalisanten andermaal zijn zorgen geuit over hetgeen in het dossier terecht zou komen en gesteld dat hij misschien zelfs vreesde voor zijn leven. [getuige 3] heeft in datzelfde verhoor ook verklaard dat hij niettemin zou vertellen wat hij wist, omdat hij niets met de moord te maken had en hiervoor niet wilde opdraaien (dossierpagina 453). [getuige 3] gaf in dit verhoor ook aan dat niet [naam 2] , zoals hij eerder had verklaard, maar [naam 4] ( [bijnaam 5] ) bij de huur als tussenpersoon had opgetreden. [getuige 3] had dit niet eerder verklaard omdat [naam 4] een vriend van hem was en hij hem niet wilde belasten. [getuige 3] heeft vervolgens uitvoerig en gedetailleerd verklaard hoe de gang van zaken rond de huur en de overdracht van de BMW is geweest. Hij heeft in latere politieverhoren telkens op essentiële onderdelen hetzelfde verklaard. Niet is gesteld of gebleken dat [getuige 3] belang zou hebben bij het afleggen van een onjuiste verklaring tegen de verdachte en of tegen [naam 4] .

[getuige 3] is bij de rechter-commissaris veel minder stellig ten aanzien van zijn wetenschap over de identiteit van de persoon voor wie de BMW bestemd was en over wie in de auto is weggereden. [getuige 3] heeft ook op andere onderdelen bij de rechter-commissaris tegenstrijdig met zijn eerdere bij de politie afgelegde verklaringen, verklaard. Het valt op dat [getuige 3] , pas nadat de verdachte een verklaring heeft afgelegd, met een afwijkende, de verdachte ontlastende verklaring is gekomen die in grote lijnen aansluit bij de door verdachte geschetste gang van zaken. [getuige 3] heeft geen plausibele verklaring willen of kunnen geven voor de grote verschillen tussen zijn verklaringen. Het hof sluit niet uit dat [getuige 3] mogelijk is beïnvloed door derden en/of uit angst voor de verdachte bij de rechter-commissaris niet de waarheid heeft willen vertellen. Het hof waardeert de verklaring van [getuige 3] bij de rechter-commissaris, anders dan die bij de politie op 24 mei en 27 mei 2013 afgelegd, dan ook met de nodige terughoudendheid.

De verklaring van de verdachte

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep toegegeven dat hij in de BMW heeft rondgereden van 12 oktober 2012 tot in de nacht van 17 op 18 oktober 2012. De verdachte heeft voorts verklaard dat het telefoonnummer [telefoonnummer 4] (hierna: 5317) van hem was en dat hij dit telefoonnummer gebruikte voor communicatie met zijn familie en dat de 5317 in de nacht van 17 op 18 oktober 2012 in de BMW lag. De verdachte heeft voorts verklaard dat zijn zus een woning huurde in de [straatnaam] in Turnhout.

Historische verkeers- en zendmastgegevens 5317

In Nederland en België zijn de historische verkeersgegevens en zendmastgegevens van de 5317 opgevraagd. Aan de hand daarvan is onder meer bekend geworden dat de 5317 in de nacht van 18 oktober 2012 tussen 03:16 uur en 03:18 uur tweemaal de zendmast Lokerenstraat in Turnhout heeft aangestraald. Uit onderzoek is gebleken dat er sprake was van enig dataverkeer, hetgeen inhoudt dat de telefoon die nacht in elk geval aanstond.

De BMW (met het Duitse kenteken [xx-HY xxxx] )

Gebleken is dat de BMW om 03:21 uur door de Cervus-camera op de Steenweg op Gierle in Turnhout is geregistreerd, rijdend richting Turnhout uit en dat de BMW enkele minuten daarvoor, om 03:15 uur, op de Steenweg op Gierle is geflitst voor een snelheidsovertreding. De BMW is op 23 oktober 2012 uitgebrand aangetroffen in de Zaanstraat in Amsterdam. Onder de auto werd een gesmolten jerrycan aangetroffen, hetgeen duidt op opzettelijke brandstichting.

Waardering van de chatgesprekken in de telefoon van [naam 1]

Op 26 mei 2013 omstreeks 01:50 uur is [naam 1] in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam doodgeschoten. [naam 1] was in het bezit van twee mobiele telefoons, welke door een omstander zijn veiliggesteld en overgedragen aan de politie. Eén van deze mobiele telefoons betrof een telefoon van het merk type Blackberry Gold 9790 met IMEI-nummer [nummer 1] . De telefoon met bovengenoemd IMEI-nummer is onderzocht door het NFI. Het NFI heeft chatgesprekken, die [naam 1] in de nacht voor die van zijn overlijden heeft gevoerd, zichtbaar kunnen maken.

In de chatgesprekken tussen [naam 1] en achtereenvolgens [bijnaam 6] , [bijnaam 2] en [bijnaam 7] , wordt gesproken over personen en over een BMW 1-serie en Volkswagen Golf in relatie tot de moord op [slachtoffer] . Uit de gesprekken volgt dat een persoon genaamd ‘ [bijnaam 3] ’ de BMW op naam van een ander gehuurd had, en dat ‘ [bijnaam 3] ’ in de BMW reed ten tijde van de ‘b actie’ (het hof begrijpt: de moord op [slachtoffer] ). De gespreksdeelnemers zijn bang dat ‘ [bijnaam 3] ’ de ‘lul’ is als ‘ [bijnaam 8] ’, degene die de auto op zijn naam huurde, en die enkele dagen daarvoor is aangehouden door de politie, een verklaring aflegt. Uit de chatgesprekken blijkt voorts dat een andere vriend van [naam 1] ook bang is omdat hij samen met ‘ [bijnaam 3] ’ de auto’s reed. [naam 1] vraagt zich in zijn gesprek met [bijnaam 2] af waarom ‘ [bijnaam 3] ’ gefikt heeft, daar waar ‘goed cleanen’ had volstaan. Met ‘ [bijnaam 3] ’ wordt volgens de politie de verdachte bedoeld en met ‘ [bijnaam 8] ’ [getuige 3] .

Verbalisant T-110 heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen van 25 februari 2016 uiteen gezet op grond waarvan hij tot de conclusie is gekomen dat ‘ [bijnaam 3] ’ en ‘ [bijnaam 4] ’ (Surinaams voor [bijnaam 3] ) bijnamen zijn van de verdachte. Uit de chatgesprekken volgt dat ‘ [bijnaam 3] ’ een BMW 1-serie op naam van [bijnaam 8] , ‘die jongen uit Duitsland’, heeft gehuurd en dat die BMW is gebruikt bij de moord op [slachtoffer] . [bijnaam 8] is opgepakt door de politie en men vreest dat hij zal gaan praten. Gebleken is dat [getuige 3] een paar dagen voor de chatgesprekken is aangehouden in verband met een verdenking van betrokkenheid bij de moord, dat [bijnaam 8] zijn bijnaam is en dat hij op zijn naam een BMW heeft gehuurd voor verdachte. Op 25 mei 2013 heeft [naam 1] tegen [bijnaam 7] gezegd dat ‘ [bijnaam 3] ’ vastzit en dat hij een week geleden is overgeplaatst naar Scheveningen of Rotje (het hof begrijpt: Rotterdam), omdat de directeur ‘ [bijnaam 3] ’ te gevaarlijk vond voor zijn gevangenis. Volgens [naam 1] was dit misschien ook wel beter zo, omdat hij dan tenminste uit de buurt van die ‘Tattoorotzooi’ was. Uit onderzoek is gebleken dat verdachte op 17 mei 2013 vanuit de PI Roermond is overgeplaatst naar de PI De Schie in Rotterdam omwille van zijn veiligheid en dat [naam 5] , één van de zogenaamde Tattoo-killers (het hof begrijpt: een van de verdachten in de zogenoemde ‘Tattookillers’-strafzaak), samen met de verdachte gedetineerd zat in Roermond.

In de chatgesprekken wordt afwisselend de bijnaam ‘ [bijnaam 3] ’ en ‘ [bijnaam 4] ’ gebruik ter duiding van dezelfde persoon. De bijnaam [bijnaam 4] komt ook voor in het onderzoek Ebetsu naar onder meer de schietpartij op 29 december 2012 met dodelijke afloop in de Staatsliedenbuurt. In de telefoon van de geliquideerde [naam 2] is een ping-bericht aangetroffen, dat de broer van [naam 2] een kwartier voor de schietpartij in de Staatsliedenbuurt heeft gestuurd en waarin hij vraagt of hij met ‘ [bijnaam 4] ’ is. De verdachte was, blijkens zijn verklaring ter terechtzitting in hoger beroep, die avond enkel in het gezelschap van [naam 2] en [naam 11] en was een beoogd doelwit.

Het hof stelt op grond van het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, vast dat ‘ [bijnaam 3] ’ en ‘ [bijnaam 4] ’ bijnamen van de verdachte zijn. De stelling van de verdediging dat iemand anders dan de verdachte ‘ [bijnaam 3] ’/‘ [bijnaam 4] ’ wordt genoemd, mogelijk [naam 3] , vindt haar weerlegging in de inhoud van de hiervoor weergegeven bevindingen en is ook overigens niet aannemelijk geworden.

Voorwaardelijk verzoek

Het hof acht zich gelet op het voorgaande in het kader van de waarheidsvinding voldoende voorgelicht over de identiteit van ‘ [bijnaam 3] ’/‘ [bijnaam 4] ’ en over de betekenis van de chatgesprekken en acht daarom een verhoor van de enige nog in leven zijnde gespreksdeelnemer, [bijnaam 2] - volgens de politie een bijnaam voor [naam 6] - hieromtrent, zoals door de raadsman is verzocht in het geval het hof niet tot een vrijspraak van het tenlastegelegde komt, niet noodzakelijk. Het hof wijst het voorwaardelijke verzoek van de raadsman af.

Conclusie

De verdachte heeft een ander onder diens eigen naam de BMW laten huren en heeft daarvan vervolgens zelf gebruik gemaakt. De verdachte onderhield het contact met de huurder van de BMW via een tussenpersoon. De BMW is enkele dagen na de liquidatie uitgebrand aangetroffen in Amsterdam. Uit het chatgesprek tussen [naam 1] en [bijnaam 2] blijkt dat [naam 1] niet begrijpt waarom de verdachte ‘gefikt’ heeft in plaats van ‘goed cleanen’. Het hof begrijpt uit de context van de verschillende berichten in samenhang met de brandstichting in de BMW, dat dit ‘fikken’ ziet op het in brand steken van de BMW. Een dergelijke handelwijze duidt erop dat de verdachte er veel aan gelegen was om zijn gebruik van de BMW zo goed mogelijk te verhullen.

Door het uitlezen van de telefoon van [naam 1] is naar voren gekomen dat [naam 1] in één van de gesprekken, die hij gevoerd heeft met een zekere [bijnaam 7] , zegt dat de verdachte een 1-serie had gehuurd op iemand zijn naam, dat hij ten tijde van ‘de actie op B’ in de BMW 1-serie reed en dat ‘die vriend’ van hem samen met ‘ [bijnaam 3] ’(het hof begrijpt: de verdachte ‘alle auto’s reed en [bijnaam 3] erachteraan met die 1 serie’. In een ander gesprek met [bijnaam 2] zegt [naam 1] dat de verdachte ‘de lul’ is. Het hof begrijpt uit de context van de berichten dat [naam 1] dit onder meer zegt omdat [getuige 3] is opgepakt en omdat [bijnaam 2] hem er op wijst dat er onderling veel getekst is en de voertuigen mogelijk door camera’s zijn geregistreerd. Het hof maakt ook uit deze berichten op dat de verdachte óók op 18 oktober 2012 overdag in Turnhout in de BMW en achter de Golf waarin in ieder geval een van de schutters zich bevond heeft gereden.

Dat verdachte op 18 oktober 2012 in Turnhout in de BMW reed, vindt voorts steun in de verkeers- en zendmastgegevens van het telefoonnummer 5317 in combinatie met de cameraregistraties van de BMW, waaruit volgt dat de privételefoon van verdachte en de BMW zich in de nacht voorafgaand aan de moord eveneens in Turnhout hebben bevonden. De verdachte heeft toegegeven dat zijn telefoon zich in de BMW bevond.

Het hof acht voorts mede redengevend voor het bewijs dat de halfzus van verdachte in Turnhout woonde, en de verdachte derhalve een connectie had met Turnhout.

Het hof stelt ten slotte vast dat de verdachte geen alibi heeft voor de dag van de moord. Dat verdachte, zoals door hemzelf is verklaard, op 18 oktober 2012 de hele dag in de woning van zijn zus in Eindhoven verbleef, is door niemand bevestigd en ook overigens niet aannemelijk geworden.

Op grond van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang beschouwd, is het hof van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat de BMW in gebruik was bij de verdachte, óók op de dag en het tijdstip van de liquidatie.

Dat iemand anders dan de verdachte op 18 oktober 2012 de BMW in zijn bezit had is, in het licht van het hiervoor overwogene en de gehanteerde bewijsmiddelen, niet aannemelijk geworden.

Dat [naam 1] en anderen wetenschap hadden van de gebeurtenissen en dat zij mogelijk op één of andere wijze betrokken waren bij de planning of uitvoering doet niet af aan het feit dat de verdachte op 18 oktober 2012 voorafgaand aan (in ieder geval vanaf 13:53 uur), ten tijde van en na de liquidatie in de BMW reed.

Ten aanzien van de verklaring van de getuige [getuige 4] , waarin de verdediging bevestiging ziet voor de lezing van verdachte, overweegt het hof nog het volgende. Het feit dat [getuige 4] de broer is van de overleden [naam 2] met wie de verdachte goed bevriend was, dat [getuige 4] naar hij stelt in zijn verklaring bij de rechter-commissaris heel close was met zijn broer en dat hij om die reden dus mogelijk als niet onpartijdige getuige kan worden aangemerkt, het feit dat hij heeft verklaard nadat de verdachte een inhoudelijke verklaring heeft afgelegd, gecombineerd met het gegeven dat hij kennelijk van te voren wist waarover hij verhoord zou worden, het gegeven dat hij zich ondanks het tijdverloop zich ogenschijnlijk nog veel details weet te herinneren over een onderwerp dat hem niet direct aangaat (hetgeen blijkens de vraagstelling van de rechter-commissaris deze kennelijk ook bevreemdde), maken dat het hof de verklaring van [getuige 4] op voorhand met de nodige terughoudendheid waardeert. Nu de getuige bovendien op een aantal punten strijdig met de (politie)verklaring van [getuige 3] heeft verklaard, hecht het hof geen geloof aan de verklaring van [getuige 4] en schuift het hof deze terzijde.

V. Zaten er nog andere personen in de BMW?

Het hof gaat ervan uit dat de verdachte direct voorafgaande aan en ten tijde van de liquidatie op [slachtoffer] de enige inzittende van de BMW was en overweegt daartoe als volgt. De getuige [getuige 8] heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat zij op een door haar aangegeven afstand, die door de aanwezigen bij dat verhoor op ongeveer 25 tot 35 meter wordt geschat, van de BMW stond en dat zij vanuit haar positie de auto goed kon zien en door de voorruit kon kijken. Zij heeft verklaard dat zij slechts één persoon in de auto zag zitten. De aanwezigheid van meer personen in de BMW is evenmin door andere getuigen opgemerkt. Het hof ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de waarneming van [getuige 8] , nu zij van een betrekkelijk korte afstand zicht had op de voorkant van de auto en de inzittende.

De foto van het moment dat de BMW langs de Cervus-camera rijdt en waarop duidelijk een tweede persoon zichtbaar is, maakt dit oordeel niet anders, omdat die foto is genomen op een tijdstip waarop de liquidatie reeds had plaatsgevonden en nadat de Golf en de BMW elkaar op de Steenweg op Gierle hadden ontmoet. Het hof acht zeer wel mogelijk dat één of meer inzittenden van de Volkswagen op de parkeerplaats van Health City is/zijn overgestapt in de BMW, hetgeen de aanwezigheid van een tweede persoon op de bijrijdersstoel kan verklaren. Gebleken is immers dat zowel de BMW als de Golf omstreeks 14.32 uur in de richting van de parkeerplaats zijn gereden en dat de afstand van de Mercedes garage naar de parkeerplaats van Health City en weer terug met een auto kan worden afgelegd in de verstreken tijd tussen de twee momenten dat de BMW op de camerabeelden is gezien, en de Golf onbemand is achtergelaten op de parkeerplaats van Health City.

VI. Slotsom met betrekking tot betrokkenheid van verdachte

Het hof acht op grond van het voorgaande wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte op 18 oktober 2012 vanaf 13.50 uur in Turnhout tot het moment dat de BMW Turnhout om14.32 uur weer uitrijdt de enige inzittende van de BMW is geweest en dat hij de 0447 in gebruik had.

VII. Voorbedachte raad

Volgens vaste jurisprudentie moet voor een bewezenverklaring van het bestanddeel ‘voorbedachte raad’ komen vast te staan dat de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of genomen besluit en dat hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven.

De bij de liquidatie betrokken personen hebben telefoons en simkaarten aangeschaft ten behoeve van de onderlinge communicatie op de dag van de liquidatie en hebben gebruik gemaakt van een gestolen Volkswagen Golf en van een op naam van een ander gehuurde BMW. De inzittende(n) van de Volkswagen Golf, onder wie zich in ieder geval één van de schutters bevond, hebben zich vóór de liquidatie opgehouden in de directe omgeving van het hotel, waar [slachtoffer] een ontmoeting had met [betrokkene] en [getuige 5] , en gewacht op een teken om toe te slaan. Dit teken is door [betrokkene] om 14.09 uur in de vorm van een sms naar de verdachte gezonden, en door de verdachte naar de inzittende(n) van de Volkswagen Golf. Vlak nadat [slachtoffer] het hotel had verlaten, is hij door de schutters onder vuur genomen. In elk geval één van de schutters is vervolgens weer in de gereedstaande Volkswagen Golf gestapt en ervandoor gegaan. Deze feitelijke gang zaken getuigt van een professionele en grondige voorbereiding en het bestaan van vooraf gemaakte afspraken en van een duidelijke taakverdeling. Het hof is dan ook van oordeel dat er voor de betrokkenen voldoende gelegenheid is geweest om na te denken over de betekenis en de gevolgen van hun voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven, zodat sprake is van handelen met voorbedachte raad. Van contra-indicaties die tot een ander oordeel nopen, is het hof niet gebleken.

VIII. De strafrechtelijke duiding van de rol van verdachte

Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking. Die kwalificatie is slechts gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde intellectuele en/of materiële bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is. Indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan of helpen bij de vlucht), rust op de rechter de taak om in het geval hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de bewijsvoering dat medeplegen nauwkeurig te motiveren. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van medeplegen, kan de rechter rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend moment.

Het hof zal hierna aan voornoemd criterium toetsen, waarbij het onderscheid zal maken tussen het ten laste gelegde medeplegen van de moord en het medeplegen van de medeplichtigheid daaraan.

De verdachte heeft op de dag van de liquidatie op afstand intensief telefonisch contact onderhouden met [betrokkene] en met de inzittende(n) van de Golf, waarin zich in ieder geval één van de schutters bevond. Hij heeft hen geattendeerd op de komst van [slachtoffer] , waardoor de schutters wisten wanneer zij moesten toeslaan. Het hof heeft voorts vastgesteld dat de verdachte de BMW heeft geregeld waarin hij op de dag van de liquidatie rondreed en waarin mogelijk na de liquidatie één of meer inzittenden van de Volkswagen Golf zijn vervoerd. Hij heeft tenslotte deze BMW in Amsterdam in brand gestoken en achtergelaten, kennelijk om alle sporen in deze auto en zijn relatie met het thans bewezen geachte feit uit te wissen.

Anders dan de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte de schutters naar het Crowne Plaza heeft geleid. Het hof is voorts - anders dan de advocaat-generaal - van oordeel dat uit de inhoud van het sms-bericht (‘we komen nu’) en het overige sms-verkeer niet noodzakelijkerwijs volgt dat de verdachte toestemming/groen licht heeft gegeven aan de schutters tot het plegen van het feit.

Het verstrekken van inlichtingen en het helpen bij de vlucht zijn bij uitstek gedragingen die wijzen op betrokkenheid in de zin van medeplichtigheid. Er is geen zicht verkregen op een verdergaande materiële en/of intellectuele bijdrage aan het delict van de verdachte. Er is geen zicht verkregen op de identiteit van de opdrachtgever, de mogelijke motieven voor de moord, de wijze waarop de moord is gepland en wie hierbij allemaal betrokken zijn, wie de lokkers en de schutters heeft ingeschakeld, wie de wapens heeft geregeld, wie de Volkswagen Golf heeft gestolen en wie de mobiele telefoons heeft geregeld. Het hof merkt in dit verband op dat in de nasleep van de gebeurtenissen bij de toenmalige CIE veel informatie is ingekomen over de mogelijke initiatiefnemers van de moord en over mogelijke motieven daarvoor, maar dat die informatie niet als bewijs kan dienen, reden waarom het hof op deze informatie voor het bewijs geen acht heeft geslagen.

Hoewel de vastgestelde gang van zaken zonder meer vragen oproept over verdergaande betrokkenheid van de verdachte bij het samenstel van gebeurtenissen, rechtvaardigt deze niet - bij gebrek aan overige concrete aanknopingspunten - de rechterlijke vaststelling dat sprake is geweest van een zodanige intensieve samenwerking tussen de verdachte en zijn medeverdachten, gericht op de dood van het slachtoffer, dat medeplegen moet worden aangenomen. Het hof spreekt de verdachte derhalve vrij van het primair tenlastegelegde medeplegen van moord.

Het hof acht op grond van het voorgaande medeplichtigheid, in de zin van het verschaffen van inlichtingen, wel bewezen. Daarbij is sprake van medeplegen van die medeplichtigheid, gelet op de nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en [betrokkene] , die op de dag van de liquidatie intensief telefonisch contact hebben onderhouden. Na het ‘we komen nu’-bericht van [betrokkene] heeft de verdachte de schutters geattendeerd op de komst van [slachtoffer] , waardoor zij wisten wanneer zij moesten toeslaan.

De bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

tot op heden onbekend gebleven verdachten op 18 oktober 2012 te Antwerpen, tezamen en in vereniging, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven hebben beroofd, immers hebben deze verdachten met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg met vuurwapens kogels in het lichaam van die [slachtoffer] geschoten, waardoor die [slachtoffer] zodanige verwondingen heeft opgelopen dat hij daardoor is overleden, tot het plegen van welk misdrijf de verdachte op 18 oktober 2012 te Antwerpen en Turnhout tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk inlichtingen heeft verschaft, immers hebben de verdachte en zijn mededader middels hun telefoons inlichtingen verschaft aan de schutters.

Hetgeen subsidiair meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. De bewijsmiddelen zijn opgenomen in een bijlage die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het subsidiair bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het subsidiair bewezen verklaarde levert op:

Medeplegen van medeplichtigheid aan het medeplegen van moord.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van het subsidiair bewezen verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf

De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte voor het in eerste aanleg subsidiair bewezen verklaarde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar met aftrek van voorarrest.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte en het openbaar ministerie hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het primair ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar met aftrek van voorarrest. De advocaat-generaal heeft voorts de teruggave aan de verdachte gelast van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van de verdachte.

Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte is strafbaar betrokken geweest bij de moord op [slachtoffer] . Op berekenende en meedogenloze wijze is [slachtoffer] zijn meest fundamentele recht - het recht op leven - ontnomen en is aan zijn directe omgeving onherstelbaar leed toegebracht. Zijn dierbaren zullen de gevolgen van dit verlies voor altijd meedragen. Feiten als deze schokken de rechtsorde en versterken de gevoelens van angst en onveiligheid in de maatschappij, temeer nu [slachtoffer] op klaarlichte dag is doodgeschoten bij de entree van een hotel, waar zich zowel binnen als buiten personen bevonden.

De verdachte heeft bij de moord gefungeerd als belangrijke schakel door het versturen van smsjes aan de latere schutters. Dat niet meer mensen bij deze schietpartij, waarbij vele schoten gelost zijn, zijn omgekomen of gewond zijn geraakt, is een gelukkige omstandigheid die niet aan de verdachte te danken is. Als sanctie op betrokkenheid bij een feit als moord past een gevangenisstraf van lange duur. De aan de verdachte op te leggen straf is lager dan is geëist, nu het hof, anders dan de advocaat-generaal, niet bewezen acht dat de verdachte de moord heeft medegepleegd.

Blijkens een de verdachte betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie van 11 maart 2016 is de verdachte eerder voor strafbare feiten, waaronder een poging tot afpersing en een bedreiging, onherroepelijk veroordeeld.

Het hof acht, alles afwegende, de door de rechtbank voor hetzelfde feit opgelegde gevangenisstraf onvoldoende recht doen aan de ernst van het feit en acht enkel een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen 47, 48, 63 en 289 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het subsidiair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave aan de verdachte van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

 • -

  1.00 STK Papier (4567541) snippertje met nummer 062785317;

 • -

  1.00 STK Shirt (4544684) Dolce & Gabbana polo;

 • -

  1.00 STK Shirt (4544686) Dolce & Gabbana polo;

 • -

  1.00 STK USB-stick (4542441).

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. A.D.R.M. Boumans, mr. E. Mijnsberge en mr. H.A. van Eijk, in tegenwoordigheid van mr. J.K.D. Bakker, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 10 mei 2016.

BIJLAGE BEWIJSMIDDELEN

1. Een geschrift, te weten een proces-verbaal pro justitia met nummer AN.30.LB.151346/2012-GF van 18 oktober 2012, opgemaakt door de politie te Antwerpen (België) (doorgenummerde dossierpagina’s 1-13).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Ontvangen op 18 oktober 2012 om 14.14 uur radiofonisch opdracht voor een schietpartij ter hoogte van het Crowne Plaza hotel te Antwerpen, Gerard le Grellelaan 10. Vernemen ook dat er één slachtoffer op de grond ligt.

Inspecteurs gaan ter plaatse. In het hotel worden zij onmiddellijk door omstanders aangesproken dat nog een vriend van het slachtoffer in het hotel aanwezig zou zijn. Deze vriend blijkt [betrokkene] te zijn.

Vluchtvoertuig

Ondertussen vernemen inspecteurs radiofonisch dat een witte Volkswagen Golf met een negroïde persoon gevlucht zou zijn. Nummerplaat werd door een getuige genoteerd: [kenteken] (het hof begrijpt hier en verder: [kenteken] )

Vaststellen overlijden

Het slachtoffer wordt om 14.25 uur overleden verklaard. Op het medisch attest wordt geschreven dat het een gewelddadig overlijden betreft.

Identiteit overledene

Vernemen ondertussen dat overledene [slachtoffer] , geboren op 29 oktober 1977, betreft. Overledene heeft verschillende schotwonden in het hoofd, de nek en de borststreek.

Camerabeelden hotel

Geven onze inspecteur [verbalisant 1] de opdracht om in het hotel nazicht te doen naar eventuele camerabeelden. Vernemen dat er camerabeelden voorhanden zijn. Op de camera van de lobby van het hotel is om 14.10.46 uur te zien dat [slachtoffer] het hotel verlaat via de hoofd in- en uitgang. Om 14.10.58 vertrekt [getuige 5] . Om 14.11.06 vertrekt [betrokkene] .

Camerabeelden Esso

Op de camerabeelden van het (het hof begrijpt: naast het Crowne Plaza hotel gesitueerde) Esso tankstation is te zien dat [betrokkene] (het hof begrijpt: na de schietpartij) achter het tankstation loopt en dat hij vervolgens terug voorbij het tankstation loopt in de richting van het Crowne Plaza hotel.

Aantreffen Volkswagen Golf

Vernemen via onze radiokamer dat de VW Golf met Nederlandse nummerplaten [kenteken] via Cervuscamera’s van PZ werd opgemerkt om 14.31 uur. Het voertuig werd om 15.20 uur aangetroffen op de Steenweg op Gierle 185 te Turnhout op de parking van fitnessclub Health City.

De VW Golf blijkt op 17 oktober 2012 in Nederland te zijn gestolen.

2. Een geschrift, te weten een deskundig verslag van prof. dr. [deskundige 1] van het Centrum Gerechtelijke Geneeskunde te Edegem (België) met nummer WJ2012/445AUT van 18 april 2013 (doorgenummerde dossierpagina’s 1332-1352).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als verklaring van voornoemde deskundige:

De genaamde [slachtoffer] , geboren op 29 oktober 1977, werd op 18 oktober 2012 neergeschoten ter hoogte van hotel Crowne Plaza te Antwerpen. Betrokkene vertoonde 14 ballistische verwondingen. Deze verwondingen hebben aanleiding gegeven tot vier, mogelijk vijf (anatomisch identificeerbare) kogelbanen. Het postmortem en microscopisch onderzoek toonden, linkszijdige hemothorax, perforatie doorheen het hart, perforatie doorheen de luchtpijp, ballistische perforatie doorheen de hersenen en ballistische perforatie doorheen het aangezichtsmassief met fractuur van de rechteronderkaak. De gegevens van de lijkschouwing en de aanvullende technische onderzoekingen laten toe te stellen dat [slachtoffer] overleden is aan de opgelopen schotverwondingen.

3. Een geschrift, te weten een proces-verbaal van verhoor getuige met nummer AN.30.LB.151346/2012-GF van 18 oktober 2012, opgemaakt door de politie te Antwerpen (België) (doorgenummerde dossierpagina’s 20-21).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 18 oktober 2012 ten overstaan van verbalisanten afgelegde verklaring van de getuige [getuige 6]:

Heden was ik getuige van hetgeen gebeurde op de Gerard le Grellelaan 10 te Antwerpen. Ik stond op de bus te wachten voor het hotel. Ik merkte een voertuig geparkeerd op de middenberm op. Het betrof een witte VW Golf met de Nederlandse nummerplaat [kenteken] (het hof begrijpt: [kenteken] ). Ik merkte op dat de passagier rechts uit het voertuig stapte. De passagier stak over en liep in de richting van het hotel. Ik zag dat deze man een vuurwapen vasthad. De man liep snel in de richting van het hotel. Op dat ogenblik zag ik dat er een negroïde persoon ook gewapend met een vuurwapen in de richting van het hotel liep. Ik zag dat beide personen vuurden in de richting van de lobby van het hotel. Ik stelde vast dat de verdachten meerdere schoten losten. Toen de verdachten stopten met schieten rende de eerste man terug naar het voertuig en stapte in. Het voertuig reed met hoge snelheid weg.

4. Een proces-verbaal van verhoor getuige met nummer 2012273991 van 10 juni 2013, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren T-158 en T-160 (doorgenummerde dossierpagina’s 862-866).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 10 juni 2013 ten overstaan van verbalisanten afgelegde verklaring van de getuige [getuige 5]:

Toen ik aankwam bij Crowne Plaza (het hof begrijpt op in combinatie met de camerabeelden van het Crowne Plaza: op 18 oktober 2012 omstreeks 13:40 uur) heb ik een witte Golf GTI gezien met getinte ramen. De auto had een Nederlands kenteken. De auto reed rustig langs.

5. Een geschrift, te weten een proces-verbaal van verhoor getuige met nummer AN.30.LB.151346/2012-GF van 18 oktober 2012, opgemaakt door de politie te Antwerpen (België) (doorgenummerde dossierpagina’s 36-37).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 18 oktober 2012 ten overstaan van verbalisanten afgelegde verklaring van de getuige [getuige 7]:

Omstreeks 14 uur (het hof begrijpt: op 18 oktober 2012) reed ik in mijn auto op de Gerard le Grellelaan te Antwerpen. Ik draaide de oprit van de ring op. Ik zag dat een voertuig mij op grote snelheid voorbij stak. Het betrof een vrij recente witte Volkswagen Golf met Nederlandse nummerplaten. Naast de bestuurder was zeker nog een passagier op de achterbank.

6. Een geschrift, te weten een navolgend proces-verbaal pro justitia met nummer 021756/2012 van 26 oktober 2012, opgemaakt door de politie te Antwerpen (doorgenummerde dossierpagina’s 537-539).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Tijdens de afstapping d.d. 18 oktober 2012 in aanpalende bosjes/struiken achter het ESSO-tankstation werden door collega’s van de politie Antwerpen de cover (rugzijde) en een batterij van een GSM aangetroffen. Op de binnenzijde van de cover was een briefje/sticker aangebracht met de vermeldingen “ [telefoonnummer 1] ” en “50213702”. De eerste vermelding blijkt een Nederlands Gsm-nummer te betreffen.

Wij zijn door telecomproviders Proximus, Mobistar en Base in het bezit gesteld van het zendmastverkeer dat op 18 oktober 2012 is verlopen via zendmasten die dekking gaven aan:

 • -

  de plaats delict, Gerard le Grellelaan 10 te Antwerpen;

 • -

  de plaats waar de gestolen Volkswagen Golf werd teruggevonden, parking Health City, Steenweg op Gierle 185, Turnhout;

 • -

  de plaats waar door de getuigen een verdachte BMW met Duitse nummerplaat werd opgemerkt; [straatnaam] te Turnhout.

Bij nazicht van al het zendmastverkeer komen we tot de volgende vaststellingen:

 • -

  het nummer [telefoonnummer 1] (vermeld op de cover van de GSM) wordt op 18 oktober 2012 een eerste maal gecapteerd op een zendmast die dekking geeft voor de plaats delict;

 • -

  het nummer [telefoonnummer 1] heeft op 18 oktober 2012 tussen 13.20 uur en 14.09 uur in totaal 21 contacten, steeds met het nummer [telefoonnummer 2] ;

 • -

  het telefoonnummer [telefoonnummer 2] bevindt zich op 18 oktober 2012 tussen 13.20 uur en 14.32 uur steeds onder een zendmast die dekking geeft voor de Steenweg op Gierle/ [straatnaam] in Turnhout;

 • -

  het nummer [telefoonnummer 2] heeft op 18 oktober 2012 tussen 13.31 uur en 14.32 uur in totaal 45 contacten met het nummer [telefoonnummer 3] . Het nummer [telefoonnummer 3] bevindt zich op 18 oktober 2012 tussen 13.31 uur en 14.09 uur steeds onder een zendmast die dekking geeft aan de plaats delict;

 • -

  het nummer [telefoonnummer 3] wordt vervolgens om 14.32 uur gecapteerd door een zendmast die dekking geeft aan de Steenweg op Gierle/ [straatnaam] in Turnhout.

7. Een geschrift, te weten een navolgend proces-verbaal pro justitia met nummer 022909/2012 van 13 november 2012, opgemaakt door de politie te Antwerpen (België) (doorgenummerde dossierpagina’s 624-627).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Wij hebben de cover en de batterij van de Nokia Gsm, die (het hof begrijpt: op 18 oktober 2012 te Antwerpen) zijn aangetroffen naast het Esso tankstation, onderzocht op de aanwezigheid van latente vingersporen. Op de binnenzijde van de GSM-cover werden drie vingersporen zichtbaar gemaakt en rechtstreeks gefotografeerd. De vingersporen werden op 21 oktober 2012 digitaal overgemaakt aan de Gerechtelijke Identificatiedienst te Brussel voor verder onderzoek. De vingerafdrukken van [betrokkene] werden door de FGP Antwerpen, opgesteld met de livescan PZ Antwerpen. Op 8 november 2012 ontvingen wij het antwoord van de Gerechtelijke Identificatiedienst te Brussel. Eén van de drie vingersporen op de binnenzijde van de GSM-cover matcht met de linker pink van [betrokkene] .

8. Een geschrift, te weten een navolgend proces-verbaal pro justitia met nummer 014294/2013 van 9 juli 2013, opgemaakt door officier(en) van de gerechtelijke politie te Antwerpen (België) (doorgenummerde dossierpagina’s 1606-1608).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Wij begeven ons op 9 juli 2013 samen met collega’s uit Nederland naar het Esso-tankstation aan het Crowne Plaza hotel in Antwerpen voor een doorzoeking van de (het hof begrijpt: nabijgelegen) bosschages. Bij deze doorzoeking wordt een toestel van het merk Nokia aangetroffen. De GSM van het merk Nokia is van hetzelfde type (1280) als deze waarvan de cover (rugzijde) en de batterij op de dag der feiten (18/10/2012) werden aangetroffen nabij het Esso-tankstation. Wij stellen vast dat deze GSM geen cover (rugzijde) heeft, dat de batterij ontbreekt en dat de GSM is voorzien van een simkaart Vodafone. De GSM heeft IMEI-nr. [nummer 2] (het hof begrijpt: [nummer 2] .

Wij merken op dat er op de binnenzijde van de cover van de van de GSM Nokia die op 18 oktober 2012 aan het Esso tankstation werd gevonden, een briefje gekleefd was met onder andere de vermelding van het Nederlandse oproepnummer [telefoonnummer 1] . Uit de retroactieve listing die bij Proximus werd opgevraagd met betrekking tot dit oproepnummer, is gebleken dat dit oproepnummer op 18 oktober 2012 gekoppeld was aan het IMEI-nr. [nummer 2] , zijnde het IMEI-nr. van de in de bosschages teruggevonden Nokia GSM.

9. Een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 19 augustus 2013 getiteld ‘Onderzoek aan een mobiele telefoon naar aanleiding van doodslag, mishandeling, dood door schuld te Amsterdam/Rotterdam op 23 oktober 2012’ (het hof begrijpt: moord te Antwerpen op 18 oktober 2012), 2012.1029.140 (aanvraag 007), opgemaakt door ing. [deskundige 2] , NFI-deskundige forensisch onderzoeker mobiele telefoons en navigatiesystemen (doorgenummerde dossierpagina’s 1970-1974 en 1978).

Dit rapport houdt onder meer in als verklaring van voornoemde deskundige, zakelijk weergegeven:

Te onderzoeken materiaal

Simkaart Vodafone

Nokia GSM Model 1280

Vraagstelling

Bevinden zich in het geheugen van de telefoon en/of de simkaart nog digitale gegevens?

Onderzoek

De mobiele telefoon is uitgelezen met behulp van de soft- en hardware UFED versie 1.9.0.130. UFED kan geen verwijderde gegevens van dit model mobiele telefoon uitlezen, daarom is met een door het NFI ontwikkelde methode een gegevenskopie gemaakt van het in de mobiele telefoon aangetroffen NOR flashgeheugen. Er is gezocht naar contacten, oproepen, sms-berichten IMSI’s en ICCID’s. Gevonden gegevens zijn gedecodeerd.

Resultaten

De mobiele telefoon van het merk Nokia, model 1280 heeft het IMEI nummer [nummer 2] . In de mobiele telefoon is een Nederlandse simkaart aanwezig, uitgegeven door Vodafone.

In de gegevenskopie van het NOR flashgeheugen is onder meer één sms-bericht gevonden.

Conclusie

Er is een gegevenskopie gemaakt van het interne NOR flashgeheugen van de mobiele telefoon. In de gegevenskopie is onder meer één sms-bericht gevonden:

Party Time Status Message

+ [telefoonnummer 2] 18-10-2012 14:09 Sent We komen nu

10. Een proces-verbaal van bevindingen betreffende chronologische weergave feiten op 16, 17 en 18 oktober 2012 met nummer 2012273991/556747 van 11 juni 2013, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde verbalisant T-016 (doorgenummerde dossierpagina’s 1072-1121).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als bevindingen van de verbalisant:

OPVRAGEN VERKEERSGEGEVENS BELGIE

6641

Naar aanleiding van het aantreffen van het Nederlandse telefoonnummer op de cover zijn van dit nummer ( [telefoonnummer 1] , verder te noemen 6641) in België de historische verkeersgegevens opgevraagd over de periode 01 september 2012 tot en met 25 oktober 2012. Uit de verkregen verkeersgegevens bleek dat de 6641 slechts actief is geweest in het Belgische netwerk op 18 oktober 2012, de dag van de liquidatie. Op 18 oktober 2012 had de 6641 slechts contact met één Nederlands telefoonnummer, te weten het nummer 0447.

0447

Van het nummer 0447 zijn eveneens in België de historische verkeersgegevens over de periode

1 september 2012 tot en met 25 oktober 2012 opgevraagd. Uit de verkregen verkeersgegevens bleek dat de 0447 slechts actief is geweest in het Belgische netwerk op 18 oktober 2012, de dag van de liquidatie. Naast contact met het nummer 6641 had dit nummer deze dag contact met nog één

Nederlands telefoonnummer, te weten het nummer 5936.

5936

Van het nummer 5936 zijn eveneens in België de historische verkeersgegevens over de periode 1 september 2012 tot en met 25 oktober 2012 opgevraagd. Uit de verkregen verkeersgegevens bleek dat de 5936 slechts actief is geweest in het Belgische netwerk op 18 oktober 2012, de dag van de liquidatie. Dit telefoonnummer had op 18 oktober 2012 slechts contact met het bovengenoemde nummer 0447.

OPVRAGEN ZENDMASTGEGEVENS BELGIE

In België zijn bij de providers de zendmastgegevens opgevraagd van 18 oktober 2012 (00:00 tot

24:00 uur) van de plaats van de liquidatie, zendmasten die dekking geven aan de locatie Gerard

le Grellelaan 10 te Antwerpen. Ook zijn in België bij de providers de zendmastgegevens opgevraagd van 18 oktober 2012 (00:00 tot 24:00 uur) van de plaats van het aantreffen van de Volkswagen Golf [kenteken] , zendmasten die dekking geven aan de locatie Steenweg op Gierle 185 te Turnhout.

In de zendmastgegevens van de provider Proximus zijn de volgende gegevens gevonden met

betrekking tot de eerdergenoemde drie telefoonnummers 6641, 0447 en 5936. De aanvraag betrof de periode 1 september 2012 tot en met 31 december 2012.

OPVRAGEN VERKEERSGEGEVENS NEDERLAND

Uit informatie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM, onder andere de OPTA) is gebleken dat

de telefoonnummers 6641, 0447 en 5936 zijn uitgegeven aan Vodafone. Van de telefoonnummers 6641, 0447 en 5936 zijn in Nederland bij Vodafone de historische verkeersgegevens opgevraagd over de periode 1 september 2012 tot en met 31 december 2012.

6641

In de Nederlandse verkeersgegevens van het telefoonnummer 5936 zijn onder meer de

belbewegingen in België op 18 oktober 2012 terug te zien. Er is in de Nederlandse verkeersgegevens van dit nummer geen enkele zendmast geregistreerd en er is tevens geen IMEI-nummer geregistreerd bij dit telefoonnummer. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het nummer 6641 in de opgevraagde periode niet actief is geweest in het Nederlandse telefoonnetwerk. Alleen op 18 oktober 2012 is er sprake van uitgaand verkeer vanaf de 6641. Er is op 18 oktober 2012 ook sprake van inkomend verkeer.

0447

In de Nederlandse verkeersgegevens van het telefoonnummer 5936 zijn onder meer de

belbewegingen in België op 18 oktober 2012 terug te zien. Er zijn in de Nederlandse verkeersgegevens van dit nummer op 18 oktober 2012 enkele Nederlandse zendmasten geregistreerd en er is tevens op genoemde datum een IMEI-nummer geregistreerd bij dit telefoonnummer dat gelijk is aan het IMEI-nummer in de Belgische verkeersgegevens ( [nummer 3] ). Alleen op 18 oktober 2012 is er sprake van uitgaand verkeer vanaf de 0447. Er is op 18 oktober 2012 ook sprake van inkomend verkeer.

5936

In de Nederlandse verkeersgegevens van het telefoonnummer 5936 zijn onder meer de

belbewegingen in België op 18 oktober 2012 terug te zien. Er is in de Nederlandse verkeersgegevens van dit nummer op 18 oktober 2012 enkele keren een Nederlandse zendmast geregistreerd en er is tevens op genoemde datum een IMEI-nummer geregistreerd bij dit telefoonnummer dat gelijk is aan het IMEI-nummer in de Belgische verkeersgegevens ( [nummer 4] ). Alleen op 18 oktober 2012 is er sprake van uitgaand verkeer vanaf de 5936. Er is op 18 oktober 2012 ook sprake van inkomend verkeer.

ACTIVEREN EN OPWAARDEREN

6641

Het telefoonnummer [telefoonnummer 1] (hierna: 6641) is een prepaid telefoonnummer zonder NAW-gegevens (Naam Adres Woonplaats). Dit nummer is voor het eerst actief op het Vodafone netwerk op 18 oktober 2012 om 02:34:35 uur. De klant is begonnen met een beginsaldo van € 5 en heeft eenmalig opgewaardeerd via een voucher met serienummer 10012746819, verkooppunt Searchdog, voor een bedrag van € 20 om 02:37:52 uur op 18 oktober 2012.

0447

Het telefoonnummer [telefoonnummer 2] (hierna: 0447) is een prepaid telefoonnummer zonder NAW-gegevens. Dit nummer is voor het eerst actief op het Vodafone netwerk op 18 oktober 2012 om 02:36:06 uur. De klant is begonnen met een beginsaldo van € 5 en heeft eenmalig opgewaardeerd via een voucher met serienummer 10012746242, verkooppunt Searchdog, voor een bedrag van € 20 om

08:12:05 uur op 18 oktober 2012. Het verkooppunt van de SIM-kaart behorende bij het telefoonnummer 0447 is LCM, Bijsterhuizen 12-55, 6546 AV te Nijmegen.

5936

Het telefoonnummer [telefoonnummer 3] (hierna: 5936) is een prepaid telefoonnummer zonder NAW-gegevens. Dit nummer is voor het eerst actief op het Vodafone netwerk op 18 oktober 2012 om 08:11:15 uur. De klant is begonnen met een beginsaldo van € 5 en heeft eenmalig opgewaardeerd via een voucher met serienummer 10012746818, verkooppunt Searchdog, voor een bedrag van € 20 om

08:15:09 uur op 18 oktober 2012. Het verkooppunt van de SIM-kaart behorende bij het telefoonnummer 0447 is LCM, Bijsterhuizen 12-55, 6546 AV te Nijmegen.

Uit nader onderzoek is gebleken dat Searchdog deel uitmaakt van de Telemax Groep, samen met

onder meer MaxRetail. Uit informatie van MaxRetail is gebleken dat de betreffende opwaardeerkaarten (vouchers) zijn verkocht bij de winkel Haq’s International, Javastraat 6 te Amsterdam.

CAMERASYSTEMEN

In België zijn, naar aanleiding van de liquidatie en het terugvinden van de door de daders gebruikte

Volkswagen Golf met kenteken [kenteken] te Turnhout, meerdere bevragingen gedaan op het

CERVUS-systeem van Turnhout. Dit betreft een serie van ANPR (Automatic Number Plate

Recognition) - camera’s die zijn gevestigd bij op - en afritten van de ringweg rond Turnhout.

In België zijn eveneens de camerabeelden opgevraagd van meerdere camera’s van het Crowne

Plaza Hotel, gevestigd Gerard le Grellelaan 10 te Antwerpen. Dit betreft onder meer de camera die

uitzicht geeft op de lobby van genoemd hotel en een camera die uitzicht geeft op de achterzijde van

genoemd hotel. Er zijn ook camerabeelden van in het restaurant.

In België zijn ook camerabeelden opgevraagd van het bedrijf Mercedes Benz Car Assistance

Company, gevestigd Steenweg op Gierle 355 te Turnhout. De betreffende camera maakt een

heen en weer draaiende beweging en heeft hierbij telkens tijdelijk zicht op een deel van de

Steenweg op Gierle te Turnhout.

Volgens Google Maps is de afstand tussen A (positie Cervus-camera TU03) en B (Mercedes Garage) circa 900 meter met een reisduur (auto) van ongeveer 60 seconden. Uit berekening van de tijdsverschillen tussen de tijden van de CERVUS camera’s en de tijden van de camera van de Mercedes-garage is gebleken dat de tijden op de camera van de Mercedes-garage kennelijk ongeveer 1 minuut en 30 seconden achterliepen op 18 oktober 2012 op de tijden van de CERVUS-camera’s.

In het hoofdstuk onder de kop ‘Chronologie’ is er voor gekozen om de gecorrigeerde tijden te

gebruiken.

CHRONOLOGIE

18-10-2012 03:21:18 Cervus

Het kenteken [xx-HY xxxx] komt over de camera TU03 op de Steenweg op Gierle te Turnhout, richting Turnhout uit.

18-10-2012 13:19:09 Camera Crowne Plaza

[betrokkene] neemt plaats in het restaurant (het hof begrijpt: van het Crowne Plaza hotel in Antwerpen)

18-10-2012 13:20:22 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 6641, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Schijnpoortweg te Antwerpen.

18-10-2012 13:20:44 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Schijnpoortweg te Antwerpen, naar de 6641, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:21:29 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Schijnpoortweg te Antwerpen, naar de 5936, zendmast Schijnpoortweg te Antwerpen.

18-10-2012 13:21:57 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Schijnpoortweg te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Turnhoutsebaan te Antwerpen.

18-10-2012 13:23:42 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Turnhoutsebaan te Antwerpen, naar de 5936, zendmast Turnhoutsebaan te Antwerpen

18-10-2012 13:24:08 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Turnhoutsebaan te Antwerpen, naar de 6641, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:24:18 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Stenenburg te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Stenenburg te Antwerpen.

18-10-2012 13:24:33 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 6641, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Stenenburg te Antwerpen.

18-10-2012 13:30:43 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 6641, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Van der Sweepstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:31:00 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Kielsevest te Antwerpen, naar de 6641, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:31:21 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Kielsevest, naar de 5936, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen.

Op dit tijdstip straalt de 5936 voor de eerste keer de zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen aan. Dit is een zendmast van provider Proximus die de plaats van de liquidatie van [slachtoffer] dekking geeft. [betrokkene] is al die tijd in het restaurant van het Crowne Plaza Hotel.

18-10-2012 13:39:12-13:39:18 Camera Crowne Plaza

[slachtoffer] betreedt de lobby van het Crowne Plaza en loopt vervolgen het restaurant in. Hij neemt plaats tegenover [betrokkene] .

18-10-2012 13:39:40 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast geplaatst langs de E34 bij Ranst, naar de 5936, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:40:12 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast geplaatst langs de E34 bij Ranst, naar de 6641, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:40:45-13:40:57 Camera Crowne Plaza

[getuige 5] betreedt de lobby van het Crowne Plaza hotel en loopt het restaurant in.

18-10-2012 13:40:53 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Ter Stratenweg te Oelegem, naar de 5936, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:40:58-13:41:09 Camera Crowne Plaza

[getuige 5] neemt plaats aan de tafel van [slachtoffer] en [betrokkene] .

18-10-2012 13:41:14 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Zandhovensteenweg te Oelegem.

18-10-2012 13:41:38 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 6641, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:42:12 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Zandhovensteenweg te Oelegem, naar de 5936, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:42:39 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Zandhovensteenweg te Oelegem.

18-10-2012 13:43:13 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 6641, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Vredeberg te Zandhoven.

18-10-2012 13:44:25 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Amelbergastraat te Zandhoven, naar de 6641, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:47:23 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 6641, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Heirbaan te Vorselaar.

18-10-2012 13:47:39 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Heirbaan te Vorselaar, naar de 6641, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:47:59 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Heirbaan te Vorselaar, naar de 5936, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:48:25 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Heirbaan te Vorselaar.

18-10-2012 13:52:46 Histo Vodafone/Proximus

Inkomende sms op de 0447, zendmast Diepvenneke te Vosselaar, vanaf de 5936, zendmast onbekend.

(…)

18-10-2012 13:53:42 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Bremheidelaan te Turnhout.

(…)

18-10-2012 13:54:26 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Bremheidelaan te Turnhout, naar de 5936, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:54:48 Cervus

Het kenteken DN-HV660 (het hof begrijpt: [xx-HY xxxx] ) komt over de camera TU03 op de Steenweg op Gierle te Turnhout, richting Turnhout in.

18-10-2012 13:55:22 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout, naar de 6641, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:55:53 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout.

18-10-2012 13:57:19 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast De Merodelei te Turnhout, naar de 5936, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:57:56 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout.

18-10-2012 13:58:35 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout, naar de 5936, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen.

18-10-2012 13:58:52 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout.

18-10-2012 13:59:47 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout, naar de 6641, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen.

Noot verbalisant:

De 0447 verplaatst zich via verschillende zendmasten (het hof begrijpt: vanuit de Kielsevest te Antwerpen) in de richting van Turnhout. Conform de routeplanning van Google Maps is de reisduur per auto over de snelweg vanaf de Kielsevest te Antwerpen (zendmast 0447 om 13:31 uur) naar de Lokerenstraat te Turnhout (zendmast 0447 om 13:55 uur) ongeveer 30 minuten.

Als de 0447 voor de eerste keer de zendmast aan de Lokerenstraat te Turnhout aanstraalt, een

mast van de provider Proximus die dekking geeft aan onder meer de locatie Steenweg op Gierle 185 te Turnhout, is kort daarvoor het kenteken [xx-HV xxxx] (het hof begrijpt: [xx-HY xxxx] ) geregistreerd op de CERVUS-camera op de Steenweg op Gierle richting Turnhout in.

18-10-2012 14:03:08 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout, naar de 5936, zendmast

Uitbreidingsstraat te Antwerpen

18-10-2012 14:03:22 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout.

18-10-2012 14:03:42 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 6641, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout.

18-10-2012 14:04:01 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout, naar de 5936, zendmast

Uitbreidingsstraat te Antwerpen,

18-10-2012 14:04:31 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen. naar de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout.

18-10-2012 14:09:06 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 6641, zendmast Uitbreidingstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Lokerenstraat in Turnhout.

Dit betreft de laatste belbeweging van de 6641.

18-10-2012 14:09:35 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout, naar de 5936, zendmast

Uitbreidingsstraat te Antwerpen.

18-10-2012 14:09:54 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Uitbreidingsstraat te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout.

18-10-2012 14:10:44 - 14:11:03 Camera Crowne Plaza

[slachtoffer] verlaat het restaurant, vrijwel gelijktijdig loopt [betrokkene] opnieuw richting de bar.

Vervolgens is te zien dat achtereenvolgens [getuige 5] en [betrokkene] het restaurant verlaten.

18-10-2012 14:11:09 - 14:11:18 Camera Crowne Plaza

[slachtoffer] , [getuige 5] en [betrokkene] staan buiten voor de ingang van het Crowne Plaza Hotel.

18-10-2012 14:11:19 - 14:11:32 Camera Crowne Plaza

[slachtoffer] , [getuige 5] en [betrokkene] lopen voor restaurant langs in de richting van Esso

tankstation.

18-10-2012 14:11:43 - 14:11:48 Camera Crowne Plaza

Personen in het restaurant van het Crowne Plaza Hotel kijken plotseling naar buiten in de

richting van het plaats delict. Om 14:11:48 uur springt een aantal personen in het restaurant

op van hun stoelen en rennen weg van de raampartij aan de linkerzijde van het restaurant.

18-10-2012 14:16:22 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Peter Benoitlaan te Antwerpen, naar de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout.

18-10-2012 14:16:40 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, mast Lokerenstraat te Turnhout, naar de 5936, zendmast

Draaiboomstraat Wommelgem.

18-10-2012 14:17:47 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Jacobsveldweg te Wommelgem, naar de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout.

18-10-2012 14:20:40 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Zandhovensteenweg te Oelegem, naar de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout.

18-10-2012 14:21:24 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout naar de 5936, zendmast

Zandhovensteenweg te Oelegem.

18-10-2012 14:24:57 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout, naar de 5936, zendmast

Heirbaan te Vorselaar.

18-10-2012 14:25:47 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Rubensstraat te Turnhout naar de 5936, zendmast

Heirbaan te Vorselaar.

18-10-2012 14:26:33 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast Haarlebeek te Lille, naar de 0447, zendmast

Lokerenstraat te Turnhout.

18-10-2012 14:26:49 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout naar de 5936, zendmast

Haarlebeek te Lille.

18-10-2012 14:27:58 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 5936, zendmast geplaatst langs de E34 bij Lille, naar de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout.

18-10-2012 14:28:19 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout, naar de 5936, zendmast

geplaatst langs de E34 bij Lille.

18-10-2012 14:31:16 Cervus

Het kenteken [kenteken] komt over de camera TU03 op de Steenweg op Gierle te Turnhout, richting

Turnhout in.

18-10-2012 14:32:17 Camera Mercedes-garage

De Volkswagen Golf ( [kenteken] ) komt over de camera van de Mercedesgarage, richting Turnhout in. De BMW ( [xx-HY xxxx] , raam open) komt over de camera van de Mercedesgarage, richting Turnhout uit.

18-10-2012 14:32:29 Camera Mercedes-garage

De BMW ( [xx-HY xxxx] ) komt over de camera van de Mercedesgarage, richting Turnhout

uit, de BMW is aan het remmen.

18-10-2012 14:32:33 Camera Mercedes-garage

De BMW ( [xx-HY xxxx] ) komt over de camera van de Mercedesgarage, richting Turnhout uit.

De BMW maakt een kerende beweging.

18-10-2012 14:32:35 Camera Mercedes-garage

De BMW ( [xx-HY xxxx] ) komt over de camera van de Mercedesgarage, richting Turnhout in.

18-10-2012 14:32:51 Histo Vodafone/Proximus

Uitgaande sms van de 0447, zendmast Lokerenstraat te Turnhout, naar de 5936, zendmast

Lokerenstraat te Turnhout.

Dit betreft de laatste contacten van de 0447 en de 5936, zij bevinden zich dan in elkaars

nabijheid en maken gebruik van dezelfde zendmast.

18-10-2012 14:39:03 Camera Mercedes-garage

De BMW ( [xx-HY xxxx] ) komt over de camera van de Mercedesgarage, richting Turnhout

uit.

18-10-2012 14:39:54 Cervus

Het kenteken [xx-HY xxxx] komt over de camera TUO3 op de Steenweg op Gierle te Turnhout,

richting Turnhout uit.

18-10-2012 14:46:38 Cervus

Het kenteken [xx-HY xxxx] komt over de camera L102 op de Wechelsebaan te Lille.

18-10-2012 19:20:16 ARS

Het kenteken [xx-HY xxxx] komt langs een camera op de Noord Brabantlaan 265 te

Eindhoven.

11. Een proces-verbaal van bevindingen betreffende onderzoek Cervus systeem met nummer 2012273991/3683160 van 21 juli 2014, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde verbalisant T-110 (doorgenummerde dossierpagina’s 3279-3283).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als bevindingen van de verbalisant:

[xx-HV xxxx]

Opvallend is dat het kenteken [xx-HV xxxx] geen hits opleverde in EUCARIS met de peildatum 18 oktober 2012, en vermoedelijk niet gekoppeld is aan enig voertuig. Gezien de gelijkenis van de letter V en Y is het vermoeden dat dit door het Cervus systeem foutief geregistreerd is. Het kenteken is alleen om 13:54 uur geregistreerd, waarbij het voertuig Turnhout in komt rijden. Op 15 juli 2014 werd door mij opnieuw de registratie van het kenteken [xx-HV xxxx] bekeken. Opvallend is dat bij dit kenteken geen landcode is geregistreerd. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat het geen bestaand kenteken betreft. Bij het bekijken van de beelden afkomstig van de Mercedes Garage, Steenweg op Gierle te Turnhout, zag ik een personenauto die sterk lijkt op de BMW 1 serie voorzien van het kenteken [xx-HY xxxx] , wat kleur en vorm betreft, langs de camera passeren om 13:54 uur (tijd camerasysteem loopt ongeveer 1 minuut en 30 seconden achter) en Turnhout in rijdt.

12. Een geschrift, te weten een navolgend proces-verbaal pro Justitia met nummer 021871/2012 van 29 oktober 2012, opgemaakt door een officier van de Gerechtelijke politie te Antwerpen (België) (doorgenummerde dossierpagina’s 373-374).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Garage Mercedes, Steenweg op Gierle 355 te Turnhout

Op de beelden is te zien hoe het voertuig Volkswagen Golf van witte kleur komende uit de richting van de autosnelweg naar het centrum toe rijdt. Wij stellen tevens vast dat BMW 6 minuten en 46 seconden nadat de Golf in beeld is gekomen uit de richting van het centrum van Turnhout komt en zich verplaatst richting autosnelweg. Door ons werd het traject Mercedes garage – parking Health City – Mercedes garage bij normaal verkeer en op normale snelheid afgelegd. Het totale traject werd afgelegd in 6 minuten en 15 seconden.

Daar de nummerplaten van voormelde voertuigen niet zichtbaar zijn, werd gewerkt in combinatie met de nummerplaten geregistreerd via het Cervus-systeem van Turnhout. De volgorde van voorbijrijdende voertuigen werd gecontroleerd binnen het Cervus-systeem en zo doende kan met zekerheid gezegd worden dat de voertuigen op de videobeelden van de Mercedes wel degelijk de VW Golf met Nederlands kenteken [kenteken] en BMW 1 met Duits kenteken [xx-HY xxxx] betreffen.

13. Een geschrift, te weten een navolgend proces-verbaal pro Justitia met nummer 000083/2013 van 29 oktober 2012, opgemaakt door een officier(en) van de Gerechtelijke politie te Antwerpen (België) (doorgenummerde dossierpagina’s 365-366).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven als aanvulling op het proces-verbaal met nummer 021871/2012 (bewijsmiddel 12):

Uit verder nazicht van de camerabeelden van de Mercedes garage blijkt dat op het moment dat de witte Volkswagen Golf in beeld komt deze gekruist wordt door een BMW 1 serie van eenzelfde type en kleur als de eerder (het hof begrijpt: in het proces-verbaal met nummer 021871/12) vermelde BMW. Opvallend is dat net als bij de eerder vermelde BMW, het raam aan de bestuurderszijde open staat.

Wanneer wij deze BMW 1 serie volgen op de camerabeelden stellen wij vast dat deze onmiddellijk na het kruisen van de VW Golf hard in de remmen gaat. De bestuurder keert bruusk de BMW 1 serie en rijdt vervolgens verder in dezelfde richting (centrum Turnhout) als de VW Golf.

Uit het bovenstaande leiden wij af dat deze BMW 1 serie en de (het hof begrijpt: in proces-verbaal met nummer 021871/2012) geïdentificeerde BMW met kenteken [xx-HY xxxx] een en hetzelfde voertuig betreffen.

14. Een proces-verbaal van verhoor getuige van 28 januari 2014, opgemaakt door mr. A.M. Ruige, rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Amsterdam.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 28 januari 2014 tegenover de rechter-commissaris afgelegde verklaring van de getuige [getuige 9] :

Ik kwam aanrijden uit de richting van het centrum (het hof begrijpt: op 18 oktober 2012). Ik wilde de parking opdraaien (het hof begrijpt: van de Health City aan de Steenweg op Gierle in Turnhout) en zie een BMW mij tegemoet komen. Die kwam dus van de andere kant van de richting Ringlaan. Ik moest hem voor laten gaan en hij draaide de parking op. Ik dacht: ‘wie komt er nu met zo’n nummerplaat hier aanrijden’. Ik vond dat raar. Mijn eerste gedachte was ‘die persoon is hier ingedraaid met de gedachte dat dit een straat is’. Het was een Duitse nummerplaat. Ik heb ook de D van Duitsland gezien. Er is op de parking voor plaats om te parkeren. Ik had een goede plek want de BMW reed rechtdoor naar achteren. Dat vond ik ook raar want voor was plaats om te parkeren. Ik pakte mijn sporttas en sloot de wagen af en wandelde naar de ingang van Health City. Terwijl ik wandelde kwam de wagen relatief traag terugrijden van de achterste parking en reed hij de parking af richting centrum. Op dat moment dacht ik ‘die is verkeerd, die moet misschien een straat verder zijn’. Toen ik naar de ingang wandelde had ik heel kort oogcontact met de bestuurder. We keken elkaar recht aan. Als ik hem moet beschrijven dan zou ik zeggen dat het iemand van allochtone afkomst was. Voor ik naar binnen ging, heb ik nog gekeken en ik zag de BMW rechtsaf slaan richting centrum. Dat was de andere kant dan waar hij vandaan kwam. Toen hij aankwam draaide hij rechts de parking op en toen hij wegging is hij naar rechts uitgereden.

15. Een geschrift, te weten een proces-verbaal van verhoor getuige met nummer 006083/2013 van 26 maart 2013, opgemaakt door de politie te Antwerpen (België) (doorgenummerde dossierpagina’s 331-332).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 26 maart 2013 ten overstaan van de verbalisant afgelegde verklaring van de getuige [getuige 9]:

Ik stopte die dag (het hof begrijpt: op 18 oktober 2012) om 14.00 uur met werken, waarna ik rechtstreeks naar de Health City reed. Ik arriveerde daar met mijn wagen rond 14.10 uur - 14.15 uur.

16. Een proces-verbaal van verhoor getuige van 14 februari 2014, opgemaakt door mr. [rechter-commissaris] , rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Amsterdam.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 14 februari 2014 tegenover de rechter-commissaris afgelegde verklaring van de getuige [getuige 8] :

Het was 18 oktober (het hof begrijpt: 2012). Het was rond 14:00 uur. Ik stond op straat (het hof begrijpt: in de [straatnaam] in Turnhout) ter hoogte van ons appartementenblok, bij de auto van mijn vriendin. De BMW stond aan de overkant van de straat ter hoogte van de achterkant van de Harense Smit. De neus van de BMW stond richting de Steenweg op Gierle. Ik heb de auto niet lang gezien, misschien twee minuten. Op welke afstand ik stond toen ik dat zag? Als ik hier naar buiten kijk op het grasveld, dan schat ik dat van het hoge hek tot aan het liggende doel. Opmerking rechter-commissaris: Door de aanwezigen wordt die afstand geschat op ongeveer 25 tot 30 meter. De bestuurder zat alleen in de auto. De wagen stond met de voorkant aan de weg naar mij toe. Ik kon door de voorruit kijken. Er zat niemand naast hem. De auto was een BMW, antracietgrijs. Het was een recente auto met een Duitse kentekenplaat. De achterkant was afgekapt. Toen ik in mijn woning was keek ik door het raam naar buiten. Waarom? Ik vond de auto verdacht. Ik zag de auto vanuit mijn woning wegrijden. Hij reed naar de Steenweg op Gierle en sloeg linksaf.

De politie kwam de zaterdag erna langs. Ze vroegen of de auto met de persoon en die nummerplaat, of dat de chauffeur was die ik gezien had. Ik heb één foto van één auto gezien. Daarop was te zien een auto met een persoon achter het stuur. Dat was degene die ik gezien had. Die herkende ik. Waaraan ik hem herkende? Hij had een wit gekleed hemd aan. De foto die u mij laat zien, pagina 2686, is de foto die mij is getoond (het hof begrijpt: de foto waarop het voertuig met het kenteken [xx-HY xxxx] zichtbaar is).

17. Een geschrift, te weten een proces-verbaal van verhoor getuige met nummer 007004/2013 van 9 april 2013, opgemaakt door de politie te Antwerpen (België) (doorgenummerde dossierpagina’s 345-348).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 9 april 2013 ten overstaan van de verbalisant afgelegde verklaring van de getuige [getuige 8]:

De BMW had een Duitse nummerplaat, witte achtergrond met zwarte karakters. Aan de nummerplaat zag ik de D van Duitsland.

18. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2012273991-4 van 23 oktober 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 3] (dossierpagina 377).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als bevindingen van de verbalisanten:

Op 23 oktober 2012 omstreeks 2:42 uur kregen wij de opdracht om te gaan naar de Zaanstraat 378 te Amsterdam, alwaar een personenauto in brand zou staan. Ter plaatse aangekomen zagen wij dat er grote vlammen uit de auto kwamen. Wij hoorden een brandweerman zeggen dat er een smeulende jerrycan onder het voertuig lag. Wij zagen dat het uitgebrande voertuig een BMW 1 serie was, grijs van kleur. Het voertuig was voorzien van het kenteken [xx-HY xxxx] .

19. Een proces-verbaal van aangifte met nummer 2012273991-1 van 24 oktober 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 4] (doorgenummerde dossierpagina’s 384-385.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 24 oktober 2012 ten overstaan van verbalisant afgelegde verklaring van aangever [getuige 3] , wonende in [stad] , Duitsland:

Ik heb op 12 oktober 2012 een personenauto gehuurd van het merk BMW, type 120, kleur grijs en voorzien van het kenteken [xx-HY xxxx] bij de firma Hertz te Düsseldorf. Gisterochtend werd ik gebeld door uw collega dat de auto uitgebrand was.

20. Een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2012273991 van 24 mei 2013, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren T-389 en T-129 (doorgenummerde dossierpagina’s 423-435).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 24 mei 2013 ten overstaan van verbalisanten afgelegde verklaring van de verdachte [getuige 3]:

V: Aan wie heb jij dan een auto (het hof begrijpt hierna: De BMW met Duits kenteken [xx-HY xxxx] ) geleend?

A: Ik heb de auto in Duitsland op mijn naam gehuurd en die auto afgegeven aan een lange Marokkaan in Amsterdam bij café Atlas.

(…)

V: Wij willen graag weten wie die lange Marokkaan is. Jij vraagt ons of die lange Marokkaan jouw naam te horen krijgt. Je moet voor jezelf afwegen wat belangrijker is; jij zit hier nu voor betrokkenheid bij moord.

A: Die lange Marokkaan heet [afkorting voornaam verdachte] . Ik heb zijn naam niet eerder genoemd omdat ik bang was dat hij mijn naam te weten zou komen.

V: We tonen de verdachte een foto van verdachte [verdachte] . Wat is jouw reactie op deze foto?

A: Ja, dat is [afkorting voornaam verdachte] . Dit is de man aan wie ik de BMW heb uitgeleend. Hij noemde zichzelf [afkorting voornaam verdachte] .

V: Op 12 oktober 2012 heb jij de auto gehuurd, klopt dat?

A: Als dat in het contract staat is dat juist.

V: Welke dag heb je de auto afgegeven aan [afkorting voornaam verdachte] ?

A: Dezelfde dag. [afkorting voornaam verdachte] is alleen in de auto weggereden.

21. Een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2012273991/632533 van 24 mei 2013, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren T-389 en T-129 (doorgenummerde dossierpagina’s 446-456).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 24 mei 2013 ten overstaan van verbalisanten afgelegde verklaring van de verdachte [getuige 3]:

[naam 4] / [bijnaam 5] (hierna: [bijnaam 5] ) had mij een sms gestuurd, dat hij een huurauto nodig had voor een zeer goede vriend. Toen heb ik gezegd, ok, komt in orde. Ik heb een mooie auto uitgezocht. Met die auto ben ik naar Amsterdam gereden, naar [bijnaam 5] . Toen zijn we naar Fayrouz gereden en vervolgens samen naar [afkorting voornaam verdachte] die bij Atlas café stond en daar heb ik de BMW 1 serie aan [afkorting voornaam verdachte] overgedragen.

De dag dat ik van de politie hoorde dat de BMW was uitgebrand, 23 oktober 2012, ben ik naar Amsterdam gereden en heb ik [bijnaam 5] gesproken. Ik heb hem gevraagd wat er aan de hand was en wie er ging betalen voor de auto. [bijnaam 5] zei dat [afkorting voornaam verdachte] de borgsom zou betalen en dat ik mij niet druk moest maken en naar de politie moest gaan en vertellen dat ik de auto daar geparkeerd had.

V: Hoe noem jij jezelf via de telefoon?

A: [bijnaam 8] . Dit betekent wolf of vos.

22. Een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2012273991/632915 van 27 mei 2013, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren T-389 en T-129 (doorgenummerde dossierpagina’s 459-469).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 27 mei 2013 ten overstaan van verbalisanten afgelegde verklaring van de verdachte [getuige 3]:

Toen ik in Amsterdam aankwam ben ik naar Fayrouz gegaan. [bijnaam 5] was daar toen al. Ik zei tegen [bijnaam 5] dat de auto voor de deur stond en vroeg hem waar zijn vriend was. Ik heb nog gezegd dat de vriend van [bijnaam 5] niet geflitst moest worden. [bijnaam 5] antwoordde dat ik mij bij deze man geen zorgen hoefde te maken. We zijn vervolgens naar café Atlas gegaan met de BMW. We zijn kort naar binnen gegaan en toen meteen weer naar buiten. We stonden bij de BMW en toen kwam [afkorting voornaam verdachte] . We hebben elkaar begroet. [afkorting voornaam verdachte] zei: mooie auto. Hij liep om de auto heen. Ik gaf [afkorting voornaam verdachte] de sleutel. [afkorting voornaam verdachte] nam plaats in de auto en bekeek het interieur. Ik heb gezegd op te passen met flitsen en dat er geen krassen op moesten komen. Dit zei ik tegen [bijnaam 5] en [bijnaam 5] kon het tegen [afkorting voornaam verdachte] zeggen. [bijnaam 5] gaf mij het geld. Daarna is [afkorting voornaam verdachte] weggereden in de BMW. [bijnaam 5] heeft mij later betaald in verband met de bekeuringen.

23. De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep van
21 maart 2016. Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Ik kreeg de BMW (het hof begrijpt hierna: de BMW met het Duits kenteken [xx-HY xxxx] ) op 12 oktober 2012 bij de shisha lounge Atlas te Amsterdam in mijn bezit. Het telefoonnummer 5317 (het hof begrijpt hier en verder: [telefoonnummer 4] ) was van mij. Dit nummer gebruikte ik voor communicatie met mijn familie. De 5317 lag in de nacht van 17 op 18 oktober 2012 en op 18 oktober 2012 tot in de vroege avond in de BMW. Mijn zus had ten tijde van de gebeurtenissen een appartement in de [straatnaam] te Turnhout.

24. Een proces-verbaal van bevindingen betreffende een aanvulling op de bevindingen met betrekking tot de Duitse BMW [xx-HY xxxx] en het telefoonnummer [telefoonnummer 4] (deel III) met documentcode 2012273991/100952 van 14 januari 2014, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde verbalisant T-016 (doorgenummerde dossierpagina’s 2420-2451).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als bevindingen van de verbalisant:

18 oktober 2012

De eerstvolgende relevante registraties waren die van het kenteken [xx-HY xxxx] , om 03:15 uur en 03:21 uur bij de camera’s langs de Steenweg op Gierle te Turnhout, België. Uit verkeersgegevens blijkt dat de [telefoonnummer 4] om 3:16 uur en 3:17 uur een zendmast aanstraalt op de Lokerenstraat te Turnhout.

18-10-12

3:15:00

DNHY6600

Steenweg op Gierle, km-punt 1,050

Turnhout (België)

Flitspaal

18-10-12

03:16:29

[telefoonnummer 4]

Lokerenstraat

2300 Turnhout

Proximus

18-10-12

03:17:59

[telefoonnummer 4]

Lokerenstraat

2300 Turnhout

Proximus

18-10-12

03:21:18

DNHY6600

Steenweg op Gierle, (N140 KM 1,651 naar Gierle (stad uit)

Turnhout (België)

Cervus

25. Een proces-verbaal van bevindingen betreffende het uitlezen van de telefoon van [naam 1] met nummer 2012273991/6139481 van 24 februari 2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde verbalisant T-110 (los ingevoegd).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als bevindingen van de verbalisant:

Aanleiding

Op 26 mei 2013 omstreeks 01:50 uur werd in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam [naam 1] doodgeschoten. [naam 1] was in het bezit van twee mobiele telefoons, welke door een omstander zijn veiliggesteld en overgedragen aan de politie. Een van deze mobiele telefoons betrof een telefoon van het merk type Blackberry Gold 9790 met IMEI-nr. [nummer 5] .

NFI onderzoek

De telefoon met bovengenoemd IMEI-nummer is overgedragen aan het NFI. Op 9 december 2015 zijn door het NFI gegevens uit de Blackberry zichtbaar gemaakt. Deze e-mailberichten konden door het NFI niet digitaal worden veiliggesteld en zijn daarom ter plekke gefotografeerd.

Relevante communicatie

In de telefoon zijn meerdere contacten opgeslagen, waarmee communicatie is gevoerd. Naar aanleiding van de aanhouding van [getuige 3] op 23 mei 2013, had [naam 1] gesprekken met [bijnaam 7] , [bijnaam 2] en [bijnaam 6] . Deze gesprekken hebben betrekking op het onderzoek 13Valdia (het hof begrijpt: naar de moord op [slachtoffer] ).

Taalgebruik

In de chat gesprekken wordt regelmatig gebruik gemaakt van straattaal dat bestaat uit een combinatie van (soms verbasterde) Nederlandse, Marokkaanse en Surinaamse woorden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van chat-communicatie, dat wil zeggen het verkort weergeven van woorden.

Vertaling

De gesprekken zijn door tolken Surinaams en Marokkaans bekeken. Met de kennis uit de vertalingen en de kennis van straattaal heb ik vervolgens de gesprekken weten te duiden.

Analyse

De inhoud van de e-mailberichten zijn door mij in relatie tot het onderzoek 13Valdia geanalyseerd.

Identificatie ‘ [bijnaam 3] ’ en ‘ [bijnaam 4] ’ als [verdachte]

In de hieronder beschreven gesprekken komen steeds de namen ‘ [bijnaam 3] ’ en ‘ [bijnaam 4] ’ naar voren. [bijnaam 4] is het Surinaamse woord voor [bijnaam 3] . In een afzonderlijk proces-verbaal is door mij uiteen gezet waaruit dit (het hof begrijpt: dat met [bijnaam 3] en [bijnaam 4] de verdachte wordt bedoeld) dit blijkt.

Gesprekken met [bijnaam 6]

Datum tijd van aan inhoud vertaling

25-5-13

0:28 uur

[bijnaam 6]

Ze hebben vandaag [bijnaam 8] opgeruimd

opgeruimd = aangehouden

[bijnaam 8] = wolf

25-5-13

0:42 uur

[bijnaam 6]

Wie is [bijnaam 8] ?

25-5-13

0:42 uur

[bijnaam 6]

[bijnaam 8] is die jongen uit Duitsland

25-5-13

[bijnaam 6]

Voor wat dan bro? Pff

25-5-13

0:44 uur

[bijnaam 6]

In verband met de zaak van B

25-5-13

0:44 uur

[bijnaam 6]

Pff meen je niet

25-5-13

0:45 uur

[bijnaam 6]

Hij mond ze mond houden men

25-5-13

0:46 uur

[bijnaam 6]

Ja ik hoop het

25-5-13

0:47 uur

[bijnaam 6]

Ze hebben niks man bro, geloof me

25-5-13

0:48 uur

[bijnaam 6]

Ja maar volgens mij was die 1 serie op zijn naam

25-5-13

0:49 uur

[bijnaam 6]

Ja klopt

25-5-13

0:51 uur

[bijnaam 6]

(...) toen zei hij als dat ie door de duitse politie was gebeld en dat zij hem wilden spreken

25-5-13

0:52 uur

[bijnaam 6]

Ok heb je tegen hem gezegd stil te zijn

25-5-13

0:52 uur

[bijnaam 6]

Ja, sowieso bro en dat er niks aan de hand was

25-5-13

0:54 uur

[bijnaam 6]

Ok bro kut man maar gir inchallah

Komt goed op allah’s wil

Gesprekken met [bijnaam 2]

Dat um tijd van aan inhoud vertaling

25-5-13

[bijnaam 2]

Joo bro beetje terror man

Terror=erg

25-5-13

1:01 uur

[bijnaam 2]

Wat dan?

25-5-13

1:02 uur

[bijnaam 2]

Kan ik gwn texte

25-5-13

1:02 uur

[bijnaam 2]

Ja, toch wil zeggen over die [bijnaam 8] ?

[bijnaam 8] = [getuige 3]

25-5-13

1:03 uur

[bijnaam 2]

Jaa man, is terror man dat

25-5-13

1:04 uur

[bijnaam 2]

Pff ja man waar hebben ze hem getild

Getild= aangehouden

25-5-13

[bijnaam 2]

In ned meer weten ze niet is denk ik terror man of overdrijf ik

Terror = erg

25-5-13

1:06 uur

[bijnaam 2]

Ze moeten ergens beginnen denk dat ze auto hebben uitgelezen waar die geweest is die gps

25-5-13

1:05 uur

[bijnaam 2]

Veel buiten getekst met ze allen enz op meerdere plekken als weten waar die auto allemaal is geweest veeel cammies kunnen checken enz snap je me

Getekst= berichten verstuurd

Cammies = camera’s

25-5-13

1:10 uur

[bijnaam 2]

Pfff [bijnaam 3] de zeb

[bijnaam 3] = [verdachte]

Zeb=lul

25-5-13

1:11 uur

[bijnaam 2]

Is terror man als ze iemand verdenken en ze mogen van de wet dna afnemen en ze hebben zeker iets uit die auto gehaald dan is seks met loorr als ie alleen loesoe was dan geen stress je weet over welke auto ik het heb toch

Loorr = achter

Loesoe = weg

25-5-13

1:30 uur

[bijnaam 2]

Je bedoeld die 1serie toch

25-5-13

1:34 uur

[bijnaam 2]

Nee die andere

25-5-13

1:37 uur

[bijnaam 2]

Ik begrijp het niet meer. Hebben ze hem geklemd voor die witte of voor die 1-serie

Geklemd = aangehouden

25-5-13

1:39 uur

[bijnaam 2]

Voor die 1 maja reden achter mekaar als iemand in beeld komt dan tehset direct toch want ze hebben dna van die witte tog

Teheset=pakken

25-5-13

2:05 uur

[bijnaam 2]

Misschien handig om die tjap een advo te sturen voor ie gaat texten

Tjap= gozer

Texten= verklaren

25-5-13

2:10 uur

[bijnaam 2]

Zoeken morgen alles uit ik denk niet dat hij gaat teksten en denk dat ze niets hebben

25-5-13

2:10 uur

[bijnaam 2]

Ok inshallah

Inchalla= op Allah’s wil

25-5-13

2:11 uur

[bijnaam 2]

Met gammemsch kan ook ali b voor je regelen vanaf morgen werken wij daar aan een locco goede

Met gammemsch = maak je niet druk

Locco=gek

25-5-13

2:48 uur

[bijnaam 2]

Als ze echt iets hadden ze als eerste die [bijnaam 4] geslingerd daar binnen ermee en had hij al door laten schemeren bro naar ons toe

[bijnaam 4] = [bijnaam 3]

Geslingerd = aangehouden

25-5-13

2:50 uur

[bijnaam 2]

Koel blijven en hopen op het beste kunnen tijd niet meer terugdraaien stomme [bijnaam 3] weet niet waarom hij die fikt goed cleanen klaar

Cleanen = schoonmaken

25-5-13

2:52 uur

[bijnaam 2]

Ma hendan la optie walou waar maar waar kunnen alleen bidden en hopen pff

We hebben helemaal geen optie

25-5-13

2:54 uur

[bijnaam 2]

Ja zoeiezo komt goed inshallah hopen dat ie die paul de leeuw en [bijnaam 4] ze naam niet noemt oe saffi

[bijnaam 4] = verdachte

Gesprekken met [bijnaam 7]

Datum tijd van aan inhoud vertaling

25-5-13

1:54 uur

[bijnaam 7]

[bijnaam 3] had een 1serie gehuurd op iemand zijn naam toen dr tijd van die b actie reed die m enz die gozer is vandaag geslingerd door scotoe kk zooi

Scotoe= politie

25-5-13

2:09 uur

[bijnaam 7]

Ok bro. Die vriend van mij reed samen met [bijnaam 3] alle autos en [bijnaam 3] erachteraan met die 1serie hij zegt ze slingeren mij dan ook en is bang dat deze gozer gaat praten

[bijnaam 3] = [verdachte]

Slingeren = aanhouden

25-5-13

2:59 uur

[bijnaam 7]

Inchallah hoop dat die gozer niet [bijnaam 4] ze naam noemt die is geslingerd pff

Inchallah = god’s wil

[bijnaam 4] = [bijnaam 3] = [verdachte]

Geslingerd = aangehouden

25-5-13

3:01 uur

[bijnaam 7]

Maar kunnen we geen berichten sturen naar die man van beter hou je je kaken op elkaar???

25-5-13

3:02 uur

[bijnaam 7]

Neeman maar den zwz wel dat hij weet dat geen grapjes te maken hij is niet achterlijk

26. Een proces-verbaal van bevindingen betreffende (Bij)namen [verdachte] met nummer 2012273991/6209639 van 23 februari 2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde verbalisant T-110 (los ingevoegd).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als bevindingen van de verbalisant:

Dit proces-verbaal dient als aanvulling op het proces-verbaal met documentcode 6139481 (bewijsmiddel 25).

Tijdens mijn onderzoek naar de uitgelezen telefoon van [naam 1] komen steeds weer de namen [bijnaam 3] en [bijnaam 4] , naar voren.

In een bericht van [naam 1] aan [bijnaam 7] schrijft [naam 1] : “ [bijnaam 3] had een 1-serie gehuurd op iemand ze naam toen dr tijd van B actie reed ie m enz die gozer is vandaag geslingerd door scotoe kk zooi” [getuige 3] , geboren op 01 mei 1985, werd op donderdag 23 mei 2013 te 20.01 uur aangehouden. Uit het onderzoek is reeds gebleken dat [getuige 3] de BMW 1-serie heeft gehuurd op zijn eigen naam en deze heeft overgedragen aan [verdachte] in Amsterdam. [verdachte] heeft ook bevestigd het voertuig in gebruik te hebben gehad.

In een ander bericht (van 25-5-2013 te 2:09 uur) schrijft [naam 1] aan [bijnaam 7] : “jazeker bro, [bijnaam 3] is al weekje geleden overgeplaatst naar scheveningen volgens mij of ergens rotje die directeur van andere gevangenis vond m te gevaarlijk voor zo een gevangenis. Beter dan is hij weg bij die tattoorotzooi man.”

In het bovenstaande bericht geeft [naam 1] aan dat [bijnaam 3] een week geleden is overgeplaatst naar Scheveningen of Rotterdam en dat hij nu weg is bij die “Tattoorotzooi”.

Uit de SKDB-gegevens van [verdachte] blijkt dat hij van 11-03-2013 t/m 16-05-2013 gedetineerd zat in het huis van bewaring te Roermond en dat hij op 17-05-2013 werd overgeplaatst naar De Schie te Rotterdam (bijzondere afdeling) waar hij tot 02-04-2014 gedetineerd zat.

Op maandag 06 mei 2013 meldde [verdachte] zich bij het afdelingshoofd van de PI te Roermond. [verdachte] verklaarde te hebben gehoord dat een medegedetineerde, [naam 7] , geboren op [geboortedatum 2] , bezoek uit Amsterdam zou ontvangen. Deze [naam 7] zou, volgens [verdachte] , een neef zijn van [naam 8] of van één van zijn handlangers. [verdachte] is bang dat [naam 7] een opdracht gaat krijgen van zijn bezoeker(s).

Naar aanleiding van deze mogelijke dreiging op het leven van [verdachte] heb ik, T-110, op 15 mei 2013 contact opgenomen met het afdelingshoofd [naam 10] , waarna hij bevestigde dat [verdachte] de genoemde melding bij hem had gedaan. Dit is door mij gedaan binnen het onderzoek l3Sabula, de aanhouding van wijlen [naam 8] op de Dam. Er waren na deze aanhouding aanwijzingen dat [naam 8] bezig was met voorbereidingen van een aanslag op het leven van [verdachte] . Zo werd een papier met daarop een kenteken geschreven bij hem aangetroffen. Het voertuig gekoppeld aan dit kenteken was destijds in gebruik bij [verdachte] en familieleden. In aanvulling daarop verklaarde [naam 10] aan mij, kort en zakelijk weergegeven, het volgende:

‘ [verdachte] zit samen met de gedetineerde [naam 5] op de werkplaats. [naam 5] zit samen met [naam 7] op de afdeling. Dit is een andere afdeling dan die van [verdachte] . Wanneer [verdachte] en [naam 5] op de werkplaats zijn smoezen zij veelvuldig onderling, wat niet voor anderen te verstaan is. Na de melding van [verdachte] werd hij tijdelijk weggehaald van de werkplaats. Hierna heeft nog een gesprek plaatsgevonden tussen mij, de directeur en [verdachte] . In dit gesprek gaf [verdachte] aan dat hij verontwaardigd was over het feit dat hij niet meer naar de werkplaats mocht. [verdachte] gaf aan: “Als ik niet meer naar de werkzaal ga krijg ik geen info meer.“ [verdachte] vond dat hij gestraft werd voor het geven van informatie. Sinds gisteren mag [verdachte] weer naar de werkplaats. Dit omdat er niets is gebleken van een bezoeker uit Amsterdam bij de gedetineerde [naam 7] . Ook is er geen nieuwe informatie vanuit het GRIP.’

Het is mij ambtshalve bekend dat voornoemde [naam 5] één van de recent veroordeelde tattookillers is.

Gesprekken over [bijnaam 4]

In de Surinaamse taal betekent ‘ [bijnaam 4] ’ [bijnaam 3] . In straattaal wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Surinaamse en Marokkaanse woorden. In een bericht aan [bijnaam 2] schrijft [naam 1] : “Als ze echt iets hadden, dan hadden ze die [bijnaam 4] als eerste in de gevangenis aangehouden. En dan had hij dit al aan ons laten weten”. Met daar binnen wordt kennelijk gerefereerd aan de detentie van [verdachte] in verband met het onderzoek Fairport. In het gesprek tussen [naam 1] en [bijnaam 2] wordt afwisselend gesproken over de rol van [bijnaam 3] en [bijnaam 4] in combinatie tot het gebruik van de BMW1 serie. Uit de hele communicatie (het hof begrijpt: context) wordt duidelijk dat met [bijnaam 3] en [bijnaam 4] één en dezelfde persoon wordt bedoeld.

[bijnaam 4] / [bijnaam 3] in andere onderzoeken

In het onderzoek 13Ebetsu naar de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt, waar [verdachte]

nog maar net aan zijn belagers ontsnapt en twee vrienden van hem, [naam 11] en [naam 2]

, worden geliquideerd, zien we ook de naam [bijnaam 4] terugkomen.

Aantreffen Blackberry‘s [naam 2] (PD Staatsliedenbuurt).

Tijdens het onderzoek op de plaats delict zijn op de Van Bossestraat te Amsterdam bij het slachtoffer [naam 2] , ter hoogte van perceel 94 tot 96, twee mobiele telefoons van het merk Blackberry Curve, op straat aangetroffen. Deze telefoons zijn in beslag genomen. Op 29 december 2012, omstreeks 22:14 uur, ongeveer 15 minuten voor het schietincident Staatsliedenbuurt pingt [getuige 4] naar zijn broertje [naam 2] : ben je nog met “ [bijnaam 4] ”?

1 Omwille van de leesbaarheid van het arrest worden steeds uitsluitend de laatste 4 cijfers van een telefoonnummer genoemd.