Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:1371

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
23-03-2016
Datum publicatie
13-04-2016
Zaaknummer
15/800041-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Gelet op de verdenking en de omstandigheden van het onderhavige feit is het hof van oordeel dat sprake is van de zogenoemde 12-jaarsgrond (geschokte rechtsorde). Dat het feit in beperkte kring heeft plaatsgevonden doet daar niet aan af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15/800041-16

GERECHTSHOF AMSTERDAM,

MEERVOUDIGE STRAFKAMER, RAADKAMER

BESCHIKKING in raadkamer op het hoger beroep in de zaak van

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1965,

wonende te [adres],

thans verblijvende in het huis van bewaring Detentiecentrum Schiphol te Badhoevedorp,

tegen de beschikking van de rechtbank te Noord-Holland, locatie Alkmaar van 2 maart 2016, voor zover houdende bevel tot zijn gevangenhouding.

De feiten en de rechtsgang

Het hof heeft kennis genomen van de akte van de griffier van de rechtbank te Noord-Holland, locatie Alkmaar van 3 maart 2016, waarbij namens de verdachte hoger beroep is ingesteld van voormelde beschikking van die rechtbank.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep en heeft kennis genomen van de stukken betrekking hebbend op de voorlopige hechtenis van de verdachte en heeft gehoord de advocaat-generaal en de verdachte, bijgestaan door diens raadsvrouw mr. S.C. van Bunnik.

De beoordeling

Het hof verenigt zich met de beschikking waarvan beroep – voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen – en de gronden waarop deze berust.

Gelet op de verdenking en de omstandigheden van het onderhavige feit is het hof van oordeel dat sprake is van de zogenoemde 12-jaarsgrond (geschokte rechtsorde). Dat het feit in beperkte kring heeft plaatsgevonden doet daar niet aan af.

Gelet op de getuigenverklaringen en het feit dat de verdachte kennelijk verdovende middelen gebruikt die van invloed zijn op zijn psyche, is het hof van oordeel dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte een misdrijf zal begaan waardoor de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht.

Met betrekking tot het door de verdachte mondeling gedane verzoek tot schorsing overweegt het hof dat er sprake is van een zeer ernstig feit en de geschokte rechtsorde mede ten grondslag ligt aan de voorlopige hechtenis van de verdachte. Onder die omstandigheden kan van een schorsing alleen sprake zijn als zich zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen. Daarvan is niet gebleken.

Overigens is niet komen vast te staan dat de verdachte op medische gronden detentieongeschikt is noch dat de medische zorg zoals verstrekt in het huis van bewaring ontoereikend is. Derhalve zal het hof het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte afwijzen.

15 800041-16

De beslissing

Het hof:

WIJST AF het beroep tegen de bestreden beschikking, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen.

WIJST AF het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Deze beschikking is gegeven op 23 maart 2016 in raadkamer van dit hof door

mr. J.L. Bruinsma, voorzitter,

mrs. M.J.G.B. Heutink en J.W.P. van Heusden, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. K.D.M. de Lange als griffier.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van de verdachte.

Amsterdam, 23 maart 2016,

de advocaat-generaal