Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2016:1261

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
31-03-2016
Datum publicatie
07-04-2016
Zaaknummer
23-002113-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak medeplegen van of medeplichtigheid aan mensenhandel. Niet kan worden vastgesteld dat de verdachte wetenschap had van gedwongen prostitutie en/of uitbuiting van drie prostituees.

Eveneens vrijspraak van gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 23-002113-13

datum uitspraak: 31 maart 2016

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 18 april 2013 in de strafzaak onder parketnummer 13-708055-12 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] ( [geboorteland] ) op [geboortedatum] ,

adres: [adres] .

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 2 mei 2014, 22 juni 2015, 23 juni 2015, 25 juni 2015, 24 augustus 2015, 7 september 2015, 15 maart 2016 en 17 maart 2016, en overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Gelet op de in eerste aanleg door de rechtbank toegelaten wijzigingen is aan de verdachte ten laste gelegd dat:

1. primair:

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2007 tot en met 16 juli 2012 te Amsterdam en/of Alkmaar en/of Hoogeveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, in elk geval alleen, een ander of anderen te weten [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of één of meer andere vrouwen,

door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of dreiging met één of meer andere feitelijkheden en/of door afpersing en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie

heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of één of meer andere vrouwen,

en/of

heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of één of meer andere vrouwen in Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling

en/of

die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of een of meer andere vrouwen (telkens) met één van de voornoemde middelen heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (te weten: prostitutiewerkzaamheden)

en/of

met één of meer van de voornoemde middelen en/of omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of een of meer andere vrouwen zich daardoor beschikbaar stelde(n) tot het verrichten van arbeid of diensten (te weten: prostitutiewerkzaamheden),

en/of

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of een of meer andere vrouwen

en/of

die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of één of meer andere vrouwen met één of meer van de voornoemde middelen en/of omstandigheden heeft gedwongen en/of bewogen hem, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of één of meer andere vrouwen met of voor een derde

bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld en/of bedreiging met die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dat misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of die afpersing en/of die misleiding en/of dat opzettelijk voordeel trekken hierin dat verdachte en/of medeverdachte tezamen en in vereniging

Ten aanzien van die [slachtoffer 1]

- met die [slachtoffer 1] een (liefdes)relatie is aangegaan en/of heeft onderhouden, en/of

- die [slachtoffer 1] één of meermalen heeft gehuisvest (in Amsterdam) en/of die [slachtoffer 1] onderdak heeft verschaft en/of

- die [slachtoffer 1] (meermalen) onder druk heeft gezet en/of misleid en/of er (zodoende) toe heeft aangezet en/of heeft gebracht om in de prostitutie te werken en/of te blijven werken en/of

- (terwijl die [slachtoffer 1] prostitutiewerkzaamheden verrichte) (telefonisch en/of in persoon) die [slachtoffer 1] heeft gecontroleerd en/of laten controleren en/of

- die [slachtoffer 1] verantwoording heeft laten afleggen over en/of heeft gecontroleerd op haar werktijden en/of pauzes en/of hoeveel klanten zij heeft gehad en/of

- die [slachtoffer 1] heeft beperkt in haar bewegingsvrijheid door die [slachtoffer 1] haar paspoort aan hem en/of zijn medeverdachte te laten afgeven en/of haar paspoort van die [slachtoffer 1] af te pakken en/of

- (terwijl die [slachtoffer 1] prostitutiewerkzaamheden verrichte) (telkens) bij die [slachtoffer 1] informeert hoeveel klanten zij heeft gehad en/of hoeveel zij heeft verdiend en/of

- die [slachtoffer 1] heeft beperkt in haar bewegingsvrijheid en/of die [slachtoffer 1] (ten alle tijden) nauwlettend in de gaten heeft gehouden en/of laten houden en/of

- (dagelijks) alle dan wel een groot deel van de verdiensten uit de verrichtte prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 1] heeft afgepakt en/of afgenomen en/of door die [slachtoffer 1] heeft laten afstaan en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben voorgehouden dat verdachte een exclusieve relatie met haar had en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben voorgehouden dat hij kinderen en een toekomst met haar wilde en/of

- die [slachtoffer 1] in een sociaal isolement heeft/hebben gebracht en/of gehouden

Ten aanzien van die [slachtoffer 2]

- met die [slachtoffer 2] een (liefdes)relatie is aangegaan en/of heeft onderhouden, en/of

- die [slachtoffer 2] één of meermalen heeft gehuisvest (in Amsterdam) en/of die [slachtoffer 2] onderdak heeft verschaft en/of

- die [slachtoffer 2] (meermalen) onder druk heeft gezet en/of misleid en/of er (zodoende) toe heeft aangezet en/of heeft gebracht om in de prostitutie te werken en/of te blijven werken en/of

- voor die [slachtoffer 2] heeft gezorgd voor het vervoer van en/of naar de werkkamer en/of

- (terwijl die [slachtoffer 2] prostitutiewerkzaamheden verrichten) (telefonisch en/of in persoon) die [slachtoffer 2] heeft gecontroleerd en/of laten controleren en/of

- die [slachtoffer 2] heeft beperkt in haar bewegingsvrijheid en/of die [slachtoffer 2] (ten alle tijden) nauwlettend in de gaten heeft gehouden en/of laten houden en/of

- (dagelijks) alle dan wel een groot deel van de verdiensten uit de verrichtte prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 2] heeft afgepakt en/of afgenomen en/of door die [slachtoffer 2] heeft laten afstaan en/of

- die [slachtoffer 2] heeft/hebben voorgehouden dat verdachte een exclusieve relatie met haar had en/of

- die [slachtoffer 2] heeft/hebben voorgehouden dat hij kinderen en een toekomst met haar wilde en/of voor haar zou zorgen als ze zwanger zou raken en/of

- die [slachtoffer 2] in een sociaal isolement heeft/hebben gebracht en/of gehouden

Ten aanzien van die [slachtoffer 3]

- met die [slachtoffer 3] een (liefdes)relatie is aangegaan en/of heeft onderhouden, en/of

- die [slachtoffer 3] één of meermalen heeft gehuisvest (in Amsterdam) en/of die [slachtoffer 3] onderdak heeft verschaft en/of

- die [slachtoffer 3] (meermalen) onder druk heeft gezet en/of er (zodoende) toe heeft aangezet en/of heeft gebracht om in de prostitutie te werken en/of te blijven werken en/of

- voor die [slachtoffer 3] heeft gezorgd voor het vervoer van en/of naar de werkkamer en/of

- (terwijl die [slachtoffer 3] prostitutiewerkzaamheden verrichten) (telefonisch en/of in persoon) die [slachtoffer 3] heeft gecontroleerd en/of laten controleren en/of

- die [slachtoffer 3] door heeft laten werken als zij ongesteld is en/of

- die [slachtoffer 3] verantwoording heeft laten afleggen over en/of heeft gecontroleerd op haar werktijden en/of pauzes en/of hoeveel klanten zij heeft gehad en/of

- die [slachtoffer 3] heeft beperkt in haar bewegingsvrijheid en/of die [slachtoffer 3] (ten alle tijden) nauwlettend in de gaten heeft gehouden en/of laten houden en/of

- het telefoonverkeer en/of internetgebruik en/of e-mailverkeer van die [slachtoffer 3] in de gaten heeft gehouden of heeft laten houden en/of

- de bankpas/creditcard en/of het identiteitsbewijs van die [slachtoffer 3] heeft afgenomen en/of door die [slachtoffer 3] heeft laten afstaan en/of

- die [slachtoffer 3] een borstvergroting heeft laten ondergaan (zodat zij meer geld zou kunnen verdienen) en/of

- die [slachtoffer 3] een tatouage heeft laten zetten met de naam van verdachte of zijn mededader en/of

- die [slachtoffer 3] een/of meermalen heeft geslagen en/of geschopt en/of gestompt tegen haar hoofd en/of haar lichaan en/of

- die [slachtoffer 3] (toen zij weg wilde gaan) heeft bedreigd met de dood en/of

- (dagelijks) alle dan wel een groot deel van de verdiensten uit de verrichtte prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 3] heeft afgepakt en/of afgenomen en/of door die [slachtoffer 3] heeft laten afstaan en/of

- die [slachtoffer 3] een auto voor hem, verdachte heeft laten bekostigen en/of op haar naam heeft laten zetten;

1. subsidiair:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in of omstreeks de periode van 1 augustus 2007 tot en met 16 juli 2012

te Amsterdam en/of Alkmaar en/of Hoogeveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, in elk geval alleen, een ander of anderen te weten [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of één of meer andere vrouwen,

door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of dreiging met één of meer andere feitelijkheden en/of door afpersing en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie

heeft/hebben geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen, met oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of één of meer andere vrouwen,

en/of

heeft/hebben aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2]

en/of [slachtoffer 3] en/of één of meer andere vrouwen in Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling

en/of

die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of een of meer andere vrouwen (telkens) met één van de voornoemde middelen heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (te weten: prostitutiewerkzaamheden)

en/of

met één of meer van de voornoemde middelen en/of omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (één of meer van) zijn/hun mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of een of meer andere vrouwen zich daardoor beschikbaar stelde(n) tot het verrichten van arbeid of diensten (te weten: prostitutiewerkzaamheden),

en/of

opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 1]

en/of

[slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of een of meer andere vrouwen

en/of

die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of één of meer andere vrouwen met één of meer van de voornoemde middelen en/of omstandigheden heeft/hebben gedwongen en/of bewogen [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (één of meer van) zijn/hun mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of één of meer andere vrouwen met of voor een derde

bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld en/of bedreiging met die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dat misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of die afpersing en/of die misleiding en/of dat opzettelijk voordeel trekken hierin dat [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of medeverdachte tezamen en in vereniging

Ten aanzien van die [slachtoffer 1]

- met die [slachtoffer 1] een (liefdes)relatie is/zijn aangegaan en/of heeft/hebben onderhouden,

en/of

- die [slachtoffer 1] één of meermalen heeft/hebben gehuisvest (in Amsterdam) en/of die [slachtoffer 1] onderdak heeft/hebben verschaft en/of

- die [slachtoffer 1] (meermalen) onder druk heeft/hebben gezet en/of er (zodoende) toe heeft/hebben aangezet en/of heeft/hebben gebracht om in de prostitutie te werken en/of te blijven werken en/of

- (terwijl die [slachtoffer 1] prostitutiewerkzaamheden verrichte) (telefonisch en/of in persoon) die [slachtoffer 1] heeft/hebben gecontroleerd en/of laten controleren en/of

- die [slachtoffer 1] verantwoording heeft/hebben laten afleggen over en/of heeft/hebben gecontroleerd op haar werktijden en/of pauzes en/of hoeveel klanten zij heeft/hebben gehad en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben beperkt in haar bewegingsvrijheid door die [slachtoffer 1] haar paspoort aan hem en/of zijn medeverdachte te laten afgeven en/of haar paspoort van die [slachtoffer 1] af te pakken en/of

- (terwijl die [slachtoffer 1] prostitutiewerkzaamheden verrichte) (telkens) bij die [slachtoffer 1] informeert hoeveel klanten zij heeft/hebben gehad en/of hoeveel zij heeft/hebben verdiend en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben beperkt in haar bewegingsvrijheid en/of die [slachtoffer 1] (ten alle tijden) nauwlettend in de gaten heeft/hebben gehouden en/of laten houden en/of

- (dagelijks) alle dan wel een groot deel van de verdiensten uit de verrichtte prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 1] heeft/hebben afgepakt en/of afgenomen en/of

door die [slachtoffer 1] heef/hebben laten afstaan en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben voorgehouden dat verdachte een exclusieve relatie met haar had en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben voorgehouden dat hij kinderen en een toekomst met haar wilde en/of

- die [slachtoffer 1] in een sociaal isolement heeft/hebben gebracht en/of gehouden

Ten aanzien van die [slachtoffer 2]

- met die [slachtoffer 2] een (liefdes)relatie is aangegaan en/of heeft/hebben onderhouden,

en/of

- die [slachtoffer 2] één of meermalen heeft/hebben gehuisvest (in Amsterdam) en/of die [slachtoffer 2] onderdak heeft verschaft en/of

- die [slachtoffer 2] (meermalen) onder druk heeft/hebben gezet en/of er (zodoende) toe heeft/hebben aangezet en/of heeft/hebben gebracht om in de prostitutie te werken en/of te blijven werken en/of

- voor die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezorgd voor het vervoer van en/of naar de werkkamer

en/of

- (terwijl die [slachtoffer 2] prostitutiewerkzaamheden verrichten) (telefonisch en/of in persoon) die [slachtoffer 2] heeft/hebben gecontroleerd en/of laten controleren en/of

- die [slachtoffer 2] heeft/hebben beperkt in haar bewegingsvrijheid en/of die [slachtoffer 2] (ten alle tijden) nauwlettend in de gaten heeft/hebben gehouden en/of laten houden en/of

- (dagelijks) alle dan wel een groot deel van de verdiensten uit de verrichtte prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 2] heeft/hebben afgepakt en/of afgenomen

en/of

door die [slachtoffer 2] heeft/hebben laten afstaan en/of

- die [slachtoffer 2] heeft/hebben voorgehouden dat verdachte een exclusieve relatie met haar had en/of

- die [slachtoffer 2] heeft/hebben voorgehouden dat hij kinderen en een toekomst met haar wilde en/of voor haar zou zorgen als ze zwanger zou raken en/of

- die [slachtoffer 2] in een sociaal isolement heeft/hebben gebracht en/of gehouden

Ten aanzien van die [slachtoffer 3]

- met die [slachtoffer 3] een (liefdes)relatie is aangegaan en/of heeft/hebben onderhouden,

en/of

- die [slachtoffer 3] één of meermalen heeft/hebben gehuisvest (in Amsterdam) en/of die [slachtoffer 3] onderdak heeft/hebben verschaft en/of

- die [slachtoffer 3] (meermalen) onder druk heeft/hebben gezet en/of er (zodoende) toe Heeft/hebben aangezet en/of heeft/hebben gebracht om in de prostitutie te werken en/of te blijven werken en/of

- voor die [slachtoffer 3] heeft/hebben gezorgd voor het vervoer van en/of naar de werkkamer

en/of

- (terwijl die [slachtoffer 3] prostitutiewerkzaamheden verrichten) (telefonisch en/of in persoon) die [slachtoffer 3] heeft/hebben gecontroleerd en/of laten controleren en/of

- die [slachtoffer 3] door heeft/hebben laten werken als zij ongesteld is en/of

- die [slachtoffer 3] verantwoording heeft/hebben laten afleggen over en/of heeft/hebben gecontroleerd op haar werktijden en/of pauzes en/of hoeveel klanten zij heeft gehad en/of

- die [slachtoffer 3] heeft/hebben beperkt in haar bewegingsvrijheid en/of die [slachtoffer 3] (ten alle tijden) nauwlettend in de gaten heeft/hebben gehouden en/of laten houden en/of

- het telefoonverkeer en/of internetgebruik en/of e-mailverkeer van die [slachtoffer 3] in de gaten heeft/hebben gehouden of heeft/hebben laten houden en/of

- de bankpas/creditcard en/of het identiteitsbewijs van die [slachtoffer 3] heeft/hebben afgenomen en/of door die [slachtoffer 3] heeft/hebben laten afstaan en/of

- die [slachtoffer 3] een borstvergroting heef/hebben t laten ondergaan (zodat zij meer geld zou kunnen verdienen) en/of

- die [slachtoffer 3] een tatouage heeft/hebben laten zetten met de naam van [medeverdachte 2] en/of

- die [slachtoffer 3] een/of meermalen heeft/hebben geslagen en/of geschopt en/of gestompt tegen haar hoofd en/of haar lichaam en/of

- die [slachtoffer 3] (toen zij weg wilde gaan) heeft/hebben bedreigd met de dood en/of

- (dagelijks) alle dan wel een groot deel van de verdiensten uit de verrichtte prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 3] heeft/hebben afgepakt en/of afgenomen en/of door die [slachtoffer 3] heeft/hebben laten afstaan

- die [slachtoffer 3] een auto voor hem, verdachte heeft/hebben laten bekostigen en/of op haar naam heeft/hebben laten zetten;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf, verdachte, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2007 tot en met 16 juli 2012 te Amsterdam en/of Alkmaar en/of Hoogeveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en/of (telkens) behulpzaam is geweest door voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] in de gaten te houden en/of te controleren en/of hen/haar te vervoeren van en/of naar hun/haar werkplek (alwaar zij zich prostitueerde(n) en/of hen/haar (gescheiden) te vervoeren van en/of naar het Huis van Bewaring waar verdachten [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] gedetineerd zaten);

2:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2007 tot en met 16 juli 2012 te Amsterdam en/of Alkmaar en/of Hoogeveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, in elk geval alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft hij, verdachte, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in genoemde periode bij wijze van gewoonte, een of meer (contante) geldbedrag(en) en/of voorwerpen, te weten (telkens) een groot deel van de verdiensten uit de door [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of één of meer andere vrouwen verrichte prostitutiewerkzaamheden, verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen terwijl hij (telkens) wist dat die/dat voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit misdrijf/misdrijven;

3:

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2007 tot en met 16 juli 2012 te Amsterdam en/of Alkmaar en/of Hoogeveen, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, zijnde een samenwerkingsverband bestaande uit verdachte, [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en/of een of meer anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten:

- mensenhandel (artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht)

- witwassen (artikel 420bes/420ter van het Wetboek van Strafrecht)

- (gekwalificeerde) diefstal (artikel 311 Wetboek van Strafrecht) en/of

- overtreding van artikel 26 juncto 55 Wet Wapens en Munitie;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Gevoerde verweren en uitdrukkelijk onderbouwde standpunten

Het hof heeft ter terechtzitting in hoger beroep ingestemd met de door de verdediging en het openbaar ministerie voorgestane werkwijze dat in eerste aanleg gevoerde verweren en onderbouwde standpunten als voorgedragen konden worden beschouwd, mits deze integraal deel zouden uitmaken van de pleitnota in hoger beroep onderscheidenlijk het requisitoir in hoger beroep. Derhalve worden de in eerste aanleg gevoerde verweren en onderbouwde standpunten die niet in de pleitnota in hoger beroep respectievelijk het requisitoir in hoger beroep zijn opgenomen, in dit arrest niet besproken.

Het hof heeft daarnaast ingestemd met de verwijzing in het onderhavige pleidooi naar de verweren die door de raadslieden van de medeverdachten zijn voorgedragen zodat deze, voor zover van toepassing, ook in het onderhavige arrest zullen worden besproken.

Geldigheid van inleidende dagvaarding voor wat betreft feit 2

Het hof is van oordeel dat de in feit 2 opgenomen zinsnede “en/of één of meer andere vrouwen” onvoldoende feitelijk is, zodat de tenlastelegging ten aanzien van die zinsnede niet voldoet aan artikel 261 Wetboek van Strafvordering en de inleidende dagvaarding in zoverre nietig is.

De raadsman heeft voorts betoogd dat de tenlastelegging voor wat betreft feit 2 nietig is omdat de omschrijving daarvan ten aanzien van de voorwerpen die de verdachte zou hebben verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, onvoldoende feitelijk is en de verdachte niet weet waartegen hij zich moet verdedigen.

Het hof verwerpt dit verweer, aangezien de omschrijving van feit 2 inhoudt dat het witwassen ziet op de verdiensten van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] uit prostitutiewerkzaamheden, welke omschrijving in het licht van artikel 261 Sv voldoende feitelijk is, terwijl niet aannemelijk is geworden dat de verdachte niet wist waartegen hij zich moest verdedigen.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Door de verdediging is betoogd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk is in de vervolging van de verdachte op de volgende gronden.

I. De politie heeft de verdachten en getuigen beïnvloed: tegen [slachtoffer 3] is gezegd dat ze haar auto, die in beslag was genomen, pas terug zou krijgen als ze aangifte zou doen; de moeder van [slachtoffer 3] is onder druk gezet om te verklaren dat [slachtoffer 3] slachtoffer was; volgens [slachtoffer 1] heeft de politie haar “helemaal gek gemaakt” en is haar gezegd dat ze het onder haar in beslag genomen geld pas terug zou krijgen als ze aangifte zou doen; de politie heeft de liefde van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] voor [medeverdachte 1] , alsmede [slachtoffer 2s] zwangerschap gebruikt om deze getuigen tegen elkaar uit te spelen.

II. Het openbaar ministerie heeft aanvankelijk processtukken die vooral bestonden uit ontlastende verklaringen aan de verdediging onthouden. Deze stukken zijn pas later in het dossier gevoegd.

III. In het kader van rechtshulpverzoeken zijn getuigen gehoord, onder wie dr. [dokter] in België , zonder dat de rechter-commissaris en de verdediging hierover zijn geïnformeerd. In het kader van de waarheidsvinding had de verdediging in de gelegenheid moeten worden gesteld bij die verhoren aanwezig te zijn, temeer nu een gerechtelijk vooronderzoek liep. Doordat dit niet is gebeurd, is sprake van “schending van het aanwezigheidsrecht” en zijn de rechten en belangen van de verdachte onherstelbaar geschaad.

IV. Het openbaar ministerie heeft vooringenomen gehandeld doordat eenzijdig opsporingsonderzoek is verricht, louter gericht op de bewijsgaring tegen “de groep van [bijnaam van medeverdachte 1] ”, waardoor in het bijzonder de onbetrouwbaarheid van de verklaringen van [slachtoffer 4] is verdoezeld.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

In zaak A:

Ad I

Het hof acht geenszins aannemelijk dat de politie tegen [slachtoffer 3] heeft gezegd dat ze haar auto pas terug zou krijgen als ze aangifte zou doen noch dat aan haar moeder is verteld wat ze moest verklaren. Evenmin is aannemelijk dat ongeoorloofde druk is uitgeoefend op [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , terwijl tevens moet worden geconstateerd dat, voor zover zij al enige druk van de kant van de politie hebben ondervonden, dit geen effect heeft gehad, nu geen van beiden aangifte tegen de verdachte heeft gedaan.

Enig vormverzuim kan derhalve niet worden vastgesteld.

Ad II

Voor zover het onthouden van de genoemde stukken aan de verdediging als een vormverzuim moet worden aangemerkt, is dit in een later stadium hersteld, zodat artikel 359a Sv daarop niet van toepassing is.

Ad III

Nu in het verweer slechts in het algemeen wordt gesproken van “rechtshulpverzoeken”, van de gehoorde “getuigen” alleen dr. [dokter] bij naam is genoemd en voorts op geen enkele wijze is geconcretiseerd waarom de rechten en belangen van de verdachte “onherstelbaar zijn geschaad”, voldoet het niet aan de daaraan te stellen eisen, zodat het geen respons behoeft.

Ad IV

De omstandigheid dat het opsporingsonderzoek was gericht op “de groep van [bijnaam van medeverdachte 1] ” kan geen bevreemding hebben gewekt, nu ten aanzien van die groep, bestaande uit onder anderen de verdachte en zijn medeverdachten, verdenking bestond van (medeplegen van) mensenhandel. Niet aannemelijk is geworden dat politie en openbaar ministerie daarbij “eenzijdig” te werk zijn gegaan en/of “vooringenomen” hebben gehandeld; overigens is niet nader toegelicht wat daaronder in dit verband moet worden verstaan.

Het voorgaande brengt het hof tot de slotsom dat door politie en/of openbaar ministerie geen ernstige inbreuk is gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte tekort is gedaan aan zijn recht op een eerlijk proces. Het hof vermag voorts niet in te zien, anders dan door de verdediging is gesteld, dat zich een “fundamentele inbreuk” heeft voorgedaan waardoor het wettelijk systeem in de kern is geraakt.

Het verweer wordt dan ook in al zijn onderdelen verworpen.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1 (naar het hof begrijpt: primair), 2 en 3 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en aftrek van voorarrest.

Vrijspraak feiten 1, primair en subsidiair, 2 en 3

Uit de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting valt af te leiden dat de verdachte de als prostituees werkzame [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] heeft vervoerd, zich regelmatig op de Wallen in de omgeving van hun werkplek ophield, in het bijzonder in gezelschap van medeverdachte [medeverdachte 1] en dat hij voor [medeverdachte 1] klusjes opknapte en een niet bij zijn gebleken geringe inkomsten passend uitgavenpatroon had.

Dat is echter onvoldoende voor de conclusie dat de verdachte zich (tezamen en in vereniging met een ander of anderen) schuldig heeft gemaakt aan de hem onder 1 primair ten laste gelegde mensenhandel ten aanzien van deze [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] , noch dat hij, als onder 1 subsidiair ten laste gelegd, medeplichtig is geweest aan door anderen gepleegde mensenhandel nu uit bedoelde feiten en omstandigheden niet met voldoende zekerheid kan worden afgeleid dat de verdachte wetenschap had van, of (voorwaardelijk) opzet had op, de (gedwongen) prostitutie en/of uitbuiting van voornoemde prostituees, voor zover daarvan sprake was. Ook overigens kan hiervoor geen concreet aanknopingspunt worden gevonden in het dossier of het verhandelde ter terechtzitting.

Evenmin is komen vast te staan dat de verdachte opzettelijk verdiensten van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] of [slachtoffer 3] uit prostitutiewerkzaamheden heeft verworven, voorhanden gehad of overgedragen noch dat hij heeft deelgenomen aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk had, zodat het hof evenmin tot een bewezenverklaring van de onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten komt.

Hetgeen door de advocaat-generaal terzake is aangevoerd, brengt het hof niet tot een ander oordeel.

Het voorgaande brengt mee dat de van alle hem ten laste gelegde feiten moet worden vrijgesproken.

Schadevergoedingsmaatregel

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof ten behoeve van [slachtoffer 3] de schadevergoedingsmaatregel tot een bedrag van € 136.800 – met hoofdelijke aansprakelijkheid – zal opleggen.

De raadsman heeft de hof verzocht deze vordering naast zich neer te leggen.

Het hof overweegt dat de verdachte niet voor een strafbaar feit wordt veroordeeld en hem derhalve geen straf wordt opgelegd, zodat het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel niet mogelijk is.

Beslag

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de onder de verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven scooters verbeurd zal verklaren en de in beslag genomen en niet teruggegeven pepperspray aan het verkeer zal onttrekken.

Het hof overweegt en beslist als volgt.

De scooter met beslagnummer [beslagnummer 1] behoort [slachtoffer 1] toe en zal aan haar worden teruggegeven.

De scooter met beslagnummer [beslagnummer 2] zal ten behoeve van de rechthebbende worden bewaard, nu niet vastgesteld kan worden aan wie deze toebehoort.

De spuitbus met pepperspray ( [beslagnummer 3] ) behoort aan de verdachte toe en zal aan hem worden teruggegeven.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart de dagvaarding ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde nietig ten aanzien van de zinsnede “en/of één of meer andere vrouwen”.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 1 subsidiair, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Gelast de teruggave aan de verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- 1.00 STK Spuitbus 50 ml pepperspray ( [beslagnummer 3] ).

Gelast de teruggave aan [slachtoffer 1] van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- 1.00 STK Scooter [kentekennummer 1 en model] ( [beslagnummer 1] ).

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- 1.00 STK Scooter [kentekennummer 2] ( [beslagnummer 2] ).

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. W.M.C. Tilleman, mr. A.M. van Woensel en mr. F.M.D. Aardema, in tegenwoordigheid van mr. S. Egidi, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 31 maart 2016.