Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:5753

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
14-10-2015
Datum publicatie
13-04-2016
Zaaknummer
13/654195-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Schorsing ondanks geschokte rechtsorde. Gelet op de inhoud van het reclasseringsrapport van 12 oktober 2015 en de medische informatie met betrekking tot de moeder van de verdachte, acht het hof zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden aanwezig.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13/654195-15

GERECHTSHOF AMSTERDAM,

MEERVOUDIGE STRAFKAMER, RAADKAMER

BESCHIKKING in raadkamer op het hoger beroep in de zaak van

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1971,

wonende te [adres],

thans verblijvende in het huis van bewaring Het Schouw te Amsterdam,

tegen de beschikking van de rechtbank te Amsterdam van 7 september 2015, voor zover houdende bevel tot zijn gevangenhouding.

De feiten en de rechtsgang

Het hof heeft kennis genomen van de akte van de griffier van de rechtbank te Amsterdam van 9 september 2015, waarbij namens de verdachte hoger beroep is ingesteld van voormelde beschikking van die rechtbank.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep en heeft kennis genomen van de stukken betrekking hebbend op de voorlopige hechtenis van de verdachte en heeft gehoord de advocaat-generaal en de verdachte, bijgestaan door diens raadsman P. Jeeninga.

Bij beschikking van 30 september 2015 heeft het hof geoordeeld dat het sprake is van voldoende ernstige bezwaren ten aanzien van de op de vordering inbewaringstelling vermelde feiten en het beroep tegen de bestreden beschikking, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, afgewezen.

Voorts heeft het hof de beslissing met betrekking tot het mondeling gedane schorsingsverzoek aangehouden tot de raadkamerbehandeling van 14 oktober 2015.

De beoordeling

Gelet op de inhoud van het reclasseringsrapport van 12 oktober 2015 en de medische informatie met betrekking tot de moeder van de verdachte, acht het hof zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, als bedoeld in de beschikking van 30 september 2015, aanwezig. Het hof zal daarom de voorlopige hechtenis van de verdachte onder de door de reclassering voorgestelde voorwaarden schorsen. Het hof zal daarbij echter niet de voorgestelde mogelijkheid tot klinische opname voor de duur van maximaal 7 weken opnemen. Het opleggen van die voorwaarde verdraagt zich niet met het feit dat de voorlopige hechtenis mede wordt geschorst om de verdachte in de gelegenheid te stellen tijd met zijn terminaal zieke moeder door te brengen.

De beslissing

Het hof:

SCHORST het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte met ingang van donderdag

15 oktober 2015, 9.00 uur, tot aan de inhoudelijke behandeling van zijn zaak, welke beslissing afzonderlijk zal worden geminuteerd.

Deze beschikking is gegeven op 14 oktober 2015 in raadkamer van dit hof door

mr. J.L. Bruinsma , voorzitter,

mrs. M.W. Groenendijk en T. de Bont, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. S.A.M. Borg als griffier.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van de verdachte.

Amsterdam, 14 oktober 2015,

de advocaat-generaal

13/654195-15

[....]

[....]

[....]

[....]

[....]

[....]