Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:5750

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
15-10-2015
Datum publicatie
13-04-2016
Zaaknummer
15/800402-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Hoger beroep tegen bevel gevangenhouding. Geschokte rechtsorde en recidivegevaar. Beroep op gelijkheidsbeginsel verworpen. Mondeling gedane schorsingsverzoek afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15/800402-15

GERECHTSHOF AMSTERDAM,

MEERVOUDIGE STRAFKAMER, RAADKAMER

BESCHIKKING in raadkamer op het hoger beroep in de zaak van

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1984,

wonende te [adres],

thans verblijvende in P.I. Rotterdam, locatie Hoogvliet te Rotterdam,

tegen de beschikking van de rechtbank te Noord-Holland, locatie Alkmaar van 23 september 2015, voor zover houdende bevel tot zijn gevangenhouding.

De feiten en de rechtsgang

Het hof heeft kennis genomen van de akte van de griffier van de rechtbank te Noord-Holland, locatie Alkmaar van 25 september 2015, waarbij namens de verdachte hoger beroep is ingesteld van voormelde beschikking van die rechtbank.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep en heeft kennis genomen van de stukken betrekking hebbend op de voorlopige hechtenis van de verdachte en heeft gehoord de advocaat-generaal en de verdachte, bijgestaan door diens raadsman mr. J.H.S. Vogel.

De beoordeling

Het hof verenigt zich met de beschikking waarvan beroep – voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen - en de gronden waarop deze berust, met uitzondering van de onderzoeksgrond, nu de advocaat-generaal heeft medegedeeld dat deze kan komen te vervallen.

Gelet op de ernst en aard van de verdenking en met name de rol die de verdachte lijkt te hebben gespeeld in het geheel, is het hof van oordeel dat er sprake is van een geschokte rechtsorde, in die zin dat aannemelijk is dat de vrijlating van de verdachte thans een zodanig publiek onbehagen teweeg zal brengen dat dit zou leiden tot maatschappelijke onrust.

Op grond van de ernst en de aard van de verdenking en gelet op de justitiële documentatie van de verdachte en het feit dat het onderliggende conflict nog niet is opgelost, is het hof van oordeel dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte een misdrijf zal begaan waardoor de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht.

Het beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt verworpen nu het dossier aanwijzingen bevat dat de rol van de verdachte anders is geweest dan die van de medeverdachten. Het dossier bevat aanwijzingen dat de verdachte de initiatiefnemer is geweest van de confrontatie.

Met betrekking tot het door de verdachte mondeling gedane verzoek tot schorsing overweegt het hof dat er sprake is van een zeer ernstig feit en een geschokte rechtsorde. Onder die omstandigheden kan van een schorsing alleen sprake zijn als zich zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen. Daarvan is niet gebleken. Om die reden zal het hof het verzoek van de verdachte afwijzen, omdat het belang dat de verdachte heeft bij zijn invrijheidstelling niet opweegt tegen de gewichtige redenen van maatschappelijke veiligheid die in het bevel tot zijn gevangenhouding zijn aangewezen, welke ook thans nog grond geven tot voortduring van zijn vrijheidsbeneming.

15/800402-15

De beslissing

Het hof:

WIJST AF het beroep tegen de bestreden beschikking, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen.

WIJST AF het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Deze beschikking is gegeven op 15 oktober 2015 in raadkamer van dit hof door

mr. J.L. Bruinsma, voorzitter,

mrs. M.W. Groenendijk en T. de Bont, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. S.A.M. Borg als griffier.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van de verdachte.

Amsterdam, 15 oktober 2015,

de advocaat-generaal