Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:5745

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
01-07-2015
Datum publicatie
13-04-2016
Zaaknummer
13/669100-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Nu uit het dossier naar voren komt dat mogelijk sprake is van psychische problematiek waarvoer nog een nadere rapportage is gevraagd, is het hof van oordeel dat er sprake is van recidivegevaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13/669100-15

GERECHTSHOF AMSTERDAM,

MEERVOUDIGE STRAFKAMER, RAADKAMER

BESCHIKKING in raadkamer op het hoger beroep in de zaak van

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Marokko) op [geboortedag] 1972,

wonende te [adres],

thans verblijvende in het huis van bewaring Het Schouw te Amsterdam,

tegen de beschikking van de rechtbank te Amsterdam van 8 juni 2015, houdende bevel tot zijn gevangenhouding.

De feiten en de rechtsgang

Het hof heeft kennis genomen van de akte van de griffier van de rechtbank te Amsterdam van 9 juni 2015, waarbij namens de verdachte hoger beroep is ingesteld van voormelde beschikking van die rechtbank.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep en heeft kennis genomen van de stukken betrekking hebbend op de voorlopige hechtenis van de verdachte en heeft gehoord de advocaat-generaal en de verdachte, bijgestaan door diens raadsvrouw mr. N.C. Reehuis.

De beoordeling

Het hof verenigt zich met de beschikking waarvan beroep en de gronden waarop deze berust.

Nu de beschuldiging ziet op een poging tot moord/doodslag en niet op voorhand vaststaat dat de toegebrachte steken nimmer fataal zouden kunnen zijn, is het hof anders dan de raadsvrouw van oordeel dat er voldoende ernstige bezwaren aanwezig zijn voor het primair op de vordering opgenomen feit.

Gelet op de ernst van de verdenking is het hof van oordeel dat sprake is van een geschokte rechtsorde. Nu uit het dossier naar voren komt dat mogelijk sprake is van psychische problematiek waarover nog een nadere rapportage is gevraagd, is het hof van oordeel dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte een misdrijf zal begaan waardoor de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht.

Met betrekking tot het door de verdachte mondeling gedane verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis geldt, gelet op hetgeen hierboven is overwogen, dat dit verzoek moet worden afgewezen, omdat het belang dat de verdachte heeft bij zijn invrijheidstelling niet opweegt tegen de gewichtige redenen van maatschappelijke veiligheid die in het bevel tot zijn gevangenhouding zijn aangewezen, welke ook thans nog grond geven tot voortduring van zijn vrijheidsbeneming.

13/669100-15

De beslissing

Het hof:

WIJST AF het beroep tegen de bestreden beschikking.

WIJST AF het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Deze beschikking is gegeven op 1 juli 2015 in raadkamer van dit hof door

mr. M.J.G.B. Heutink, voorzitter,

mrs. H.S.G. Verhoeff en J.L. Bruinsma, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. S.A.M. Borg als griffier.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van de verdachte.

Amsterdam, 1 juli 2015,

de advocaat-generaal