Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:5621

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
15-12-2015
Datum publicatie
06-01-2016
Zaaknummer
14/00707 tot en met 14/00711
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2014:8579, Bekrachtiging/bevestiging
Cassatie: ECLI:NL:HR:2018:630
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Douane. Indeling van zogenaamde ‘large format informatiedisplays’ met LCD-scherm (monitors) onder GS-postonderverdeling 8528 59. De monitors zijn niet ontworpen voor het werk op korte afstand, maar als informatieschermen (displays) voor gebruik in openbare ruimtes. Het Hof oordeelt dat geen sprake is van uitsluitend of hoofdzakelijk gebruik in een automatisch gegevensverwerkend systeem. De monitors worden daarom ingedeeld onder GN-onderverdeling 8528 59 40 als ‘andere monitors met lcd-scherm’

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2016-0086
DouaneUpdate 2016-0061
Viditax (FutD), 20-04-2018
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Kenmerken 14/00707 tot en met 14/00711

15 december 2015

uitspraak van de meervoudige douanekamer

op de hoger beroepen van

[X B.V.] te [Z] , belanghebbende,

tegen de uitspraak in de zaken met kenmerken HAA 13/3433 tot en met 13/3437 van de rechtbank Noord-Holland (hierna: de rechtbank) in het geding tussen

belanghebbende

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, de inspecteur.

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

Belanghebbende heeft vijf bindende tariefinlichtingen (hierna: BTI’s) aangevraagd voor monitoren, alle omschreven als ‘large format LCD display’ (hierna: ‘LFD’).

1.2.

De inspecteur heeft op deze verzoeken de volgende vijf BTI’s afgegeven:

- dagtekening 24 april 2013 BTI ( [nr. 2] ) voor monitor type [b] ,

- dagtekening 24 april 2013 BTI ( [nr. 3] ) voor monitor type [c] ,

- dagtekening 24 april 2013 BTI ( [nr. 4] ) voor monitor type [d] ,

- dagtekening 24 april 2013 BTI ( [nr. 5] ) voor monitor type [e] ,

- dagtekening 26 april 2013 BTI ( [nr. 1] ) voor monitor type [a] ,

waarbij de monitoren alle zijn ingedeeld onder onderverdeling 8528 59 40 van de GN.

1.3.

Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen deze vijf BTI’s. Bij uitspraken op bezwaar van 2 juli 2013 heeft de inspecteur de bezwaren afgewezen en de BTI’s gehandhaafd.

1.4.

Belanghebbende is tegen die uitspraken in beroep gekomen bij de rechtbank. Bij uitspraak van 18 augustus 2014 heeft de rechtbank de ingestelde beroepen ongegrond verklaard.

1.5.

De tegen deze uitspraak door belanghebbende ingestelde hoger beroepen zijn bij het Hof ingekomen op 26 september 2014, aangevuld bij brief van 24 oktober 2014. De inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

1.6.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 17 november 2015. Van het verhan-delde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat met deze uitspraak wordt meegezonden.

2 Feiten

2.1.

De rechtbank heeft in haar uitspraak de volgende feiten vastgesteld. Belanghebbende wordt daarin aangeduid als ‘eiseres’ en de inspecteur als ‘verweerder’:

“Eiseres heeft een vijftal bti’s aangevraagd voor LFD’s (large format informatiedisplays met LCD-scherm) oftewel monitoren (hierna: de goederen). Zij heeft in deze aanvragen verzocht om de goederen in te delen onder taric-code 8528 51 00 90 ( [a] ) of 8531 20 40 90 (overige).

In de bti met kenmerk [nr. 1] (betreffende het product [a] ) is het product als volgt omschreven:

“Een 70” lcd kleurenmonitor met -volgens opgave- onder andere de volgende uiterlijke en technische kenmerken:

- een candela van 600 cd/m2;

- een pixel pitch van 0,807;

- met aansluitingen voor DVI-D, D-sub, CVBS, RS232, HDMI, BNC en AV;

- een aspect ratio van 16:9;

- een maximale resolutie van 1920 x 1080 pixels;

- met afmetingen van 1668 x 989 x 138 mm;

- met een gewicht van 81,7 kg.

De monitor is van de soort die niet uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem zoals bedoeld bij GS-post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur. De monitor wordt tezamen verpakt met niet karakterbepalende goederen zoals een afstandsbediening, diverse kabels en een gebruiksaanwijzing.”

In de bti met kenmerk [nr. 2] (betreffende het product [b] ) is het product als volgt omschreven:

“Een 55” lcd kleurenmonitor met -volgens opgave- onder andere de volgende uiterlijke en technische kenmerken:

- een candela van 700 cd/m2;

- een pixel matrix van 0,21 x 0,63;

- met aansluitingen voor RGB, display port, DVI-D, D-sub, CVBS, RS232, HDMI, RJ45, AV, audio en usb;

- een aspect ratio van 16:9;

- een maximale resolutie van 1920 x 1080 pixels;

- een sleuf voor een SIM (slide in module);

- een ingebouwde video matrix processor;

- met afmetingen van 1263,8 x 741,7 x 136,3 mm;

- met een gewicht van 35,5 kg.

De monitor is van de soort die niet uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem zoals bedoeld bij GS-post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur. De monitor wordt tezamen verpakt met niet karakterbepalende goederen zoals een afstandsbediening, diverse kabels en een gebruiksaanwijzing.

(…)”

In de bti met kenmerk [nr. 3] (betreffende het product [c] ) is het product als volgt omschreven:

“Een 46” lcd kleurenmonitor met -volgens opgave- onder andere de volgende uiterlijke en technische kenmerken:

- een candela van 700 cd/m2;

- een pixel pitch van 0,7455;

- met aansluitingen voor RGB, display port, DVI-D, D-sub, CVBS, RS232, HDMI, RCA;

- een aspect ratio van 16:9;

- een maximale resolutie van 1366 x 768 pixels;

- een sleuf voor een SIM (slide in module);

- een ingebouwde video matrix processor;

- met afmetingen van 1263,8 x 741,7 x 136,3 mm;

- met een gewicht van 26,3 kg.

De monitor is van de soort die niet uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem zoals bedoeld bij GS-post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur. De monitor wordt tezamen verpakt met niet karakterbepalende goederen zoals een afstandsbediening, diverse kabels en een gebruiksaanwijzing.

(…)”

In de bti met kenmerk [nr. 4] (betreffende het product [d] ) is het product als volgt omschreven:

“Een 46” lcd kleurenmonitor met -volgens opgave- onder andere de volgende uiterlijke en technische kenmerken:

- een candela van 450 cd/m2;

- een pixel pitch van 0,7455;

- met aansluitingen voor RGB, display port, DVI-D, D-sub, CVBS, RS232, HDMI, RCA;

- een aspect ratio van 16:9;

- een maximale resolutie van 1366 x 768 pixels;

- een sleuf voor een SIM (slide in module);

- een ingebouwde video matrix processor;

- met een gewicht van 19,3 kg.

De monitor is van de soort die niet uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem zoals bedoeld bij GS-post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur. De monitor wordt tezamen verpakt met niet karakterbepalende goederen zoals een afstandsbediening, diverse kabels en een gebruiksaanwijzing.

(…)”

In de bti met kenmerk [nr. 5] (betreffende het product [e] ) is het product als volgt omschreven:

“Een 46” lcd kleurenmonitor met -volgens opgave- onder andere de volgende uiterlijke en technische kenmerken:

- een candela van 700 cd/m2;

- een pixel pitch van 0,530;

- met aansluitingen voor RGB, display port, DVI-D, D-sub, CVBS, RS232, HDMI, RJ4 en AV;

- een aspect ratio van 16:9;

- een maximale resolutie van 1920 x 1080 pixels;

- een sleuf voor een SIM (slide in module);

- een ingebouwde video matrix processor;

- met een gewicht van 24,5 kg.

De monitor is van de soort die niet uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem zoals bedoeld bij GS-post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur. De monitor wordt tezamen verpakt met niet karakterbepalende goederen zoals een afstandsbediening, diverse kabels en een gebruiksaanwijzing.

(…)”.”

2.2.

Nu de hiervoor vermelde feiten door partijen op zichzelf niet zijn bestreden zal ook het Hof daarvan uitgaan.

3 Geschil in hoger beroep

3.1.

In hoger beroep is in geschil het antwoord op de vraag onder welke onderverdeling van tariefpost 8528 van de Gecombineerde Nomenclatuur (hierna: GN) de onderhavige monitoren moeten worden ingedeeld, waarbij de inspecteur indeling onder GN-onderverdeling 8528 59 40 (monitor met lcd-beeldscherm) voorstaat en belanghebbende indeling onder GN-onderverdeling 8528 51 00 (computermonitor) bepleit.

3.2.

Voor de standpunten van partijen wordt verwezen naar de gedingstukken. Voor hetgeen partijen ter zitting hebben aangevoerd wordt verwezen naar het proces-verbaal van de zitting.

4 Relevante wettelijke bepalingen

Indeling in de GN in 2013

Post 8528 (%)

8528 Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor

televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of

weergeven van geluid of van beelden:

– monitors werkend met een kathodestraalbuis:

(…)

– andere monitors:

8528 51 00 – – van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471 vrij

8528 59 – – andere:

8528 59 10 – – – voor monochrome weergave 14

– – – voor kleurenweergave:

8528 59 40 – – – – met lcd-beeldscherm 14

8528 59 80 – – – – andere 14

GS-toelichting op post 8528

“(…)

1. Toelichting IDR

Deze post omvat:

monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie;

televisieontvangtoestellen, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of weergeven van geluid of van beelden, voor het weergeven van signalen (televisiesets);

apparaten voor de ontvangst van televisiesignalen, zonder de mogelijkheid deze weer te geven (bijvoorbeeld ontvangtoestellen voor satelliettelevisie).

Monitors, projectoren en televisiesets gebruiken verschillende technologieën, zoals kathodestraalbuizen, vloeibare kristallen (lcd), mechanische microspiegel (digital micromirror devices (DMD)), organische luminescentiedioden (organic light emitting diodes (OLED)) en plasma, voor het weergeven van beelden.

Monitors en projectoren kunnen de mogelijkheid hebben om verschillende signalen van verschillende bronnen te ontvangen. Indien zij echter een televisietuner bevatten worden zij aangemerkt als ontvangtoestellen voor televisie.

A. Monitors van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 84.71

Deze groep omvat kathodestraalbuizen en niet-kathodestraalbuizen (bijvoorbeeld platte beeldschermen) monitoren die een grafische presentatie weergeven van de verwerkte gegevens. Deze monitors zijn te onderscheiden van andere typen monitors (zie onderdeel B hierna) en van ontvangtoestellen voor televisie. Zij omvatten:

  1. monitors die slechts in staat zijn om een signaal van de centrale verwerkingseenheid van een automatische gegevensverwerkende machine te ontvangen en daardoor geen kleurenbeeld van een composiet videosignaal kunnen reproduceren waarvan de golfvorm voldoet aan een uitzendnorm (NTSC, Secam, PAL, D-MAC, enz.). Zij zijn voorzien van aansluitingen die karakteristiek zijn voor gegevensverwerkende systemen (bijvoorbeeld een RS-232C koppeleenheid (‘interface'), DIN of SUB-D aansluitingen) en hebben geen audioschakeling. Zij worden bestuurd door middel van speciale aanpassingseenheden (bijvoorbeeld monochrome of grafische adapters) die zijn geïntegreerd in de centrale verwerkingseenheid van de automatische gegevensverwerkende machine;

  2. monitors met kathodestraalbuizen waarbij de afstand tussen de beeldpunten begint bij 0,41 mm voor gemiddelde (medium) resolutie en kleiner wordt naar gelang de resolutie toeneemt;

  3. monitors die voorzien zijn van kathodestraalbuizen die, teneinde de presentatie van beelden van kleine afmetingen maar met hoge definitie te vergemakkelijken, kleinere beeldpunten (pixels) en grotere convergentienormen gebruiken dan die gebruikt door videomonitoren (zie onderdeel B hierna) en ontvangtoestellen voor televisie. (Convergentie is de mogelijkheid van het elektronenkanon om een enkel punt op het oppervlak van de kathodestraalbuis te doen oplichten zonder naastliggende punten te verstoren);

  4. monitors voorzien van kathodestraalbuizen waarvan de videofrequentie (bandbreedte), zijnde de meeteenheid voor het bepalen van de hoeveelheid beeldvormende punten die per seconde kunnen worden uitgezonden, gewoonlijk 15 MHz of meer bedraagt. Daarentegen, bedraagt de bandbreedte van de monitors bedoeld bij onderdeel B hierna gewoonlijk niet meer dan 6 MHz. De horizontale aftastfrequentie van deze beeldschermeenheden varieert naar gelang de normen gebruikt voor verschillende wijzen van beeldvorming en varieert gewoonlijk van 15 kHz tot meer dan 155 kHz. Veel typen beeldschermeenheden kunnen meervoudige horizontale aftastfrequenties gebruiken. De horizontale aftastfrequentie van de monitors bedoeld bij onderdeel B hierna ligt vast op gewoonlijk 15,6 of 15,7 kHz, afhankelijk van de toe te passen televisienorm. Bovendien werken de monitors niet in overeenstemming met de nationale of internationale normen van zendfrequenties van publieke omroepen of met frequentienormen voor gesloten televisiecircuits.

De monitors van deze groep kenmerken zich door lage elektromagnetische stralingen en zij hebben vaak kantel- en draaimechanismen, ontspiegelde oppervlakken, trillingsvrij beeld en andere ergonomische ontwerpkenmerken om het mogelijk te maken gedurende langere periode op korte afstand naar het scherm te kijken.

B. Monitors andere dan die uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem van post 84.71

Tot deze groep behoren monitors die zijn aan te merken als ontvangtoestellen die met een coaxiale kabel rechtstreeks aan een videocamera of aan een opnametoestel zijn gekoppeld en waaruit de hoogfrequentcircuits zijn weggelaten. Het zijn toestellen voor professioneel gebruik in de controlekamers van de televisiestations of in gesloten televisiecircuits (luchthavens, stations, ijzer- en staalindustrie, ziekenhuizen, enz.). Deze apparaten zijn voornamelijk samengesteld uit inrichtingen om een lichtpunt te creëren en dit te verplaatsen op een scherm, en dit synchroon met de signalen afkomstig van de bron. Ze bevatten ook een of meer videoversterkers waarmee de intensiteit van het lichtpunt kan worden gevarieerd. Deze monitors kunnen bovendien gescheiden ingangen hebben voor rood (R), groen (G) en blauw (B) of zijn gecodeerd volgens een welbepaalde norm (NTSC, Secam, PAL, D-MAC, enz.). Voor de ontvangst van gecodeerde signalen moet de monitor zijn uitgerust met een decodeerinrichting (voor de scheiding) van de

R-, G- en B-signalen. Het meest gebruikte middel voor de reconstructie van het beeld is de kathodestraalbuis voor direct beeld of de projector met drie projectiekathodestraalbuizen. Er zijn echter ook monitoren die andere middelen gebruiken om hetzelfde doel te bereiken (bijvoorbeeld schermen met vloeibare kristallen, lichtstralen die afgebogen worden op een oliefilm). Dit kunnen monitors zijn met kathodestraalbuizen of werkend met platte schermen, bijvoorbeeld met vloeibare kristallen (lcd), met luminescentiedioden (led), met plasma, enz.”

5 Oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft als volgt geoordeeld, waarbij belanghebbende wordt aangeduid als ‘eiseres’ en de inspecteur als ‘verweerder’:

“1. In geschil is de indeling van de goederen in de gecombineerde nomenclatuur.

2. Eiseres stelt zich op het standpunt dat de goederen moeten worden ingedeeld onder GN-code 8528 51 00, als monitor van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij GS-post 8471 en concludeert tot gegrondverklaring van de beroepen.

3. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de goederen moeten worden ingedeeld onder GN-code 8528 59 40, als een andere monitor met lcd-beeldscherm en concludeert tot ongegrondverklaring van de beroepen.

4. Voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ), dat in het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle, het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in de regel moet worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zoals deze in de tekst van de post zijn omschreven. De door de Commissie vastgestelde toelichtingen op de GN en de in het kader van de Werelddouaneorganisatie uitgewerkte toelichtingen op het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (GS) zijn, hoewel rechtens niet bindend, belangrijke hulpmiddelen bij de uitlegging van de draagwijdte van de verschillende tariefposten.

5. Daarnaast kan volgens de jurisprudentie van het HvJ de bestemming van een product een objectief indelingscriterium zijn, namelijk wanneer die bestemming inherent is aan het product en deze inherentie kan worden beoordeeld aan de hand van de objectieve kenmerken en eigenschappen van het product (zie o.a.: HvJ 13 juli 2006, zaak C-130/02 (Krings), Jur. I-2121, punt 30).

6. Eiseres stelt zich op het standpunt dat de goederen hoofdzakelijk worden gebruikt als een uitvoereenheid in een automatisch gegevensverwerkend systeem. Dit is af te leiden uit het feitelijk gebruik, dat is het weergeven van informatie afkomstig van computers, en de inherente bestemming, die is af te leiden uit de objectieve kenmerken en eigenschappen. De goederen worden gebruikt in openbare ruimtes zoals luchthavens en stations om reisinformatie weer te geven of in kantoren om algemene informatie weer te geven. De informatie is steeds afkomstig van computers, aldus eiseres. Eiseres stelt dat hoewel de goederen niet zijn ontworpen om voor langere tijd op korte afstand te bekijken, zoals desktopmonitoren, dit niet betekent dat indeling onder goederencode 8528 51 00 is uitgesloten. Dit technische kenmerk, dat voortvloeit uit het Kamino-arrest, is slechts indicatief. Op basis van het feitelijk gebruik, het weergeven van informatie afkomstig van computers, voldoen de goederen aan de bewoordingen van de goederencode 8528 51 00. Deze goederencode is niet slechts beperkt tot desktopmonitoren, de toelichting GS met betrekking tot de ergonomische eigenschappen ziet op dit type en kan niet worden toegepast op goederen zoals de onderhavige (met een lcd-beeldscherm). De afmeting van de monitoren of de plaats waar de monitoren worden gezet of gehangen is evenmin van invloed op de indeling. Volgens de toelichting GS kunnen automatisch gegevensverwerkende systemen immers ook verre-invoer en verre-uitvoereenheden, in de vorm van eindstations, omvatten. De goederen vallen wel onder de algemene omschrijving van de toelichting maar de verdere specifieke voorbeelden en karakteristieken in de toelichting zijn niet van toepassing op deze lcd-schermen, omdat die ten tijde van het opstellen van de toelichting nog niet beschikbaar waren. Deze hebben betrekking op ouderwetse kathodestraalbuismonitoren.

7. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de goederen, die worden gebruikt in openbare ruimtes zoals luchthavens en stations om reisinformatie weer te geven of in kantoren om algemene informatie weer te geven, geen schermen zijn die in de reguliere werk- of thuisomgeving worden gebruikt, omdat de getoonde informatie op korte afstand niet is te bekijken. De goederen worden niet aan consumenten verkocht; het feitelijk gebruik is weergave van informatie aan reizigers, klanten en dergelijke. De goederen zijn bovendien erg zwaar en kostbaar. Onder verwijzing naar de uitleg van de WDO en het arrest van het HvJ (Kamino) heeft verweerder zogenaamde keyfactors ontwikkeld. Monitoren die een beeldscherm hebben met een helderheid van minder of gelijk aan 400 cd/m2 en een pixelafstand van minder of gelijk aan 0,311, kunnen worden ingedeeld als computermonitor (8528 51 00). Indien monitoren beide grenswaarden overschrijden moet het werkelijk gebruik in ogenschouw worden genomen.

8. Het HvJ heeft in zijn arrest van 19 februari 2009, nr. C-376/07 (Kamino International Logistics B.V.) inzake de indeling van monitoren (GN 2004) het volgende overwogen:

“51 Gelet op een en ander moet op de eerste vraag worden geantwoord dat een monitor zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, niet is uitgesloten van indeling onder post 8471 60 90 als eenheid van de soort die „hoofdzakelijk” wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem in de zin van aantekening 5, B, sub a, op hoofdstuk 84 van de GN, louter omdat hij zowel signalen kan weergeven die afkomstig zijn van een automatische gegevensverwerkende machine, als signalen afkomstig van andere bronnen.

(…)

59 In het onderhavige geval moet voor de tariefindeling van een monitor zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, een beroep worden gedaan op de toelichtingen met betrekking tot post 8471 van het GS, in het bijzonder de punten 1 tot en met 5 van het deel van hoofdstuk I, D, dat ziet op beeldschermeenheden van automatische gegevensverwerkende machines.

60 Uit die punten blijkt dat monitoren die hoofdzakelijk worden gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem, niet alleen kunnen worden geïdentificeerd door het feit dat zij zijn voorzien van ingangen die bedoeld zijn voor aansluiting aan automatische gegevensverwerkende systemen, maar ook door andere technische kenmerken, in het bijzonder het feit dat zij zijn ontworpen voor werk op korte afstand, dat zij geen televisiesignalen kunnen weergeven, dat zij lage elektromagnetische veldemissies hebben, dat de afstand tussen de beeldpunten begint bij 0,41 mm voor een gemiddelde (medium) resolutie en kleiner wordt naargelang de resolutie toeneemt, dat hun beeldfrequentie 15 MHz of meer bedraagt, en door het feit dat de beeldpunten op het scherm kleiner zijn dan bij de videomonitoren van post 8528, terwijl de convergentie van eerstgenoemde sterker is dan die van laatstgenoemde.”

9. Gelet op de technische eigenschappen en het feit dat de goederen zijn ontworpen om beelden te tonen aan anderen dan de gebruiker van de automatische gegevensverwerkende machine, is de rechtbank van oordeel dat de schermen niet hoofdzakelijk worden gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem, en het derhalve geen schermen betreffen als bedoeld bij GN-code 8528 51 00. Voornoemde eigenschappen, zoals de helderheid en beelddichtheid en de omvang, maken dat de goederen niet zijn bedoeld om gedurende een langere periode op korte afstand naar het scherm te kijken bij het uitvoeren van werkzaamheden met een automatische gegevensverwerkende machine. Bovendien beschikken de goederen over meerdere aansluitingen, zodat zij ook gegevens uit andere bronnen kunnen weergeven.

10. De rechtbank verwerpt de stelling van eiseres dat de toelichting uitsluitend is geschreven voor kathodestraalbuismonitoren en niet voor, voor zover hier van belang, monitoren met een lcd-scherm. Uit de onderdelen A en B van de IDR-toelichting op post 8528 kan het tegendeel worden afgeleid. De overwegingen van het HvJ in Kamino zijn dan ook onverkort van toepassing op monitoren zoals de onderhavige. Voorts zou het volgen van het standpunt van eiseres, dat de monitoren moeten worden ingedeeld onder GN-code 8528 51 00 alleen al om reden dat zij worden aangesloten op en de informatie die zij weergeven ontvangen van een automatisch gegevensverwerkende machine, tot gevolg hebben dat de onderverdeling vanaf 8528 59 zinledig zou worden. Dit kan niet juist zijn.

11. De slotsom luidt dat verweerder de producten terecht heeft ingedeeld onder GN-code 8528 59 40 als andere monitoren met lcd-beeldscherm. Het gelijk is aan verweerder.

12. Gelet op het vorenoverwogene dienen de beroepen ongegrond te worden verklaard. Bij deze uitkomst ziet de rechtbank geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.”

6 Beoordeling van het geschil

6.1.

Ingevolge indelingsregel 1 zijn voor de indeling van goederen in de GN wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen en op de hoofdstukken. Nu uit aantekening 5D, onder 5, op hoofdstuk 84 van de GN volgt dat monitoren met ingang van 1 januari 2007 niet onder post 8471 kunnen worden ingedeeld, stellen partijen zich op goede gronden op het standpunt dat indeling onder post 8528 dient te geschieden. Partijen houdt echter verdeeld onder welke postonderverdeling van post 8528 de LFD’s dienen te worden ingedeeld.

6.2.

Postonderverdeling 8528 51 heeft betrekking op monitors “van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471”. Postonderverdeling 8528 59 heeft betrekking op “andere” monitoren. Dit betekent dat het Hof de vraag dient te beantwoorden of de LFD’s monitoren zijn van de soort die “uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471”.

6.3.

Tussen partijen is niet in geschil dat de LFD’s (gezien hun afmetingen, gewicht en functionaliteit) niet worden gebruikt als desktopmonitor. Evenmin is tussen partijen in geschil dat de LFD’s op een automatisch gegevensverwerkende machine kunnen worden aangesloten en dan in staat zijn om het signaal van de centrale verwerkingseenheid van die automatische gegevensverwerkende machine weer te geven. Echter, het Hof leidt uit de onder 2.1. genoemde technische gegevens af dat alle in geding zijnde LFD’s tevens beschikken over diverse ingangen (zoals CVBS, BNC, RGB en/of AV) om - onafhankelijk van een automatisch gegevensverwerkend systeem - een kleurbeeld van een composiet videosignaal te kunnen weergeven.

6.4.

In rechtsoverweging 60 van het arrest van het Hof van Justitie EU van 19 februari 2009 (nr. C-376/07 (Kamino International Logstics B.V., hierna: Kamino-arrest) heeft het Hof van Justitie gepreciseerd dat monitoren die hoofdzakelijk worden gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem kunnen worden geïdentificeerd door technische kenmerken, in het bijzonder het feit dat zij zijn ontworpen voor werk op korte afstand en dat zij (daarom) lage elektromagnetische veldemissies hebben. Vergelijkbare criteria zijn thans opgenomen in de GS-toelichting, onder A, slotalinea: “De monitors van deze groep kenmerken zich door lage elektromagnetische stralingen en zij hebben vaak kantel- en draaimechanismen, ontspiegelde oppervlakken, trillingsvrij beeld en andere ergonomische ontwerpkenmerken om het mogelijk te maken gedurende langere periode op korte afstand naar het scherm te kijken.” De onderwerpelijke monitors zijn evident niet ontworpen voor werk op korte afstand, maar als informatieschermen (displays) die bestemd zijn om te worden gebruikt in openbare ruimtes. Hierdoor ontbreekt naar het oordeel van het Hof enige interactie tussen de gebruiker (lezer) van de monitor en de gebruiker van de automatische gegevensverwerkende machine. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat geen sprake is van uitsluitend of hoofdzakelijk gebruik in een automatisch gegevensverwerkend systeem. Het betreft derhalve geen schermen als bedoeld in postonderverdeling 8528 51, doch “andere monitoren” als bedoeld in postonderverdeling 8528 59.

6.5.

Ten overvloede wijst het Hof er op dat - gelijk belanghebbende heeft gesteld - een aantal van de door het Hof van Justitie in het Kamino-arrest geformuleerde technische criteria (zoals de afstand tussen de beeldpunten van de monitor, de beeldfrequentie, de grootte van de beeldpunten en de convergentie van de monitor) ingevolge de GS-toelichting 2007 uitsluitend nog relevant zijn voor monitoren met een kathodestraalbuis, waarvan - zo is niet in geschil - bij onderhavige monitoren geen sprake is.

6.6.

Gelet op het vorenoverwogene dient indeling plaats te vinden onder GN-onderverdeling 8528 59 40.

Slotsom

6.7.

De slotsom is dat de hoger beroepen ongegrond zijn en dat de uitspraak van de rechtbank dient te worden bevestigd.

7 Kosten

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een kostenveroordeling op de voet van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

8 Beslissing

Het Hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

De uitspraak is gedaan door mrs. E. Polak, voorzitter, A. Bijlsma en B.A. van Brummelen, leden van de douanekamer, in tegenwoordigheid van mr. N.A.J. den Ouden als griffier. De beslissing is op 15 december 2015 in het openbaar uitgesproken.

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2. het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.