Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:5308

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
22-12-2015
Datum publicatie
22-12-2015
Zaaknummer
200.166.302/01
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBAMS:2014:8592, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek tot voorlopig getuigenverhoor over gang van zaken bij het tv-programma Miljoenenjacht op 16 oktober 2013. Art. 186 Rv. Het hof acht het verzoek toewijsbaar. Appellant heeft recht en belang bij zijn verzoek. Op voorhand kan niet worden gezegd dat de genoemde feiten en omstandigheden waarvan appellant bewijs wil bijbrengen niet relevant kunnen zijn voor een eventueel door verzoeker te entameren civiele procedure tegen Endemol en Postcode Loterij. Het hof verwijst de zaak ter verdere afhandeling naar de rechtbank en laat het over aan de rechter-commissaris te bepalen welke getuigen dienen te worden gehoord.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.166.302/01

zaaknummer/rekestnummer rechtbank Amsterdam : C/13/566842/HA RK 14-171

beschikking van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 december 2015

inzake

[X] ,

wonend te [woonplaats] ,

appellant,

advocaat: mr. J.P. Plasman te Amsterdam,

tegen:

1 ENDEMOL NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Aalsmeer,

geïntimeerde sub 1,

advocaat: mr. J.A. Schaap te Amsterdam,

en

2 NATIONALE POSTCODE LOTERIJ N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerde sub 2,

advocaat: mr. M.W.E. Evers te Amsterdam.

1 Procesverloop

Appellant wordt hierna [X] genoemd. Geïntimeerde sub 1 zal worden aangeduid met Endemol en geïntimeerde sub 2 met Postcode Loterij.

1.1

[X] is bij beroepschrift met producties, ontvangen ter griffie van het hof op 19 maart 2015, onder aanvoering van vijf grieven in hoger beroep gekomen van de beschikking van de rechtbank Amsterdam van 18 december 2014, onder bovengenoemd zaaknummer gegeven. Het beroepschrift strekt ertoe dat het hof genoemde beschikking zal vernietigen en het verzoek van [X] om een voorlopig getuigenverhoor te mogen houden alsnog zal toewijzen, met veroordeling (uitvoerbaar bij voorraad) van Endemol en Postcode Loterij in de kosten van beide instanties.

1.2

Endemol heeft een verweerschrift tevens houdende incidenteel beroep met producties ingediend, ontvangen ter griffie van het hof op 4 mei 2015. Het verweerschrift strekt ertoe dat het hof de bestreden beschikking zal bekrachtigen met uitzondering van rechtsoverweging 5.6 en [X] in de kosten van beide instanties zal veroordelen, een en ander uitvoerbaar bij voorraad.

1.3

Endemol heeft, eveneens op 4 mei 2015, een memorystick met drie videobestanden ter griffie van het hof gedeponeerd.

1.4

Postcode Loterij heeft een verweerschrift ingediend, ontvangen ter griffie van het hof op 13 mei 2015, waarin zij het hof verzoekt de bestreden beschikking te bekrachtigen.

1.5

Op 18 november 2015 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. [X] is verschenen, bijgestaan door mr. Plasman voornoemd die het verzoek van [X] nader heeft toegelicht. Namens Endemol is verschenen mr. S.C. Eurlings, bedrijfsjurist, bijgestaan door mr. Schaap voornoemd die het verweer van Endemol nader heeft toegelicht aan de hand van aan het hof overgelegde pleitaantekeningen. Namens Postcode Loterij is verschenen, mr. M. Honing, bedrijfsjurist, bijgestaan door mr. R.Q. Potter, advocaat te Amsterdam die het verweer van Postcode Loterij nader heeft toegelicht. Tijdens de mondelinge behandeling zijn op verzoek van Endemol korte fragmenten van het programma Postcode Loterij Miljoenenjacht (hierna: Miljoenenjacht) vertoond, zoals vastgelegd op de gedeponeerde memorystick.

Vervolgens is uitspraak bepaald.

2 Beoordeling

2.1.

Het gaat in deze zaak - voor zover voor de beoordeling van het beroep van
belang - om het volgende.

2.1.1

[X] heeft op 16 oktober 2013 deelgenomen aan het programma Miljoenenjacht, geproduceerd door Endemol. Postcode Loterij is sponsor van Miljoenenjacht. Het programma wordt gepresenteerd door [Y] .

2.1.2

In dit spel mag de finalist uit 26 koffers, waarin bedragen zitten die oplopen van
€ 0.01 tot € 5,000.000,-, een koffer uitkiezen. De door de finalist gekozen koffer blijft dicht, het bedrag dat daar in zit kan de finalist winnen. In verschillende rondes moet de finalist een (gaandeweg aflopend) aantal koffers aanwijzen om te openen. De bank brengt iedere ronde, steeds op basis van de dan nog ongeopende koffers, een bod uit. Na ieder bod beslist de finalist of hij zijn koffer aan de bank verkoopt en daarmee het door de bank aangeboden bedrag uitbetaald krijgt, of doorspeelt.

2.1.3

[X] is als finalist overgebleven. Hij heeft gekozen voor koffer nummer 17. [X] heeft het na de eerste ronde door de bank uitgebrachte bod afgewezen. Hij zei “ik denk niet dat dit het moment is om te stoppen” en heeft het kistje met daarin de rode knop gesloten. Nadat [X] in de tweede spelronde de vijfde (en voor die ronde: laatste) koffer heeft geopend, heeft de bank een bod van € 125.000,- uitgebracht. Daarna heeft [Y] het kistje met de rode knop op de desk, waarachter zij samen met [X] stond, geopend. [X] heeft vervolgens op de rode knop gedrukt. Na enige discussie tussen [Y] en [X] en een onderbreking van het spel heeft de notaris verklaard “Ja, ik vind het bijzonder spijtig, maar de reglementen zijn de reglementen, helaas. Dus gedrukt is gedrukt. Dus helaas”. In de door [X] gekozen koffer (koffer 17) zat het geldbedrag van € 5.000.000,-.

2.2

Bij inleidend verzoekschrift heeft [X] de rechtbank verzocht een voorlopig getuigenverhoor te bevelen.

2.3

De rechtbank heeft het verzoek afgewezen en daartoe, kort weergegeven, overwogen dat hetgeen [X] in een voorlopig getuigenverhoor wil bewijzen - waaronder bewijs van zijn stelling dat zijn wil niet overeenstemde met zijn ‘verklaring’ (dat hij voorafgaand aan het moment van drukken niet de bedoeling had op de rode knop te drukken en dit ook met anderen heeft besproken) - niet relevant is voor de beoordeling van de vordering die [X] overweegt tegen Endemol en/of Postcode Loterij in te stellen en dat hij dus geen belang heeft bij een voorlopig getuigenverhoor.

2.4

De grieven van [X] richten zich tegen de afwijzing door de rechtbank van het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.

2.5

[X] heeft - kort gezegd - aangevoerd dat hij als gevolg van een gebrekkige wilsuiting op de rode knop heeft gedrukt, terwijl hij wilde doorspelen. Volgens [X] was dit bekend bij de overige betrokkenen bij Miljoenenjacht, onder wie presentatrice [Y] . [X] wil in een eventueel jegens Endemol en/of Postcode Loterij te entameren procedure nakoming althans compensatie van de schade vorderen, die is veroorzaakt doordat het spel vroegtijdig is afgebroken. In dit verband heeft [X] verzocht een voorlopig getuigenverhoor te houden. Getuigen kunnen volgens hem verklaren over feiten en omstandigheden waaruit valt af te leiden dat hij met het drukken op de rode knop geen uiting heeft gegeven aan zijn wil het spel tot een einde te brengen. Daarnaast wenst [X] , naar het hof begrijpt, door middel van het doen horen van getuigen duidelijkheid te verkrijgen of de spelregels wel zó eenduidig zijn dat het drukken op de rode knop onder alle omstandigheden - ook buiten de gevallen waarin evident per ongeluk de knop wordt aangeraakt - beslissend is voor het antwoord op de vraag of het aanbod van de bank wel of niet door de deelnemer is aanvaard. Volgens [X] blijkt onder meer uit de reactie van [Y] op het moment dat [X] op de rode knop had gedrukt en het overleg dat [Y] daarna achter de schermen heeft gevoerd met de notaris en de spelleiding over de vraag ‘hoe nu verder’ dat er onduidelijkheid bestond over de gevolgen van het op de rode knop drukken. [X] wenst zeven getuigen te laten horen die volgens hem over (de kenbaarheid van) zijn wil om door te spelen en over de betekenis van de rode knop zouden kunnen verklaren, te weten [getuige a] , [getuige b] , [Y] , [getuige c] , [getuige d] , [getuige e] en [X] zelf.

2.6

Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat niet op voorhand kan worden gezegd dat de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden waarvan [X] bewijs wil bijbrengen niet relevant kunnen zijn voor een eventueel door [X] te entameren civiele procedure tegen Endemol en Postcode Loterij, zodat [X] recht en belang heeft bij zijn verzoek. Het betoog van Endemol dat al hetgeen [X] wenst te bewijzen terug te vinden is op het beeldmateriaal van de uitzending, inclusief alle pauzes en gesprekken, waarvan in totaal zeven uur aan opnamen beschikbaar is, staat niet aan toewijzing in de weg. Niet alleen heeft [X] aangevoerd dat er ook een pauze is geweest die niet op dat beeldmateriaal is vastgelegd, maar ook is door Endemol niet weersproken dat er geen opnamen zijn gemaakt van de gesprekken die achter de schermen zijn gevoerd, zoals het overleg tussen [Y] , de notaris en de spelleiding over het al dan niet laten doorspelen van [X] . Het verweer dat de vordering van [X] niet voor toewijzing vatbaar is omdat in de ‘quitclaim’ is bepaald dat het oordeel van de spelleiding bindend is en aansprakelijkheid is uitgesloten, staat aan toewijzing van het verzoek evenmin in de weg omdat daarmee te zeer zou worden vooruitgelopen op de uitkomst van het debat in een eventuele procedure. Nu niet is gebleken van een ander zwaarwichtig belang dat zich tegen toewijzing van het verzoek verzet, acht het hof het verzoek toewijsbaar.

2.7

Het hof zal de zaak ter verdere afhandeling naar de rechtbank Amsterdam verwijzen. Of het verhoor van alle getuigen aangewezen is en welke getuigen in welk verband dienen te worden gehoord, dient te worden overgelaten aan het inzicht van de rechter-commissaris, die zich daaromtrent alvorens te beslissen mogelijk nog zal willen verstaan met partijen.

4 Beslissing

Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking;

en opnieuw rechtdoende:

bepaalt dat een voorlopig getuigenverhoor zal worden gehouden met betrekking tot de in deze beschikking onder 2.5 genoemde feiten;

verwijst de zaak naar de rechtbank Amsterdam ter verdere afhandeling;

verwijst Endemol en Postcode Loterij in de proceskosten in beide instanties en begroot die kosten, voor zover tot op heden aan de zijde van [X] gevallen, in eerste aanleg op € 282,- aan verschotten en € 904,- aan salaris en in hoger beroep op € 311,- aan verschotten en € 1.788,- aan salaris;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. R.J.F. Thiessen, M.A. Goslings en G.C. Boot en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 22 december 2015.