Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:5189

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
11-12-2015
Datum publicatie
14-12-2015
Zaaknummer
23-002914-13
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3400
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Wederrechtelijke vrijheidsberoving; beïnvloeden van een getuige; medeplichtigheid aan mensenhandel; onttrekking minderjarige aan bevoegd opzicht; mensenhandel ten aanzien van een minderjarige; verwerping verweer ex 359a Sv: geen strijd met Aanwijzing audiovisuele registratie en geen ontoelaatbare sturing tijdens verhoren; verwerping betrouwbaarheidsverweren en bewijsminimum; toewijzing vordering benadeelde partij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 23-002914-13

datum uitspraak: 11 december 2015

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 17 juni 2013 in de strafzaak onder parketnummer 13-708143-11 tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

ter terechtzitting opgegeven adres: [adres 1]

Ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep

De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte vrijgesproken van hetgeen aan hem onder 2, 5, 6, 8 primair en 8 subsidiair is ten laste gelegd. De verdachte heeft onbeperkt hoger beroep ingesteld en het hoger beroep is derhalve mede gericht tegen de in eerste aanleg gegeven beslissing tot vrijspraak. Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering staat voor de verdachte tegen deze beslissing geen hoger beroep open. Het hof zal de verdachte mitsdien niet-ontvankelijk verklaren in het ingestelde hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen de in het vonnis waarvan beroep gegeven vrijspraak.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 28 juni 2014, 16 en 19 februari 2015 en 24, 26 en 27 november 2015 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Gelet op de in eerste aanleg door de rechtbank en in hoger beroep door het gerechtshof toegelaten wijzigingen is aan de verdachte ten laste gelegd dat:

1. primair:

hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2011 tot en met 8 oktober 2011 te Utrecht en/of Woerden en/of Groningen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk één of meer personen, genaamd [slachtoffer 1] , wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten [slachtoffer 1] , te dwingen iets doen of niet te doen, immers heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- die [slachtoffer 1] gezegd dat zij mee moest lopen en/of in de auto moest stappen als zij haar zus nog wilde zien en/of

- die [slachtoffer 1] bedreigd met een of meer messen en/of een mes op/tegen de keel van die [slachtoffer 1] gezet/gehouden en/of een mes langs de keel van die [slachtoffer 1] gehaald en/of

- die [slachtoffer 1] gedreigd te slaan met een vuist met ijzeren ring om de vinger en/of

- die [slachtoffer 1] laten bellen met Toevluchtsoord en/of die [slachtoffer 1] tegen de leiding van Toevluchtsoord laten zeggen dat zij het weekend bij haar vriendin [betrokkene 1] in Almere zou doorbrengen en/of

- die [slachtoffer 1] meegenomen naar een woning in of omstreeks Woerden en/of

- die [slachtoffer 1] in die woning vastgehouden en/of- die [slachtoffer 1] in die woning heeft mishandeld (onder meer) door een brandende sigaret op haar clitoris te bevestigen en/of vast te maken en/of

- die [slachtoffer 1] vrijgelaten en/of

- die [slachtoffer 1] een mobiele telefoon gegeven (met nummer [telefoonnummer] en/of

- die [slachtoffer 1] medegedeeld en/of gesmst dat er contact met haar zou worden opgenomen door een advocaat voor het intrekken van haar aangifte;

1. subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2011 tot en met 8 oktober 2011 te Utrecht en/of Woerden en/of Groningen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer van zijn mededader(s)

- die [slachtoffer 1] gezegd dat zij mee moest lopen en/of in de auto moest stappen als zij haar zus nog wilde zien en/of

- die [slachtoffer 1] bedreigd met een of meer messen en/of een mes op/tegen de keel van die [slachtoffer 1] gezet/gehouden en/of een mes langs de keel van die [slachtoffer 1] gehaald en/of

- die [slachtoffer 1] dreigde te slaan met een vuist met ijzeren ring om de vinger en/of

- die [slachtoffer 1] laten bellen met Toevluchtsoord en/of die [slachtoffer 1] tegen de leiding van Toevluchtsoord laten zeggen dat zij het weekend bij haar vriendin [betrokkene 1] in Almere zou doorbrengen en/of

- die [slachtoffer 1] meegenomen naar een woning in of omstreeks Woerden en/of

- die [slachtoffer 1] in die woning vastgehouden en/of

- die [slachtoffer 1] in die woning heeft mishandeld (onder meer) door een brandende sigaret op haar clitoris te bevestigen en/of vast te maken en/of

- die [slachtoffer 1] vrijgelaten en/of

- die [slachtoffer 1] een mobiele telefoon gegeven (met nummer [telefoonnummer] en/of

- die [slachtoffer 1] heeft medegedeeld en/of gesmst dat er contact met haar zou worden opgenomen door een advocaat voor het intrekken van haar aangifte;

2:

hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2011 tot en met 8 oktober 2011 te Utrecht en/of Woerden en/of Groningen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk dreigend

- die [slachtoffer 1] gezegd dat zij mee moest lopen en/of in de auto moest stappen als zij haar zus nog wilde zien en/of

- die [slachtoffer 1] bedreigd met een of meer messen en/of dolken en/of een mes op/tegen de keel van die [slachtoffer 1] gezet/gehouden en/of een mes langs de keel van die [slachtoffer 1] gehaald en/of

- gedreigd die [slachtoffer 1] een of meermalen te slaan met een vuist met ijzeren ring om de vinger en/of

- die [slachtoffer 1] gezegd dat zij in een bak met zuur gelegd zou worden en/of

- bij die [slachtoffer 1] een brandende sigaret op haar clitoris bevestigd en/of vastgemaakt;

- die [slachtoffer 1] (over de telefoon) heeft gezegd: “het is niet fatsoenlijk wat je gedaan hebt, als ik jou zie ik weet het niet, maar ik breek je benen.”

3:

hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2011 tot en met 9 december 2011 te Utrecht en/of Woerden en/of Groningen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mondeling en/of door gebaren en/of bij geschrift of afbeelding zich jegens [slachtoffer 1] heeft geuit, kennelijk om diens vrijheid om naar waarheid of geweten ten overstaan van een rechter of ambtenaar (een) verklaring(en) af te leggen te beïnvloeden, immers heeft hij, verdachte (nadat die [slachtoffer 1] aangifte had gedaan van mensenhandel tegen verdachten en/of zijn mededader(s)):

- die [slachtoffer 1] dat zij mee moest lopen en/of in de auto moest stappen als zij haar zus nog wilde zien en/of

- die [slachtoffer 1] (in de auto) bedreigd met een of meer messen en/of een mes op/tegen de keel van die [slachtoffer 1] gezet/gehouden en/of een mes langs de keel van die [slachtoffer 1] gehaald en/of

- die [slachtoffer 1] gedreigd te slaan met een vuist met ijzeren ring om de vinger en/of

- die [slachtoffer 1] laten bellen met Toevluchtsoord en/of die [slachtoffer 1] tegen de leiding van Toevluchtsoord laten zeggen dat zij het weekend bij haar vriendin [betrokkene 1] in Almere zou doorbrengen en/of

- die [slachtoffer 1] meegenomen naar een woning in of omstreeks Woerden en/of

- die [slachtoffer 1] in die woning vastgehouden en/of

- die [slachtoffer 1] in die woning heeft mishandeld (onder meer) door een brandende sigaret op haar clitoris te bevestigen en/of vast te maken en/of

- die [slachtoffer 1] weer vrijgelaten en/of

- die [slachtoffer 1] een mobiele telefoon gegeven (met nummer [telefoonnummer] ) en/of

- die [slachtoffer 1] heeft medegedeeld en/of gesmst dat er contact met haar zou worden opgenomen door een advocaat voor het intrekken van haar aangifte en/of

- gedreigd (over de telefoon) die [slachtoffer 1] haar benen te breken als zij haar aangifte niet in zou trekken althans instructies en/of uitingen van dergelijke aard en/of strekking, terwijl hij, verdachte wist dan

wel ernstige reden had te vermoeden dat door die [slachtoffer 1] een of meer verklaring(en) zou(den) worden afgelegd (met betrekking tot haar aangifte van mensenhandel);

4 primair:

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2010 tot en met 7 oktober 2011 te Amsterdam en/of Hilversum en/of Huizen en/of Utrecht en/of Groningen en/of Woerden, in elk geval in Nederland, en/of te Hamburg, althans in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, in elk geval alleen,

een ander of anderen te weten [slachtoffer 1] [slachtoffer 1] en/of één of meer andere vrouwen,

door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of dreiging met één of meer andere feitelijkheden en/of door afpersing en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een

kwetsbare positie

heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1] en/of één of meer andere vrouwen,

(sub 1)

en/of

voornoemde [slachtoffer 1] en/of één of meer andere vrouwen heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 1] en/of één of meer andere vrouwen in een ander land, te weten in Duitsland en/of Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling

(sub 3)

en/of

die [slachtoffer 1] en/of een of meer andere vrouwen (telkens) met één van de voornoemde middelen heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (te weten: prostitutiewerkzaamheden)

en/of

met één of meer van de voornoemde middelen en/of omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] en/of een of meer andere vrouwen zich daardoor beschikbaar stelde(n) tot het verrichten van arbeid of diensten (te weten: prostitutiewerkzaamheden),

(sub 4)

en/of

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 1] en/of één of meer andere vrouwen

(sub 6)

en/of

die [slachtoffer 1] en/of één of meer andere vrouwen met één of meer van de voornoemde middelen en/of omstandigheden heeft gedwongen en/of bewogen hem, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 1] en/of één of meer andere vrouwen met of voor een derde,

(sub 9)

bestaande die dwang en/of dat geweld en/of die één of meer andere feitelijkheden en/of die dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of die misleiding en/of dat misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of dat misbruik van een kwetsbare positie en/of dat werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten en/of opnemen en/of dat dwingen en/of bewegen en/of dat handelingen ondernemen en/of dat voordeel trekken (telkens) hierin dat hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(ten aanzien van [slachtoffer 1] )

o die [slachtoffer 1] heeft gehuisvest (in Hilversum en/of Huizen) en/of

o één of meermalen een prostitutiekamer voor die [slachtoffer 1] heeft geregeld en/of heeft/hebben betaald en/of

o die [slachtoffer 1] (meermalen) onder druk heeft gezet en/of er (zodoende) toe heeft aangezet en/of heeft gebracht om in de prostitutie te werken door haar een schuld bij hem, verdachte en/of zijn mededader(s) te laten opbouwen en/of

o dagelijks alle dan wel een groot deel van de verdiensten uit verrichte prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 1] heeft afgepakt en/of afgenomen en/of door die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s) heeft laten afstaan en/of

o de minimale dagopbrengsten van die [slachtoffer 1] heeft bepaald (minimaal 1000 euro doordeweeks en/of minimaal 1500 euro in het weekend) en/of

o die [slachtoffer 1] (meermalen) van haar werkplek naar huis heeft gebracht en/of het vervoer van en naar de werkplek heeft geregeld en/of

o die [slachtoffer 1] (telkens) tijdens haar prostitutiewerkzaamheden heeft gecontroleerd en/of (tijdens diens prostitutiewerkzaamheden) op die [slachtoffer 1] heeft gepast en/of

o die [slachtoffer 1] heeft/hebben opgedragen (terwijl die [slachtoffer 1] prostitutiewerkzaamheden verrichtte) hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) te sms-en als zij klaar was met een klant en/of

o die [slachtoffer 1] één of meermalen heeft vastgebonden aan de polsen en/of (vervolgens) het hoofd van die [slachtoffer 1] (langdurig) onder water heeft geduwd (omdat zij had aangegeven te willen stoppen met de prostitutiewerkzaamheden) en/of

o die [slachtoffer 1] met een mes en/of een pistool heeft bedreigd en/of

o die [slachtoffer 1] (meermalen) heeft verkracht en/of

o die [slachtoffer 1] (meermalen) heeft gedwongen seks met zijn, verdachtes, en/of zijn mededaders vrienden te hebben en/of

o die [slachtoffer 1] (meermalen) heeft mishandeld door hard in haar borsten en/of tepels en/of clitoris te knijpen en/of te bijten en/of haar tegen haar hoofd en/of lichaam te slaan en/of haar keel dicht te knijpen en/of haar hoofd tegen een wasbak te slaan en/of

o gedreigd heeft die [slachtoffer 1] te doden en/of te (laten) verkrachten en/of te mishandelen en/of

o die [slachtoffer 1] heeft/hebben voorzien van een telefoon en beltegoed en/of

o die [slachtoffer 1] haar auto heeft/hebben laten afstaan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s) en/of

o heeft/hebben geprobeerd die [slachtoffer 1] een tatoeage te laten zetten met verdachtes naam en/of de namen van zijn medeverdachte(n) en/of

o die [slachtoffer 1] vanuit Nederland (tegen haar wil) heeft meegenomen naar Duitsland (Hamburg) om haar aldaar in de prostitutie te laten werken en/of

o die [slachtoffer 1] van Duitsland naar Nederland heeft (terug)gebracht om haar aldaar in de prostitutie te laten werken;

4 subsidiair:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer anderen, in of omstreeks de periode van 1 mei 2011 tot en met 9 september2011 te Utrecht en/of Hilversum en/of Huizen, in elk geval in Nederland, en/of te Hamburg, althans in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, in elk geval alleen,

een ander, te weten [slachtoffer 1] [slachtoffer 1] ,

door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of dreiging met één of meer andere feitelijkheden en/of door afpersing en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een

kwetsbare positie

heeft/hebben geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1] ,

(sub 1)

en/of

voornoemde [slachtoffer 1] heeft/hebben aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 1] in een ander land, te weten in Duitsland en/of Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling

(sub 3)

en/of

die [slachtoffer 1] (telkens) met één van de voomoemde middelen heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (te weten: prostitutiewerkzaamheden)

en/of

met één of meer van de voornoemde middelen en/of omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen, waarvan die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van arbeid of diensten (te weten: prostitutiewerkzaamheden),

(sub 4)

en/of

opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 1]

(sub 6)

en/of

die [slachtoffer 1] met één of meer van de voornoemde middelen en/of omstandigheden heeft/hebben gedwongen en/of bewogen die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of die [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 1] met of voor een derde,

(sub 9)

bestaande die dwang en/of dat geweld en/of die één of meer andere feitelijkheden en/of die dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of die misleiding en/of dat misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of dat misbruik van een kwetsbare positie en/of dat werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten en/of opnemen en/of dat dwingen en/of bewegen en/of dat handelingen ondernemen en/of dat voordeel trekken (telkens) hierin dat die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of die [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s)

(ten aanzien van [slachtoffer 1] )

o die [slachtoffer 1] heeft/hebben gehuisvest (in Hilversum en/of Huizen) en/of

o één of meermalen een prostitutiekamer voor die [slachtoffer 1] heeft/hebben geregeld en/of heeft/hebben betaald en/of

o die [slachtoffer 1] (meermalen) onder druk heeft/hebben gezet en/of er (zodoende) toe heeft/hebben aangezet en/of heeft/hebben gebracht om in de prostitutie te werken door haar een schuld bij die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) te laten opbouwen en/of

o dagelijks alle dan wel een groot deel van de verdiensten uit verrichte prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 1] heeft/hebben afgepakt en/of afgenomen en/of door die [slachtoffer 1] aan die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) heeft/hebben laten afstaan en/of

o de minimale dagopbrengsten van die [slachtoffer 1] heeft/hebben bepaald (minimaal 1000 euro doordeweeks en/of minimaal 1500 euro in het weekend) en/of

o die [slachtoffer 1] (meermalen) van haar werkplek naar huis heeft/hebben gebracht en/of het vervoer van en naar de werkplek heeft/hebben geregeld en/of

o die [slachtoffer 1] (telkens) tijdens haar prostitutiewerkzaamheden heeft/hebben gecontroleerd en/of (tijdens diens prostitutiewerkzaamheden) op die [slachtoffer 1] heeft/hebben gepast en/of

o die [slachtoffer 1] heeft/hebben opgedragen (terwijl die [slachtoffer 1] prostitutiewerkzaamheden verrichtte) die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) te sms-en als zij klaar was met een klant en/of

o die [slachtoffer 1] één of meermalen heeft/hebben vastgebonden aan de polsen en/of (vervolgens) het hoofd van die [slachtoffer 1] (langdurig) onder water heeft/hebben geduwd (omdat zij had aangegeven te willen stoppen met de prostitutiewerkzaamheden) en/of

o die [slachtoffer 1] met een mes en/of een pistool heeft/hebben bedreigd en/of

o die [slachtoffer 1] (meermalen) heeft/hebben verkracht en/of

o die [slachtoffer 1] (meermalen) heeft/hebben gedwongen seks met vrienden van die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) te hebben en/of

o die [slachtoffer 1] (meermalen) heeft/hebben mishandeld door hard in haar borsten en/of tepels en/of clitoris te knijpen en/of te bijten en/of haar tegen haar hoofd en/of lichaam te slaan en/of haar keel dicht te knijpen en/of haar hoofd tegen een wasbak te slaan en/of

o gedreigd heeft/hebben die [slachtoffer 1] te doden en/of te (laten) verkrachten en/of te mishandelen en/of

o die [slachtoffer 1] heeft/hebben voorzien van een telefoon en beltegoed en/of

o die [slachtoffer 1] haar auto heeft/hebben laten afstaan aan die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) en/of

o heeft/hebben geprobeerd die [slachtoffer 1] een tatoeage te laten zetten met de naam van die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) en/of

o die [slachtoffer 1] vanuit Nederland (tegen haar wil) heeft/hebben meegenomen naar Duitsland (Hamburg) om haar aldaar in de prostitutie te laten werken en/of

o die [slachtoffer 1] van Duitsland naar Nederland heeft/hebben (terug)gebracht om haar aldaar in de prostitutie te laten werken;

tot en/of bij welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 mei 2011 tot en met 9 september 2011 te Utrecht en/of Hilversum en/of Huizen, in elk geval in Nederland, en/of te Hamburg, althans in Duitsland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of gelegenheid en/of middelen heeft verschaft door (onder meer)

o die [slachtoffer 1] van Utrecht en/of Hilversum, althans van Nederland, naar Hamburg (Duitsland) te vervoeren en/of haar (enkele dagen later) van Hamburg (Duitsland) naar Utrecht, althans naar Nederland te vervoeren en/of

o (telkens) die [slachtoffer 1] te vervoeren van en/of naar haar werkplek in Utrecht en/of

o (op verzoek van die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s) die [slachtoffer 1] (telkens) tijdens haar prostitutiewerkzaamheden te controleren, onder meer door (telkens) over het Zandpad te Utrecht te lopen en/of te kijken of zij wel aan het werk was en/of (tijdens diens prostitutiewerkzaamheden) op die [slachtoffer 1] te passen en/of

o de verdiensten van die [slachtoffer 1] (voor die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of zijn/hun mededader(s)) te incasseren en/of bij haar op te halen (in haar werkkamer) en/of

o die [slachtoffer 1] tijdens haar prostitutiewerkzaamheden (telkens) eten te brengen;

5:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 2 november 2011 tot en met 10 november 2011 te Woerden, in elk geval in Nederland, een of meermalen met [slachtoffer 2] , geboren op 23 juli 1996, althans een persoon die toen de leeftijd van twaalfjaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, immers heeft hij, verdachte, zijn, penis in de vagina en/of de mond van die [slachtoffer 2] (althans een persoon die toen de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt) geduwd/gebracht;

6:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 2 november 2011 tot en met 10 november 2011 te Woerden, in elk geval in Nederland, met [slachtoffer 2] , geboren op 23 juli 1996, althans een persoon, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd en/of die [slachtoffer 2] , althans een persoon die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, tot het plegen van of het dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde heeft verleidt;

7:

hij in of omstreeks de periode van 02 november 2011 tot en met 10 november 2011 te Woerden en/of Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk een minderjarige, te weten [slachtoffer 2] , geboren op 23 juli 1996, heeft onttrokken aan het wettig over die minderjarige gestelde gezag of aan het opzicht van degene die dat gezag desbevoegd over die minderjarige uitoefende, immers heeft verdachte daar toen tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, die [slachtoffer 2] , althans een minderjarige persoon,

- meegenomen naar een woning in Woerden en/of

- haar telefoon afgepakt en/of laten afstaan en/of

- in de woning in Woerden heeft laten verblijven en/of heeft vastgehouden en/of opgesloten;

8 primair:

hij in of omstreeks de periode van 21juli 2011 tot en met 1 augustus 2011 te Hilversum en/of Utrecht, in elk geval in Nederland, en/of Hamburg, in elk geval in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk één of meer personen, genaamd [slachtoffer 1] , wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten [slachtoffer 1] , te dwingen iets te doen of niet te doen, immers heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met een of meer van zijn mededaders, althans alleen,

- ( terwijl die [slachtoffer 1] in haar auto zat) de auto van die [slachtoffer 1] geblokkeerd (met een andere auto) en/of

- ( nadat die [slachtoffer 1] uit haar auto was gestapt) plaatsgenomen achter het stuur van de auto van die [slachtoffer 1] vervolgens met die auto weggereden en/of

- de tas van die [slachtoffer 1] afgepakt en/of

- die [slachtoffer 1] gezegd dat zij in zijn, verdachtes, auto dan wel de auto van een van zijn mededader(s) moest stappen en/of

- die Sidhorn haar telefoon laten afstaan en/of

- het paspoort van die [slachtoffer 1] afgepakt en/of laten afpakken en/of

- met die [slachtoffer 1] naar Duitsland gereden (terwijl zij dit niet wilde en/of zei dat zij naar huis en/of

weg wilde) en/of

- die [slachtoffer 1] in Hamburg, in elk geval in Duitsland, naar een bordeel, althans een seksclub gebracht en/of

- die [slachtoffer 1] (aldaar) gedwongen in de prostitutie te werken en/of

- dagelijks alle dan wel een groot deel van de verdiensten uit verrichtte prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 1] afgepakt en/of afgenomen en/of door die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s) laten afstaan en/of

- die [slachtoffer 1] gezegd dat zij het bordeel niet mocht verlaten, althans die [slachtoffer 1] belet het bordeel te verlaten en/of

- die [slachtoffer 1] in de gaten gehouden en/of gecontroleerd;

8 subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 21juli 2011 tot en met 1 augustus 2011 te Hilversum en/of Utrecht, in elk geval in Nederland, en/of Hamburg, in elk geval in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

- ( terwijl die [slachtoffer 1] in haar auto zat) de auto van die [slachtoffer 1] geblokkeerd (met een ander auto) en/of

- ( nadat die [slachtoffer 1] uit haar auto was gestapt) plaatsgenomen achter het stuur van de auto van die

[slachtoffer 1] vervolgens met die auto weggereden en/of

- de tas van die [slachtoffer 1] afgepakt en/of

- die [slachtoffer 1] gezegd dat zij in zijn, verdachtes, auto dan wel de auto van een van zijn mededader(s) moest stappen en/of

- die [slachtoffer 1] haar telefoon laten afstaan en/of

- het paspoort van die [slachtoffer 1] afgepakt en/of laten afpakken en/of

- met die [slachtoffer 1] naar Duitsland gereden (terwijl zij dit niet wilde en/of zei dat zij naar huis en/of weg wilde) en/of die [slachtoffer 1] in Hamburg, in elk geval in Duitsland, naar een bordeel, althans een seksclub

gebracht en/of

- die [slachtoffer 1] (aldaar) gedwongen in de prostitutie te werken en/of

- dagelijks alle dan wel een groot deel van de verdiensten uit verrichtte prostitutiewerkzaamheden van

die [slachtoffer 1] afgepakt en/of afgenomen en/of door die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s) laten afstaan en/of

- die [slachtoffer 1] gezegd dat zij het bordeel niet mocht verlaten, althans die [slachtoffer 1] belet het bordeel te verlaten en/of

- die [slachtoffer 1] in de gaten gehouden en/of gecontroleerd;

9:

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2011 tot en met 10 november 2011 te Woerden en/of Utrecht en/of Houten, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, in elk geval alleen,

een ander of anderen, te weten [slachtoffer 2] heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2] en/of één of meer andere vrouwen terwijl zij de leeftijd van 18 jaren nog niet had(den) bereikt,

en/of

die [slachtoffer 2] en/of een of meer andere vrouwen (telkens) heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die [slachtoffer 2] en/of een of meer andere vrouwen enige handeling heeft ondernomen waarvan hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 2] en/of een of meer andere vrouwen zich daardoor beschikbaar stelde(n) tot het verrichten seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 2] en/of een of meer andere vrouwen de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele handelingen van [slachtoffer 2] en/of een of meer ander vrouwen met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 2] en/of een of meer andere vrouwen de leeftijd van 18 jaren nog had bereikt,

immers heeft hij, verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededaders, althans alleen

- met die [slachtoffer 2] een relatie aangegaan, althans de indruk gewekt dat hij, verdachte, verliefd op die [slachtoffer 2] was (terwijl hij, verdachte die [slachtoffer 2] nog nooit gezien had) en/of

- die [slachtoffer 2] gezegd dat hij haar weg kan halen en haar alles kan geven wat ze wil en/of die [slachtoffer 2] nieuwe spullen en kleding beloofd en/of

- met die [slachtoffer 2] afgesproken en haar meegenomen naar een woning (in Woerden) en/of

- die [slachtoffer 2] een of meermalen onderdak verschaft en/of

- die [slachtoffer 2] (meermalen) onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of aangezet tot prostitutie, en/of

- die [slachtoffer 2] aan andere mannen heeft aangeboden voor het verrichten van seksuele handelingen en/of

- ( terwijl die [slachtoffer 2] prostitutiewerkzaamheden verrichtte) die [slachtoffer 2] (telkens) nauwlettend in de gaten gehouden en/of laten houden en/gecontroleerd en/of laten controleren en/of

- die [slachtoffer 2] opgesloten en/of laten opsluiten in een woning en/of

- die [slachtoffer 2] drugs gegeven en/of drugs aangeboden en/of

- alle dan wel een groot deel van de verdiensten uit de verrichtte prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 2] heeft afgepakt en/of afgenomen en/of door die [slachtoffer 2] heeft laten afstaan en/of

- die [slachtoffer 2] aan een ander (genaamd [betrokkene 5] ) gegeven en/of overgedragen en/of verkocht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen zal worden vernietigd, omdat het hof tot een enigszins andere bewezenverklaring en andere strafoplegging komt dan de rechtbank.

Vrijspraak feit 1 primair en feit 4 primair

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 1 primair en 4 primair is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

Bespreking verweren op de voet van artikel 359a Wetboek van Strafvordering

De raadsvrouw heeft betoogd dat de wijze van verhoor van [slachtoffer 1] [slachtoffer 1] door het onderzoeksteam van de politie in strijd is met de Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten.

Zij heeft daartoe aangevoerd dat deze Aanwijzing verplicht tot de audiovisuele registratie van verhoren van (onder meer) kwetsbare aangevers en dat [slachtoffer 1] , die een persoonlijkheidsstoornis zou hebben waarvan een kenmerkend gevolg aantasting van de cognitieve functies is, in de categorie kwetsbare aangevers valt. Het is in strijd met de Aanwijzing dat de verhoren niet audiovisueel maar enkel auditief zijn geregistreerd en het is onmogelijk voor de verdediging de betrouwbaarheid van de door de politie ‘uitgelokte’ verklaringen van [slachtoffer 1] te toetsen, aldus de raadsvrouw.

Voorts heeft de raadsvrouw betoogd dat de wijze van verhoor van [slachtoffer 1] in strijd is met de Aanwijzing seksueel misbruik en mensenhandel nu [slachtoffer 1] in de visie van de verdediging op ontoelaatbare wijze sturend is gehoord door de verbalisanten.

Volgens de conclusie van de raadsvrouw maakt deze onherstelbare handelwijze van het onderzoeksteam van de politie de verklaringen van [slachtoffer 1] uiterst onbetrouwbaar en zelfs onbruikbaar om als bewijs te dienen en zij heeft verzocht deze verklaringen uit te sluiten van het bewijs.

Oordeel hof

De Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten beschrijft een aantal situaties waarin verplicht gebruik moet worden gemaakt van audiovisuele registratie. Bij mensenhandel is audiovisuele registratie vereist indien de kwetsbaarheid van de te verhoren persoon dit meebrengt. Kwetsbaar in de zin van deze Aanwijzing zijn minderjarigen onder de 16 jaar en personen met een (kennelijke) verstandelijke beperking of cognitieve functiestoornis.

Reeds nu het dossier geen onderbouwd medisch aanknopingspunt bevat dat ten aanzien van [slachtoffer 1] gesproken moet worden van een verstandelijke beperking of cognitieve functiestoornis in vorenstaande zin faalt het verweer van de raadsvrouw dat haar verhoor/verhoren op audiovisuele wijze had(den) moeten worden geregistreerd nu dit niet op een deugdelijke grondslag berust.

Daarenboven heeft de verdediging in de loop van de strafprocedure ruimschoots de gelegenheid gehad de verklaringen van [slachtoffer 1] op betrouwbaarheid te toetsen, bij voorbeeld bij haar verhoor bij de rechter-commissaris.

Uit de stukken blijkt weliswaar dat de verbalisanten tijdens de verhoren op bepaalde punten verduidelijking hebben gevraagd of kritisch hebben doorgevraagd, maar niet is gebleken van naar aard en inhoud ontoelaatbare sturing op grond waarvan het antwoord niet langer betrouwbaar kan worden geacht.

Derhalve is niet gebleken van een onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering waaraan het verregaande gevolg van bewijsuitsluiting dient te worden verbonden zodat het verweer faalt.

Bespreking bewijsverweren

De feiten 1 primair en subsidiair, 3, en 4 primair en subsidiair

De raadsvrouw heeft verzocht de verdachte vrij te spreken van de feiten 1 primair, 1 subsidiair, 3,

4 primair en 4 subsidiair, die zien op [slachtoffer 1] , nu er volgens haar onvoldoende bewijsmiddelen zijn die de verklaringen van [slachtoffer 1] ondersteunen en derhalve niet is voldaan aan het ingevolge artikel 342 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering vereiste bewijsminimum.

Voor zover het hof vindt dat er wel voldoende ondersteuning in ander bewijsmateriaal aanwezig is, heeft de raadsvrouw aangevoerd dat de verklaringen van [slachtoffer 1] op vele onderdelen ongeloofwaardig en onbetrouwbaar zijn en daarom niet voor het bewijs kunnen worden gebezigd. In haar pleitnota heeft de raadsvrouw de volgens haar aanwezige tegenstrijdigheden en inconsistenties in de verklaringen van [slachtoffer 1] weergegeven. Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft de officier van justitie ter weerlegging van de tegenstrijdigheden en inconsistenties in haar verklaringen betoogd dat [slachtoffer 1] een psychisch instabiel en getraumatiseerd persoon is, maar deze conclusie gaat de verdediging bij gebrek aan rapportages te ver, aldus de raadsvrouw. Bij gerede twijfel over de betrouwbaarheid dient vrijspraak te volgen.

Het bewijsminimum

De rechter kan het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan niet uitsluitend aannemen op de verklaring van één getuige op grond van het bepaalde in het tweede lid van artikel 342 Sv - dat de tenlastelegging in haar geheel betreft.

De vraag of aan het bewijsminimum is voldaan, laat zich niet in algemene zin beantwoorden, maar vergt een beoordeling van de omstandigheden van het concrete geval.

Het hof is van oordeel dat de verklaringen van [slachtoffer 1] , voor zover dit de bewezenverklaarde onderdelen in de tenlastelegging betreft, kwalitatief in voldoende mate wordt ondersteund door ander bewijsmateriaal.

Oordeel hof betrouwbaarheid verklaringen [slachtoffer 1]

Consistentie verklaringen [slachtoffer 1]

Anders dan de raadsvrouw is het hof van oordeel dat de verklaringen van [slachtoffer 1] op hoofdlijnen consistent en eenduidig zijn. Dat op detailniveau sprake is van enkele inconsistenties doet daaraan niet af. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat [slachtoffer 1] langdurig en meermalen op indringende, soms vergaande wijze over een veelheid van gebeurtenissen in een tijdvak van enkele maanden is gehoord. Aan het ontstaan van enkele verschillen en ongerijmdheden in die verklaringen dient niet de gevolgtrekking te worden verbonden dat deze verklaringen in hun geheel onbetrouwbaar moeten worden geacht.

Daarbij is nog van belang dat [slachtoffer 1] soms terughoudend is geweest met het verstrekken van voor [medeverdachte 1] belastende informatie, hetgeen onder meer blijkt uit de omstandigheid dat zij niet wenste dat de verbalisanten een striem op haar pols zouden waarnemen (AH 6/7), zodat het te minder aannemelijk is dat onzuivere motieven aan haar verklaringen ten grondslag hebben gelegen.

Verankering verklaringen [slachtoffer 1]

De verklaringen van [slachtoffer 1] worden op relevante onderdelen verankerd in verklaringen van getuigen, van [medeverdachte 1] en onderzoeksbevindingen van de politie.

[slachtoffer 1] heeft onder meer verklaard over de volgende onderwerpen (die niet noodzakelijkerwijs direct verband houden met het tenlastegelegde):

(Opmerking hof: hierna worden indien nodig, telkens ten behoeve van de leesbaarheid en begrijpelijkheid verduidelijkingen tussen haakjes gegeven, die alle uit het dossier blijken).

1. Zij werkte in de periode van eind april 2011 tot 12 september 2011 als prostituee op het Zandpad in Utrecht.

2. [medeverdachte 1] was haar pooier. Zij moest 1000 euro per dag voor hem verdienen.

Zij was bang voor [medeverdachte 1] , daarom zei ze dat die 1000 extra op zaterdag wel zou lukken. Ze mocht van [medeverdachte 1] het woord geld niet sms-en. ( [slachtoffer 1] 22/9/11 AH 55/71 BM 1 rb)

Om de zoveel uur kwamen ze geld halen. [medeverdachte 1] kwam geld halen, ook weleens [medeverdachte 3] . Voordat zij naar buiten ging, kwamen ze binnen het geld al ophalen. [medeverdachte 3] zei: geef de boodschappen aan mijn oom (= [medeverdachte 1] ). [medeverdachte 1] zei: ik hou er niet van als ik het moet vragen, je moet het gewoon geven. Zij verdiende goed. Het gemiddelde was 1000 euro per dag. ([slachtoffer 1] 22/9/11 AH 55/71 BM 1 rb)

- Tussen de werkzaamheden door werd geld opgehaald namens [medeverdachte 1] , onder meer door [medeverdachte 5] . [medeverdachte 5] , die zij [medeverdachte 5] noemde, was de loopjongen van [medeverdachte 1] nadat zij was teruggekeerd uit Duitsland. Hij reed in een auto met als kenteken met [kenteken] erin. [medeverdachte 5] kwam geld bij haar ophalen, dat hij aan [medeverdachte 1] gaf. ([slachtoffer 1] 26/9/11 AH 72/100 Rb BM 5). Ook de verdachte heeft voor [medeverdachte 1] geld bij haar opgehaald. ([slachtoffer 1] rechter-commissaris 29 november 2012, pagina 63)

3. Zij had veel verschillende telefoonnummers. Zij had vaak telefonisch contact met [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] controleerde elke dag haar telefoon. Hij pakte de simkaarten of telefoon van haar af. Zij had altijd twee telefoons, zodat ze er één aan de politie kon opgeven. ([slachtoffer 1] 26/9/11 AH 72/100 Rb BM 5)

4. Er was een ontmoeting van [slachtoffer 1] met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] , bij snackbar [snackbar] in Hilversum. [slachtoffer 1] moest daar voor [medeverdachte 1] aanwijzen wie op het Zandpad over hem en zijn zoon had gesproken. ([slachtoffer 1] 11 september 2011, AH 34/54)

5. Zij is op 20 juli 2011 door [medeverdachte 4] en [verdachte] naar Duitsland gebracht en heeft daar in een bordeel gewerkt aan de [adres 2] in Hamburg. [medeverdachte 4] was in paniek. Hij zei dat zij teruggebracht moest worden. [verdachte] en [medeverdachte 5] kwamen haar ophalen. ([slachtoffer 1] 5/10/2011 AH 244 e.v. RB BM 23)

6. [verdachte] heeft haar na haar verblijf in Duitsland naar een loods in Hilversum gebracht, waar zij [medeverdachte 1] heeft ontmoet. [medeverdachte 1] zei dat [verdachte] een boete van 10.000 euro aan hem moest betalen. Zij moest meteen daarna weer werken op het Zandpad. ([slachtoffer 1] 5/10/2011 AH 244 e.v.; Rb BM 23)

7. Op 23 augustus 2011 was er een auto ongeluk in een door [medeverdachte 1] bestuurde auto met [slachtoffer 1] als bijrijder. Na het ongeluk moest zij koken in de woning van [medeverdachte 1] in Huizen; zij had zo’n hoofdpijn. ([slachtoffer 1] 22/9/11 AH 55/71 Rb BM 1)

8. Op 6 september 2011 waren [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] bij haar. [medeverdachte 1] wist dat de politie vaak bij [slachtoffer 1] langskwam. [medeverdachte 1] gaf opdrachten en telkens gebeurde er dan iets. [medeverdachte 2] bond haar armen vast en zij moest op haar knieën zitten. ([slachtoffer 1] 22/9/11 AH 55/71 Rb BM 1)

9. [verdachte] heeft haar in Groningen, waar zij in een opvanghuis verbleef, met drie andere mannen opgehaald. ([slachtoffer 1] 10/10/11 AH 128/153)

10. [verdachte] heeft haar met andere mannen vanuit Groningen naar het huis van [medeverdachte 6] in Woerden gebracht. ([slachtoffer 1] 10/10/11 AH 128/153)

11. [verdachte] heeft begin oktober 2011 diverse keren met [slachtoffer 1] besproken dat zij haar aangifte tegen [medeverdachte 1] moest intrekken. Ze zei dat ze aangifte had gedaan, maar niet tegen [verdachte] . [verdachte] zei: Maar wel tegen mijn broer. ([slachtoffer 1] 10/10/2011, AH 138)

[verdachte] zei: mijn broer mijn broer mijn broer; allemaal om [medeverdachte 1] . [verdachte] bracht haar terug naar Groningen. Zij moest de aangifte intrekken. Hij zei: je gaat gewoon terug naar Groningen alsof er niks aan de hand is. Maandag belt een advocaat jou om het in te trekken. ([slachtoffer 1] 10/10/2011, AH 135/153)

In Woerden heeft [verdachte] gesproken over [betrokkene 2] , een grote, grote jongen, gelinkt aan [medeverdachte 1] . [verdachte] zei dat hij [betrokkene 2] aan de lijn had en dat deze haar zocht. ([slachtoffer 1] RC 27 februari 2012)

Zij had [betrokkene 2] alleen maar in gezelschap gezien van [medeverdachte 1] en kent niet precies zijn rol, het is een maatje van [medeverdachte 1] . ( [slachtoffer 1] 10/10/2011, AH 139)

Nadat [medeverdachte 1] was aangehouden (=op 9/9/2011) heeft de verdachte haar gezegd dat ze werd bedreigd en dat hij haar zou helpen. [verdachte] zei dat hij [medeverdachte 1] elke dag sprak en dat zij elke dag dat [medeverdachte 1] vastzat moest vergoeden. ([slachtoffer 1] RC 27 februari 2012)

12. [verdachte] heeft haar met een andere man opgehaald uit het opvanghuis in Emmen. Zij had eerst [betrokkene 3] gebeld en ze was helemaal overstuur. [betrokkene 3] wilde haar niet ophalen. Zij wist niet meer wie zij moest vertrouwen. Zij heeft vervolgens [verdachte] vauit Emmen gebeld en gezegd dat zij naar huis wilde. [verdachte] heeft haar opgehaald met een auto met kenteken [kenteken] [kenteken] . ([slachtoffer 1] 15 oktober 2011 1e verhoor, AH 159)

13. [slachtoffer 1] moest seksuele handelingen met en voor [medeverdachte 1] verrichten met pijn en letsel als gevolg.

Voornoemde verklaringen van [slachtoffer 1] vinden steun in de volgende bewijsmiddelen.

1. De getuige [getuige 1] , toezichthouder/kamerexploitant, heeft verklaard dat [slachtoffer 1] bootje 124-3 aan het Zandpad in Utrecht huurde in de periode van 28 april t/m 25 juli 2011.

(GET 26/29)

Van 25 juli tot 30 juli 2011 huurde [slachtoffer 1] bootje 135-3 aan het Zandpad. (AH 196/197)

Van 30 juli tot en met 12 september 2011 huurde [slachtoffer 1] opnieuw bootje 124-3.

(AH 329/336)

In alle perioden heeft [slachtoffer 1] de kamer gehuurd van 20 tot 8 uur.

2. Medeverdachte [medeverdachte 7] heeft verklaard: [medeverdachte 1] had een prostituee in Utrecht bij de boten aan het Zandpad werken. [medeverdachte 1] was net vrij. (VERD 135/145)

[medeverdachte 1] kwam erachter dat [medeverdachte 4] een meisje van hem had meegenomen.

Medeverdachte [medeverdachte 5] heeft verklaard: hij ging eten en condooms brengen bij het meisje van [medeverdachte 1] . (VERD 372/391, BM 20 Rb)

[medeverdachte 7] heeft [slachtoffer 1] op foto 1 herkend en daarbij vermeld dat [medeverdachte 1] haar pooier is. (Bijl 20A t/m D)

Medeverdachte [medeverdachte 4] heeft verklaard: Ik kende [slachtoffer 1] van het Zandpad in Utrecht. Ik bracht haar eten in opdracht van [medeverdachte 1] . Hij was de pooier van [slachtoffer 1] , ik was bang voor hem. [slachtoffer 1] is ontzettend bang voor [medeverdachte 1] ; hij is haar grootste nachtmerrie. (VERD 71/80)

Medeverdachte [medeverdachte 4] heeft verklaard: [slachtoffer 1] kreeg veel dreig sms-jes van die jongens. (hij sprak daar over [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] ). [slachtoffer 1] heeft die sms-jes aan mij laten lezen : Als je vanavond geen 1000 euro meeneemt krijg je klappen en je moet vandaag 1000 betalen. [slachtoffer 1] leverde al het verdiende geld in bij de pooiers. (VERD 146/172, BM 12 Rb)

Sms-berichten van 7 september 2011 vanaf 07.18 uur waarin [slachtoffer 1] vraagt of [medeverdachte 1] boos is omdat ze slecht heeft gedraaid. (ZD 06 TR/28-29)

Getuige [getuige 2] (klant [slachtoffer 1] ) heeft verklaard dat hij heeft meegemaakt dat bij [slachtoffer 1] vaak tussendoor mannen binnenkwamen. (GET 04-06)

Bevindingen verbalisanten: op 9 september 2011 hebben zij gezien dat een man op bezoek was in het bootje van [slachtoffer 1] 124-3 aan het Zandpad in Utrecht. [slachtoffer 1] verklaarde dat dit [medeverdachte 5] was (= [medeverdachte 5] ) die zojuist haar verdiensten tot dat moment had opgehaald, 400 euro. (AH 6/AH 122/123)

3. Getuige [getuige 3] heeft verklaard dat hij 5 verschillende 06-nummers had van [slachtoffer 1] , hij heeft haar in totaal 20 a 30 keer gezien tijdens haar werk op het Zandpad in Utrecht. De laatste tijd was [slachtoffer 1] veel met de telefoon bezig, om even een sms te beantwoorden.

(GET 07/08)

Bevindingen: [slachtoffer 1] en [medeverdachte 1] hadden in de periode van 8 juli t/m 9 september 2011 in totaal 1242 telefonische contacten. (TR 49/57)

Getuige, medewerker van Huiskamer Aanloop Prostituees Utrecht (HAP) heeft verklaard dat [slachtoffer 1] tijdens haar bezoek aan HAP op 9 augustus 2011 constant werd gebeld door ene [medeverdachte 1], (AH 261/ 283)

Bevindingen: bij controle van het telefoonnummer bleek dit het nummer (van [medeverdachte 1] ) te zijn van [medeverdachte 1] . (AH 261/ 283)

Getuige [getuige 2] heeft verklaard dat hij op 13 juli 2011 op het Zandpad was bij [slachtoffer 1] . Zij zei dat ze dringend moest telefoneren omdat er van alles gebeurd was. Hij hoorde haar over de telefoon zeggen: is het geregeld nu? Ze vroeg of ze veilig was en zei: ik ben ook maar een meisje. Ze sms-te vaak. Ze had twee telefoons: één voor privé en een voor werk. (GET 04/06)

4. Medeverdachte [medeverdachte 4] heeft verklaard dat hij in Hilversum bij [medeverdachte 1] moest komen. Hij moest wachten, [medeverdachte 1] ging zijn neven halen. De neven [medeverdachte 3] hadden [slachtoffer 1] opgehaald. [medeverdachte 4] moest zeggen of [slachtoffer 1] een relatie had met [verdachte] . Hij heeft gezien dat [medeverdachte 1] [slachtoffer 1] in de auto klappen gaf. (VERD 146/172, Rb BM 12)

5. Medeverdachte [medeverdachte 7] heeft verklaard dat [medeverdachte 1] had ontdekt dat [medeverdachte 4] een meisje van hem had meegenomen. [verdachte] heeft bemiddeld tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] . (VERD 135/145; BIJL 18/20 en Bijl 20A t/m D)

Medeverdachte [medeverdachte 4] heeft verklaard dat [medeverdachte 1] hem heeft bedreigd omdat hij dacht dat hij [slachtoffer 1] had meegenomen. (VERD 146/172, BM 12 Rb)

De getuige [getuige 1] , toezichthouder/ kamerexploitant, heeft verklaard dat [slachtoffer 1] op 25 juli 2011 om 20.49 uur zei dat ze was ontvoerd naar Duitsland. Ze was erg emotioneel en blokkeerde. Ze zag er slecht en moe uit. (GET 26/29. AH 262)

Foto’s van het bordeel dat op het door [slachtoffer 1] genoemde adres aan de [adres 2] in Hamburg was gevestigd. (AH 400/421 en AH 284 met als bijlagen foto’s van het bordeel in Hamburg)

Bevindingen: uit historische telecomgegevens van telefoonnummer [telefoonnummer] van [verdachte] blijkt dat deze op 20 juli 2011 verschillende zendmasten in de richting van Duitsland

(ongeveer van 2 uur tot 3 uur ’s nachts) en vanuit Duitsland naar Nederland heeft aangestraald. (ongeveer van 14.154 uur tot 15.23 uur) (AH 480/ 482)

Bevindingen: uit historische telecomgegevens van telefoonnummer [telefoonnummer] van Cüme [medeverdachte 4] blijkt dat deze op 20 juli 2011 verschillende zendmasten in de richting van Duitsland heeft aangestraald. (AH 481)

6. De verdachte heeft verklaard dat hij [slachtoffer 1] voor een vriend uit Duitsland heeft opgehaald. (Verklaring [verdachte] als verdachte ttz Rb)

Bevindingen: uit historische telecomgegevens van telefoonnummer [telefoonnummer] van [verdachte] blijkt dat deze op 23 juli 2011 verschillende zendmasten in de richting van Duitsland

heeft aangestraald. (AH 482)

Bevindingen: uit historische telecomgegevens van telefoonnummer [telefoonnummer] van [medeverdachte 5] blijkt dat deze op 23 juli 2011 verschillende zendmasten in de richting van Duitsland

heeft aangestraald. (AH 483)

Bevindingen: uit historische telecomgegevens gebleken is, dat de gsm in gebruik bij [medeverdachte 1]

[telefoonnummer] ), [verdachte] en [medeverdachte 5] op 23 juli 2011 tussen 20.53 uur en 23.00 uur alle zendmasten hebben aangestraald in dezelfde omgeving van Hilversum. Deze zendmasten staan in de nabije omgeving van de loods aan de [adres 3] . (AH 483 en AH 487 een plattegrond met genoemde zendmasten).

Bevindingen: uit de historische telecomgegevens blijkt onder meer dat in de periode van 20 juli 2011 tot en met 25 juli 2011 diverse onderlinge contacten hebben plaatsgevonden tussen de gsm- nummers van [medeverdachte 1] , [verdachte] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] ( [telefoonnummer] ) (AH 484/ 496)

Op 20 juli 2011 vanaf 00.15 uur tot 1.31 uur heeft [medeverdachte 4] zes maal contact met [medeverdachte 1] .

(AH 488)

Dan volgt een groot aantal contacten tussen [verdachte] en [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] en [verdachte] . Op 21 juli 2011 vanaf 11.59 uur heeft [medeverdachte 1] opnieuw viermaal in één uur telefonisch contact met [medeverdachte 4] . Diezelfde dag rond 15.46 uur nog driemaal. AH 489.

Op 21 en 22 juli 2011 vele telefonische contacten tussen [verdachte] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] . Op 22 juli 2011 rond 12 uur en 13 uur belt [medeverdachte 1] viermaal met [medeverdachte 4] . Vervolgens tot 22.25 uur veel telefonische contacten tussen [verdachte] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] . [verdachte] belt op 22 juli 2011 vanaf 22.25 uur vele malen met [medeverdachte 1] , afgewisseld met contacten tussen [medeverdachte 4] en [verdachte] . (AH 492) Er volgen vele contacten tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] tot 23.27 uur. Op 23 juli 2011 heeft [medeverdachte 1] viermaal contact met [medeverdachte 4] . (AH 493) Vervolgens heeft [medeverdachte 1] vele malen contact met [verdachte] tot en met 25 juli 2011 23.41 uur. (t/m AH 496)

Bovendien hebben de gsms van [verdachte] en [medeverdachte 4] vele telefonische contacten gehad met Duitse telefoonnummers in de periode vanaf 20 juli 2011. (AH 497/480)

Getuige verbalisant [getuige 4] heeft verklaard dat zij waar mogelijk de verklaringen van [slachtoffer 1] hebben gecontroleerd en getoetst. [slachtoffer 1] heeft bij voorbeeld heel uitvoerig verklaard over het bordeel waar zij in Duitsland zat. Zij heeft een kistje beschreven waar zij het geld in moest doen als zij een klant had gehad. Ook de plaats van dat kistje heeft zij beschreven. De getuige is in het bordeel geweest en heeft geconstateerd dat de beschrijving door [slachtoffer 1] van het bordeel en het kistje op de vierkante centimeter klopte. (RC getuige verhoor 8 november 2012)

Mutatie politie van 8 augustus 2011: als verklaring van [medeverdachte 1] op genoemde datum: mijn vriendin is aangevallen. (Div 15/28)

7. Mutatie 23/8 2011 politie: er heeft een auto ongeluk plaatsgevonden, waarbij de inzittenden van de auto [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] waren. [medeverdachte 1] heeft verklaard: Mijn bijrijder had hevige pijnen in haar nek. (Div 2)

Bevindingen verbalisanten. De verbalisanten gingen op 8 september 2011 rond 23 uur naar het Zandpad in Utrecht. Zij hadden een gesprek met [slachtoffer 1] , waarin zij haar vroegen waarom zij brede polsbandjes droeg en zagen dat [slachtoffer 1] haar polsen terugtrok. Verbalisant [getuige 5] pakte één van de polsen van [slachtoffer 1] en schoof het bandje opzij. Verbalisanten zagen een rode striem om haar pols. Onder het andere opzij geschoven polsbandje zagen de verbalisanten een lichte rode striem op de onderzijde van de pols en zij zagen tevens een donkere plek op de pols. Zij vroegen wat er was gebeurd en zagen dat [slachtoffer 1] zweeg en omlaag keek. [slachtoffer 1] zei dat zij zich zorgen maakte om haar veiligheid, zij wilde een andere keer zeker mee, maar niet op dat moment. (AH 6/7)

Sporenonderzoek 9 september 2011: foto’s 1 tot en met 10 van [slachtoffer 1] ,

foto 1 toont bovenzijde van de polsen met huidverwonding;

Foto 2 toont de onderzijde van de polsen met huidverwonding

Foto 7 huidverkleuring linkerborst

Foto 9 huidverkleuring binnenzijde linker bovenarm. (TR 41/48)

8. De verdachte heeft verklaard: hij is op 6 oktober 2011 met drie vrienden in een auto naar Groningen gegaan en heeft [slachtoffer 1] daar ontmoet. Hij heeft [slachtoffer 1] vanuit Groningen meegenomen naar een huis in de omgeving van Utrecht. (VERD 36/41)

Medeverdachte [medeverdachte 6] [medeverdachte 6] heeft verklaard: In oktober heeft hij het meisje in Groningen opgehaald met [verdachte] en [medeverdachte 8] . Ze zijn naar het huis van [medeverdachte 6] in Woerden gereden. Het meisje heeft verteld dat ze op het Zandpad in Utrecht had gewerkt en dat dat een rol speelde bij het feit dat ze in een opvanghuis in Groningen zat. Na twee of drie dagen is zij door anderen teruggebracht, dat zijn bekenden van [verdachte] . (VERD 173/218)

Medeverdachte [medeverdachte 8] heeft verklaard: Hij heeft [slachtoffer 1] uit Groningen opgehaald met [verdachte] en [medeverdachte 6] [medeverdachte 6] en zij hebben haar naar de woning van [medeverdachte 6] [medeverdachte 6] in Woerden gebracht. (AH 234/236)

9. Op 10 en 11 september 2011 heeft [slachtoffer 1] aangifte gedaan van mensenhandel tegen [medeverdachte 1] en de medeverdachten [medeverdachte 3] . (AH 15/54)

De verdachte heeft verklaard: [slachtoffer 1] heeft hem verteld dat zij aangifte had gedaan tegen [medeverdachte 3] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] is een goede vriend van hem. (VERD 36/41)

Tapgesprek 10 oktober 2011 tussen NN (= [verdachte] ) en [slachtoffer 1] . NN vraagt hoe laat de advocaat zal bellen. Hij zal alles regelen. Alles zal goed komen. (TAPS 4/5)

Tapgesprek 10 oktober 2011 tussen [slachtoffer 1] (S) en [verdachte] (U).

U: morgen ga ik advocaat bellen voor jou. (..)

En ga je, met hem kun je gewoon over de telefoon praten, maak je een afspraak. (..) Kun je in ieder geval relaxed praten, maak je een afspraak, kosten zijn voor mij. (..)

S: ken je die advocaat dan?

U: is mijn advocaat man (..) die heeft [betrokkene 4] eh (..) want hij heeft toch [betrokkene 4] eh gezorgd dat ie verlof kreeg. (TAPS 43/44)

Tapgesprek 10 oktober 2011 tussen [slachtoffer 1] (S) en [verdachte] (U).

U heb ik echt die streek van K. nee toch? (..)

S: jij bent echt junior, je had hem zelf kunnen zijn hoor.

U: K. kan je gewoon uren aankijken zonder z’n ogen te bewegen.(..) gewoon zo echt strak weet je.

S: en hij kan je zo bang en zo kleineren alleen met die ogen van hem he? (..)

U: en dan zegt ie altijd: fuck niet met mij weet je. (..)

S: hij weet hoe hij mensen eh

U: inpalmen

S: onder zich moet krijgen hoor, hij weet hoe hij mensen eh macht kan krijgen. (..)

U: Maar niet zo over de telefoon over praten. (TAPS 45/50)

Tapgesprek 12/10/11 tussen [verdachte] (U) en [betrokkene 2] (Y).

Y: is er nieuws over [medeverdachte 1] ?

U: hij heeft mij nog niet gebeld, waarschijnlijk zit hij nog in beperkingen.

Y: heb je nog aan zijn vriendin gevraagd (..) wat er aan de hand is?

U: Ik heb tegen haar gezegd: je moet die aangifte intrekken. (..) Het is niet fatsoenlijk wat je hebt gedaan. Als ik jou zie, ik weet het niet maar ik breek je benen. Ik zei: Ga het intrekken, je moet je aangifte intrekken. (..) Het meisje is ermee bezig broer. Ik kan niet veel doen met haar anders is het niet netjes tegenover [medeverdachte 1] . (..) Ik zei tegen haar: ga die dinges intrekken!

Dat heb ik goed tot haar verstand gebracht. Die gaat ze intrekken. Als jij nou eens komt.

Y bespreekt vervolgens vele plaatsen in Turkije waar hij is geweest.

U: Heb je geld? Heb je wat nodig? Zal ik wat overmaken?

(..) Y: Ik hoop dat onze vriend dan vrijkomt als ik er ben.

(..)Y: Zonde zeg! De man was net vrijgekomen en nu zit hij alweer vast.

(..) U: mijn andere telefoon gaat over, we bellen elkaar nog wel. (TAPS 6/7)

De verdachte heeft over dit telefoongesprek met [betrokkene 2] verklaard : dat is gegaan in Woerden, op dezelfde dag, klopt dat of niet? Dat is dezelfde dag gebeurd.

(VERD 36/41, met als bijlage het tapgesprek van 12/10/11 tussen [verdachte] (U) en [betrokkene 2] (Y)); (VERD 42/43 is conform TAPS 6/7)

10. Medeverdachte [medeverdachte 6] [medeverdachte 6] heeft verklaard dat hij [slachtoffer 1] met [verdachte] heeft opgehaald uit Emmen. Zij reden in de Ford van [medeverdachte 5] . Hij voelt zich gebruikt door [verdachte] . (VERD 255/306)

Observatie 12 oktober 2011. Perceel [adres 4] (=de woning waar [slachtoffer 1] verbleef) is onder observatie genomen. Observanten zagen rond 11.39 uur een Ford met kenteken [kenteken] rijden met een bestuurder (NN1) en een bijrijder (NN2). Gezien werd dat een vrouw uit de woning kwam en achterin de Ford plaatsnam. De vrouw werd naar Hilversum gebracht en zij ging perceel [adres 5] binnen. (OBS 4/7)

Tapgesprek 12 oktober 2011 tussen [slachtoffer 1] en NN (= [verdachte] )

NN vraagt waar zij is.

[slachtoffer 1] zegt dat ze in Emmen is. Ze heeft aangifte gedaan en nu zit ze als het ware vast. Het lijkt wel een gevangenis. Ze brachten haar weg, zij zat alleen maar te huilen. Zij vindt hen (=de politie) wel lief, maar twijfelt aan hun werkwijze. Ze voelt zich alleen, ze wil naar huis, ze wil zich kunnen wassen, haar eigen spullen hebben. Ze wil uitzoeken wat haar huurachterstand is.

NN zegt dat hij haar morgen komt ophalen en dat het goed komt.

[slachtoffer 1] vraagt of NN nieuws heeft over die twee andere mongolen.

NN zegt dat hij een rode strik om haar heen doet en haar dan aan [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] [medeverdachte 3] ) geeft.

[slachtoffer 1] wil dat niet, zij vindt het geen leuke grap. Ze heeft ook aangifte tegen hen gedaan, ze heeft alles over hen verteld. (TAPS 11/14)

Tapgesprek 12 oktober 2011 tussen [slachtoffer 1] en NN. (= [verdachte] )

[slachtoffer 1] : Alsjeblieft haal me ik wil weg.

NN: waarom ik? Ik heb echt zin om je gewoon eentje te geven (..) waarom luister je nooit naar mij? (..) Morgen ga ik jou zowiezo een lesje geven. (TAPS 09)

Tapgesprek 12 oktober 2011 tussen [slachtoffer 1] (S) en [verdachte] (U).

U: Ik kom daar zo meteen met iemand (..) dat zie je wel schatje.

S: nee nee nee nee maak mij nu niet bang. (..)

U: nee, niet [medeverdachte 3] , is gewoon eh.. die man is mijn bodyguard, soort van bodyguard.

S: toch niet [betrokkene 2] he?

U: [betrokkene 2] komt maandag. (..) misschien neem ik [medeverdachte 1] wel mee. (..) Hij gaat gelijk tegen jou zeggen [slachtoffer 1] , jou ga ik levend begraven. (..)

S: wat gebeurt er met [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] ?

U: luister, als jij die vraag nog een keer aan mij vraagt [slachtoffer 1] , dan kom ik daar heen en ga ik jou pingpongen in jouw eigen huis.

S: Maar ik werk toch mee? (..)

U: met wat werk jij mee dan? (..)

(..)

S: ik heb alles op slot (..) [medeverdachte 3] had als eerste een sleutel. (..) [medeverdachte 1] had hem ook. (..) de politie heeft mijn huissleutels gevonden bij [medeverdachte 1] .

U: (..) of hij heeft hem weggegooid.

S: dat hoop ik, maar waarom zou hij een sleutel van mijn huis weggooien?

U: ja, dat zij allemaal bewijsmaterialen he?

(..)

U: Hou je alsjeblieft aan de regels, ja?

S: Ik hou me aan de regels.

U: echt schat echt, ik zeg nogmaals: ik wil je geen pijn doen. (..) ik heb geen zin om jouw mooie hartje te breken (..) je hebt al zoveel meegemaakt. (..) Ik wil jou niet in die fase laten komen, maar ja, het ligt allermaal in jouw handen schat.

(..)

S: denk je dat [medeverdachte 1] boos op jou gaat worden?

U: nee, ik denk dat hij trots op mij gaat worden (..) omdat ik zijn, tussen haakjes, zijn vriendin niet aan anderen heb gegeven (..)

S: waarom moet ik dan alles tegenhouden?

U: huh

S: waarom moet ik dan alles tegenhouden?

U: je weet toch, dat moet je niet meer door de telefoon zeggen ja. (..) want dat kan tegen mij of tegen jou gebruikt worden.

S: hoe bedoel je?

U: wat jij nog net zei dan tegen ons allebei gebruikt worden, begrijp je? (..)

U: als jij mij naait dan is het einde van de wereld.(..)

U zegt dat ze het bed moet verschonen en herinneringen moet weggooien.

[slachtoffer 1] zegt dat ze zowiezo alles van [medeverdachte 1] heeft weggegooid. (TAPS 15/24)

Tapgesprek 12 oktober 2011 tussen [slachtoffer 1] (S) en [verdachte] (U).

U: Hoe bedoel je, wat zeg je nou allemaal, als je dat niet wil? Heb je nou dingen te willen schat? Ik moet jou beschermen maar je hebt dingen te willen? (TAPS 25)

11. Tergooi ziekenhuis, waar de arts heeft verklaard dat hij nog nooit zulke wondjes had gezien. [slachtoffer 1] heeft gezegd dat zij seks moest hebben met 20 Turkse mannen. Deze wondjes gingen weer open door seksueel contact. (AH 241/242)

Bevindingen geneeskundige verklaring Universitair Medisch Centrum Utrecht 1/12/2011: Na onderzoek blijkt sprake te zijn van een forse bekkenbodem hypertonie die ten grondslag kan liggen aan de buikklachten. De klachten zouden zijn ontstaan vanaf maart 2011. [slachtoffer 1] heeft in het UMCU gezegd dat zij sinds januari 2011 onder dwang werkte als prostituee.

(AH 339/345)

Conclusie betrouwbaarheid verklaringen [slachtoffer 1]

De verklaringen van [slachtoffer 1] zijn volgens het hof op hoofdlijnen consistent en deze vinden ook op onderdelen verankering in andere stukken van het dossier, objectieve onderzoeksgegevens of de verklaring van de verdachte zelf. Het hof acht de voor de bewezenverklaring relevant te achten onderdelen hiervan voldoende betrouwbaar en zal deze bij het bewijs in aanmerking nemen. De conclusie van de raadsvrouw tot uitsluiting daarvan wordt dan ook verworpen.

Feit 4 subsidiair

Ten aanzien van feit 4 subsidiair is het hof van oordeel dat de verdachte medeplichtig is geweest aan mensenhandel, begaan door de medeverdachte Ömer [medeverdachte 1] .

Het hof neemt met betrekking tot de vaststelling van de specifieke betrokkenheid van de verdachte bij het tenlastegelegde onder meer de volgende bewijsmiddelen in aanmerking.

- [slachtoffer 1] heeft verklaard dat [verdachte] bij haar als klant kwam toen zij als prostituee werkte op het Zandpad in Utrecht. Hij sprak over een oom die vroeger meisjes had op het Zandpand. Zij vertelde dit aan [medeverdachte 3] Bostanci. Hij sprak over zijn oom die in maart (2011) uit de gevangenis was gekomen. ([slachtoffer 1] 11/9/11 AH 34/54 BM Rb 11)

- [slachtoffer 1] heeft verklaard dat het geld (haar verdiensten uit prostitutie) werd opgehaald en uiteindelijk aan de medeverdachte [medeverdachte 1] werd gegeven. [verdachte] haalde bijvoorbeeld ook geld op. Zij zeiden dat het dan aan [medeverdachte 1] werd gegeven. [medeverdachte 1] zei het zelf ook, soms kwam hij het zelf halen. ([slachtoffer 1] rechter-commissaris 29 november 2012, pagina 63)

- Ook de broer van de verdachte, [medeverdachte 5] , haalde geld bij haar op, nadat zij was teruggekeerd uit Duitsland. [medeverdachte 5] droeg het geld eveneens af aan [medeverdachte 1] .

( [slachtoffer 1] 26/9/11 AH 72/100 Rb BM 5)

- [slachtoffer 1] heeft zowel de verdachte als zijn broer [medeverdachte 5] loopjongens van [medeverdachte 1] genoemd.

- De verdachte heeft ter terechtzitting bij de rechtbank verklaard dat hij [slachtoffer 1] voor “een vriend” uit Duitsland heeft opgehaald.

- [slachtoffer 1] heeft verklaard dat [medeverdachte 4] haar had gezegd dat [verdachte] had gezegd waar zij zich bevond. De verdachte en zijn broer [medeverdachte 5] hebben haar (naar het hof begrijpt: uit Duitsland) opgehaald met een auto waarvan de deur op het kinderslot zat, waarna zij naar een loods in Hilversum werd gebracht, waar [medeverdachte 1] aanwezig was. (ZD06 AG 244-266)

- Medeverdachte [medeverdachte 7] [medeverdachte 7] [medeverdachte 7] heeft verklaard dat [medeverdachte 1] had ontdekt dat [medeverdachte 4] een meisje van hem had meegenomen. [verdachte] heeft bemiddeld tussen de verdachte en [medeverdachte 4] . (VERD 135/145; BIJL 18/20 en Bijl 20A t/m D)

- Uit historische telecomgegevens blijkt dat de telefoon van de verdachte op 23 juli 2011 verschillende zendmasten in Duitsland aanstraalde en tussen 20:53 uur en 23:00 uur aanstraalde op een zendmast in de onmiddellijke nabijheid van de betreffende loods aan de Zeverijnstraat te Hilversum.

De verdachte heeft verklaard dat [medeverdachte 1] een goede vriend van hem is.

[slachtoffer 1] heeft hem gezegd dat zij aangifte had gedaan tegen de broers Bostanci en [medeverdachte 1] . (VERD 36/41)

In een tapgesprek van 10 oktober 2011 tussen hem en [slachtoffer 1] (S) heeft de verdachte (U) bevestigd dat [medeverdachte 1] (K.) mensen kan inpalmen. Zij mag niet over hem door de telefoon spreken.

U heb ik echt die streek van K. nee toch? (..)

S: jij bent echt junior, je had hem zelf kunnen zijn hoor.

U: K. kan je gewoon uren aankijken zonder z’n ogen te bewegen.’(..) gewoon zo echt strak weet je.

S: en hij kan je zo bang en zo kleineren alleen met die ogen van hem he? (..)

U: en dan zegt ie altijd: fuck niet met mij weet je. (..)

S: hij weet hoe hij mensen eh

U: inpalmen.

S: onder zich moet krijgen hoor, hij weet hoe hij mensen eh macht kan krijgen. (..)

U: Maar niet zo over de telefoon over praten. (TAPS 45/50)

- In een tapgesprek 12 oktober 2011 tussen [slachtoffer 1] en [verdachte] heeft de verdachte gezegd:

Hoe bedoel je, wat zeg je nou allemaal, als je dat niet wil? Heb je nou dingen te willen schat? Ik moet jou beschermen maar je hebt dingen te willen? (TAPS 25)

- In een ander tapgesprek van 12 oktober 2011 bespraken [slachtoffer 1] (S) en de verdachte (U) het volgende:

U: Hou je alsjeblieft aan de regels, ja?

S: Ik hou me aan de regels.

U: echt schat echt, ik zeg nogmaals: ik wil je geen pijn doen. (..) ik heb geen zin om jouw mooie hartje te breken (..) je hebt al zoveel meegemaakt. (..) Ik wil jou niet in die fase laten komen, maar ja, het ligt allermaal in jouw handen schat.

(..)

S: denk je dat [medeverdachte 1] boos op jou gaat worden?

U: nee, ik denk dat hij trots op mij gaat worden (..) omdat ik zijn, tussen haakjes, zijn vriendin niet aan anderen heb gegeven (..)

S: waarom moet ik dan alles tegenhouden?

U: huh

S: waarom moet ik dan alles tegenhouden?

U: je weet toch, dat moet je niet meer door de telefoon zeggen ja. (..) want dat kan tegen mij of tegen jou gebruikt worden.

S: hoe bedoel je?

U: wat jij nog net zei dan tegen ons allebei gebruikt worden, begrijp je? (..)

U: als jij mij naait dan is het einde van de wereld.(..)

U zegt dat ze het bed moet verschonen en herinneringen moet weggooien.

[slachtoffer 1] zegt dat ze zowiezo alles van [medeverdachte 1] heeft weggegooid. (TAPS 15/24)

- In een tapgesprek van 12 oktober 2011 sprak de verdachte met [slachtoffer 1] over de door haar als zodanig aangeduide twee andere mongolen. De verdachte zegt dat hij een rode strik om haar heen doet en haar dan aan [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] [medeverdachte 3] ) geeft.

[slachtoffer 1] wil dat niet, zij vindt het geen leuke grap. Ze heeft ook aangifte tegen hen gedaan, ze heeft alles over hen verteld. (TAPS 11/14)

- In een tapgesprek van 12 oktober 2011 tussen [slachtoffer 1] (S) en [verdachte] (U) spreekt de verdachte met haar over de [medeverdachte 3] en de medeverdachte [medeverdachte 1] , kennelijk om haar bang te maken.

U: Ik kom daar zo meteen met iemand (..) dat zie je wel schatje.

S: nee nee nee nee maak mij nu niet bang. (..)

U: nee, niet [medeverdachte 3] , is gewoon eh.. die man is mijn bodyguard, soort van bodyguard.

S: toch niet [betrokkene 2] he?

U: [betrokkene 2] komt maandag. (..) misschien neem ik [medeverdachte 1] wel mee. (..) Hij gaat gelijk tegen jou zeggen [slachtoffer 1] , jou ga ik levend begraven. (..)

S: wat gebeurt er met [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] ?

U: luister, als jij die vraag nog een keer aan mij vraagt [slachtoffer 1] , dan kom ik daar heen en ga ik jou pingpongen in jouw eigen huis.

Uit bovenstaande feiten en omstandigheden leidt het hof, in samenhang met de overige te gebruiken bewijsmiddelen, af dat de verdachte er in de bewezenverklaarde periode van op de hoogte was dat [medeverdachte 1] een dusdanig intensieve en sturende bemoeienis had met de werkzaamheden van [slachtoffer 1] in het prostitutiemilieu dat hij hierin minstgenomen een sterke aanwijzing voor het bestaan van, kortgezegd, dwang, misbruik van een kwetsbare positie een uitbuitingssituatie heeft moeten zien.

De verdachte heeft door het verlenen van hand- en spandiensten minstgenomen willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard [medeverdachte 1] opzettelijk behulpzaam te zijn bij, kortgezegd, uitbuiting van [slachtoffer 1] in de prostitutie.

Feit 9

Het verweer van de raadsvrouw inhoudende dat de verdachte bij zijn handelen niet het oogmerk van uitbuiting van de minderjarige [slachtoffer 2] heeft gehad, vindt naar het oordeel van het hof zijn weerlegging in de te gebruiken bewijsmiddelen.

Het hof acht hierbij van belang dat de verdachte zichzelf in een telefoongesprek met [slachtoffer 2] als “pimpje” aanduidde (ZD 07 TAPS 12), hetgeen de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep heeft bevestigd.

Daarnaast leidt het hof uit een telefoongesprek van de verdachte met “ [betrokkene 5] ” af dat hij “een meisje”, het hof begrijpt: [slachtoffer 2] , aanbood voor het bedrijven van liefde. (ZD 07 TAPS 17)

Uit een telefoongesprek van de verdachte met [medeverdachte 6] leidt het hof af dat hij [slachtoffer 2] aanbood voor het plegen van seksuele handelingen. (ZD 07 TAPS/12-13)

Dat niet bewezen is dat daadwerkelijk seksuele handelingen met [slachtoffer 2] hebben plaatsgevonden, doet niet af aan het vorenstaande.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair, 3, 4 subsidiair, 7 en 9 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1. subsidiair:

hij in de periode van 6 oktober 2011 tot en met 8 oktober 2011 in Nederland, opzettelijk [slachtoffer 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte,

- die [slachtoffer 1] gezegd dat zij mee moest lopen en in de auto moest stappen als zij haar zus nog wilde zien en

- die [slachtoffer 1] laten bellen met Toevluchtsoord en die [slachtoffer 1] tegen de leiding van Toevluchtsoord laten zeggen dat zij het weekend bij haar vriendin in Almere zou doorbrengen en

- die [slachtoffer 1] meegenomen naar een woning en

- die [slachtoffer 1] in die woning vastgehouden;

3:

hij in de periode van 6 oktober 2011 tot en met 9 december 2011 in Nederland, opzettelijk mondeling zich jegens [slachtoffer 1] heeft geuit, kennelijk om dier vrijheid om naar waarheid ten overstaan van een rechter of ambtenaar een verklaring af te leggen te beïnvloeden, immers heeft hij, verdachte, nadat die [slachtoffer 1] aangifte had gedaan van mensenhandel:

- die [slachtoffer 1] gezegd dat zij mee moest lopen en in de auto moest stappen als zij haar zus nog wilde zien en

- die [slachtoffer 1] laten bellen met Toevluchtsoord en die [slachtoffer 1] tegen de leiding van Toevluchtsoord laten zeggen dat zij het weekend bij haar vriendin in Almere zou doorbrengen en

- die [slachtoffer 1] meegenomen naar een woning en

- die [slachtoffer 1] in die woning vastgehouden,

terwijl hij, verdachte wist dan wel ernstige reden had te vermoeden dat door die [slachtoffer 1] een of meer verklaring(en) zou(den) worden afgelegd met betrekking tot haar aangifte van mensenhandel;

4. subsidiair

[medeverdachte 1] in de periode van 4 juli 2011 tot en met 9 september 2011 in Nederland

een ander, te weten [slachtoffer 1] [slachtoffer 1] ,

door dwang en geweld en één of meer andere feitelijkheden en door dreiging met geweld en door misbruik van een kwetsbare positie

heeft geworven, vervoerd, overgebracht en gehuisvest met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1] ,

en

die [slachtoffer 1] telkens met één van de voornoemde middelen heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten te weten: prostitutiewerkzaamheden

en

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 1]

en

die [slachtoffer 1] met één of meer van de voornoemde middelen en/of omstandigheden heeft gedwongen en/of bewogen die [medeverdachte 1] te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 1] met of voor een derde,

bestaande die dwang en/of dat geweld en/of die één of meer andere feitelijkheden en/of die dreiging met geweld en/of dat misbruik van een kwetsbare positie en/of dat werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten en/of dat dwingen en/of bewegen en/of dat voordeel trekken (telkens) hierin dat die [medeverdachte 1]

ten aanzien van [slachtoffer 1]

o die [slachtoffer 1] heeft gehuisvest in Huizen en

o die [slachtoffer 1] onder druk heeft gezet om in de prostitutie te werken door haar een schuld bij die [medeverdachte 1] te laten opbouwen en

o dagelijks een groot deel van de verdiensten uit verrichte prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 1] heeft afgepakt en door die [slachtoffer 1] aan die [medeverdachte 1] heeft laten afstaan en

o de minimale dagopbrengsten van die [slachtoffer 1] heeft bepaald minimaal 1000 euro doordeweeks en minimaal 1500 euro in het weekend en

o die [slachtoffer 1] meermalen van haar werkplek naar huis heeft gebracht en/of het vervoer van en naar de werkplek heeft geregeld en

o die [slachtoffer 1] tijdens haar prostitutiewerkzaamheden heeft gecontroleerd en

o die [slachtoffer 1] heeft vastgebonden aan de polsen en

o die [slachtoffer 1] met een pistool heeft bedreigd en

o die [slachtoffer 1] meermalen heeft verkracht en

o die [slachtoffer 1] meermalen heeft mishandeld door hard in haar borsten en tepels en clitoris te knijpen en te bijten en haar tegen haar hoofd en lichaam te slaan en

o gedreigd heeft die [slachtoffer 1] te doden en te mishandelen en

o die [slachtoffer 1] heeft voorzien van een telefoon en beltegoed

bij welk misdrijf hij, verdachte, in de periode van 19 juli 2011 tot en met 9 september 2011 in Nederland en in Duitsland, opzettelijk behulpzaam is geweest door

die [slachtoffer 1] van Duitsland naar Utrecht te vervoeren en de verdiensten van die [slachtoffer 1] voor die

[medeverdachte 1] te incasseren en bij haar op te halen in haar werkkamer;

7:

hij in de periode van 2 november 2011 tot en met 10 november 2011 in Nederland opzettelijk een minderjarige, te weten [slachtoffer 2] , geboren op 23 juli 1996, heeft onttrokken aan het opzicht van degene die dat desbevoegd over die minderjarige uitoefende, immers heeft verdachte daar toen die [slachtoffer 2] meegenomen naar een woning in Woerden en in de woning in Woerden laten verblijven;

9:

hij in de periode van 1 november 2011 tot en met 10 november 2011 in Nederland,

een ander, te weten [slachtoffer 2] heeft geworven, vervoerd, overgebracht en gehuisvest, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2] terwijl zij de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt,

immers heeft hij, verdachte,

- de indruk gewekt dat hij, verdachte, verliefd op die [slachtoffer 2] was terwijl hij, verdachte die [slachtoffer 2] nog nooit gezien had en

- die [slachtoffer 2] gezegd dat hij haar weg kan halen en haar alles kan geven wat ze wil en die [slachtoffer 2] nieuwe spullen beloofd en

- met die [slachtoffer 2] afgesproken en haar meegenomen naar een woning in Woerden en

- die [slachtoffer 2] onderdak verschaft en

- die [slachtoffer 2] aan andere mannen heeft aangeboden voor het verrichten van seksuele handelingen en

- die [slachtoffer 2] drugs aangeboden.

Hetgeen onder 1 subsidiair, 3, 4 subsidiair, 7 en 9 meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het aanwenden van een rechtsmiddel zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het onder 1 subsidiair, 3, 4 subsidiair, 7 en 9 bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

Opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

Opzettelijk mondeling zich jegens een persoon uiten, kennelijk om diens vrijheid om naar waarheid of geweten ten overstaan van een rechter of ambtenaar een verklaring af te leggen te beïnvloeden, terwijl hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat die verklaring zal worden afgelegd.

Het onder 4 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

Medeplichtigheid aan mensenhandel.

Het onder 7 bewezen verklaarde levert op:

Opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent.

Het onder 9 bewezen verklaarde levert op:

Mensenhandel, terwijl de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd, de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van het onder 1 subsidiair, 3, 4 subsidiair, 7 en 9 bewezen verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf

De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte voor het in eerste aanleg 1 primair, 3, 4 subsidiair, 7 en 9 bewezen verklaarde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaar met aftrek van de tijd die de veroordeelde in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot dezelfde straf als door de rechter in eerste aanleg opgelegd.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de verdachte.

Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft een kwetsbare jonge vrouw, van wie hij wist dat zij in een opvanghuis verbleef, gedurende enkele dagen van haar vrijheid beroofd door haar met andere mannen in een auto te laten stappen en te vervoeren naar een woning waar zij werd vastgehouden. Aldus heeft hij haar op intimiderende en respectloze wijze behandeld en een ernstige inbreuk gemaakt op haar privéleven, haar vrijheid om te verblijven op een plaats naar keus en te gaan en staan waar zij dat wilde.

Deze vrijheidsberoving was des te ernstiger nu deze raakte aan haar belang in vrijheid te kunnen verklaren ten overstaan van een rechter of een ambtenaar, nadat zij bij de politie aangifte van mensenhandel tegen drie mannen had gedaan.

De verdachte is bovendien medeplichtig geweest aan, kortgezegd, mensenhandel ten aanzien van deze vrouw. Door deze jonge vrouw vanuit Duitsland naar Nederland te vervoeren en op haar werkplek geld van haar te incasseren, is de verdachte [medeverdachte 1] behulpzaam geweest misbruik te maken van [slachtoffer 1] door haar onder druk te zetten in de prostitutie te werken en haar inkomsten af te staan.

Hierdoor heeft hij er aan bijgedragen dat een vrouw, met weinig mogelijkheden zichzelf hiertegen te verweren. respectloos als handelswaar werd behandeld. Dit is des te ernstiger nu haar beroep naar de aard diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer.

Tot slot is door toedoen van de verdachte een 15-jarig meisje, [slachtoffer 2] , weggelopen uit een opvanghuis waar zij verbleef. Hij heeft aldus degene(n) die het toezicht over dit meisje uitoefenden belemmerd hun taak uit te oefenen en de minderjarige de bescherming die daarvan uitging ontzegd.

De verdachte heeft in een sms-bericht in poëtische bewoordingen zijn gestelde liefde voor [slachtoffer 2] , die ruim negen jaar jonger is dan hij, tot uitdrukking gebracht. Hij heeft haar voorgespiegeld haar alles te kunnen geven wat ze wilde. Zijn werkelijke bejegening van [slachtoffer 2] was hiermee in schril contrast. De verdachte heeft dit kwetsbare meisje naar een woning gebracht en haar op respectloze wijze aan verscheidene andere mannen “aangeboden” voor seksuele activiteiten. Door zo te handelen heeft hij op grove wijze misbruik gemaakt van zijn overwicht op haar en er blijk van gegeven zich niets gelegen te laten aan haar recht tot zelfbeschikking.

De impact van de handelwijze van de verdachte is zo groot geweest dit minderjarige meisje kort daarna in verwarde toestand op straat is aangetroffen en moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

Blijkens een de verdachte betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie van 11 november 2015 is de verdachte eerder onherroepelijk veroordeeld ter zake van misdrijven.

In het voordeel van de verdachte laat het hof meewegen dat er geen aanwijzingen zijn dat hij zich recentelijk heeft ingelaten met activiteiten als de bewezenverklaarde.

Dit brengt het hof tot het oordeel dat een gedeelte van de passend te achten gevangenisstraf in voorwaardelijke vorm zal worden opgelegd.

Het hof acht, alles afwegende, in beginsel een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden, waarvan 18 maanden voorwaardelijk, passend en geboden.

In deze strafzaak is echter sprake van overschrijding van de redelijke termijn, omdat dit arrest meer dan twee jaar na het vonnis van de rechter in eerste aanleg is gewezen. Deze overschrijding is niet (geheel) het gevolg van de aard en de complexiteit van deze zaak.

Het hof zal daarom aan de verdachte opleggen in plaats van een gevangenisstraf van 48 maanden waarvan 18 maanden voorwaardelijk, opleggen een gevangenisstraf van 44 maanden waarvan 18 maanden voorwaardelijk.

Blijkens een de verdachte betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie van 11 november 2015 is de verdachte eerder onherroepelijk veroordeeld ter zake van misdrijven.

Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 111.200 en bestaat uit € 96.200 voor materiële schade en € 15.000 voor immateriële schade. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van

€ 33.000. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van de oorspronkelijke vordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 4 subsidiair bewezen verklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot na te melden bedrag. De verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

De materiële schade van [slachtoffer 1] die aan de verdachte kan worden toegerekend wordt geschat op zes dagen met als uitgangspunt een (minimale) dagopbrengst van € 500. Het hof waardeert aldus het deel van de door [slachtoffer 1] aan de verdachte toe te rekenen geleden materiële schade op een bedrag van (6 dagen x € 500) € 3.000.

De immateriële schade van [slachtoffer 1] die aan de verdachte kan worden toegerekend wordt, de indringendheid van het bewezenverklaarde in aanmerking genomen, geschat op € 2.000.

Voor het overige is het hof van oordeel dat behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. In zoverre kan de benadeelde partij daarom thans in de vordering niet worden ontvangen en kan de vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Om te bevorderen dat de schade door de verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36f, 48, 57, 63, 273f, 279, 282 en 285a van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het onder 2, 5, 6, 8 primair en 8 subsidiair ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 4 primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair, 3, 4 subsidiair, 7 en 9 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 subsidiair, 3, 4 subsidiair, 7 en 9 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 44 (vierenveertig) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 18 (achttien) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 1] ter zake van het onder

4 subsidiair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 5.000 (vijfduizend euro) bestaande uit € 3.000 (drieduizend euro) materiële schade en € 2.000 (tweeduizend euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededaders, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de een of meer anderen daarvan in zoverre zullen zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verklaart de benadeelde partij in de vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat de benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 9 september 2011 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 9 september 2011 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd

[slachtoffer 1] , ter zake van het onder 4 subsidiair bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 5.000 (vijfduizend euro) bestaande uit € 3.000 (drieduizend euro) materiële schade en

€ 2.000 (tweeduizend euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 60 (zestig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover mededaders hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 9 september 2011 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 9 september 2011 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededaders van de verdachte voormeld bedrag hebben betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichtingen tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. W.M.C. Tilleman, mr. F.M.D. Aardema en mr. H.A. van Eijk, in tegenwoordigheid van

J.K. Krijnen, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

11 december 2015.

mr. H.A. van Eijk is buiten staat dit arrest te ondertekenen

=========================================================================

proces-verbaal uitspraak

_______________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 23-002914-13

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van dit gerechtshof, op 11 december 2015.

Tegenwoordig zijn:

mr. W.M.C. Tilleman, raadsheer,

J.K. Krijnen, griffier.

Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door mr. W.H.J. Freijsen, advocaat-generaal.

De raadsheer doet de zaak tegen de verdachte [verdachte] [verdachte] uitroepen.

De verdachte is wel / niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

Raadsman/raadsvrouw is wel / niet aanwezig.

(zo ja:) naam raadsman/raadsvrouw en plaats:

Tolk is wel / niet aanwezig. (zo ja:) naam tolk en taal:

De raadsheer spreekt het arrest uit.

De raadsheer geeft de verdachte kennis, dat daartegen binnen 14 dagen na heden beroep in cassatie kan worden ingesteld. (indien de VTE is verschenen)

De verdachte heeft wel / geen afstand gedaan van recht aanwezig te zijn bij de uitspraak. (indien VTE is gedetineerd)

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de raadsheer en de griffier is vastgesteld en ondertekend.