Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:4713

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
12-11-2015
Datum publicatie
16-11-2015
Zaaknummer
200.138.387/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Beëindiging van het onderzoek en de getroffen onmiddellijke voorziening op verzoek van partijen wegens het bereiken van een minnelijke regeling.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 345; 349a; 350
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/2217
ARO 2015/235
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.138.387/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 12 november 2015

inzake

de rechtspersoon naar het recht van de Volksrepubliek China

SHANGHAI AEROSPACE AUTOMBILE ELECTROMECHANICAL CO. LTD.,

gevestigd te Shanghai, Volksrepubliek China,

VERZOEKSTER,

advocaat: voorheen mr. S.M. Bartman, kantoorhoudende te Amsterdam,

thans mr. M.E.C. Lok, kantoorhoudende te Den Haag,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRP PVE B.V.,

gevestigd te Amstelveen,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. R.G.J. de Haan, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1. rechtspersoon naar het recht van Italië

TOLO GREEN S.R.L.,

gevestigd te Rome, Italië,

2 [belanghebbende 2] ,

wonende te [....] ,

3 [belanghebbende 3] ,

wonende te [....] ,

4 [belanghebbende 4] ,

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaten: mrs. M.E.C. Lok en B. Kemp, kantoorhoudende te Den Haag,

e n t e g e n

5 [belanghebbende 5] ,

wonende te [....] ,

6 [belanghebbende 6] ,

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: voorheen mr. S.M. Bartman, kantoorhoudende te Amsterdam,

thans mr. M.E.C. Lok, kantoorhoudende te Den Haag.

1 Het verloop van het geding

1.1

Partijen worden hierna als volgt aangeduid:

verzoekster als SAAE;

verweerster als TRP;

belanghebbende sub 1 als Tolo Green;

belanghebbende sub 2 als [belanghebbende 2] ;

belanghebbende sub 3 als [belanghebbende 3] ;

belanghebbende sub 4 als [belanghebbende 4] ;

belanghebbende sub 5 als [belanghebbende 5] ;

belanghebbende sub 6 als [belanghebbende 6] .

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 20 december 2013, 6 januari 2014, 1 mei 2014, 23 oktober 2014 (op schrift gesteld op 10 november 2014), 18 november 2014 en 30 maart 2015 in deze zaak.

1.3

Bij beschikking van 20 december 2013 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van TRP, mr. W.G. van Hassel (hierna: Van Hassel) benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, alsmede bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding, drs. J.H. Holsboer (hierna: Holsboer) benoemd tot bestuurder van TRP met beslissende stem en bepaald dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd is TRP te vertegenwoordigen en dat zonder deze bestuurder TRP niet vertegenwoordigd kan worden.

1.4

Bij beschikking van 23 oktober 2014 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – bij wijze van onmiddellijke voorzieningen en vooralsnog voor de duur van het geding, voor zover nodig in afwijking van de statuten, een nader aan te wijzen en bekend te maken persoon benoemd tot (tweede) tijdelijk bestuurder van TRP (naast Holsboer) en bepaald dat één aandeel van SAAE en één aandeel van Tolo Green ten titel van beheer zijn overgedragen aan een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon. De in deze beschikking getroffen voorzieningen zijn, op verzoek van Tolo Green, bij beschikking van 30 maart 2015 beëindigd.

1.5

Bij brief van 27 oktober 2015 heeft mr. Lok namens Tolo Green en SAAE de Ondernemingskamer verzocht om, in het kader van een minnelijke regeling, het onderzoek en de getroffen onmiddellijke voorziening te beëindigen.

1.6

Holsboer heeft bij e-mail van 29 oktober 2015 bevestigd dat hij en Van Hassel akkoord zijn met de beëindiging van de procedure.

1.7

Bij e-mailbericht van 3 november 2015 heeft de Ondernemingskamer partijen in gelegenheid gesteld om op het verzoek van mr. Lok te reageren.

1.8

Bij e-mailbericht van 10 november 2015 heeft mr. De Haan bericht dat TRP kan instemmen met het verzoek van Tolo Green en SAAE. Mr. Lok heeft op 12 november 2015 telefonisch aan de secretaris bevestigd dat [belanghebbende 2] , [belanghebbende 3] , [belanghebbende 4] als ook [belanghebbende 5] en [belanghebbende 6] kunnen instemmen met het verzoek tot beëindiging van het onderzoek en de getroffen onmiddellijke voorziening.

2 De gronden van de beslissing

Nu zowel Tolo Green als SAAE – wegens het bereiken van een minnelijke regeling – het bij beschikking van 20 december 2013 bevolen onderzoek wensen te beëindigen en de in die beschikking getroffen onmiddellijke voorziening wensen op te heffen, de overige belanghebbenden en de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder te kennen hebben gegeven in te kunnen stemmen met het verzoek en niet is gebleken van enig belang dat zich tegen het verzochte verzet, zal de Ondernemingskamer het bij beschikking van 20 december 2013 bevolen onderzoek beëindigen en de bij die beschikking getroffen onmiddellijke voorziening opheffen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt met ingang van heden het bij haar beschikking van 20 december 2013 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van TRP PVE B.V., gevestigd te Amstelveen;

beëindigt met ingang van heden de bij haar beschikking van 20 december 2013 getroffen onmiddellijke voorziening;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, en drs. P.R. Baart en dr. P.M. Verboom, raden, in tegenwoordigheid van mr. H.H.J. Zevenhuijzen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 12 november 2015.