Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:4629

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
10-11-2015
Datum publicatie
19-02-2016
Zaaknummer
200.080.965/01
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2013:1146
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vervolg van tussenarrest 9 april 2013. Verdere instructie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/476
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

arrest

___________________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel en belastingrecht, team I

zaaknummer: 200.080.965/01

rol- / zaaknummer rechtbank Amsterdam: 437079/HA ZA 09-2809

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 10 november 2015

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JEDI LEASE B.V.,

gevestigd te Almere,

appellante,

advocaat: mr. J.C. Meijroos te Amsterdam,

tegen:

[GEÏNTIMEERDE],

wonende te [woonplaats]

geïntimeerde,

advocaat: mr. R.A. Feitsma te Amsterdam.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1

Het hof zal partijen hierna wederom aanduiden met Jedi respectievelijk [geïntimeerde].

1.2

Het hof heeft in deze zaak op 9 april 2013 een tussenarrest gewezen. Daarin heeft het hof beslist dat [geïntimeerde] aansprakelijk is voor de door Jedi geleden schade als gevolg van de voortijdige beëindiging van de tussen partijen gesloten leaseovereenkomst met betrekking tot een auto Audi A8 quattro TT. Het hof heeft Jedi in de gelegenheid gesteld bij akte haar vordering nader toe de lichten.

1.3

Vervolgens heeft Jedi een akte ingediend en daarna [geïntimeerde] een antwoord akte.

Ten slotte is wederom arrest gevraagd.

2 De verdere beoordeling

2.1

Jedi heeft in haar voornoemde akte een berekening opgevoerd van de door haar geleden schade. Deze berekening luidt als volgt:

Resterende leasetermijnen € 53.231,43

Restwaarde auto bij einde leaseovereenkomst € 38.770,00

(Opbrengst bij reguliere afloop) € 92.001,43

Verkoop auto € 79.040,74

Creditering € 32.999,99 -

(Per saldo opbrengst auto) € 46.040,75 -

€ 45.960,68

Aftrek voor rente en bespaarde belasting en ROB € 15.842,20 -

Totaal schade € 30.118,48

2.2

Jedi heeft bij deze berekening gesteld dat de aftrek van het bedrag van € 32.999,99 haar grond vond in een taxatie door de koper, waaruit volgde dat de auto ten tijde van de verkoop € 32.999,99 minder waard was dan de verkoopprijs van € 79.040,74 en dat zij dat bedrag van € 32.999,99 aan de koper heeft gecrediteerd.

2.3

[geïntimeerde] heeft deze berekening in haar antwoord akte op één punt betwist. [geïntimeerde] betwist dat van de verkoopopbrengst ad € 79.040,74 een bedrag van € 32.999,99 dient te worden afgetrokken vanwege een door de koper (naar [geïntimeerde] stelt een zusterbedrijf van Jedi) gedane taxatie van de auto. Volgens [geïntimeerde] bedroeg de waarde van de auto ten tijde van de verkoop, aan de hand van de informatie op de website autotrack.nl, ongeveer € 75.185,- en derhalve in de orde van de verkoopprijs van € 79.040,74. [geïntimeerde] betwist dat de koper de auto heeft getaxeerd en stelt dat als Jedi de auto niet voor € 79.040,74 (dus zonder creditering) heeft verkocht, Jedi haar verplichting tot schadebeperking heeft veronachtzaamd. Omdat de creditering met het bedrag van € 32.999,99 ten onrechte is opgevoerd heeft Jedi, aldus [geïntimeerde], per saldo geen schade geleden.

2.4

Jedi heeft op deze betwistingen en stellingen van [geïntimeerde] nog niet geantwoord. Daartoe zal het hof Jedi in de gelegenheid stellen. Het hof overweegt in ieder geval reeds thans, dat het niet zozeer aankomt op het bedrag waarvoor Jedi de auto (per saldo) heeft verkocht, maar om het bedrag waarvoor Jedi, met inachtneming van haar verplichting om haar schade te beperken, de auto, nadat die op 29 januari 2009 bij haar was ingeleverd, binnen redelijke tijd had kunnen verkopen, waarbij het hof in beginsel doorslaggevend acht de bedragen die op de daartoe geëigende websites dan wel in de daarvoor bestemde autoprijscatalogi zijn gepubliceerd.

2.5

Het hof zal iedere verdere beslissing aanhouden.

3 Beslissing

Het hof:

verwijst de zaak naar de rol van 1 december 2015 voor het nemen van een akte door Jedi met het hiervoor onder 2.4 omschreven doel;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C.W. Rang, D.J. Oranje en H.O. Kerkmeester en in het openbaar door de rolraadsheer uitgesproken op 10 november 2015.