Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:4421

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
27-10-2015
Datum publicatie
29-02-2016
Zaaknummer
200.158.248/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Procesrecht. Toepassing van de hardheidsclausule van artikel 127a lid 3, Rv. Terugkomen van vervallenverklaring van recht op nemen van memorie van grieven. Zie ECLI:NL:GHAMS:2015:4817 en ECLI:NL:GHAMS:2016:3572.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

arrest

___________________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.158.248/01

zaak-/rolnummer rechtbank Noord-Holland : 2958661 CV EXPL 14-1397

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 27 oktober 2015

inzake:

[appellante] ,

wonend te [woonplaats] ,

appellante,

advocaat: mr. M.C. Rosier te Amsterdam,

tegen

[geïntimeerde] ,

wonend te [woonplaats] ,

geïntimeerde,

advocaat: mr. G.C.M. Schipper te Hoofddorp.

1 Het geding in hoger beroep

Bij dagvaarding van 13 oktober 2014 heeft appellante hoger beroep ingesteld tegen het tussen partijen onder bovengenoemd zaak-/rolnummer gewezen vonnis van de kantonrechter in de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, van 17 september 2014.

Appellante heeft de zaak aangebracht op de rol van 28 oktober 2014.

Het griffierecht is door appellante op 28 november 2014 betaald.

Op de rol van 9 december 2014 is verval verleend van het recht van appellante op het nemen van een memorie van grieven.

Arrest is nader bepaald op heden.

2 Motivering

2.1

Artikel 3 lid 3 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) bepaalt dat eiser (in hoger beroep: appellant) het griffierecht is verschuldigd vanaf de eerste uitroeping van de zaak ter terechtzitting en dat eiser zorgt dat het griffierecht binnen vier weken nadien is bijgeschreven op de rekening van het gerecht waar de zaak dient. Artikel 127a lid 2 Rv bepaalt dat, indien eiser het griffierecht niet tijdig heeft voldaan, de rechter de gedaagde van de instantie ontslaat, met veroordeling van eiser in de kosten. Artikel 127a lid 3 Rv bepaalt dat de rechter artikel 127a lid 2 Rv geheel of ten dele buiten toepassing laat, indien hij van oordeel is dat de toepassing van die bepaling, gelet op het belang van betrokkene bij toegang tot de rechter, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

2.2

De eerste uitroeping van de zaak was op 28 oktober 2014. Het griffierecht is door appellante betaald op 28 november 2014, derhalve na de uiterste betaaldatum (25 november 2014).

2.3

In deze zaak is het griffierecht drie dagen te laat voldaan. Nu appellante het griffierecht wel binnen twee weken na het verstrijken van de vierwekentermijn heeft betaald, zal het hof, ongeacht de omstandigheden die tot deze te late betaling hebben geleid, de hardheidsclausule van artikel 127a lid 3 Rv toepassen en aan geïntimeerde geen ontslag van instantie verlenen. Voor de aan deze beslissing ten grondslag liggende overwegingen wordt kortheidshalve verwezen naar rechtsoverwegingen 2.5 tot en met 2.9 van het arrest van dit hof van 6 oktober 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:4130).

2.4

Het hof ziet naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 17 april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1075) reden om terug te komen van de beslissing tot het aan appellante verlenen van verval van het recht op het nemen van een memorie van grieven. Aan appellante zal een termijn van twee weken worden verleend om het verzuim te herstellen en alsnog een memorie van grieven te nemen. De zaak zal naar de rol worden verwezen voor het nemen van die memorie.

3 Beslissing

Het hof:

verwijst de zaak naar de rol van 10 november 2015 voor het nemen van een memorie van grieven door appellante;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. C.C. Meijer, J.C.W. Rang en J.W. Hoekzema en uitgesproken in het openbaar door de rolraadsheer op 27 oktober 2015.