Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:3954

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
23-09-2015
Datum publicatie
28-10-2015
Zaaknummer
200.169.207/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquêteprocedure; intrekking enquêteverzoek; beëindiging onmiddellijke voorzieningen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2015/213
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.169.207/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 23 september 2015

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LEANPRO B.V.,

gevestigd te Gouda,

VERZOEKSTER,

advocaten: mr. I. Wassenaar en mr. M.N. van Dam, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROOV HOLDING B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROOV B.V.,

beide gevestigd te Gouda,

VERWEERSTERS,

advocaten: mr. G.C. Endedijk en mr. R.J.W. Analbers, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] B.V.,

gevestigd te [....] ,

2. de rechtspersoon naar Duits recht

E-TACC GmbH,

gevestigd te Weil Am Rhein, Duitsland,

advocaten: mr. G.C. Endedijk en mr. R.J.W. Analbers, kantoorhoudende te Amsterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B] B.V.,

gevestigd te [....] ,

advocaten: mr. P. Roorda en mr. R.N. de Jong, kantoorhoudende te Amsterdam,

BELANGHEBBENDEN.

1. Het verloop van het geding

1.1

Partijen zullen (ook) als volgt worden aangeduid:

  • -

    verzoekster als Leanpro;

  • -

    verweersters onderscheidenlijk als Proov Holding en Proov en gezamenlijk als Proov c.s.;

  • -

    belanghebbenden onderscheidenlijk als [A] BV, E-Tacc en GI.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 21 mei 2015 en 26 mei 2015.

1.3

Bij de beschikking van 21 mei 2015 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – onder aanhouding van de beslissing op het verzoek van Leanpro tot het gelasten van een enquête, bij wijze van onmiddellijke voorzieningen en vooralsnog voor de duur van het geding, een door de Ondernemingskamer nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot bestuurder van Proov Holding en bepaald dat alle aandelen in Proov Holding, behoudens één aandeel van ieder van de aandeelhouders, ten titel van beheer zijn overgedragen aan een door de Ondernemingskamer nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken beheerder. Bij de beschikking van 26 mei 2015 heeft de Ondernemingskamer drs. H.C. van Eyck van Heslinga (hierna: Van Eyck van Heslinga) en mr. W. Bekkers (hierna: Bekkers) aangewezen als respectievelijk bestuurder en beheerder zoals bedoeld in de beschikking van 21 mei 2015.

1.4

Partijen hebben bij e-mailbericht van 23 september 2015 met bijlage de Ondernemingskamer bericht dat zij overeenstemming hebben bereikt over een oplossing van hun geschillen in der minne. Zij zijn daarbij overeengekomen dat zij aan de Ondernemingskamer verzoeken onderhavige procedure met onmiddellijke ingang in te trekken, inclusief het enquêteverzoek en de onmiddellijke voorzieningen. Tevens hebben zij bericht dat Van Eyck van Heslinga en Bekkers bekend zijn met genoemde oplossing in der minne en dat zij het verzoek van partijen ondersteunen. Bovendien verklaren Van Eyck van Heslinga en Bekkers dat hun kosten zijn voldaan, althans dat zekerheid is gesteld voor betaling van nog niet betaalde declaraties c.q. nog niet gedeclareerde werkzaamheden. Het bericht aan de Ondernemingskamer is door alle partijen, Van Eyck van Heslinga en Bekkers ondertekend. Tevens hebben alle betrokken advocaten op 23 september 2015 per e-mail aan de Ondernemingskamer bevestigd in te stemmen met intrekking van het enquêteverzoek.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Nu partijen een minnelijke regeling hebben getroffen en verzoekster als gevolg daarvan haar enquêteverzoek heeft ingetrokken, behoeft dat verzoek geen behandeling en beslissing meer en dient verzoekster in dat verzoek niet-ontvankelijk te worden verklaard.

2.2

Het voorgaande brengt mee dat – overeenkomstig het gezamenlijke verzoek van partijen – de onmiddellijke voorzieningen die zijn getroffen bij voormelde beschikking van 21 mei 2015 moeten worden beëindigd. Dit betreft, kort gezegd, de benoeming van Van Eyck van Heslinga tot bestuurder van Proov Holding en de bepaling dat alle aandelen in Proov Holding, behoudens één aandeel van ieder van de aandeelhouders, ten titel van beheer zijn overgedragen aan Bekkers. Gelet hierop zal de Ondernemingskamer deze onmiddellijke voorzieningen met ingang van heden en uitvoerbaar bij voorraad beëindigen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verklaart Leanpro niet-ontvankelijk in haar verzoek tot het bevelen van een onderzoek;

beëindigt, met ingang van heden, de onmiddellijke voorzieningen die zijn getroffen bij de beschikking van 21 mei 2015 van de Ondernemingskamer;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, en prof. dr. R.A.H. van der Meer RA en drs. J.B.M. Streppel, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 23 september 2015.