Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:2777

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
06-07-2015
Datum publicatie
15-07-2015
Zaaknummer
200.145.231/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Enquete; intrekking enqueteverzoek; verzoeksters zijn niet-ontvankelijk, de nog lopende onmiddellijke voorzieningen worden met onmiddellijke ingang beeindigd; art. 2:349a lid 2 BW; art. 283 Rv.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 349a
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 283
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2015/170
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.145.231/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 6 juli 2015

inzake

1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[A],
gevestigd te [....],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SECA BEHEER B.V.,
gevestigd te Velsen,

VERZOEKSTERS,

advocaat: mr. G.T.J. Hoff, kantoorhoudende te Haarlem,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MAKATI B.V.,

gevestigd te Zaanstad,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. M. Kupperman, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AHA NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Hilversum,
BELANGHEBBENDE,

verschenen bij haar bestuurder [D], wonende te [....],

2 [B],
wonende te [....],
BELANGHEBBENDE,
advocaat: mr. E.L. Hoogstraate, kantoorhoudende te Haarlem,

3 [C],
wonende te [....],
BELANGHEBBENDE,
advocaat: mr. M.W. Josephus Jitta, kantoorhoudende te Amsterdam,

4 [E],
wonende te [....],
BELANGHEBBENDE,
advocaat: mr. M.W. Josephus Jitta, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

De Ondernemingskamer gebruikt de navolgende aanduidingen:

 • -

  verzoeksters tezamen: [A] c.s.

 • -

  verzoeksters afzonderlijk: [A] respectievelijk Seca Beheer

 • -

  verweerster: Makati

 • -

  belanghebbende sub 1: AHA Nederland

 • -

  belanghebbende sub 2: [B]

 • -

  belanghebbende sub 3: [C]

 • -

  belanghebbende sub 4: [E]

 • -

  [F]: [F]

 • -

  [G]: [G]

 • -

  [H]: [H]

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 12 en 16 juni 2014, 21 januari 2015 en 2 juli 2015 in deze zaak.

1.3

Bij de beschikkingen van 12 en 16 juni 2014 heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang - bij wijze van onmiddellijke voorzieningen en vooralsnog voor de duur van het geding [F] en [G] geschorst als bestuurder van Makati, mr. J.C. Jaakke benoemd tot bestuurder van Makati, alsmede alle aandelen in Makati ten titel van beheer overgedragen aan mr. C.B. Schutte en, voor zover nodig, de werking van artikel 7 van de aandeelhoudersovereenkomst geschorst.

1.4

Bij de beschikking van 21 januari 2015 heeft de Ondernemingskamer de getroffen onmiddellijke voorziening tot overdracht van aandelen ten titel van beheer, voor zover die betrekking heeft op de door [H] gehouden aandelen in Makati, beëindigd met ingang van 29 januari 2015.

1.5

Bij de beschikking van 2 juli 2015 heeft de Ondernemingskamer het sinds 29 januari 2015 resterende deel van de bij de beschikking van 12 juni 2014 getroffen onmiddellijke voorziening tot overdracht van alle aandelen ten titel van beheer beëindigd.

1.6

Bij brief van 2 juli 2015 heeft mr. Kupperman bericht dat de tussen partijen getroffen minnelijke regeling volledig is uitgevoerd, en gelet daarop namens Makati en voor deze gelegenheid mede namens [A] c.s., AHA Nederland, [B], [E] en [C] verzocht om de nog resterende onmiddellijke voorzieningen te beëindigen. Voorts heeft mr. Kupperman bij die brief namens [A] c.s. het enquêteverzoek ingetrokken.

1.7

Telefonisch heeft mr. Jaakke op 6 juli 2015 mr. Jaakke desverzocht aan de secretaris van de Ondernemingskamer bevestigd dat ook wat hem betreft voormeld verzoek van partijen kan worden ingewilligd.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Nu partijen een minnelijke regeling hebben getroffen en uitgevoerd en verzoeksters als gevolg daarvan hun enquêteverzoek hebben ingetrokken, behoeft dat verzoek geen behandeling en beslissing meer en dienen verzoeksters in dat verzoek niet-ontvankelijk te worden verklaard.

2.2

Het voorgaande brengt mee dat - overeenkomstig het gezamenlijke verzoek van partijen - de thans nog resterende onmiddellijke voorzieningen die zijn getroffen bij voormelde beschikking van 12 juni 2014, moeten worden beëindigd. Dit betreft de schorsing van [F] en [G] als bestuurder van Makati, de benoeming van mr. Jaakke tot bestuurder van Makati en de schorsing van de werking van art. 7 van de aandeelhoudersovereenkomst. Gelet hierop zal de Ondernemingskamer deze onmiddellijke voorzieningen met ingang van heden en uitvoerbaar bij voorraad beëindigen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verklaart [A] c.s. niet-ontvankelijk in hun verzoek tot het bevelen van een onderzoek;

beëindigt, met ingang van heden, de in 2.2 hiervoor weergegeven onmiddellijke voorzieningen die zijn getroffen bij de beschikking van 12 juni 2014 van de Ondernemingskamer;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.C. Faber en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, en dr. P.M. Verboom en drs. M.A. Scheltema, raden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Verheggen, griffier, en in het openbaar uitgesproken door mr. Tillema op 6 juli 2015.