Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2015:1934

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
19-05-2015
Datum publicatie
01-06-2015
Zaaknummer
200.159.622-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Executiegeschil; staken gebruik (domein) naam Money4Wheels; geïntimeerde heeft zich voldoende ingespannen om aan veroordeling te voldoen; bekrachtiging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

arrest

________________________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team II

zaaknummer : 200.159.622/01 KG

zaak-/rolnummer rechtbank Noord-Holland: C/14/156018 / KG ZA 14-240

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 19 mei 2015

inzake

[appellant] ,

wonend te [woonplaats],

appellant,

advocaat: mr. K. Meijer te Alkmaar,

tegen:

[geïntimeerde] ,

wonend te [woonplaats] ,

geïntimeerde,

advocaat: mr. A. Lof te Heerhugowaard.

1 Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna [appellant] en [geïntimeerde] genoemd.

[appellant] is bij dagvaarding van 28 oktober 2014 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar van 3 oktober 2014, onder bovenstaand zaak-/rolnummer in kort geding gewezen tussen [geïntimeerde] als eiser en [appellant] als gedaagde (hierna: het vonnis).

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, met een productie;

- memorie van antwoord.

Partijen hebben de zaak ter zitting van 8 april 2015 doen bepleiten door hun voornoemde advocaten, aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Bij die gelegenheid heeft [appellant] nog producties in het geding gebracht.

Ten slotte is arrest gevraagd.

[appellant] heeft geconcludeerd dat het hof het vonnis zal vernietigen en de vorderingen van [geïntimeerde] zal afwijzen, met beslissing over de proceskosten, uitvoerbaar bij voorraad.

[geïntimeerde] heeft geconcludeerd tot bekrachtiging, met beslissing over de proceskosten, uitvoerbaar bij voorraad.

2 Feiten

2.1

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis onder 2.1 tot en met 2.14 de feiten opgesomd die hij bij de beoordeling van deze zaak tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt. Samengevat, en waar nodig aangevuld met andere feiten die enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist zijn, komen de feiten neer op het volgende.

2.1.1Partijen hebben samengewerkt in een vennootschap onder firma, met de naam TOF

(hierna: de vof). De vof verstrekte geldleningen aan derden, waarbij door die derden tot

zekerheid voor de nakoming van de overeenkomst van geldlening ten behoeve van de vof

een pandrecht werd gevestigd op hun auto, motor of vaartuig.

2.1.2

Partijen hebben in het kader van hun samenwerking verschillende domeinnamen

gebruikt, waaronder de domeinnamen www.money4wheelsverpanden.nl en

www. money4wheelsautoverpanden.nl. Als houder van de domeinnamen was vermeld [X]

en als contactpersoon domein@searchtrends.eu (hierna: Searchtrends).

2.1.3

Eind 2011 hebben partijen de samenwerking beëindigd. Bij vaststellingsovereenkomst

d.d. 31 oktober 2011 zijn zij daartoe onder meer het volgende overeengekomen:

“ [appellant] (...) gaat door onder de naam money4wheels.nl (...)” .

In een stuk getiteld “Stuk behorende bij de vaststellingsovereenkomst d.d. 07-11-2011

inzake V.O.F. TOF [appellant] en [geïntimeerde]” zijn partijen onder meer het volgende

overeengekomen:

“ [appellant] verleend de heer [geïntimeerde] finale kwijting betreffende V.O.F. TOF/money4wheels en alle verdere zaken betreffende de samenwerking met ondertekening van dit stuk, [appellant] zet TOF

voort.

(…)

Alle activiteiten en domeinnamen van Search Trend gaan naar [geïntimeerde] en deze betaald de openstaande factuur met het nummer 310262 t.w.v. € 1100,75 de domeinnamen money4wheels,

moneyfourwheels, moneyforwheels, wheels4money met de extensie .nl, .com, .eu, .bizz enz enz gaan

naar de heer [appellant]

Domeinnamen en de daaraan gekoppelde sites die aan [geïntimeerde] worden overgedragen door [appellant] of al van [geïntimeerde] zijn: (… )Onmiddellijkgeld.nl enz,(….) onmiddellijkgeld.nl enz (...)

Enz staat voor alle extensies zoals .nl .be .com .bizz etc.etc. voor zover deze geclaimd zijn door [appellant]

, [geïntimeerde] en/ of V.O.F. TOF

(...)

Over en weer word er zonder problemen meegewerkt aan het overdragen van de domeinnamen door

beide heren dit zal zo spoedig mogelijk worden afgerond binnen 2 weken doch uiterlijk 31 november

2011dient dit te zijn voldaan.”

2.1.4

Sedert de beëindiging van de samenwerking houden partijen zich elk met een eigen

onderneming bezig met dezelfde activiteiten als zij voorheen door middel van de vof deden.

2.1.5

Tussen partijen is in het voorjaar van 2013 een geschil ontstaan. [geïntimeerde] heeft [appellant]

gesommeerd de website www.onmiddellijk-geld.nl uit de lucht te halen en [appellant] heeft

onder meer [geïntimeerde] gesommeerd het gebruik van de handels- en domeinnamen

www. money4wheelsverpanden.nl en www.money4wheelsautoverpanden.nl te staken.

2.1.6

Bij vonnis in kort geding van 11 juni 2013 is [geïntimeerde] in reconventie veroordeeld om

ieder gebruik van de naam Money4Wheels (en/of een afgeleide daarvan) en van de

domeinnamen www.money4wheelsautoverpanden.nl en www.money4wheelsverpanden.nl

te staken en gestaakt te houden, alsmede om in de toekomst ieder gebruik van een domein-

en/of handelsnaam, direct of indirect, met daarin een combinatie van de woorden

Money4Wheels te staken en gestaakt te doen houden, een en ander op straffe van verbeurte

van een dwangsom van € 500,- met een maximum van € 25.000,-. In conventie is tegen [appellant] een vrijwel gelijke veroordeling uitgesproken, met betrekking tot de handelsnaam Onmiddellijkgeld en de domeinnamen onmiddellijk-geld.nl en onmiddellijk-geld.be.

Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld.

2.1.7

In voornoemd vonnis heeft de voorzieningenrechter met betrekking tot de reconventie onder meer overwogen:

“6.1 [appellant] legt aan zijn vordering onder meer ten grondslag dat [geïntimeerde] inbreuk maakt op zijn handelsnaamrechten, doordat hij na de beëindiging van de samenwerking van partijen de domeinnamen money4wheelsverpanden.nl en money4wheelsautoverpanden.nl als handelsnamen is gaan voeren.

6.2

Tussen partijen is niet in geschil dat [appellant] de domeinnaam money4wheels.nl als handelsnaam gebruikt. Zij verschillen van mening over de vraag of [geïntimeerde] de domeinnamen money4wheelsverpanden.nl en money4wheelsautoverpanden.nl als handelsnamen gebruikt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is gebruik van de domeinnamen als handelsnamen echter voldoende aannemelijk. [geïntimeerde] exploiteert onder die namen immers websites die een bedrijfsmatig karakter hebben en gebruikt deze namen aldus ter aanduiding van zijn bedrijfsactiviteiten. Voorts heeft hij de domeinnamen in het Handelsregister als handelsnamen laten registreren.

(…)

6.4

[geïntimeerde] voert nog aan dat hij op grond van de bepalingen van de vaststellingsovereenkomst desalniettemin gerechtigd is de domeinnamen money4wheelsverpanden.nl en money4wheelsautoverpanden.nl te gebruiken, aangezien die domeinnamen zijn geregistreerd via Searchtrends en in het stuk behorende bij de vaststellingsovereenkomst (...)is bepaald dat de door Searchtrends beheerde domeinnamen en de daarbij behorende activiteiten aan [geïntimeerde] worden toegedeeld.

6.5(. ..) Uit de tekst van de vaststellingsovereenkomst (…) en het verhandelde ter zitting moet worden geconcludeerd dat het de bedoeling van partijen is geweest dat [appellant] na beëindiging van de samenwerking zijn activiteiten zou voortzetten onder de naam van money4wheels.nl. Daarmee valt niet te rijmen dat [geïntimeerde] thans de domeinnamen money4wheelsverpanden.nl en money4wheelsautoverpanden.nl als handelsnamen gebruikt.(…)”

2.1.8

[geïntimeerde] heeft vervolgens direct opdracht aan Searchtrends gegeven om alle

verwijzingen naar money4wheels te verwijderen.

2.1.9

Op 12 november 2013 heeft [appellant] aan Searchtrends geschreven:

“Met de vermelding van www.money4wheelsverpanden.nl en money4wheelsautoverpanden.nl, op

diverse websites die onder uw verantwoording cq beheer vallen plegen u en uw opdrachtgever direct

dan wel indirect inbreuk op de merknaam en handelsnaam money4wheels. (Zie screendump)

Ik verzoek cq sommeer u dan ook dat u alle vermeldingen van www.money4wheelsverpanden.nl en money4wheelsautoverpanden.nl op de door u beheerde websites binnen 5 dagen te verwijderen en de

merknaam en de handelsnaam money4wheels niet meer te gebruiken.

Indien u aan dit verzoek geen gevolg geeft ben ik genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen

(…)”.

2.1.10

Hierop heeft Searchtrends bij e-mail van 19 november 2013 als volgt gereageerd:

Wij hebben de verwijzingen naar uw naam verwijderd van onze websites. Mocht u nog vragen

hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.”

2.1.11

[appellant] heeft op 19 november 2013 geantwoord:

“Hartelijk dank voor uw medewerking. Toch kom ik op diverse andere en ook op door u beheerde

websites nog vermeldingen van money4wheelsverpanden.nl en money4wheeÏsautoverpanden.nl tegen. Ook voor deze vermeldingen en/of de door u beheerde websites geldt dat u danwel uw opdrachtgever nog steeds inbreuk maakt op de door mij geregistreerde merknaam en handelsnaam money4wheels.

Bij deze sommeer ik u danwel uw opdrachtgever ([geïntimeerde]) nogmaals alle geplaatste

vermeldingen binnen 3 dagen te verwijderen. Hetzij op u beheerde websites dan wel de vermeldingen

die door u geplaatst zijn op externe niet door u beheerde websites.”

2. 1.12 Searchtrends heeft bij e-mail van 25 november 2013 aan [appellant] geschreven:

“Wij hebben uw vermelding van al onze websites verwijderd. Mocht u van mening zijn dat wij

websites zijn vergeten, dan vernemen wij dat graag van u (met link naar de vermelding/pagina).

Op Internet zijn veel websites te vinden die geautomatiseerde informatie verzamelen over websites.

Wij hebben hier geen invloed op, en kunnen ook niet voorkomen dat deze website (welke niet in ons beheer zijn/geweest zijn) uw naam op Internet vermelden.

Daarnaast hebben wij uw websites niet op door derde beheerde websites aangemeld.”

2.1.13

Vervolgens heeft Searchtrends niet meer van [appellant] vernomen.

2.1.14

Bij exploot van 26 juni 2014 heeft de deurwaarder op verzoek van [appellant] aan [geïntimeerde] aangezegd dat hij € 25.000,- aan [appellant] verschuldigd is wegens verbeurde

dwangsommen en is [geïntimeerde] gesommeerd om binnen twee dagen een bedrag van

€ 27.197,84 te voldoen (waarvan € 1.907,53 aan proceskosten en € 199,-- aan nakosten). In het exploot wordt vermeld:

“dat gerequireerde nog altijd gebruik maakt van de naam “Money4Wheels” zoals ook blijkt uit het Whois-register.

dat gerequireerde nog altijd gebruik maakt van de naam “Money4Wheels” als metatag voor de advertenties voor de websites www.ommiddellijkgeld.nl en www.hypotheekachterstand.nl”.

2.1.15

Bij exploot van 23 juli 2014 is op verzoek van [appellant] executoriaal beslag

gelegd op de woning van [geïntimeerde].

3 Beoordeling

3.1

Bij het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter de vordering van [geïntimeerde] tot staking van de executie door [appellant] van het vonnis van 11 juni 2013 toegewezen en daartoe – kort gezegd – overwogen dat niet kan worden gezegd dat [geïntimeerde] zich onvoldoende heeft ingespannen om de veroordeling op grond van voornoemd vonnis na te [geïntimeerde].

3.2

Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag liggende motivering komt [appellant] op met tien grieven.

3.3

Met de grieven 1 en 2, die zich lenen voor gezamenlijke behandeling, bestrijdt [appellant] het oordeel van de voorzieningenrechter in rov. 4.1 en 4.2 dat de veroordeling beperkt mag worden opgevat en ertoe strekte het gebruik van de genoemde aanduidingen te beëindigen en niet om de aanwezigheid van die aanduidingen op het internet ongedaan te maken. Volgens [appellant] geldt de door de voorzieningenrechter toegepaste restrictieve interpretatieregel pas indien het gaat om een verbod dat in (te) algemene termen is vervat, terwijl het vonnis van 11 juni 2013, aldus [appellant], niet duidelijker en concreter had kunnen zijn. Weliswaar strekte de veroordeling er niet (specifiek) toe dat de aanwezigheid van de omstreden aanduidingen op het internet ongedaan moet worden gemaakt, maar wel dat [geïntimeerde] ieder gebruik van de naam Money4Wheels zou staken, hetgeen uiteraard het verwijderen c.q. ongedaan maken van de (door [geïntimeerde] zelf geplaatste) aanduidingen impliceert, aldus nog steeds [appellant].

3.3.1

Het hof stelt voorop dat in een executiegeschil als het onderhavige, waarbij het erom gaat of dwangsommen zijn verbeurd omdat een bevel tot nakoming niet of onvoldoende is nageleefd, de (executie)rechter zich ertoe dient te beperken de ter uitvoering van het veroordelend vonnis verrichte handelingen te toetsen aan de inhoud van de veroordeling, zoals deze door uitleg moet worden vastgesteld. Daarbij dient de rechter, zoals de voorzieningenrechter terecht in rov. 4.1 voorop heeft gesteld, het doel en de strekking van de veroordeling tot richtsnoer te nemen in die zin dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel.

3.3.2

Zoals door [appellant] gevorderd, heeft de voorzieningenrechter in het vonnis van 11 juni 2013 om redenen als hiervoor onder 2.1.7 vermeld [geïntimeerde] veroordeeld om ieder gebruik van de naam Money4Wheels (en/of een afgeleide daarvan) en van de domeinnamen www.money4wheelsautoverpanden.nl en www.money4wheelsverpanden.nl te staken en gestaakt te houden, alsmede om in de toekomst ieder gebruik van een domein-en/of handelsnaam, direct of indirect, met daarin een combinatie van de woorden Money4Wheels te staken en gestaakt te doen houden.

[appellant] heeft desgevraagd tijdens het pleidooi bevestigd dat hij niet heeft gevorderd de aanwezigheid van de naam Money4Wheels van het internet te (doen) verwijderen of ongedaan te maken, zodat de veroordeling dan ook niet in die (ruime, door [appellant] gewenste) zin kan worden opgevat. Daarom falen beide grieven.

3.4

De grieven 5, 6 en 7 zijn gericht tegen de overwegingen van de voorzieningenrechter met betrekking tot de aanwezigheid van advertenties die zijn geplaatst op www.marktnet.nl met gebruikmaking van de naam Money4Wheels. Zij lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Volgens [appellant] heeft de voorzieningenrechter ten onrechte overwogen dat het lastig is om advertenties met kruislingse gebruikmaking van vele zoektermen en metatags van internet te verwijderen zodat niet valt uit te sluiten dat deze advertenties nog dateren uit de periode dat partijen samenwerkten (rov. 4.4) en daarbij ten onrechte belang gehecht aan de verklaringen van [Y] en [Z] van Searchtrends en van [A] van Vanimedia (rov. 4.7 tot en met 4.9). Daarom is in de visie van [appellant] de conclusie van de voorzieningenrechter onjuist dat op dit moment onvoldoende duidelijk is of de gewraakte advertenties na het vonnis ondanks de inspanningen van [geïntimeerde] (met behulp van Searchtrends en Vanimedia) op het internet zijn blijven staan, dan wel dat deze later zijn geplaatst, waarbij het de vraag is of dat door [geïntimeerde] dan wel door [appellant] is gedaan (rov. 4.10).

3.4.1

Evenals in eerste aanleg is ook in hoger beroep onvoldoende duidelijk geworden wanneer en door wie de gewraakte advertenties op het internet zijn geplaatst. [appellant] heeft tijdens het pleidooi desgevraagd geantwoord dat niet valt na te gaan wanneer de advertenties zijn geplaatst. Hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd over het gebruik van metatags en de mogelijkheid deze te manipuleren vereist nader onderzoek, waarvoor de kortgedingprocedure zich niet leent. Tegen die achtergrond heeft de voorzieningenrechter terecht en op goede gronden belang gehecht aan de verklaringen van [Y] en [Z] van Searchtrends dat zij na de uitspraak in kort geding in juni 2013 op verzoek van [geïntimeerde] alle vermeldingen van de naam Money4wheels in advertenties op websites en/of als zoekterm die verwezen naar sites van [geïntimeerde] hebben opgespoord en verwijderd evenals aan de verklaring van [A] van Vanimedia dat hij in juli 2013 op verzoek van [geïntimeerde] heeft gecontroleerd of deze inderdaad waren verwijderd. De grieven hebben geen succes.

3.5

Met grief 8 komt [appellant] op tegen de overweging van de voorzieningenrechter dat met betrekking tot de website www.beoordeelmijnwebsite.nl die door Searchtrends wordt beheerd, niet [geïntimeerde] maar Searchtrends moet worden aangesproken. Volgens [appellant] wordt op deze website tot op de dag van vandaag gebruik gemaakt van c.q. verwezen naar de naam Money4Wheels.

3.5.1

Deze grief kan niet slagen. Waar [appellant] in zijn toelichting op deze grief met zoveel woorden erkent dat www.beoordeelmijnwebsite.nl een door Searchtrends beheerde website is, moet hij, zoals de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen, niet [geïntimeerde] maar Searchtrends op eventueel gebruik van de naam Money4Wheels aanspreken. Bij zijn beoordeling neemt het hof tevens in aanmerking dat binnen het kader van deze kortgedingprocedure, waarin voor nader feitelijk onderzoek geen plaats is, ook in hoger beroep onvoldoende duidelijk is geworden dat deze website doorlinkt naar een site van [geïntimeerde] en [geïntimeerde] zeggenschap heeft over deze de site.

3.6

Grief 9 is gericht tegen de overweging van de voorzieningenrechter onder rov. 4.13 dat niet kan worden gezegd dat [geïntimeerde] zich onvoldoende heeft ingespannen om de veroordeling na te komen. In de toelichting op deze grief voert [appellant] – samengevat – aan dat [geïntimeerde] nimmer opdracht heeft gegeven aan Searchtrends dan wel Vanimedia alle verwijzingen naar dan wel vermeldingen van de naam Money4Wheels te verwijderen en welbewust heeft geweigerd de domeinnamen www.money4wheelsautoverpanden.nl en www.money4wheelsverpanden.nl aan [appellant] over te dragen. [geïntimeerde] probeert zich achter Vanimedia en Searchtrends te verschuilen om te doen voorkomen alsof hij zich heeft ingespannen om aan het vonnis te voldoen, aldus [appellant].

3.6.1

Gelet op de hiervoor onder 2.1.8 tot en met 2.1.12 weergegeven correspondentie en de door [appellant] in dit hoger beroep niet weersproken verklaringen van [Y] en [Z] van Searchtrends en [A] van Vanimedia is naar het voorlopig oordeel van het hof voldoende aannemelijk geworden dat [geïntimeerde] zich wel degelijk heeft ingespannen om de veroordeling na te komen. Het hof is niet gebleken van een welbewust weigeren van [geïntimeerde] om de domeinnamen www.money4wheelsautoverpanden.nl en www.money4wheelsverpanden.nl aan [appellant] over te dragen. In dat verband verwijst het hof naar het (onherroepelijk geworden) vonnis van 11 juni 2013, waarin de voorzieningenrechter in rov. 6.7 heeft overwogen dat de vordering van [appellant] tot overdracht van voornoemde domeinnamen niet voor toewijzing vatbaar is nu deze domeinnamen niet door [geïntimeerde] (maar door een derde) zijn geregistreerd.

3.7

Hoewel [appellant] met de grieven 3 en 4 terecht betoogt dat, anders dan de voorzieningenrechter onder 4.2 en 4.10 heeft overwogen, op hem geen plicht rust [geïntimeerde] te attenderen op aanwezigheid van uitingen waaraan hij aanstoot neemt (rov. 4.2) en het ook niet op zijn weg had gelegen om na de door hem gedane constateringen contact met [geïntimeerde] te zoeken en met hem in overleg te treden in plaats van rauwelijks een aanzegging door de deurwaarder te laten uitgaan en vervolgens beslag op de woning van [geïntimeerde] te doen leggen (rov. 4.10), kan dit niet tot een andere uitkomst leiden. Uit hetgeen het hof in het voorgaande heeft overwogen, volgt immers dat [geïntimeerde] zich naar het voorlopig oordeel van het hof voldoende heeft ingespannen om aan de hem opgelegde veroordeling te voldoen.

3.8

De conclusie is dat de grieven niet leiden tot vernietiging en het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd. Daarmee behoeft grief 10, gericht tegen de proceskostenveroordeling in eerste aanleg, geen bespreking meer. [appellant] dient als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van het hoger beroep te dragen.

4 Beslissing

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt [appellant] in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op € 308,-- aan verschotten en € 2.682,-- voor salaris;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.M. Polak, L.R. van Harinxma thoe Slooten en W. Tonkens-Gerkema en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 19 mei 2015.