Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2014:5068

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
26-11-2014
Datum publicatie
31-12-2014
Zaaknummer
200.016.116/01 en 02 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Enquete; beeindiging onderzoek en onmiddellijke voorzieningen als gevolg van een minnelijke regeling tussen partijen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2015/37
OR-Updates.nl 2015-0016
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.016.116/01 en 02 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 26 november 2014

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

F. TEL BEHEER & CONSULTANCY B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERZOEKSTER,

advocaten: mr. T. Steffens en mr. S.W.H. Arends, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WEBLIMITS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. M.P.M. Fruytier, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NYTAM TRADE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. Maarten Martijn Simon VAN GROL,

wonende te Amsterdam,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. M.P.M. Fruytier, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

Verzoekster zal hierna worden aangeduid als Tel Beheer, verweerster als Weblimits, belanghebbenden als Nytam onderscheidenlijk Van Grol en belanghebbenden gezamenlijk als Van Grol c.s.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 24 november 2008, 28 juli 2010, 28 januari 2011, 2 maart 2011 (alle met zaaknummer 200.016.116/01) en 11 maart 2013 (met zaaknummer 200.016.116/02 OK).

1.3

Bij de beschikking van 24 november 2008 heeft de Ondernemingskamer - voor zover hier van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Weblimits over de periode vanaf 14 december 2007, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten en bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding drs. W.A. Biewinga RA benoemd tot commissaris van Weblimits onder de bepalingen zoals vermeld in die beschikking.

1.4

Bij de beschikking van 28 juli 2010 heeft de Ondernemingskamer drs. Biewinga RA ontheven uit de functie van commissaris van Weblimits en mr. R.H.L. Cornelissen in diens plaats benoemd.

1.5

Bij de beschikking van 28 januari 2011 heeft de Ondernemingskamer mr. Cornelissen ontheven uit de functie van commissaris van Weblimits, en onder meer overwogen dat zij de aanwijzing van - andermaal - een commissaris opschort en een op zodanige aanwijzing gericht verzoek van partijen afwacht.

1.6

Bij de beschikking van 2 maart 2011 heeft de Ondernemingskamer mr. J.G. Molenaar aangewezen als onderzoeker als bedoeld in de beschikking van 24 november 2008.

1.7

Bij de beschikking van 11 maart 2013 heeft de Ondernemingskamer mr. Molenaar ontheven uit de functie van onderzoeker en hem bij wijze van onmiddellijke voorziening vooralsnog voor de duur van het geding, benoemd tot bestuurder van Weblimits en bepaald dat één door Tel Beheer en één door Nytam gehouden aandeel in het geplaatste kapitaal van Weblimits zijn overgedragen aan mr. Molenaar.

1.8

Bij e-mail van 12 november 2014 heeft mr. Molenaar de Ondernemingskamer bericht dat partijen een minnelijke regeling hebben bereikt, dat de procedure kan worden beëindigd en dat partijen daar op korte termijn om zullen verzoeken.

1.9

Bij brief van 19 november 2014 heeft mr. Steffens bericht dat partijen een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten en namens Tel Beheer verzocht om het onderzoek en de getroffen onmiddellijke voorzieningen te beëindigen.

1.10

Bij brieven van 20 november 2014 heeft mr. Fruytier bevestigd dat partijen een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten en namens Van Grol c.s. verzocht om het onderzoek en de getroffen onmiddellijke voorzieningen te beëindigen.

2 De gronden van de beslissing

Nu alle bij deze procedure betrokken partijen hebben verzocht om het onderzoek en de getroffen onmiddellijke voorzieningen te beëindigen en de Ondernemingskamer overigens niet is gebleken van enig belang dat zich tegen de verzochte beëindiging verzet, zal de Ondernemingskamer dat verzoek inwilligen. De Ondernemingskamer zal derhalve het bij beschikking van 24 november 2008 bevolen onderzoek en de bij die beschikking alsmede de bij beschikking van 11 maart 2013 getroffen onmiddellijke voorzieningen beëindigen, een en ander met ingang van heden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt met ingang van heden het bij beschikking van 24 november 2008 in deze zaak bevolen onderzoek;

beëindigt met ingang van heden de bij beschikking van 24 november 2008 en bij beschikking van 11 maart 2013 getroffen onmiddellijke voorzieningen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. A.C. Faber en mr. G.C. Makkink, raadsheren, en drs. P.R. Baart en drs. M.A. Scheltema, raden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Verheggen, griffier, en op 26 november 2014 in het openbaar uitgesproken door
mr. G.C. Makkink voornoemd.