Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2014:5067

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
20-11-2014
Datum publicatie
31-12-2014
Zaaknummer
200.120.026/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Enquete; deponering onderzoeksverslag; art. 2:353 lid 1 en lid 2 BW; uitlaten verzoek tot verhoging onderzoeksbudget en vaststelling van de onderzoekskosten ex art. 2:350 lid 3 BW.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 350, 353
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2013/536
ARO 2014/165
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.120.026/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 20 november 2014

inzake

Susan Carol REDELAAR,

wonende te Zandvoort,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. M.J. Meermans-de Vries, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOVEREIGN TRUST (NETHERLANDS) B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

niet verschenen,

e n t e g e n

1. de naamloze vennootschap naar Antilliaans recht

HYKSOS MANAGEMENT N.V.,

gevestigd te Curaçao,

BELANGHEBBENDE,

niet verschenen,

e n t e g e n

2 Howard Thomas Dixon BILTON,

wonende te Hong Kong,

3. Diana DENTITH,

wonende te Isle of Man, Verenigd Koninkrijk,

4. de rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk

THE SOVEREIGN GROUP,

gevestigd te Turks en Caicos eilanden, Verenigd Koninkrijk,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. R.G.J. de Haan, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zal verzoekster worden aangeduid met Redelaar, verweerster met STN en belanghebbende sub 1 met Hyksos N.V.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 5 en 17 april 2013, en 15 mei 2014 in deze zaak.

1.3

Bij de beschikkingen van 5 en 17 april 2013 heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van STN, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 25.000 (exclusief btw), alsmede bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding G.L. Sirks benoemd tot bestuurder van STN, bepaald dat alle aandelen van Hyksos N.V. in het kapitaal van STN minus één aandeel en alle aandelen van Redelaar in het kapitaal van STN minus één aandeel ten titel van beheer aan mr. T. de Waard zijn overgedragen, en een aantal bestuursbesluiten geschorst.

1.4

Bij de beschikking van 15 mei 2014 heeft de Ondernemingskamer mr. H.M. de Mol van Otterloo aangewezen als onderzoeker.

1.5

Het onderzoeksverslag (met bijlagen), gedateerd 18 november 2014, heeft de onderzoeker op 19 november 2014 aan de Ondernemingskamer doen toekomen.

1.6

In een brief van 19 november 2014 heeft de onderzoeker een overzicht van de door hem en zijn kantoorgenoten aan het onderzoek bestede uren gegeven en de Ondernemingskamer verzocht om – zo begrijpt de Ondernemingskamer – het onderzoeksbudget tot een bedrag van € 31.370 (exclusief btw) te verhogen en zijn vergoeding overeenkomstig artikel 2:350 lid 3 BW op dat bedrag te bepalen.

1.7

De griffier heeft het verslag met bijlagen heden ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd.

2 De gronden van de beslissing

2.1

De Ondernemingskamer heeft kennis genomen van het verslag met bijlagen van het onderzoek. Gelet op de inhoud daarvan en op de overigens in deze zaak betrokken belangen, acht de Ondernemingskamer termen aanwezig om op de voet van artikel 2:353 lid 2 BW te bepalen dat het verslag met bijlagen ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden.

2.2

Alvorens op het in 1.6 weergegeven verzoek te beslissen, zal de Ondernemingskamer partijen in de gelegenheid stellen zich over het verzoek van de onderzoeker uit te laten.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt dat het verslag met bijlagen van het bij beschikking van 5 april 2013 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van STN ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden;

stelt partijen in de gelegenheid zich uiterlijk op vrijdag 28 november 2014 te 16:00 uur schriftelijk uit te laten over het in 1.6 weergegeven verzoek van de onderzoeker;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. G.C. Makkink, raadsheren, en E.R. Bunt en drs. P.R. Baart, raden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Verheggen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 20 november 2014.