Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2014:4430

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
26-05-2014
Datum publicatie
31-10-2014
Zaaknummer
23-004812-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Straf voor diefstallen gematigd door ommekeer in leven van verdachte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 23-004812-12

Datum uitspraak: 26 mei 2014

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Alkmaar van 18 oktober 2012 in de strafzaak onder parketnummer 15-281107-11 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1977,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 12 mei 2014.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1:
hij in of omstreeks 3 september 2009 tot en met 4 september 2009 te Anna Paulowna, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (personen)auto (merk Ford) (voorzien van kenteken [kenteken])(met daarin een of meer kinderzitje(s) en/of een of meer dakdrager(s) en/of een of meer navigatiesyste(e)m(en) en/of een of meer cd-speler(s)/radio('s) en/of usbstick(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

2:
hij op of omstreeks 4 september 2009 te Hippolytushoef, gemeente Wieringen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een winkel(pand) (perceel [straatnaam]) heeft weggenomen een of meer slof(fen) sigaretten (merk Marlboro) en/of een of meer slof(fen) sigaretten (merk Camel) en/of een of meer pakje(s) (merk Tarac en/of Camel en/of Marlboro) en/of een of meer pakje(s) shag (merk Nelle en/of Dutch Wing en/of Drum) en/of een of meer pakje(s) vloei, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Aldi, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking, naar voornoemde Aldi is/zijn toegegaan waarna hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) een of meer deur(en) die toegang tot voornoemde Aldi geven (met kracht) heeft/hebben geforceerd en/of opengebroken en/of een of meer rek(ken) heeft/hebben opengebroken en/of geforceerd;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat daarvan slechts aantekening is gedaan ingevolge artikel 378a van het Wetboek van Strafvordering.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1:
hij omstreeks 3 september 2009 tot en met 4 september 2009 te Anna Paulowna, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een personenauto merk Ford voorzien van kenteken [kenteken] met daarin kinderzitjes en een dakdrager en een navigatiesysteem en een cd-speler/radio geheel toebehorende aan [benadeelde],


2:
hij op 4 september 2009 te Hippolytushoef, gemeente Wieringen, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een winkelpand perceel [straatnaam] heeft weggenomen sloffen sigaretten merk Marlboro en sloffen sigaretten merk Camel en pakjes merk Tarac en Camel en Marlboro en pakjes shag merk Nelle en Dutch Wing en Drum en pakjes vloei, geheel toebehorende aan Aldi, waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft en de weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak, naar voornoemde Aldi zijn toegegaan waarna hij, verdachte, en zijn mededader een deur die toegang tot voornoemde Aldi geven hebben geforceerd en rekken hebben geforceerd;

Hetgeen onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het onder 1 en 2 bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

diefstal door twee of meer verenigde personen.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van het onder 1 en 2 bewezen verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf

De politierechter in de rechtbank Alkmaar heeft de verdachte voor het ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden, waarvan 1 (één) maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 (twee) jaren.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 120 uren, te vervangen door 60 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 (één) maand met een proeftijd van 2 (twee) jaren.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de verdachte.

Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft zich samen met zijn mededader schuldig gemaakt aan een diefstal van een personenauto en diefstal met braak van sloffen en losse pakjes sigaretten en shag uit een winkel. Diefstal is een ergerlijk feit dat aan de gedupeerden hinder en schade veroorzaakt. Blijkens een de verdachte betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie van 2 mei 2014 is de verdachte eerder onherroepelijk veroordeeld en is de verdachte na dit ten laste gelegde feit nog een aantal keer veroordeeld ter zake van vermogensdelicten. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij zijn drugsproblematiek heeft aangepakt en hulp heeft gezocht bij Humanitas. Er heeft een ommekeer in zijn leven plaatsgevonden doordat het hem zelf gelukt is om geen drugs meer te gebruiken en de vriendschappen met zijn toenmalige vrienden te verbreken , hij een dagbesteding heeft, onderdak en een uitkering. De verdachte verricht vijf dagen in de week als vrijwilliger bij oudere mensen thuis klussen en hij woont sinds een paar maanden op een kamer in het centrum van Rotterdam. In deze veranderingen die de verdachte in zijn leven heeft gebracht en de daaruit blijkende inzet en motivatie van de verdachte om zijn leven op de rails te krijgen en te houden, geven het hof aanleiding om een werkstraf van nader te noemen duur op te leggen. Het hof heeft daarbij tevens rekening gehouden met het tijdsverloop tussen de datum waarop het ten laste gelegde feit is begaan en de behandeling in hoger beroep en artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht.

Het hof acht, een werkstraf, van nader te melden duur passend en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 22c, 22d, 57, 63 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van 120 (honderdtwintig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 60 (zestig) dagen hechtenis.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. A.M.P. Geelhoed, mr. T.A.C. van Hartingsveldt en mr. J.G.W. Willems-Morsink, in tegenwoordigheid van mr. A.J.E. Schouten, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 26 mei 2014.

Mr. T.A.C. van Hartingsveldt en mr. J.G.W. Willems-Morsink zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

=========================================================================

[...]

.