Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2014:4421

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
28-10-2014
Datum publicatie
19-11-2014
Zaaknummer
200.132.408/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Uitkoop; enige gedaagde verschenen; geen ambtshalve toetsing van de prijs na referte door de gedaagde; toewijzing van de vordering; veroordeling tot overdracht en prijs vastgesteld overeenkomstig de vordering; art. 2:92a BW.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 92a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2014/160
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

arrest

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.132.408/01 OK

arrest van de Ondernemingskamer van 28 oktober 2014

inzake

1. de naamloze vennootschap

QMULUS N.V.,

gevestigd te Den Haag,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZTRATOS HOLDING B.V., voorheen Ztratos B.V.,

gevestigd te Den Haag,

EISERESSEN,

advocaat: mr. J.Ph. de Korte, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk

CAPITA IRG TRUSTEES (NOMINEES) LIMITED,

gevestigd te Beckenham, Kent (Verenigd Koninkrijk),

GEDAAGDE,

advocaat: mr. W. de Jong, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

Eiseressen worden hierna gezamenlijk aangeduid als Ztratos Holding c.s. en afzonderlijk als Qmulus respectievelijk Ztratos Holding. Gedaagde wordt hierna Capita Nominees genoemd.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar arrest van 8 juli 2014 in deze zaak.

1.3

Bij dat arrest heeft de Ondernemingskamer ten aanzien van de in deze procedure vast te stellen prijs in 2.5 en 2.6 overwogen:

2.5 Ofschoon in de onderhavige zaak - anders dan in het hierna vermelde arrest - de gezamenlijke andere aandeelhouders (in dit geval Capita Nominees) zijn verschenen en er, zoals hiervoor is overwogen, geen reden is om ambtshalve te treden in de door Ztratos Holding c.s. gestelde prijs, houdt de Ondernemingskamer rekening met de mogelijkheid dat Capita Nominees is afgegaan op het arrest van de Ondernemingskamer van 15 juli 1999 (JOR 1999, 199) en is uitgegaan van de veronderstelling dat de Ondernemingskamer ook in een zaak als hier aan de orde ten aanzien van de prijs ambtshalve nader onderzoek zal doen. In die zaak heeft de Ondernemingskamer immers overwogen dat de Ondernemingskamer in een uitkoopprocedure:

zelfstandig de prijs van de uit te kopen aandelen bepaalt. Reeds de omstandigheid dat een administratiekantoor gedaagde is, kan aanleiding geven bij de bepaling van de prijs in het bijzonder deugdelijke motivering dienaangaande van een eiser(es) te vergen, te meer in een geval waarin het administratiekantoor in het geding niet verschijnt en mitsdien geen verweer voert.”

2.6

Teneinde misverstand op dit punt uit te sluiten zal de Ondernemingskamer Capita Nominees in de gelegenheid stellen haar standpunt gelet op het voorgaande nader te bepalen.

Bij dat arrest is Capita Nominees vervolgens in de gelegenheid gesteld zich bij akte nader uit te laten over hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 2.6 van dat arrest.

1.4

Capita Nominees heeft zich bij akte na tussenarrest gerefereerd aan het oordeel van de Ondernemingskamer, “ook indien de Ondernemingskamer zelf niet ambtshalve onderzoek zal doen naar de vast te stellen prijs voor de aandelen”. Vervolgens hebben partijen op de rol van 16 september 2014 opnieuw arrest gevraagd.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Nu Capita Nominees haar referte bij akte na tussenarrest heeft gehandhaafd en gelet op hetgeen de Ondernemingskamer reeds heeft overwogen in rechtsoverweging 2.2 van haar arrest van 8 juli 2014, staat vast dat de op de stellingen van Ztratos Holding c.s. gegronde vordering aan de vereisten van artikel 2:92a BW voldoet.

2.2

Gelet op het voorgaande is de vordering van Ztratos Holding c.s. voor toewijzing vatbaar zoals hierna te vermelden.

2.3

De Ondernemingskamer ziet aanleiding om Ztratos Holding c.s. te verwijzen in de kosten van het geding.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

veroordeelt Capita IRG Trustees (Nominees) Limited, gevestigd te Beckenham, Kent (Verenigd Koninkrijk) het onbezwaarde recht op de door haar gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van Qmulus N.V., gevestigd te Den Haag, over te dragen aan Ztratos Holding B.V., gevestigd te Den Haag;

stelt de prijs van de over te dragen aandelen vast op GBP 0,30 per aandeel, en wel per heden;

bepaalt dat die prijs, zolang en voor zover deze niet is betaald, wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf heden tot aan de dag van overdracht of de dag van consignatie van de prijs met rente overeenkomstig artikel 2:92a BW;

bepaalt dat uitkeringen, in laatstbedoeld tijdvak op de aandelen betaalbaar gesteld, tot gedeeltelijke betaling van de prijs op de dag van betaalbaarstelling strekken;

veroordeelt Ztratos Holding B.V. de vastgestelde prijs, met rente zoals vermeld, te betalen aan degenen aan wie de aandelen toebehoren of zullen toebehoren tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen;

verwijst Qmulus N.V. en Ztratos Holding B.V. hoofdelijk in de kosten van het geding aan de zijde van Capita IRG Trustees (Nominees) Limited gevallen, tot op heden begroot op € 1.577;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en
mr. E.A.G. van der Ouderaa, raadsheren, en drs. P.R. Baart en drs. J. van den Belt, raden, in tegenwoordigheid van mr. R. Verheggen, griffier, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 28 oktober 2014.