Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2014:4219

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
13-10-2014
Datum publicatie
19-11-2014
Zaaknummer
200.151.769/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Enquete; intrekking enqueteverzoek na minnelijke regeling; beeindiging onmiddellijke voorziening; verzoekster niet-ontvankelijk verklaard; art. 2:345 lid 1 en 349a lid 2 en lid 3 BW; art. 283 Rv.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 345, 349a
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 283
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2014/179
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.151.769/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 13 oktober 2014

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JEPENPO B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. J.A.J. Werner, kantoorhoudende te Rotterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HUURSNEL B.V.,

gevestigd te Teteringen, gemeente Breda,

VERWEERSTER,

advocaten: mr. J.M. de Heer en mr. J.H. Zandbergen, beiden kantoorhoudende te Rotterdam,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [..........]

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B],

gevestigd te [..........],

BELANGHEBBENDEN,

advocaten: mr. J.M. de Heer en mr. J.H. Zandbergen, beiden kantoorhoudende te Rotterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zal verzoekster Jepenpo worden genoemd. Verweerster zal worden aangeduid met Huursnel. Verweerster en belanghebbenden gezamenlijk zullen worden aangeduid met Huursnel c.s.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikking van 26 augustus 2014 in deze zaak. Bij die beschikking heeft de Ondernemingskamer bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding, mr. A.L. Leuftink te Leusden tot commissaris van Huursnel (hierna: de commissaris) benoemd. Voorts heeft zij bij die beschikking bepaald dat het verzoek voor zover het strekt tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Huursnel zal worden behandeld op een op eerste verzoek van een der partijen nader te bepalen openbare terechtzitting.

1.3

De commissaris heeft de Ondernemingskamer bij brief van 4 september 2014 bericht dat partijen een minnelijke regeling hebben getroffen die onder meer inhoudt dat het enquêteverzoek zal worden ingetrokken.

1.4

Op 8 september 2014 heeft Jepenpo haar enquêteverzoek ingetrokken.

1.5

Bij brief van 2 oktober 2014 heeft mr. Werner bevestigd dat de reden voor de intrekking van het enquêteverzoek door Jepenpo is gelegen in de tussen partijen tot stand gekomen minnelijke regeling.

1.6

Bij brief van 2 oktober 2014 heeft mr. Zandbergen namens Huursnel c.s. bevestigd dat partijen een minnelijke regeling hebben getroffen en dat de getroffen onmiddellijke voorziening kan worden beëindigd.

2 De gronden van de beslissing

Nu partijen een minnelijke regeling hebben getroffen en Jepenpo als gevolg daarvan haar enquêteverzoek heeft ingetrokken, behoeft dat verzoek geen behandeling en beslissing meer en dient Jepenpo in dat verzoek niet-ontvankelijk te worden verklaard. Het voorgaande brengt mee dat de bij voormelde beschikking van 26 augustus 2014 getroffen onmiddellijke voorziening moet worden beëindigd. Gelet hierop zal de Ondernemingskamer deze onmiddellijke voorziening met ingang van heden en uitvoerbaar bij voorraad beëindigen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verklaart Jepenpo niet-ontvankelijk in haar verzoek tot het bevelen van een onderzoek;

beëindigt, met ingang van heden, de bij de beschikking van 26 augustus 2014 van de Ondernemingskamer getroffen onmiddellijke voorziening;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. A.C. Faber en mr. G.C. Makkink, raadsheren, en E.R. Bunt en H. de Munnik, raden, in tegenwoordigheid van mr. R. Verheggen, griffier, en op 13 oktober 2014 in het openbaar uitgesproken door mr. G.C. Makkink, raadsheer.