Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2014:4032

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
30-09-2014
Datum publicatie
30-01-2015
Zaaknummer
200.101.814/01 en 200.101.814/02
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Eerste en enige aanleg
Inhoudsindicatie

OK; enqueteprocedure; deponering onderzoeksverslag; nader overzicht salaris en kosten overleggen door onderzoeker voor bepaling onderzoekskosten

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 353
Burgerlijk Wetboek Boek 2 350
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2014/189
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

_______________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.101.814/01 en 02 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 30 september 2014

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VULPES INVESTMENTS HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. D.J.F.F.M. Duynstee, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid

VOC DETACHERING B.V.,

gevestigd te ‘s-Gravenhage,

VERWEERSTER,

voorheen bijgestaan door: mr. F-N. Grooss en mr. N.J.M. Beelaerts van Blokland, kantoorhoudende te ‘s-Gravenhage,

e n t e g e n

1. de besloten rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid

[Belanghebbende 1],

gevestigd te ‘s-Gravenhage,

2. de besloten rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid

FBO MANAGEMENT B.V.

gevestigd te Ridderkerk,

3. de besloten rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid

[Belanghebbende 3],

gevestigd te Amsterdam,

4. de besloten rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid

[Belanghebbende 4],

gevestigd te Amsterdam,

BELANGHEBBENDEN,

elk in persoon verschenen.

1 Het verloop van het geding

1.1

Verzoekster wordt hierna Vulpes genoemd, verweerster wordt aangeduid als VOC en de belanghebbenden worden [Belanghebbende 1], FBO Management, [Belanghebbende 3] en [Belanghebbende 4] genoemd.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer in de eerste plaats naar haar beide beschikkingen van 19 april 2012, de beschikking van 24 april 2012 en de beschikking van 21 juli 2014 in deze zaak.

1.3

Bij de eerste beschikking van 19 april 2012 (zaaknummer: 200.101.814/01) heeft de Ondernemingskamer (kort samengevat):

 • -

  een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van VOC, over de periode vanaf 1 januari 2007 met vaststelling van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten op € 35.000;

 • -

  mr. Y. Borrius (hierna aan te duiden als de onderzoeker), benoemd teneinde het onderzoek te verrichten.

Bij de tweede beschikking van die dag (zaaknummer:200.101.814/02) heeft de Ondernemingskamer bij wijze van onmiddellijke voorzieningen (kort samengevat):

 • -

  Vulpes, [Belanghebbende 1], FBO en [Belanghebbende 3], geschorst als bestuurders van VOC;

 • -

  een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot bestuurder van VOC en bepaald dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd is om VOC Detachering B.V. te vertegenwoordigen;

 • -

  de door Vulpes, [Belanghebbende 1], FBO, [Belanghebbende 3] en [Belanghebbende 4] gehouden aandelen in het kapitaal van VOC, ten titel van beheer aan de nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken bestuurder overgedragen, met dien verstande dat ieder van de aandeelhouders een aandeel zal behouden.

Bij de beschikking van 24 april 2012 heeft de Ondernemingskamer mr. J.G. Molenaar aangewezen als bestuurder en beheerder van aandelen van VOC.

1.4

Bij beschikking van 21 juli 2014 heeft de Ondernemingskamer het bedrag dat het bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van VOC, ten hoogste mag kosten verhoogd tot € 50.000, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

1.5

Bij brief van 26 september 2014, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 27 september 2014, heeft de onderzoeker het verslag van het in 1.3 bedoelde onderzoek aan de Ondernemingskamer doen toekomen. De griffier heeft het verslag met bijlagen heden ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd.

2 De gronden van de beslissing

2.1

De Ondernemingskamer heeft kennis genomen van het verslag van het onderzoek en de bijlagen. Lettend op de inhoud daarvan en op de overigens in deze zaak betrokken belangen, acht de Ondernemingskamer termen aanwezig om op de voet van artikel 2:353 lid 2 BW te bepalen dat het verslag met de bijlagen ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden.

2.2

De Ondernemingskamer zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:350 lid 3 BW uitdrukkelijk de vergoeding van de onderzoeker bepalen. Daartoe zal de Ondernemingskamer de onderzoeker verzoeken een overzicht van haar salaris en kosten met betrekking tot haar onderzoek in het geding te brengen, waarna partijen in de gelegenheid zullen worden gesteld zich over de declaratie van de onderzoeker uit te laten.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt dat het verslag met de bijlagen van het bij beschikking van 19 april 2014 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van VOC Detachering B.V., gevestigd te ‘s-Gravenhage, ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden;

stelt de onderzoeker in de gelegenheid een overzicht zoals bedoel in 2.2 in het geding te brengen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. E.A.G. van der Ouderaa en mr. G.C. Makkink, raadsheren, en E.R. Bunt en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. B.E. Meerdink-Schenau, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 30 september 2014.